Seriebild

LärarhandledningFria ordets dag

Hur vet man om en nyhet är sann? Får man verkligen säga vad som helst? Och hur är det att jobba som journalist i ett land där pressfriheten inte är självklar? Det här är frågor som diskuteras i programmet Fria ordets dag. Programmet är ett samarbete mellan UR, Sveriges Radio och SVT tillsammans med olika lokala tidningsredaktioner.  

Syfte och målgrupp

Med det här programmet vill vi hjälpa elever att fördjupa sina kunskaper om yttrandefrihet, public service och andra medier. Vi vill också att de ska förstå vikten av ha källkoll – att förhålla sig källkritiskt till all information och i synnerhet till vad som skrivs på sociala medier. Att få eleverna att förstå, tolka och engagera sig i omvärldsfrågor är en demokratifråga. Målet är i förlängningen att bidra till en starkare tilltro till demokrati och yttrandefrihet. Målgruppen är primärt elever i årskurs 6 men kan även passa för elever på högstadiet. 

Lgr22 

Ur Skolans värdegrund och uppdrag:
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.

Ur centralt innehåll, kursplanen i samhällskunskap åk 4–6

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.
Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Ur centralt innehåll, kursplanen i samhällskunskap åk 7–9
Granskning av samhällsfrågor
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.
Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.

Om handledningen

Struktur och upplägg

I handledningen finns begrepp från programmet samt frågor och aktiviteter kopplade till programmet för diskussion i klassrummet, under och efter tittande.  

Det finns även ett quiz kopplat till programmet.

Fria ordets dag är en digital lektion för årskurs 6 om yttrandefrihet, källkritik och sociala medier. I programmet möter vi journalister från radio, TV och lokala tidningar. Eleverna får tips om vad som är sant eller falskt och hur man kan lita på en nyhet.

Begreppslista

 • Vad betyder begreppen?
 • Skapa egna meningar där några av begreppen ingår.
 • Hur kan begreppen påverka oss i vår vardag? Ge exempel. 
 • demokrati
 • journalist
 • information
 • desinformation
 • sociala medier
 • yttrandefrihetsgrundlagen
 • källkritik
 • censur
 • algoritmer
 • medieombudsmannen
 • tryckfrihetsförordningen
 • yttrandefrihet
 • opinionsbildning
 • nyhetsvärdering
 • granskningsnämnden
 • neutralitet
 • viral
 • algoritm
 • deep fake

Frågor

  Arbeta vidare

  Algoritmer 

  Algoritmer är det som gör att vi mest ser saker i vårt flöde som liknar vad vi har delat och gillat tidigare.

  • Hur förklaras algoritmer i dagens sändning?
  • Hur påverkar algoritmer vad vi ser på nätet?
  • Vilka fördelar och nackdelar finns det med algoritmer? Vilka exempel ges i programmet? 

   Nu ska du använda din mobil. Har du ingen mobil kan du arbeta med en kompis: 
  • Gå in på en app för sociala medier där du har en egen profil. Titta tillsammans med en klasskamrat om du inte har någon profil.
  • Titta igenom din profil. Fokusera på vad du visat appen att du tycker om. Vad säger den informationen om dig? Fundera!
  • Vilka företag eller aktörer kan tänkas vilja rikta reklam och propaganda till dig med hjälp av den informationen? Fundera!


  I programmet ges tre tips för att ha koll på vad som är sant och falskt på nätet:
  1. Låtsas att det är 1 april varje dag när du är ute på nätet!
  2. Om du ser något skumt så undersök det!
  3. Ta reda på vem det är som har spridit informationen och varför personen gjorde det.

  Fler frågor för att källkolla information är:
  • Vad innehåller källan? Är det fakta eller åsikter?
  • Hur gammal är källan?
  • Hur kom källan in i ditt flöde?

  • Att låtsas som att det är 1 april varje dag, varför ska du göra det?
  • Har du stött på en nyhet på sociala medier som känns skum eller konstig? Undersök nyheten utifrån tipsen och frågorna i rutan. Var nyheten sann eller falsk?
  • Gör en omvänd bildsökning för att undersöka om en bild är sann eller falsk.
  • Det är viktigt att kunna känna igen och skilja på åsikter och fakta. Vilka av meningarna nedan är exempel på fakta och vilka är exempel på åsikter? 

   o Ukraina gränsar till Polen.
   o Statsministern höll ett bra tal.
   o Det bor över 10 miljoner människor i Sverige.
   o Jag tycker att fel låt vann.


