Seriebild

LärarhandledningSvenska förklarad - lätt version

I sju avsnitt förklarar programserien några svenska dialekter och de nationella minoritetsspråken. Avsnitten ger en bakgrund till varför dialekter uppstår och beskriver de nationella minoritetsspråkens historia och särställning. Varje avsnitt innehåller konkreta exempel på ord och uttal och avslutas med en överskådlig sammanfattning.

Svenska förklarad – lätt version är en bearbetad version av originalserien Svenska förklarad.

7 av originalseriens 23 avsnitt har bearbetats och fokus ligger nu på språk och dialekter i Sverige. Manus har skrivits om och förenklats. Speakerrösten talar inte lika snabbt som i originalserien. Programmen är omklippta för att ta upp det viktigaste, så långt som möjligt berätta kronologiskt och ta upp en sak i taget. Bilder och namnskyltar visas längre för att sänka tempot. Ljudnivån på bakgrundsmusik och effektljud är lägre och omplacerad för ökad hörbarhet och för att undvika för många intryck på en och samma gång. I slutet av varje program finns en sammanfattning i både tal och text.

Allmänt om UR:s program för särskolan med tillägget Lätt version

Dessa program är bearbetade versioner av en originalserie. Innehållet är inte nödvändigtvis mycket lätt att förstå, men vi har gjort anpassningar som på olika sätt ska kunna underlätta för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning att ta del av ännu fler program ur UR:s utbud. Vill du dra ner ytterligare på synintrycken? På UR Play kan du som pedagog alltid själv, utifrån hur din elevgrupp ser ut, välja om du vill visa programmens undertextning eller inte.

Syfte och målgrupp

Serien är kopplad till ämnet svenska i gymnasiesärskolan och kan fungera som såväl introduktion som sammanfattning av olika kursmoment. Syftet är att komplettera undervisningssituationen med bilder, sammanhang och konkreta exempel. Den primära målgruppen är elever som läser ämnet svenska i gymnasiesärskolan. Programmen kan även användas i årskurs 7–9 i grundsärskolan och i komvux som särskild utbildning.

Läroplanskopplingar

Gysär13

Mål

Det är skolans ansvar att varje elev efter genomförd gymnasiesärskoleutbildning utifrån sina förutsättningar

 • känner till de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia.

Det är skolans mål att varje elev

 • utvecklas så långt möjligt mot att kunna samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.

Svenska

 • Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
 • Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.

Centralt innehåll i kursen svenska 2

 • Dialekter och språklig variation och hur detta varierar mellan olika grupper av människor, till exempel beroende på ålder och social bakgrund. De nationella minoritetsspråken i Sverige.

Lgrsär22

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola

 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 •   kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.

Svenska

Centralt innehåll åk 7-9

 •   De nordiska grannspråken. De nationella minoritetsspråken i Sverige.

Samhällsorienterande ämnen

Centralt innehåll åk 7-9

 • Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Handledningen beskriver hur du kan förbereda eleverna och skapa förförståelse innan de tittar på programmen. Den innehåller också förslag på uppgifter som dina elever kan arbeta med efter att ha tittat på ett eller flera av programmen.

I en avsnittsspecifik del får du som pedagog en kort beskrivning av vad avsnittet handlar om och begrepp att lyfta i elevgruppen inför tittandet..

Arbeta med programmet

Titta igenom det avsnitt som du planerar att använda i undervisningen. Vilka begrepp behöver du lyfta med eleverna inför tittandet? Vilka geografiska namn är viktiga att eleverna känner till?

Samtala med eleverna om vilka dialekter de känner till. Vilken eller vilka dialekter talar eleverna i klassen? Vilka dialekter hör de i sin vardag, till exempel i hemmet eller på tv?

Förbered gärna eleverna genom att visa på en karta var dialekten i respektive avsnitt talas. Avsnittet som handlar om de nationella minoritetsspråken kan du förbereda genom att samtala om begreppet minoritet och vilket ansvar en demokrati har för olika minoritetsgrupper i samhället

Begrepp

När du använder programmen för första gången i undervisningen, gå gärna igenom begreppen nedan, som återkommer i flera avsnitt. Beskriv begreppen med ord och tecken och låt eleverna beskriva dem för varandra för att befästa betydelsen.

 • mål (som det används i begrepp som dalmål, gutamål osv.)
 • dialekt 
 • brytning
 • språk

Norrland är vårt största dialektområde och består av flera olika dialekter. Trots det pratar många om en "norrländska". Är det verkligen rimligt att göra det? I programmet går språkforskaren Jenny Nilsson igenom några gemensamma norrländska språkdrag.

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före tittandet. Eftersom elevgrupper ser olika ut kan det vara bra att titta igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för eleverna.

 • prata på inandning
 • täcker 60 procent av Sveriges yta

  Hur gick det till när Sverige fick sina fem officiella nationella minoritetsspråk för tjugo år sedan? Och varför blev det just samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch? Vi hör om språkens långa tradition i Sverige och får exempel på hur de låter och skrivs. I dag skyddas de nationella minoritetsspråken av en lag som garanterar dem särskilda rättigheter. Men så har det inte alltid varit.

  Hur du kan arbeta med avsnittet:

  Programmet tar upp samtliga nationella minoritetsspråk i Sverige. Du kan antingen visa programmet i sin helhet eller dela upp det i sex avsnitt: ett avsnitt för respektive minoritetsspråk och ett avslutande avsnitt som sammanfattning.

  Begreppslista

  Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före tittandet. Eftersom elevgrupper ser olika ut kan det vara bra att titta igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för eleverna.

  • minoritet
  • EU
  • äldreomsorg
  • myndigheter
  • oralt språk
  • jycke
  • hebreiska bokstäver

   Gotländska hör till de svenska dialekterna, men på Gotland finns även en äldre språkform kvar som härstammar direkt från forngutniskan - nämligen gutamålet. I dag är det inte många som kan prata gutamål, men en av dem är Hannah Jakobsson.

   Begreppslista

   Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före tittandet. Eftersom elevgrupper ser olika ut kan det vara bra att titta igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för eleverna.

   • forn- (som det används i begrepp som forntiden, forngutniska osv.)

    Svenska dialekter i Finland brukar kallas för östsvenska mål. Och hit hör också estlandssvenska dialekter. En vanlig fråga i Sverige är om svenskan i Finland är ett eget språk, en dialekt eller till och med en brytning av svenskan? I programmet reder språkforskaren Jenny Nilsson ut begreppen och Sebastian Fjäder ger exempel på vanliga finlandssvenska uttal.

    Begreppslista

    Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före tittandet. Eftersom elevgrupper ser olika ut kan det vara bra att titta igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för eleverna.

    • grannland
    • kustområde
    • officiella språk

     I programmet förklarar språkforskaren Jenny Nilsson allt du behöver veta om skånska och SVT:s meteorolog Nils Holmqvist berättar vad tv-tittarna tycker om hans skånska.

     Begreppslista

     ​Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före tittandet. Eftersom elevgrupper ser olika ut kan det vara bra att titta igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för eleverna

     • vokal
     • barberare
     • dubba

      Göteborgskan är en av våra nyare dialekter. Men hur uppstår en dialekt egentligen? Och vad är det som gör att just göteborgskan sprider sig till nya områden, utanför Göteborg? Språkforskaren Jenny Nilsson berättar allt du behöver veta om dialekten och dess karaktäristiska klang.

      Begreppslista

      Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före tittandet. Eftersom elevgrupper ser olika ut kan det vara bra att titta igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för eleverna.

      • ·västgötar

       I norra Dalarna finns en språkgren som heter älvdalska, som talas i flera byar runt om i Älvdalen. Den låter så annorlunda jämfört med både dalmålet och andra svenska dialekter att den kan vara svår att förstå för utomstående. Men ska den då räknas som ett eget språk? I programmet förklarar språkforskaren Jenny Nilsson hur det ligger till och Melanie Thoris ger exempel på hur älvdalskan låter.

       Begreppslista

       Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före tittandet. Eftersom elevgrupper ser olika ut kan det vara bra att titta igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för eleverna.

       • språkgren
       • bevaras