Seriebild

LärarhandledningBakgrunder - teckenspråkstolkat

Serien Bakgrunder vill ge en bakgrund till ämnen kopplade till samhällskunskap, politik och aktuella händelser, med ett särskilt fokus på sådant som kan påverka Sverige och Sveriges säkerhetsläge. 

Vi gör nya avsnitt i serien när det sker något som kan behöva just en extra bakgrund och förklaring. 

Syfte och målgrupp

Serien riktar sig till högstadiet och är tänkt att användas för att ge förståelse för lokala, nationella och globala samhällsfrågor. 

Samhällskunskap åk 7–9, Lgr22:

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Centralt innehåll

 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.
 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Om handledningen

Till de olika avsnitten i serien så finns det alltid begrepp, fördjupningsfrågor samt quiz. Dessa frågor finns också här i lärarhandledningen, fast då utan svarsalternativ, så att du som lärare kan välja svårighetsnivå för eleverna. Till flera avsnitt finns det även diskussionsfrågor och fördjupningsuppgifter. 

Som ett stöd till dig som lärare för hur du kan hantera kontroversiella frågor och starka känslor i klassrummet när aktuella och ibland känsliga samhällsfrågor tas upp, så finns denna samtalsguide. 
SAMTALSGUIDE - HANTERA SVÅRA FRÅGOR OCH KONTROVERSIELLA ÅSIKTER I KLASSRUMMET

Struktur och upplägg

 • Programmet kan användas som en introduktion till ämnet. Det kan både visas på lektionstid och/eller ges som läxa åt eleverna. 
 • Eftersom programmen är korta så kan det vara värt att gemensamt titta på avsnittet både före och efter att eleverna har arbetat med frågorna och uppgifterna. Ser de något nytt i programmet när de ser det för andra gången? Är det något de uppfattar annorlunda nu? 
 • Ytterligare ett förslag är att först titta tillsammans på programmet, och sedan låta eleverna se om programmet enskilt, förutsatt att de har egna hörlurar. Då kan de pausa och arbeta med att besvara frågorna i sin egen takt. 
 • Gå igenom begreppen innan ni tittar på avsnittet och se till att eleverna förstår dem. Återberätta gärna avsnittet efteråt med hjälp av begreppen.
 • Fördjupningsuppgifterna är helt fristående, så att du som lärare kan välja ut någon eller några av dem, utifrån vad som passar din undervisning. 
 • Utgå ifrån tipsen i samtalsguiden ovan när eleverna diskuterar med varandra. Det är till exempel bra att låta eleverna arbeta enligt EPA-modellen när de pratar om frågorna; först fundera enskilt, sedan diskutera i par och till sist sammanfatta alla tillsammans. 
episodebild

Ukraina angreps av Ryssland den 24 februari 2022. Landet är ett av europas största med cirka 45 miljoner invånare (2020). Programmet ger bakgrundsinformation om landet Ukraina.

Begreppslista

Gå igenom begreppen innan ni tittar på avsnittet. Slå upp de ord ni inte förstår. 

 • jordbruk
 • spannmål
 • Europas kornbod
 • naturtillgångar
 • Sovjetunionen
 • Krimhalvön
 • industri

Frågor

Så här kan ni arbeta med frågorna:

- Läs igenom frågorna innan ni tittar på programmet. 
- Titta på programmet tillsammans. 
- Arbeta sedan enskilt med frågorna. Titta på programmet och pausa för att skriva ner svaret på varje fråga.

Frågorna finns också som quizfrågor. 

Repetitionsfrågor

 1. När invaderade Ryssland Ukraina?
 2. Ukraina är Europas nästa största land. Sant eller falskt? 
 3. Vilket hav gränsar Ukraina till? 
 4. Varför kallades förr Ukraina för "Europas kornbod"?
 5. Vad är spannmål?
 6. Vad är naturtillgångar?
 7. Vilken religion är störst i Ukraina? 
 8. Ungefär hur många invånare har Ukraina?
 9. Vad heter Ukrainas huvudstad?
 10. Vilket eller vilka språk talas främst i Ukraina?
 11. Ukraina var mer eller mindre obebott fram till 1900-talet. Sant eller falskt? 
 12. Hur hänger Ryssland och Sovjetunionen ihop? 
 13. När blev Ukraina ett eget land? 
 14. Var 2022 första gången som Ryssland försökte ta mer makt över Ukraina?
 15. Är Ukraina med i Nato?

Fördjupande frågor

 1. Varför vill Ryssland ta över och kontrollera Ukraina? Vilka förklaringar kommer upp i avsnittet? Fundera på om det kan finnas fler förklaringar.
 2. Varför är det så viktigt för ett land att ha kust?
episodebild

Ukraina angreps av Ryssland den 24 februari 2022. Landet är ett av Europas största med cirka 45 miljoner invånare (2020). Programmet ger bakgrundsinformation om landet Ukraina.

Begreppslista

Gå igenom begreppen innan ni tittar på avsnittet. Slå upp de ord ni inte förstår. 

 • civilbefolkning
 • civila byggnader
 • kemiska vapen
 • krigsfångar
 • internationella humanitära rätten
 • folkrätten
 • Genèvekonventionerna
 • konvention
 • inbördeskrig
 • väpnad konflikt
 • Internationella brottsmålsdomstolen i Haag

Frågor

Så här kan ni arbeta med frågorna:

- Läs igenom frågorna innan ni tittar på programmet. 
- Titta på programmet tillsammans. 
- Arbeta sedan enskilt med frågorna. Titta på programmet och pausa för att skriva ner svaret på varje fråga.

Frågorna finns också som quizfrågor. 

Repetitionsfrågor

 1. Är det alltid olagligt att döda någon?
 2. Vilka exempel tas upp i programmet på vad som är förbjudet i krig? 
 3. Hur ska krigsfångar behandlas i krig?
 4. Varför finns det lagar och regler för krig?
 5. Vad är Genèvekonventionerna? 
 6. Vad är folkrätten?
 7. Vilken slags konflikt är vanligast - inbördeskrig eller konflikter mellan stater? 
 8. Vad arbetar Internationella brottmålsdomstolen i Haag med? 
 9. Får ett land starta krig enligt FN-stadgan? 

Fördjupningsfrågor

 1. Känner du till något tillfälle då ett land brutit mot krigets lagar? Ta reda på mer om det. Vad hände?
 2. Varför är det viktigt att åtala krigsförbrytare? Fundera tillsammans.

Referenser / källor

Program som passar att arbeta med tillsammans med detta avsnitt: 

 • Förklarad - Bakgrunden till Rysslands invasion
 • Bakgrunder - Vad är Nato?
 • Röster om Nato