Seriebild

LärarhandledningMatte med Mat och Te

Praktisk matematik för barn på lågstadiet. Allt utspelas i en magisk låda där Mat och Te reder ut olika mattetermer och problem som dyker upp. Allt med en blandning av fniss och tokigheter, men i lugnt tempo och med gott om repetitioner. Syftet är att presentera lågstadiets matematik för döva och hörselskadade barn. Serien är på teckenspråk, men passar även bra för dem som inte kan teckenspråk eftersom det finns dubbat svenskt tal.

Här förklaras på ett lekfullt sätt matematiska begrepp på ett visuellt berättande och genomarbetat svenskt teckenspråk. Vi möter Mat och Te som tillsammans löser problem i olika vardagliga situationer:

Hur kallt är det när det är noll grader? Hur mycket är en deciliter mjölk? Hur tungt är det att bära två kilogram? Hur lång är en meter? Hur lång är en stund och hur mycket hinner jag göra på en kvart?

Lärarhandledningen ger förslag på hur du kan konkretisera programmen genom att ställa eleverna inför liknande problem som Mat och Te. Genom att låta eleverna pröva egna lösningar på problemen får de goda förutsättningar att tillgodogöra sig ett abstrakt innehåll.

Programserien utgår från Specialpedagogiska skolmyndighetens läromedel ”Enhetsböckerna” som är en serie arbetsböcker om längd, vikt, volym, året, temperatur, klockan och pengar.

Syfte och målgrupp

Programmen syftar till att träna elevernas förmåga att lösa problem i vardagen med hjälp av matematik och reflektera över lösningars rimlighet. Programmen ger dessutom kunskaper om positionssystemet, geometriska objekt, lägesord och måttenheter.

Undervisningen i matematik ska utveckla elevernas intresse för och kunskaper om matematik, och hur man kan använda matematik i olika sammanhang. Undervisningen ska också utveckla elevernas förmåga att använda matematik i vardagslivet och för att lösa problem.

Serien riktar sig till årskurs F-3 i specialskolan och årskurs F-2 i grundskolan.

Förskoleklassen

 • Matematiska resonemang och uttrycksformer
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring

Lgr22 och Lspec22. Centralt innehåll årskurs 1–3 och 1–4.

 • Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.
 • Hur naturliga tal används i elevnära situa­tio­ner.
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet, som mellan, under och bakom.
 • Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt, som cirkel, rektangel och triangel.
 • Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Arbeta med programmen i undervisningen

Du kan använda programmen för att

 • introducera ett nytt arbetsområde på ett sätt som skapar intresse och väcker nyfikenhet
 • variera undervisningen så att eleverna kan ta till sig ämnesinnehållet på olika sätt
 • repetera innehåll som eleverna har arbetat med tidigare.

Efter visning av programmen

För att befästa sina kunskaper behöver eleverna rikligt med tillfällen att träna på det ämnesinnehåll som programmen tar upp. Ett sätt att konkretisera programmen är att du ställer eleverna inför samma eller liknande problem som Mat och Te, och låter eleverna pröva olika lösningar på problemen. Genom att utgå från det konkreta ökar du förutsättningarna för att eleverna ska tillgodogöra sig ett mer abstrakt innehåll.

För fortsatt arbete med måttenheter finns till exempel ”Enhetsböckerna”, en serie arbetsböcker som Specialpedagogiska skolmyndigheten ger ut. Böckerna handlar bland annat om vikt, volym, året och temperatur och innehåller varierande övningar med långsam stegring av svårighetsgrad.

Ord och begrepp

Ordlistan i de avsnittsspecifika delarna innehåller de centrala begrepp som presenteras och förklaras i programmet.

Förslag på hur du kan arbeta med begreppen efter tittandet:

 • Kom tillsammans på meningar där begreppen ingår.
 • Spela in korta filmer där eleverna förklarar begreppen.
 • Gör egna bilder som illustrerar begreppen.
 • Gör dominokort med begrepp och bild/förklaring och spela begreppsdomino.
 • Sammanfatta avsnittet muntligt eller skriftligt med hjälp av de centrala begreppen.
episodebild

Mat är sugen på något gott men muffinsburken är tom. Te föreslår att de ska baka egna muffins men receptet är svårt att förstå. Hur mycket mjölk är 1 dl? Och är det någon skillnad mellan 1 dl salt och 1 krm salt? Ja, rätt stor faktiskt. Te förklarar.

