Seriebild

LärarhandledningBest English hacks

Serien ger nycklar till att uppgradera sin engelska genom att förklara språkligheter och ge tips kring hur man undviker de vanligaste misstagen. Allt från att ha koll på var apostroferna ska placeras till att kunna prata lite mer korrekt genom att träna på ljud som är extra svåra när man inte har engelska som modersmål. Vår ciceron Jamaine Taylor djupdyker i engelska språkets detaljer, och vi tar även hjälp av exempel från serien Best friends for a day.

Det finns elva avsnitt i serien, alla har tillhörande arbetsblad. Man kan utan problem se avsnitten i serien oberoende av varandra.

Följande språkliga innehåll ingår i delarna i serien:

 • Linking words – förslag på hur man kan använda sammanfogande ord och uttryck för att skapa bättre sammanhang och utveckla sin meningsbyggnad
 • Pronunciation – fokus på tonande /z/ och tonlöst /s/ s-ljud, sh-ljud /ʃ/ och /ʒ/ vs. ch-ljud /tʃ/, samt /dʒ/ och /j/
 • The tenses – översiktlig genomgång av de tolv olika tidsformerna (past, present, future – simple, perfect, continuous, perfect continuous)
 • Language strategies – åtta olika strategier som man kan använda sig av för att lösa språkliga svårigheter
 • Idioms – en genomgång av elva vanliga uttryck och vad de betyder
 • Apostropes – skillnaden mellan genitiv-s (inklusive genomgång av några olika typer av genitiv) och apostrofen som används vid sammandragna former
 • Capitalization –  förklararingar och exempel på när du ska använda gemener och versaler på engelska
 • Clarity – om hur du kan uttrycka dig klart och tydligt och tips på hur du kan undvika onödiga misstag
 • Formal English – om att anpassa språket till den situation du befinner dig i, framför allt i formella sammanhang 
 • Sentence structure –  om regler för meningsbyggnad och hur du kan bygga meningar för att variera ditt språk
 • Slang – om slang och olika varianter av engelska; hur uttalet och grammatiken fungerar och några vanliga slanguttryck

Syfte och målgrupp

Programserien och lärarhandledningens aktiviteter är först och främst avsedda för elever i årskurs 7-9, men skulle även kunna fungera i somliga grupper på gymnasiet, beroende på deras språkliga nivå. Syftet med serien är att på ett lustfyllt sätt gå genom och illustrera några olika aspekter av det engelska språket och ge förklaringar och tips på hur man kan ta sig an problem. Arbetsbladens övningar och exempel utgår från vad som tas upp i avsnitten.

Enligt kursplanen i engelska (Lgr22) ska elevernas intresse för språket stimuleras genom undervisningen och med denna serie har vi försökt skapa just detta, samtidigt som eleverna ska få en förståelse för nyttan med att arbeta med olika delar i språkundervisningen.

Programserien och arbetsbladen kopplar bland annat till följande delar ur det centrala innehållet för årskurs 7-9:

 • Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.
 • Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.
 • Talad engelska och texter som är instruerande, informerande, beskrivande /…/
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, grammatiska strukturer och satsbyggnad, ord med olika stilvärden och fasta språkliga uttryck samt stavning, i det språk eleverna möter.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Förutom de arbetsblad som finns till varje avsnitt, så finns det många sätt att arbeta med serien. Best English Hacks tänkt som ett komplement till det ordinarie arbetet på lektionen.

Några metodförslag:

 • Avsnitten kan vara inledningen till ett arbetsområde som man kan titta på i helklass eller användas som enskild eller gemensam repetition.
 • Eftersom programmen är så korta så kan de med fördel även användas för flippad undervisning, dvs att eleverna ser avsnittet hemma med en tillhörande uppgift innan man sedan ser samma avsnitt tillsammans i klassen och arbetar vidare.
 • Serien kan även användas för att träna inför nationella proven eller som del i en processkrivning - för att påminnas om språkvariation, idiomatiska uttryck eller apostrofbruk.
 • En annan form av repetition är att eleverna sammanfattar i text eller i samtal (parvis eller i mindre grupper) vad som gicks igenom i programmet. De skulle kunna skapa dokument eller posters att hänga upp på väggarna i salen med de bästa idéerna/tipsen från serien. Detta kan sedan eventuellt utvecklas till en större samling idéer, utöver de som Best English Hacks levererar.
 • Som en fortsättning kan eleverna i mindre grupper arbeta med att göra egna mini-program i samma stil som serien, där de förklarar andra grammatiska regler, eller ger egna språktips. Kanske kan sedan eleverna visa sina egna program för yngre elever?

