Seriebild

LärarhandledningKällkoll valet

En programserie om källkritik. Journalisterna och viralgranskarna Åsa Larsson och Jack Werner tar sig an valet 2022. Är allt du ser och läser om valet verkligen sant? Hur granskar man fakta i den politiska debatten? Tillsammans med olika gästexperter tittar Åsa och Jack närmare på valrörelsen. De djupdyker i utspel, påståenden och rykten som cirkulerar på nätet för att ta reda på vad som är sant - och vad som är falskt.

Källkoll valet finns i 15 avsnitt som sänds under hösten 2022. De tidigare säsongerna heter Källkoll corona, Källkoll USA-valet, Källkoll källkritik och Källkoll - kriget i Ukraina.

Syfte och målgrupp

Serien är främst tänkt för elever i årskurs 7-9, men kan även passa för elever på gymnasiet.

Elever på högstadiet är inte bättre på källkritik än övriga delar av Sveriges befolkning. De har till exempel, precis som många andra, svårt att avgöra om det är en redaktionell text eller en annonstext de möter. I Källkoll valet avkodas desinformation, falska påståenden och visar vikten av samtal och fördjupning för att motverka faktaresistens.

Skolan ska fostra medvetna samhällsmedborgare som kan och vill engagera sig i en komplex omvärld där informationsflödet når oss hela tiden och överallt - men inte alltid med tydliga avsändare eller uttalade syften. Att få våra elever att engagera sig i omvärldsfrågor är i förlängningen en demokratisk fråga. I samband med valet i Sverige 2022 är det av största vikt att våra elever inser vikten av att engagera sig för demokratin och bli medvetna om hur de tillsammans kan vara med och påverka och forma framtidens samhälle.

Med hjälp av Källkoll valet kan eleverna stärka sina kunskaper om politisk och medial makt i Sverige och hur de hänger ihop utifrån exempel ur både 2022 års valrörelse och tidigare politiska händelser. Eleverna får träna sin källkritiska förmåga genom att reflektera över och jämföra olika typer av nyheter och information - hur de sprids och används i olika syften.

Genom att arbeta med serien tillsammans med arbetsmaterialet blir vikten av medvetenhet och källkritik runt nyhetsrapportering åskådliggjord när eleverna möter information kopplad till valet och till olika politiska ståndpunkter.

Målet med serien är i förlängningen att bidra till en starkare tilltro till demokrati och yttrandefrihet, men också att göra eleverna medvetna om vikten av att vara källkritiska och förstå hur och varför desinformation och propaganda sprids med olika syften och motiv.

Högstadiet

Undervisningen ska ge eleverna:

 • kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället,
 • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Ur Syftestexten för samhällskunskap, åk 7–9, Lgr22

Undervisningen ska behandla:

 • Politiska ideologier och skiljelinjer mellan politiska partier i Sverige.
 • Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Ur centralt innehåll för samhällskunskap, åk 7–9, Lgr22

Gymnasieskolans uppdrag

Skolan har uppgiften att förmedla och förankra grundläggande värden, främja elevernas lärande och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av. Eleverna ska också kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska information och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Ur GY22

Om handledningen

Arbetsbladen är avsnittsspecifika och innehåller diskussionsfrågor och uppgifter att arbeta enskilt eller tillsammans med, kopplade till varje episod. Uppgifterna är kopplade till de centrala frågeställningarna i programmet, med fokus på begreppsförståelse, jämförelser, reflektioner och sammanfattningar.

Struktur och upplägg

Alla arbetsblad följer samma arbetsgång, men uppgifterna skiljer sig åt i sitt innehåll från avsnitt till avsnitt. Med hjälp av varierande uppgifter kopplade till avsnittens innehåll kan eleverna stärka sin egen medvetenhet om vikten av att arbeta för ett öppet, medvetet och demokratiskt samhälle.

Arbeta med programmet

Till varje avsnitt finns ett antal centrala begrepp. Dessa kan vara bra att diskutera innan ni ser avsnittet för att skapa förförståelse för innehållet och på så sätt skapa en gemensam ingång till avsnittet. De är också bra att använda för att repetera avsnittets centrala innehåll.

episodebild

Åsa och Jack tittar närmare på partiledaren Ebba Buschs bråk med sociala-medier kontot Dyngbaggegalan. Dessutom: Zucchini-bluffen i SVT:s Aktuellt och förstagångsväljarna Saga Wilhelmsson och Joel Ullberg gästar Källkoll-studion.

