Seriebild

LärarhandledningSånger med TAKK

Bakgrund

Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation – TAKK

Att stödja det talade språket med tecken stimulerar språkutvecklingen och gynnar alla barn, i synnerhet barn med funktionsvariationer. Genom att använda TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande kommunikation, får barnen ytterligare ett verktyg för kommunikation. För barn som har annat modersmål än svenska kan TAKK vara en brygga till det svenska språket, som talat språk. Att lägga tecken till det talade språket innebär att använda tecken från svenska teckenspråket. I övrigt följs den talade svenska grammatiken.

Programserien

Fem sånger från UR:s språkstärkande serie för förskolan Tripp Trapp Träd har i den här serien bearbetats i versioner med TAKK. Till varje sång finns det kort information om sången samt ett manus som visar teckenbegreppen för respektive sång.

Produktionen är genomförd i nära samarbete med specialpedagog Malin Hartman som har översatt sångerna till TAKK och guidat Petra Hellsing som framför dem. Sångernas illustrationer förstärker textens innehåll. 

TAKK-översättning – pedagogiska utgångspunkter:

 • I handledningsmaterialet ingår ett programmanus för de tecken som används i berättandet. Du hittar manuset på UR Play under pedagogiskt material.
 • Två teman är aktuella för alla sånger: matematik och djur.
 • Sångerna har enkel text för att möjliggöra sjungande med TAKK och för att hålla musikens originaltempo. I texten förekommer upprepningar som ger möjlighet att höra begreppen flera gånger.
Sånger med TAKK finns att hitta på UR Play och i Tripp, Trapp, Träd-appen.

Syfte och målgrupp

Syftet med sångerna som ett pedagogiskt material för undervisning är att stimulera barnets/elevens språk- och kommunikationsutveckling.

Den primära målgruppen är barn och elever inom förskoleverksamhet och grundsärskola. 

Genom att titta på och arbeta med programserien finns det möjlighet att arbeta mot flera mål inom

Lpfö18 Omsorg, utveckling och lärande

(...) Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. (...)

Mål

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska

Om handledningen

Struktur och upplägg

Före lyssnandet

Sångerna är gestaltade med tydliga bilder och enkla animationer som förstärker innehållet. Att sjunga sångerna flera gånger ger möjlighet att upptäcka detaljer i sången.

Förbered sjungandet utifrån gruppens språkutvecklingsnivå. Gå därför igenom teckenmanus för att se vilka teckenbegrepp sången innehåller.

episodebild
 • Text och musik är skriven av Klaes Widén.
 • Sången sjungs med stöd av tecken av Petra Hellsing Widén.
 • Temat utgår från djur i sången som beskrivs med adjektiv: randigt, prickigt och rutigt. 
 • Teckenbegrepp: tiger, fin, päls, randiga, djur, leopard, prickar, päls, giraff, rutor.
episodebild
 • Text och musik är skriven av Klaes Widén.
 • Sången sjungs med stöd av tecken av Petra Hellsing Widén.
 • Temat utgår från prepositioner: i, på och under.
 • Teckenbegrepp: hus, bor, golv, bord, hoppar, leker, kopp, kroppen, choklad, dricker.
episodebild
 • Text och musik är skriven av Klaes Widén.
 • Sången sjungs med stöd av tecken av Petra Hellsing Widén.
 • Temat är hel och halv.
 • Teckenbegrepp: apelsin, stor, fin, god, inte, hela, dela, halva, glass, stor, äta, slut, strut.

 

episodebild
 • Text och musik är skriven av Klaes Widén.
 • Sången sjungs med stöd av tecken av Petra Hellsing Widén.
 • Temat utgår från djur med olika antal ben, och siffror mellan ett och åtta.
 • Teckenbegrepp: ett, stork, två, tre, hund, kissar, fyra, katt, häst, fem, myra, sex, lus, fjäril, sju, åtta, skorpioner, spindel.
episodebild
 • Text och musik är skriven av Klaes Widén.
 • Sången sjungs med stöd av tecken av Petra Hellsing Widén.
 • Temat utgår från små och stora djur av olika sort.
 • Teckenbegrepp: mus, sorken, skogen, flyger, skugga, akta, kryp, ugglan, gran, sitter, hungrig, vänta, mat, middag, kungar.