Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Det nya paret

Under rubriken "Offentliga samtal" möter forskare praktiker i ett seminarium om parrelationer. Inspelat den 22 april 2021 på Kungliga Musikhögskolan. Arrangörer: Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier.

Programbild

Från vi till jag

Har den moderna parrelationen reducerats till en arena för ett ensidigt självförverkligande? Enligt Emma Engdahl, professor i sociologi, är många så fångade av den egna bilden av sin partner att de inte förmår möta den andre i relationen. Hon diskuterar idén och idealet om det hon kallar depressiv kärlek och kravet på att vara emotionellt komplex. Moderator: Helena Bornholm. Inspelat den 22 april 2021 på Kungliga Musikhögskolan. Arrangörer: Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier.