Seriebild

LärarhandledningSägner från Sápmi - nordsamiska

Sägner från Sápmi bygger på samiska sagor, myter och sägner. Vi får ta del av berättelser från Sápmi, berättade på samiska. Med hjälp av berättelserna ger programmen eleverna möjligheter att höra det samiska språket och berättelserna kan locka eleverna till att själva använda sig av språket med hjälp av det tillhörande materialet.

Syfte och målgrupp

Syftet med programserien är att eleverna ska få möjlighet att ta del av det samiska språket och kulturen. Med hjälp av berättelser kan eleverna stärka sitt samiska språk. Målet är att eleverna, med utgångspunkt i de olika berättelserna, ska få träna sin kommunikativa förmåga och sin förståelse av språket.

Primär målgrupp är elever i årskurs 1–3 men serien passar också elever i årskurs 4–6.

·     Samtal om vardagliga företeelser och händelser.

·     Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, sagor och sägner.

·     Texter med anknytning till samiska traditioner, företeelser och kulturella uttrycksformer.

Reviderad kursplan för samiska som förstaspråk, centralt innehåll åk 1–3, 4-6

·     Samtal om egna och andras upplevelser samt om vardagliga företeelser och händelser.

·     Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, sagor och sägner.

·     Berättande texter och poetiska texter som belyser samers villkor, traditioner och samiska kulturella uttrycksformer.

Om handledningen

Handledningen till den animerade programserien Sägner från Sápmi är tänkt att användas i språkundervisningen i samiska. Lärarhandledningen bygger på filmerna och bilder hämtade från de olika berättelserna. Du väljer själv hur du vill arbeta med bilderna som finns i materialet. Ett sätt att använda bilderna är att utgå från dessa när ni ska återberätta det ni sett. Men bilderna kan också användas för att skapa nyfikenhet inför ett avsnitt. Då kan en eller flera bilder fungera som stöd för att prata om ord och begrepp och för att förutspå innehållet.

Struktur och upplägg

Programmen bygger på olika samiska sagor och myter. Lärarhandledningen utgår från tydliga strategier att arbeta kring innehåll, och förståelse, före och efter programmen. Följande delar finns till varje avsnitt:

Före visningen av ett avsnitt

Förbered eleverna genom att arbeta med ord och begrepp som är centrala för berättelsen.

Skapa förförståelse genom att förutspå handlingen: Vad tror du kommer att hända?

Om ord och begrepp

Till varje avsnitt finns det utvalda glosor. Dessa är utvalda av elever som har kommit lite längre i sin språkutveckling (årskurs 3–6).

Efter visningen av ett avsnitt

Återberätta berättelsen med hjälp av ord och bild.

Ta hjälp av stöttande meningar hämtade från berättelsen.

Använd orden genom olika övningar, i till exempel bingo, loppor eller flash cards.

1.    Fundera tillsammans över i vilket sammanhang som orden används.

2.    Återberätta avsnittet med hjälp av bilder och de utvalda orden.

3.    Använd orden i uppgiften som finns kopplad till avsnittet.

episodebild

Åsa Simma berättar den samiska skapelsemyten om hur hela världen skapades från en renko.

Vad tror ni att berättelsen handlar om? Ta hjälp av orden och diskutera tillsammans.

Begreppslista

Begrepp, avs 1.pdf

Gå igenom de utvalda orden från avsnittet med hjälp av följande punkter:

1. Vilka ord är nya för eleverna?

2. Vad betyder orden? Låt gärna eleverna gissa sig till betydelsen.

3. Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.

4. Hitta synonymer till orden.

5. Ta hjälp av orden för att förutspå vad berättelsen kan handla om.

  Arbeta vidare

  Skapelseberättelsen, bilder och meningar.pdfVik en egen loppa.pdfÅterberätta berättelsen med hjälp av ord och bild.

  Ta hjälp av stöttande meningar hämtade från berättelsen.

  Använd orden genom olika övningar, i till exempel bingo, loppor eller flash cards.

  1.    Fundera tillsammans över i vilket sammanhang som orden används.

  2.    Återberätta avsnittet med hjälp av bilder och de utvalda orden.

  3.    Använd orden i uppgiften som finns kopplade till avsnittet.

  Vik en loppa

  Gör ”loppor” med orden. Använd kopieringsunderlaget. Du hittar det sist i lärarhandledningen. Dela ut ett papper till varje elev. Låt eleverna vika sina loppor, skriva in samiska ord och sedan träna på orden i par.

  episodebild

  Åsa Simma berättar en saga om hur solens egen dotter gifter sig med en same och ger honom sin vackra renhjord.

