Seriebild

LärarhandledningDet här är svenskt teckenspråk

Programledaren Magnus leder oss genom  det svenska teckenspråket. I fyra avsnitt á 19 minuter får vi möta olika aspekter av det svenska teckenspråket. Vi får träffa ungdomar, äldre, nyanlända, forskare och olika experter som ger sina perspektiv.

Syfte och målgrupp

Syftet med serien är att på ett lustfyllt sätt visa olika aspekter av det svenska teckenspråket. Programmen är allmänbildande och kan även ses av elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Dessutom kan serien ses av nybörjare i svenskt teckenspråk eftersom både tal och text finns med.

Diskussionsfrågorna och uppgifterna att arbeta vidare med utgår från vad som tas upp i avsnitten.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Till varje avsnitt finns ett antal diskussionsfrågor som kan diskuteras i mindre grupper eller i helgrupp.

Det finns även uppgifter att arbeta vidare med för att fördjupa kunskaperna, ta reda på mer och möjlighet att reflektera.

Arbeta med programmet

Beroende på elevernas förkunskaper kan ni arbeta med programmet på olika sätt. Ibland behöver man stanna upp under tiden ni tittar och ge förklaringar, då tempot är högt.

Diskussionsfrågorna förutsätter en ganska hög kunskapsnivå hos eleverna/deltagarna. Det är du som lärare som känner dina elever bäst och vet vilka frågor/uppgifter som passar. 

episodebild

Detta avsnitt tar upp:

 • Hur svenskt teckenspråk var förr och vilka tecken som var vanligast under 1950-talet
 • Hur man kan bevara gamla tecken och upptäcka nya tecken
 • Svenska teckenspråkslexikon genom tiderna och deras syften
 • Nytt tecken för svenskt teckenspråk 
 • Hur nya tecken kan skapas

Frågor

För att starta reflektion och samtal - berätta och diskutera i grupp. 


 1. I filmen blir Ingvar och Bodil intervjuade av Magnus. Vilka exempel ger de på tecken som var vanliga förr?
 2. Några personer tar upp hur äldres teckenspråk skiljer sig från yngres teckenspråk, minns du några skillnader?
 3. Hur många tecken finns det i det Svenskt teckenspråkslexikon på webben?
 4. Det finns fler olika teckenspråkslexikon. När kom det första? Vem var Österberg? Kände ni till det första teckenspråkslexikonet?
 5. Ett nordiskt teckenspråk lades fram som förslag 1968. Skulle det fungera tror du? Varför/varför inte?
 6. Vad styr vilka tecken som får komma in i lexikonet enligt Thomas och Nikolaus på Universitet?
 7. Vissa länder har egna tecken för landets teckenspråk. Borde vi ha det i Sverige också? Vad tycker Ingela, Johanna och Krister på Stockholms Universitet? Vad tycker du?
 8. Krister säger att det är en myt att det är de på Universitetet som bestämmer tecken och hur teckenspråket ska användas. Vilka bestämmer de nya tecknen?
 9. Vilka regler finns när man ska skapa nya tecken? Varför finns de tror du ?
 10. Ungdomarna tar upp tecknen för päron och hund - hur är de avvikande från regeln om hur tecknen ska se ut?

Arbeta vidare

Nya tecken

Ungdomarna hade förslag på nytt tecken för svenskt teckenspråk.

 • Hitta på ett nytt tecken för svenskt teckenspråk.
 • Finns det svenska ord som saknar tecken? Kan ni komma på något bra tecken för dem?

Hur ser svenskt teckenspråk ut om fem till tio år?

Magnus pratade om att nya tecken tillkommer och äldre tecken försvinner. 

 • Hur tillkommer nya tecken och varför försvinner gamla? 
 • Med tanke på sociala medier idag, hur tror du svenskt teckenspråk kommer att se ut om fem till tio år? 

I detta program på Youtube kan ni se Sebastian Embacher från Språkrådet berätta hur nya tecken bildas.

Hur bildas nya tecken? - DJUPDYK - YouTube

Detta avsnitt tar upp:

 • olika teckenspråksstilar, med fokus på språkstilen i programmet Nyhetstecken
 • regionala teckenvarianter och deras ursprung
 • vad som influerat det svenska teckenspråket under coranapandemin

Tillhörande program

episodebild

Målgrupp: Gymnasieskola

Frågor

För att starta reflektion och samtal - berätta och diskutera i grupp. 

 1. Hur skiljer sig din teckenspråksstil i olika sammanhang? Till exempel när du är med vänner, dina föräldrar eller när du gör en muntlig redovisning?
 2. Nyhetstecken använder en mer formell teckenstil. Vad är det de måste tänka på och varför?
 3. Nyhetsuppläsarna Johanna och Magnus försöker undvika använda regionala teckenvarianter, varför? Tycker du det är rätt? Motivera.
 4. Språkvårdaren Thomas Hedberg tar upp om regionala teckenvarianter. Hur definierar han hörandes dialekter jämfört med regionala teckenvarianter?
 5. Vilka regionala teckenvarianter känner du till?
 6. Regionala teckenvarianter minskar med tiden. Vad kan det bero på tror du?
 7. Juli upplever att svenska teckenspråket på sista tiden har tagit fler inlånade tecken från andra länder. Vad är orsaken till detta?
 8. Juli tar upp internationella tecken. Hur definieras internationella tecken? Motivera.