  Vad tror du? 

  Vad får man skriva i sociala medier? 

  ”Jag tycker att statsministern gör ett dåligt jobb.”        
  ”Jag tycker att Kim i min klass är dålig på att gejma.”
  ”Du är så dålig Kim, att jag ska slå ihjäl dig!”
  ”Sam är en mördare!”

  En viktig rättighet vi har i Sverige – och i de flesta andra länder också – är yttrandefrihet.

  • Vad betyder yttrandefrihet?
  • Trots yttrandefriheten kan vi faktiskt inte säga precis vad som helst. Vilka tre begränsningar som finns för vår yttrandefrihet nämns i programmet?
  • Vissa saker kan till och med vara olagliga att säga. Andra är kanske lagliga men inte okej ändå. Fundera över påståendena ovan. Vad tycker du? Är påståendet: 1. Okej, 2. Inte schysst eller 3. Olagligt? Diskutera era svar.
  • Vad ska man göra om någon inte är schysst eller rent av säger saker som är olagliga på nätet? Diskutera!
  • För att ett land ska räknas som en demokrati måste det vara yttrandefrihet i landet. Varför är det så? Hur hänger yttrandefrihet ihop med demokrati? Diskutera.
  • Det finns länder som inte har yttrandefrihet. Kan du ge några exempel?

  Fördjupningsuppgifter - Att jobba som journalist 

  1. Nyheter och public service

  I programmet fick du veta lite om hur det är att arbeta på Lilla Aktuellt. Du har också fått höra om hur andra journalister arbetar. 

  • Ge exempel på vad som kan vara en nyhet.
  •  Varför visas och berättas det om vissa nyheter och andra inte?
  • Vad måste journalister tänka på när de rapporterar om en nyhet? Vad fick du reda på idag?
  • Vad är public service? Vad är det för skillnad mellan public service och andra tv- och radiokanaler? Ta reda på mer om det.
  • Vilka olika sorters tidningar finns det? Titta i din lärobok eller sök på nätet.


  2. Nyhetsvärdering

  Att informera om viktiga händelser - att granska, förklara och kommentera händelser åt den som tittar är en viktig del av nyhetsrapporteringen. I medierna får inte alla nyheter plats, därför måste man prioritera vilka nyheter som ska presenteras – man gör en nyhetsvärdering. Nyhetsvärderingen ser olika ut beroende på vilken typ av media det är som gör den. En lokaltidning rapporterar på ett sätt, en rikstäckande tidning och ett tv-program rapporterar på ett annat sätt. 

  • Ta reda på mer om hur nyhetsvärdering går till. Hur bedöms vad som är viktigare än något annat?
  • Ge exempel på nyheter som valts ut och förklara varför man rapporterat om just dessa nyheter.

  3. Journalist i världen

  Det kan vara farligt att vara journalist på olika platser i världen. Reportrar utan gränser är en ideell organisation som arbetar med yttrandefrihetsfrågor. Organisationen granskar hur lätt eller svårt det är att arbeta fritt som journalist. 

  • Gå in på Reportrar utan gränsers hemsida. På första sidan finns en karta över pressfrihetsindex i världen. Alla länder är indelade i kategorier beroende på hur situationen för pressfrihet och möjligheter att arbeta som journalist är – bra, tillfredsställande, problematisk, svår och mycket allvarlig situation. Välj ett land av varje färg och ta reda på mer om hur det är i det landet och vad som kan påverka hur det är att arbeta som journalist i det landet.

  Referenser / källor

  Se gärna också UR-serien Orka plugga - Källkritik. Serien tar bland annat upp hur man kan ta reda på vem som står bakom en källa, vem som har skrivit något och varför. Den tar också upp frågan om vad man får säga och inte säga människor emellan, var gränsen går och om det är det någon skillnad på nätet och i verkligheten. Här får eleverna också tips om hur man kan göra så bra sökningar som möjligt.

  ​​