  Vad tror ni att berättelsen handlar om? Ta hjälp av orden och diskutera tillsammans.

  Begreppslista

  Begrepp, avsn. 2 pdf.pdf

  Gå igenom de utvalda orden från avsnittet med hjälp av följande punkter:

  1. Vilka ord är nya för eleverna?

  2. Vad betyder orden? Låt gärna eleverna gissa sig till betydelsen.

  3. Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.

  4. Hitta synonymer till orden.

  5. Ta hjälp av orden för att förutspå vad berättelsen kan handla om.

   Arbeta vidare

   Solgåvan, bilder och meningar.pdfBingo.pdfÅterberätta berättelsen med hjälp av ord och bild.

   Ta hjälp av stöttande meningar hämtade från berättelsen.

   Använd orden genom olika övningar, i till exempel bingo, loppor eller flash cards.

   1.    Fundera tillsammans över i vilket sammanhang som orden används.

   2.    Återberätta avsnittet med hjälp av bilder och de utvalda orden.

   3.    Använd orden i uppgiften som finns kopplade till avsnittet.

   Spela bingo med orden. Använd kopieringsunderlaget och dela ut en bingobricka till varje elev. Låt eleverna skriva in de samiska ord som du säger, i valfri ruta på brickan. Sedan spelar ni bingo.

   episodebild

   Åsa Simma berättar en saga om en hemsk jätte som fiskar till sitt bröllop och hur en same lyckas lura jätten.

   Vad tror ni att berättelsen handlar om? Ta hjälp av orden och diskutera tillsammans.

   Begreppslista

   Begrepp, avsn 3.pdf

   Gå igenom de utvalda orden från avsnittet med hjälp av följande punkter:

   1. Vilka ord är nya för eleverna?

   2. Vad betyder orden? Låt gärna eleverna gissa sig till betydelsen.

   3. Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.

   4. Hitta synonymer till orden.

   5. Ta hjälp av orden för att förutspå vad berättelsen kan handla om.

    Arbeta vidare

    Jätten, bilder och meningar.pdfBingo.pdfÅterberätta berättelsen med hjälp av ord och bild.

    Ta hjälp av stöttande meningar hämtade från berättelsen.

    Använd orden genom olika övningar, i till exempel bingo, loppor eller flash cards.

    1.    Fundera tillsammans över i vilket sammanhang som orden används.

    2.    Återberätta avsnittet med hjälp av bilder och de utvalda orden.

    3.    Använd orden i uppgiften som finns kopplade till avsnittet.

    Spela bingo med orden. Använd kopieringsunderlaget och dela ut en bingobricka till varje elev. Låt eleverna skriva in de samiska ord som du säger, i valfri ruta på brickan. Sedan spelar ni bingo.

    episodebild

    Åsa Simma berättar sagan om pojken Lemet som gifte sig med en flicka från det magiska sajvafolket.

    Vad tror ni att berättelsen handlar om? Ta hjälp av orden och diskutera tillsammans.

    Begreppslista

    Begrepp, avsn.4.pdf

    Gå igenom de utvalda orden från avsnittet med hjälp av följande punkter:

    1. Vilka ord är nya för eleverna?

    2. Vad betyder orden? Låt gärna eleverna gissa sig till betydelsen.

    3. Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.

    4. Hitta synonymer till orden.

    5. Ta hjälp av orden för att förutspå vad berättelsen kan handla om.

     Arbeta vidare

     Lemet gifter sig, bilder och meningar.pdfFlash cards.pdfÅterberätta berättelsen med hjälp av ord och bild.

     Ta hjälp av stöttande meningar hämtade från berättelsen.

     Använd orden genom olika övningar, i till exempel bingo, loppor eller flash cards.

     1.    Fundera tillsammans över i vilket sammanhang som orden används.

     2.    Återberätta avsnittet med hjälp av bilder och de utvalda orden.

     3.    Använd orden i uppgiften som finns kopplade till avsnittet.

     Träna orden med hjälp av flash cards. Använd kopieringsunderlaget och kopiera upp så många kort som du behöver. Dela ut de tomma korten till eleverna och låt dem skriva samiska ord/begrepp på ena sidan, och den svenska motsvarigheten på andra sidan. Sedan kan de arbeta enskilt eller i par med att träna på orden.

     episodebild

     Åsa Simma berättar sagan om en same som besökte det magiska sajvalandet. Efter besöket växer hans renhjord. 

     Vad tror ni att berättelsen handlar om? Ta hjälp av orden och diskutera tillsammans.