Arbeta vidare

Översätt en nyhetstext till teckenspråk

Välj en nyhetstext från en tidning och översätt till teckenspråk. 

 • Vilka tecken bör du inte använda? 
 • Hur mycket känslouttryck kan du använda?

Jämför olika länders teckenspråksstil

Jämför svenska nyhetsteckens teckenstil med andra länder exempelvis de nordiska nyhetstecken. 

 • Vilka likheter och olikheter finns det?

Inlånade tecken

 • Vad är inlånade tecken? 
 • Vilka inlånade tecken använder du?
 • När är det okej och när är det  inte okej att använda inlånade tecken i svenskt teckenspråk enligt Juli och de andra i programmet. Vad tycker du?

Detta avsnitt tar upp​

 • Jämförelser mellan svenskt teckenspråk och andra länders teckenspråk
 • Hur olika teckenspråk uppstått och spridits

Tillhörande program

Målgrupp: Gymnasieskola

Frågor

För att starta reflektion och samtal - berätta och diskutera i grupp. 

 1. Det finns länder som har likadana tecken som svenska teckenspråket har. Vet du några tecken som är likadana men betyder olika saker?
 2. Vilka svårigheter med svenskt teckenspråk har döva nyanlända på Västanviks folkhögskola upplevt?
 3. Vad upplever Yawared, Raoul och Alice är svårt med svenskt teckenspråk och vilka skillnader upplever de jämfört med deras hemspråk?
 4. Pia Simper-Allen berättar om ett par länders teckenspråk som har haft stor spridning till andra länder i världen. Vilka länder pratar hon om och hur har deras teckenspråk spridits?
 5. Vad är unikt med svenskt teckenspråk?
 6. Har svenskt teckenspråk spridits till andra länder? På vilket sätt?
 7. STS-konsulten tar upp begreppet assimilation. Vad är assimilation i svenskt teckenspråk? Kan du komma på fler exempel än dem hon nämner?
 8. Hur tycker skådespelarna Ace och Dawn att det svenska teckenspråket skiljer sig från andra länders teckenspråk?

Arbeta vidare

Språkens släktskap

Magnus och Pia Simper-Allen nämner Språkträd dvs språks ursprung och släktskap. Det finns ”språkträd” för talade språk, finns det även språkträd för teckenspråk? 

 • Gör ett språkträd av de teckenspråk som Pia säger är släkt. 
 • Finns det fler teckenspråk som är släkt?

Döva är världsmedborgare


Magnus säger att döva är världsmedborgare. 

 • Vad menar han med det? 
 • Vad tycker du, stämmer det ?

Kunskap om olika teckenspråk

Vilka olika teckenspråk känner du till? Kan du fler teckenspråk än STS? Vilka? Vad är det för likheter och skillnader i de teckenspråk du kan?

Intervjua någon som kommit till Sverige om hens upplevelse att lära sig svenskt teckenspråk.

episodebild

Detta avsnitt tar upp:

 • Slang i svenskt teckenspråk
 • Vad som kan upplevas som störande i det svenska teckenspråket
 • Vad språkvård innebär

Tillhörande program

episodebild

Frågor

För att starta reflektion och samtal - berätta och diskutera i grupp. 

 1. Magnus tar upp språkvård. Vad innebär språkvård? Han jämför med att putsa fönster. Tycker du att språkvård behövs till svenskt teckenspråk? Idag har Språkrådet ett ansvar för språkvård, har du
 2. Vad är slang? Finns det slang i svenska teckenspråket?
 3. Hur skapades slang i svenskt teckenspråk förr och hur skapas det idag? Magnus berättar var han fick inspiration och ungdomarna var de får sina.
 4. Nora, Abdi och Jamila tar upp några tecken som kan vara provocerande; Irland, Afrika och föräldrar. Varför upplevs dessa tecken som provocerande?
 5. Hur hanterar Thomas och Nikolaus, som ansvarar för svenskt teckenspråkslexikon, provocerande tecken?

Arbeta vidare

​På Språkrådet finns det språkvårdare i svenskt teckenspråk. Språkrådet svarar
till exempel på frågor om det svenska teckenspråket, gör teckenlistor och har
en grammatikbeskrivning på webben.

Utforska slangtecken

 • Känner du till några slangtecken?
 • Vilka slangtecken har etablerats i svenska teckenspråket? Magnus gav ett exempel.
 • Intervjua ett antal döva ungdomar om vilka slangtecken de använder idag och  några äldre om vilka slangtecken de använde när de var unga.

Tecken som stör

Några personer berättar vilka tecken som de stör sig på i det svenska teckenspråket. 

 • Vad var det de störde sig på?
 • Finns det tecken som stör dig? Motivera.

Visual Vernacular

Jamila berättar en saga om ett frö som blir en blomma. Kan ni återberätta sagan? Här använder Jamila en berättarteknik som kallas VV: Visual Vernacular där hon tar gestaltning av fröet med sin kropp.

Tommy och Noah berättar mer om Visual Vernacular i detta Youtube- klipp

Tommy och Noah om Visual Vernacular

Prova återberätta deras berättelser, eller varför inte skapa egna?!

Det här är svenskt teckenspråk för mig!

Vad är teckenspråket för dig? Gör en egen film tillsammans.