Seriebild

LärarhandledningBest friends for a day

I programserien Best Friends for a Day möts ungdomar från Sverige, Irland och Storbritannien. Vi får följa med när Bartek och Jamie, Frida och Tianna samt Amanda och Mika träffas och umgås ett dygn med varandra som bästa vänner. Samtidigt som de inte känner varandra sedan tidigare så gör de aktiviteter tillsammans och diskuterar olika relationsfrågor.

Det finns tre avsnitt och varje avsnitt är ca 20 minuter långt.

Syfte och målgrupp

Programserien och lärarhandledningens aktiviteter vänder sig främst till årskurs 7–9, men kan även användas på gymnasiet. Programmen är visserligen på engelska men kan även fungera som del i ämnesöverskridande samarbeten med förslagsvis SO, NO eller svenska. Lämpliga teman kan till exempel vara värdegrund, jämställdhet och relationer, gärna utifrån området sexualitet, samtycke och relationer.

Avsnitt 3 fungerar bra i samarbete med musik. Avsnitt 1 och 2 kan med hjälp av etik- och religionsfrågor bli en grund för samarbete med SO, främst religion.

Ytterligare ett syfte är att få eleverna att vilja och våga prata – att stärka deras självförtroende. De svensktalande ungdomarna i serien talar inte felfri engelska, men pratar på ändå och gör sig förstådda. Tanken med det är att få eleverna själva att komma igång med talet och inse att det inte behöver vara perfekt. 

Utöver de självklara kopplingarna till engelskans kursplan, så är denna serie även tänkt att passa som grund till det allmänna värdegrundsarbetet. I de inledande delarna i läroplanen (Lgr22) poängteras bland annat arbetet för ett normmedvetet och demokratiskt förhållningssätt och att skolan ska hjälpa eleverna att respektera andras egenvärde samt den kroppsliga och personliga integriteten. Eleverna ska stärkas i att göra självständiga och medvetna val och hela undervisningen ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

I det centrala innehållet (Lgr22) för engelska finns bland annat följande punkter som innehåll för kommunikationen:

  •  Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp
  •  Åsikter, känslor och framtidsplaner samt relationer och etiska frågor.
  • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Den här lärarhandledningen är framför allt en inspiration till ämnen som man kan diskutera utifrån avsnitten i programserien. Utgångspunkten är att få eleverna att fundera över sociala och kulturella likheter och skillnader mellan Sverige och Storbritannien, relationer, intressen och val i livet. Eleverna möter ett vardagligt tal och möter såväl vanliga ord som idiomatiska uttryck. Även språkliga strategier för att lösa svårigheter i kommunikationen går att samtala kring.

Det finns ett arbetsblad per avsnitt och upplägget i dem är detsamma för alla avsnitt i programserien. Tanken är att man som lärare själv kan välja vilken typ av uppgift man anser passar till gruppen/klassen. Till varje avsnitt finns följande delar:

  • Förförståelse: begrepp eller information att ta upp innan man ser avsnittet
  • Ord och uttryck
  • Diskussionsfrågor: frågor som man lämpligt kan bearbeta enligt ”APE” (Alone – Pairs – Everyone)
  • Skrivuppgift: förslag på en skrivuppgift som eleverna kan göra efter varje avsnitt
  • Kommunikation: fundera och diskutera vilka strategier som används när språkkunskaperna inte riktigt når hela vägen
  • Uppgifter: olika uppgifter till avsnittet med fokus på det språkliga, med exempel tagna ut innehållet

Bartek från Upplands-Väsby åker till Jamie i Dublin. Bartek är framåt och lättpratad och tar för sig i alla situationer. Han oroar sig inte för att prata med folk och blir snabbt en god vän till Jamie. Jamie är katolik, homosexuell och går på en katolsk pojkskola. I avsnittet tar han med Bartek på träning i gaelisk fotboll, ett besök i en vintagebutik, en dag i skolan och slutligen ett besök på ett nöjesfält.

Arbetsblad till eleven

Best Friends for a Day - Bartek & Jamie, arbetsblad.pdf

Frida är en hästtjej från Karlstad. Hon är glad men skoltrött, tycker inte att engelska är speciellt lätt eller roligt alls, och hon har aldrig varit i London förut. Tianna bor i London, tycker om fester och att umgås med sina vänner. I avsnittet träffas tjejerna på en restaurang med ett för Frida nästan omöjligt namn, Frida får ett uppdrag att gå och handla i matbutiken innan de lagar mat och äter med Tiannas mamma, de träffar Tiannas vänner, åker inlines och slutligen åker in till centrala London.

Arbetsblad till eleven

Best Friends for a Day - Frida & Tianna, arbetsblad.pdf

Amanda från Stockholm älskar att sjunga och drömmer om att skriva en låt en dag. Hon älskar att prata engelska och tycker själv att hon är duktig. Mika bor i byn Bookham med sin musikaliska familj. Han har spelat piano i tio år och går på en musikskola. Tillsammans skriver de en sång, besöker Mikas skola, cyklar in till Bookhams centrum, och går slutligen på en fest hos Mikas syster där de framför sin nyskrivna låt.

Arbetsblad till eleven

Best Friends for a Day - Amanda & Mika, arbetsblad.pdf