     Begreppslista

     Begrepp avsn 5.pdf

     Gå igenom de utvalda orden från avsnittet med hjälp av följande punkter:

     1. Vilka ord är nya för eleverna?

     2. Vad betyder orden? Låt gärna eleverna gissa sig till betydelsen.

     3. Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.

     4. Hitta synonymer till orden.

     5. Ta hjälp av orden för att förutspå vad berättelsen kan handla om.

      Arbeta vidare

      Besök i Sájvalandet, bilder och meningar.pdfVik en egen loppa.pdfÅterberätta berättelsen med hjälp av ord och bild.

      Ta hjälp av stöttande meningar hämtade från berättelsen.

      Använd orden genom olika övningar, i till exempel bingo, loppor eller flash cards.

      1.    Fundera tillsammans över i vilket sammanhang som orden används.

      2.    Återberätta avsnittet med hjälp av bilder och de utvalda orden.

      3.    Använd orden i uppgiften som finns kopplade till avsnittet.

      Vik en loppa

      Gör ”loppor” med orden. Använd kopieringsunderlaget. Du hittar det sist i lärarhandledningen. Dela ut ett papper till varje elev. Låt eleverna vika sina loppor, skriva in samiska ord och sedan träna på orden i par.

      episodebild

      Åsa Simma berättar sagan om hur samerna lurade den dumma Stallo att gifta sig med en trästock. 

      Vad tror ni att berättelsen handlar om? Ta hjälp av orden och diskutera tillsammans.

      Begreppslista

      Stallo gifter sig; Begrepp, avsnitt 6.pdf

      Gå igenom de utvalda orden från avsnittet med hjälp av följande punkter:

      1. Vilka ord är nya för eleverna?

      2. Vad betyder orden? Låt gärna eleverna gissa sig till betydelsen.

      3. Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.

      4. Hitta synonymer till orden.

      5. Ta hjälp av orden för att förutspå vad berättelsen kan handla om.

       Arbeta vidare

       Flash cards.pdfSapmi ep 6 När Stállu gifte sig PDF.pdf

       Återberätta berättelsen med hjälp av ord och bild.

       Ta hjälp av stöttande meningar hämtade från berättelsen.

       Använd orden genom olika övningar, i till exempel bingo, loppor eller flash cards.

       1.    Fundera tillsammans över i vilket sammanhang som orden används.

       2.    Återberätta avsnittet med hjälp av bilder och de utvalda orden.

       3.    Använd orden i uppgiften som finns kopplade till avsnittet.

       Träna orden med hjälp av flash cards. Använd kopieringsunderlaget och kopiera upp så många kort som du behöver. Dela ut de tomma korten till eleverna och låt dem skriva samiska ord/begrepp på ena sidan, och den svenska motsvarigheten på andra sidan. Sedan kan de arbeta enskilt eller i par med att träna på orden.

       episodebild

       Åsa Simma berättar sagan om en samepojke som besöker det magiska sajvalandet och får se hur människorna fiskar, och hur han sedan får lycka och framgång till skänks

       Vad tror ni att berättelsen handlar om? Ta hjälp av orden och diskutera tillsammans.

       Begreppslista

       Begrepp, Sajvasjöns botten, avs 7.pdfGå igenom de utvalda orden från avsnittet med hjälp av följande punkter:

       1.    Vilka ord är nya för eleverna?

       2.    Vad betyder orden? Låt gärna eleverna gissa sig till betydelsen.

       3.    Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.

       4.    Hitta synonymer till orden.

       5.    Ta hjälp av orden för att förutspå vad berättelsen kan handla om.

        Arbeta vidare

        Vik en egen loppa.pdfSájvasjöns botten, avs 7.pdf

        Återberätta berättelsen med hjälp av ord och bild.

        Ta hjälp av stöttande meningar hämtade från berättelsen.

        Använd orden genom olika övningar, i till exempel bingo, loppor eller flash cards.

        1.    Fundera tillsammans över i vilket sammanhang som orden används.

        2.    Återberätta avsnittet med hjälp av bilder och de utvalda orden.

        3.    Använd orden i uppgiften som finns kopplade till avsnittet.

        Vik en loppa

        Gör ”loppor” med orden. Använd kopieringsunderlaget. Du hittar det sist i lärarhandledningen. Dela ut ett papper till varje elev. Låt eleverna vika sina loppor, skriva in samiska ord och sedan träna på orden i par.

        episodebild

        Åsa Simma berättar en saga som handlar en om en pojke och hans farfar som fiskar men inte får napp. Så småningom hittar de till Sajvasjön, men där måste man fiska under tystnad.Sedan berättas om hur spindeln blev samernas vän.