Genom avsnittet lär sig eleverna jämföra vanliga måttenheter som vi använder för att ange volym.

Begreppslista

 • deciliter/dl
 • liter/l
 • tesked/tsk
 • matsked/msk
 • kryddmått/krm
 • volym
episodebild

Mat ska på skogsutflykt och blir ombedd att packa lätt, men vad betyder det? Hur tungt är ett kilo och hur vet man hur mycket man orkar bära? Te vet vad packa lätt betyder och förklarar gärna genom att använda en våg.

Genom avsnittet lär sig eleverna vanliga uttryck och måttenheter för att beskriva hur mycket något väger.

Begreppslista

 • lätt
 • tung
 • väger lite
 • väger mycket
 • våg
 • kilogram/kilo/kg
episodebild

Mat har köpt nya skosnören som är alldeles för långa för hennes skor. Men hur ska hon veta hur långa skosnören ska vara? Hur lång är en meter och hur mäter man det? Vad är en centimeter och hur många behövs för att det ska bli en meter? Te visar olika mått och sätt att mäta.

Genom programmet lär sig eleverna olika sätt att mäta och att använda vanliga måttenheter för att beskriva hur långt något är.

Begreppslista

 • meter/m
 • centimeter/cm
 • mäta
 • ett måttband
 • en tumstock
 • längd
episodebild

Te vill åka till simhallen nu, trots att den öppnar mycket senare. Mat säger att de ska åka "om en stund", vad betyder det och hur länge ska Te behöva vänta? Mat visar hur tid ser ut och de testar vad man hinner med att göra på en minut.

Avsnittet svarar på frågan hur vanliga begrepp och måttenheter för att uttrycka tid förhåller sig till varandra.

Begreppslista

 • tid
 • en stund
 • strax
 • en kvart
 • en minut
 • ett timglas
episodebild

Te ska fixa ett födelsedagskort till sin kompis Alex, som fyller år om tre månader, men han förstår inte hur lång tid det är. Vad är en kalender för något och tar dagar och veckor aldrig slut? Mat visar hur allt hänger ihop.

Avsnittet förklarar hur ett år är uppbyggt och hur vanliga uttryck för tid förhåller sig till varandra.

Begreppslista

 • en dag
 • en vecka
 • en månad
 • ett år
 • i går
 • i dag
 • i morgon
 • en kalender
 • årstider - vinter, vår, sommar, höst
episodebild

Mat fryser för att hon gick ut med alldeles för lite kläder på sig. Hon hade ju tittat på termometern och den stod på noll. Men det visar sig att hon missuppfattat vad noll grader egentligen betyder. Te förklarar hur vädret kan påverka hur varmt eller kallt det känns och hur en termometer fungerar.

Genom programmet lär sig eleverna använda begrepp och måttenheter som vi använder för att uttrycka temperatur.

Begreppslista

 • temperatur
 • en termometer
 • varmt
 • kallt
 • grader
 • noll
 • minusgrader
 • plusgrader
 • jättekallt
 • jättevarmt
episodebild

Te ska göra girlanger enligt en beskrivning som är svår att följa. Mat förklarar skillnaden mellan olika geometriska figurer och var man ska stå om man är bakom eller bredvid något.

Avsnittet tar upp grundläggande geometriska objekt och hur vi använder lägesord för att beskriva föremål och objekts läge i rummet.

Begreppslista

 • geometri
 • en cirkel
 • en triangel
 • en kvadrat
 • en rektangel
 • ett hörn
 • sidor
 • lägesord
 • bakom
 • bredvid
 • mellan
 • i
 • under
episodebild

Te har lovat att hjälpa till med en väns kalas. Han samlar ihop pappersmuggar och servetter för 3 till 4 personer, men det visar sig att gästerna blir 34 personer. Hur räknar man till så många gäster? Mat förklarar hur man kan räkna ental och tiotal.

Avsnittet visar hur positionssystemet är uppbyggt och hur det används för att beskriva naturliga tal.

Begreppslista

 • ental
 • tiotal
 • 30
 • 4
 • 34
 • 82
 • 66