Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Arkivens historia

Nordiska museets analoga arkiv rymmer ungefär sex hyllkilometer handlingar. Det är dokument som samlats in genom årens strävan att skapa ett svenskt "kollektivt minne". Ett minne över hur vi har tänkt, tyckt, trott, byggt och bott genom historien. Museet har kontakt med ett antal "meddelare", vanliga medborgare som erbjuder sig att dela med sig av minnen och svara på frågor om hur vi lever idag. På så sätt skapas ett stort arkiv av berättelser som sedan kan användas i forskning eller i andra sammanhang där man behöver veta hur man levde förr. Inspelat på Nordiska museet den 29 april 2021. Arrangör: Nordiska museet.

Programbild

Vad är ett arkiv?

Marie Steinrud är forskningsarkivarie vid Nordiska museets arkiv. Hon visar upp sina personliga favoriter ur arkivens gömmor och berättar historien bakom. Inspelat på Nordiska museet den 29 april 2021. Arrangör: Nordiska museet.

Liknande program