Arbetsbladen

Arbetsbladen som tillhör serien är uppgifter och övningar till innehållet i varje avsnitt. Här är det tänkt att eleverna ska kunna använda dessa för att ytterligare befästa den muntliga information eleverna fått, genom att de själva får träna på exemplen i avsnitten. Uppgifterna i arbetsbladen är korta och av varierande slag, dels för att spegla själva programavsnitten och dels för att de flesta elever förhoppningsvis ska möta någon uppgift som tilltalar just dem. Förslagsvis arbetar man med arbetsbladen direkt efter ett avsnitt, som en hemuppgift, eller vid nästa lektionstillfälle. Man kan välja att arbeta med hela arbetsbladet eller välja ut specifika delar.

episodebild

Hur viktigt är det egentligen med de små apostroferna? De kanske kan tyckas onödiga, men ska du leverera en seriös text så är det viktigt att placera dem rätt. Jamaine förklarar de två reglerna att ha koll på och de engelska nyckelbegreppen "contraction" och "posession", vad de betyder och hur du ska tänka för att apostroferna ska hamna rätt.

Best English hacks - Apostrophes, arbetsblad.pdf

episodebild

I engelsktalande länder är det populärt att använda ordspråk, eller "idioms", för att förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt, eller bara för att krydda sitt språk. Om man inte delar den engelska språkkulturen är det inte alltid lätt att förstå vad ordspråken faktiskt betyder eller när de används. Men om du lär dig några av de vanligaste engelska ordspråken så undviker du missförstånd. Kan du dessutom använda dem själv kommer du att imponera på alla engelsktalande.

Best English hacks - Idioms, arbetsblad.pdf

episodebild

För att kunna kommunicera behöver du inte kunna ett språk perfekt, och ju mer du försöker prata desto bättre kommer du bli på det språk du vill lära dig. Som hjälp på traven så kan du använda olika typer av språkstrategier, till exempel genom att använda kroppsspråk. Jamaine går igenom några av de mest användbara språkstrategierna, där det kanske viktigaste för att lyckas är att inte vara rädd för att göra fel. Jamaine förklarar också varför du ska akta dig för "false friends".

Best English hacks - Language strategies, arbetsblad.pdf

episodebild

Bindeord, eller konjunktioner som de kallas inom grammatiken, binder samman ord, meningar och tankar. Ju fler bindeord du kan på engelska, ju rikare blir ditt språk och desto lättare blir det att variera sig. Jamaine går igenom sex olika kategorier av bindeord med massor av exempel i varje. Att lära sig dem underlättar inte bara när du vill berätta något, argumentera, analysera eller kanske jämföra saker. Det är också ett bra knep för att du ska kunna uttrycka dig med variation.

Best English hacks - Linking words, arbetsblad.pdf

episodebild

Att uttala engelska korrekt är kanske inte det viktigaste, så länge den du talar med förstår vad du vill säga. Engelskan kommer också i många varianter och dialekter, så språket låter inte ens likadant i olika engelsktalande länder. Men, det finns några tips om engelska uttal som du kan träna på om du vill låta lite mer som de som har språket som modersmål. Jamaine går igenom de ljud som svensktalande har svårast att uttala rätt.

Best English hacks - Pronounciation, arbetsblad.pdf

episodebild

Om du vill kunna uttrycka något annat än det som händer just nu, så måste du lära dig verbens tempus. Det kan framstå som en utmaning, men om vi kokar ned det så handlar det bara om tolv olika former i engelskan, med undantag förstås. Jamaine går igenom de viktigaste verbböjningarna du behöver för att komma riktigt långt när du vill berätta något, inte bara i nutid, utan även i dåtid och framtid.

Best English hacks - The Tenses arbetsblad.pdf

episodebild

Vilka ord ska egentligen skrivas med stor bokstav på engelska? Det är inte särskilt knepigt egentligen. När du har lärt dig vad som gäller, så kan du enkelt undvika att göra fel när du skriver. Jamaine förklarar och ger exempel på när du ska använda gemener och versaler på engelska.

Best English hacks, Capitalization, arbetsblad

episodebild

Vill du ta din engelska till nästa nivå? Då är det viktigt att du kan uttrycka dig klart och tydligt. Jamaine ger exempel på saker som är lätta att blanda ihop på engelska. Du får även tips på hur du kan göra för att undvika onödiga misstag och göra ditt språk tydligare.

Best English hacks, Clarity, arbetsblad

episodebild

Det är viktigt att anpassa språket till den situation du befinner dig i. Framför allt i formella sammanhang är det viktigt att välja rätt språk. Jamaine förklarar och ger dig några do's and don'ts!

Best English hacks, Formal English, arbetsblad

episodebild

I vilken ordning ska orden komma i en mening? Alla språk har sina egna regler för meningsbyggnad. I engelska och svenska är det egentligen ganska lika, men Jamaine visar några skillnader och visar dessutom hur du kan bygga dina meningar för att göra dem mer avancerade och variera ditt språk.

Best English hacks, Sentence structure, arbetsblad

episodebild

Multicultural London English, eller MLE, är slang som talas av många unga i England. Ursprungligen är det en dialekt med influenser från karibisk, afrikansk och asiatisk engelska men även arbetardialekten cockney. Jamaine förklarar hur uttalet och grammatiken fungerar och lär oss några vanliga slanguttryck. Dessutom pratar vi om varianter av engelskan med Althea, som precis som Jamaine kommer från London och har rötter i Jamaica.

Best English hacks, Slang, arbetsblad