        Berättelsen är skriven med många dualisformer i verben, som är speciell i samiskan. Många av glosorna är skrivna i dualisform.

        Vad tror ni att berättelsen handlar om? Ta hjälp av orden och diskutera tillsammans.

        Begreppslista

        Begrepp, Sajvasjön, avs 8.pdfGå igenom de utvalda orden från avsnittet med hjälp av följande punkter:

        1.    Vilka ord är nya för eleverna?

        2.    Vad betyder orden? Låt gärna eleverna gissa sig till betydelsen.

        3.    Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.

        4.    Hitta synonymer till orden.

        5.    Ta hjälp av orden för att förutspå vad berättelsen kan handla om.

         Arbeta vidare

         Bingo.pdfSajvasjön, avs 8 .pdf

         Återberätta berättelsen med hjälp av ord och bild.

         Ta hjälp av stöttande meningar hämtade från berättelsen.

         Använd orden genom olika övningar, i till exempel bingo, loppor eller flash cards.

         1.    Fundera tillsammans över i vilket sammanhang som orden används.

         2.    Återberätta avsnittet med hjälp av bilder och de utvalda orden.

         3.    Använd orden i uppgiften som finns kopplade till avsnittet.

         Spela bingo med orden. Använd kopieringsunderlaget och dela ut en bingobricka till varje elev. Låt eleverna skriva in de samiska ord som du säger, i valfri ruta på brickan. Sedan spelar ni bingo.

         Åsa Simma berättar en saga om hur den rike blev fattig och den fattige helt plötsligt rik.

         Vad tror ni att berättelsen handlar om? Ta hjälp av orden och diskutera tillsammans.

         Begreppslista

         Begrepp, Hur den rike ..., avs 9.pdf

         Gå igenom de utvalda orden från avsnittet med hjälp av följande punkter:

         1. Vilka ord är nya för eleverna?

         2. Vad betyder orden? Låt gärna eleverna gissa sig till betydelsen.

         3. Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.

         4. Hitta synonymer till orden.

         5. Ta hjälp av orden för att förutspå vad berättelsen kan handla om.

          Arbeta vidare

          Flash cards.pdfHur den rike blev ...avs 9.pdf

          Återberätta berättelsen med hjälp av ord och bild.

          Ta hjälp av stöttande meningar hämtade från berättelsen.

          Använd orden genom olika övningar, i till exempel bingo, loppor eller flash cards.

          1. Fundera tillsammans över i vilket sammanhang som orden används.

          2. Återberätta avsnittet med hjälp av bilder och de utvalda orden.

          3. Använd orden i uppgiften som finns kopplade till avsnittet.

          Träna orden med hjälp av flash cards. Använd kopieringsunderlaget och kopiera upp så många kort som du behöver. Dela ut de tomma korten till eleverna och låt dem skriva samiska ord/begrepp på ena sidan, och den svenska motsvarigheten på andra sidan. Sedan kan de arbeta enskilt eller i par med att träna på orden.

          Åsa Simma berättar en samisk saga om hur renen har fått sina blå klövar.

          Vad tror ni att berättelsen handlar om? Ta hjälp av orden och diskutera tillsammans.

          Begreppslista

          Begrepp,avs 10, Varför renen ....pdfGå igenom de utvalda orden från avsnittet med hjälp av följande punkter:

          1.    Vilka ord är nya för eleverna?

          2.    Vad betyder orden? Låt gärna eleverna gissa sig till betydelsen.

          3.    Kom tillsammans på meningar där orden fungerar.

          4.    Hitta synonymer till orden.

          5.    Ta hjälp av orden för att förutspå vad berättelsen kan handla om.

          Arbeta vidare

          Vik en egen loppa.pdfAvs 10; Varför renen ....pdf

          Återberätta berättelsen med hjälp av ord och bild.

          Ta hjälp av stöttande meningar hämtade från berättelsen.

          Använd orden genom olika övningar, i till exempel bingo, loppor eller flash cards.

          1.    Fundera tillsammans över i vilket sammanhang som orden används.

          2.    Återberätta avsnittet med hjälp av bilder och de utvalda orden.

          3.    Använd orden i uppgiften som finns kopplade till avsnittet.

          Vik en loppa

          Gör ”loppor” med orden. Använd kopieringsunderlaget. Du hittar det sist i lärarhandledningen. Dela ut ett papper till varje elev. Låt eleverna vika sina loppor, skriva in samiska ord och sedan träna på orden i par.