Begreppslista

Dagens begrepp

 • Vad betyder orden?
 • På vilket sätt kan orden och uttrycken kopplas till nyheter i allmänhet och konflikter i synnerhet?
 • Sammanfatta avsnittet med hjälp av begreppen.
 • valrörelse
 • agenda
 • opinion
 • opinionsbildare
 • lokalpolitiker
 • opposition
 • regeringsunderlag
 • kontroversiellt
 • inflation
 • satir
 • desinformation

Frågor

Kommer du ihåg? Här är några frågor på innehållet i dagens avsnitt.
 1. Vad sysslar opinionsbildare med? Ge exempel.
 2. Vad lyckades Leo Lust och Rasmus Westlund med?
 3. Vad heter satirkontot på Instagram som i början av augusti publicerade två ihopklippta filmer med Ebba Busch?
 4. Ett inslag i dagens program handlar om en zucchini-bluff. Vad heter komikern och hur stavas egentligen hans karaktärs namn?

Arbeta vidare

Välj bland uppgifterna och gör dem som passar dig - eller dra igenom alla för att få koll på valrörelsen i Sverige inför det stundande valet.

Dagens eldsjäl

I programmet nämns eldsjälarna Greta Thunberg och Malala Yousafzai. Fundera tillsammans med en kompis över följande frågor:

 • Vem, eller vilka, personer ser ni som eldsjälar? Inom vilket område är dessa personer engagerade?
 • På vilket sätt har dessa personer visat sin inställning?
 • Om du skulle bli en eldsjäl - vilken fråga skulle du arbeta med då? Varför?

Dagens bluff

I avsnittet diskuteras inslaget på Aktuellt där en komiker hittade på en karaktär och lät honom svara på frågor. Fundera tillsammans med en kompis över humor och allvar, sant och falskt:

 • Får man skoja och låtsas vara någon man inte är när man blir intervjuad i tv, som komikern Thanos Fotas gör? Motivera ert svar.
 • Åsa och Jack säger att bluffar kan vara olika allvarliga. Hur menar de då, tror ni?
 • Kan ni fundera över någon situation då ett skämt kan leda till allvarliga konsekvenser? Eller finns det yrken som innebär att man bör undvika att skämta? Förklara hur ni tänker.

Dagens uppmaning

Att ha kunskap om politik även innan du får rösta är viktigt, för att värna vår demokrati.

 • Vilken eller vilka sakfråga/or är viktigast för dig just nu?
 • Välj ut en sakfråga, till exempel friskolor, betyg, miljön. Sök igenom de olika partiernas hemsidor i jakten på ett svar om hur de vill arbeta med just den fråga som intresserar dig. Jämför de olika svaren och se vilka likheter och skillnader du kan hitta. Sammanställ svaren i en presentation som du kan hålla för klassen eller för en grupp av klasskompisar.
 • Åsa ställer frågan om drömjournalisten till två förstagångsväljare. Vad skulle ni svara på Åsas fråga?
 • Testa gärna att göra valkompasser som tidningar eller kanaler erbjuder. Där ska du gradera vilka som är dina viktiga frågor och vad du tänker om dem.

Dagens desinformation

Fundera tillsammans med en kompis över varför satirkontot Dyngbaggegalan valt att koppla samman uttalanden om just homosexualitet och KD-ledaren Ebba Busch.

 • Vad säger hon om ämnet, och var står partiet?
 • KD-ledaren kallar Dyngbaggegalans inlägg för fake news. Varför gör hon det, tror ni?

Åsa och Jack tittar närmare på vad som förväntas bli de mest omtalade valfrågorna. Vad är det som gör att en fråga blir en stor snackis eller passerar obemärkt förbi i medierna? Dessutom: Erik Hedtjärn, chef för Svenska Dagbladets politiska redaktion, berättar hur de förbereder sig inför valet och så en klurig uppgift – skapa din egen fejk.

Åsa nämner i dagens avsnitt att det finns mer information om fejkade skärmdumpar på UR Play. Här kan ni lära er mer om det:

Skapa fejkade skärmdumpar i utbildningssyfte

Begreppslista

Dagens begrepp

 • Vad betyder orden?
 • På vilket sätt kan orden och uttrycken kopplas till nyheter och till valrörelsen?
 • Sammanfatta avsnittet med hjälp av begreppen.
 • Nato
 • valrörelse
 • valfråga
 • källkod
 • skärmdump
 • redaktion
 • debattör
 • vallokalsundersökning

Frågor

Kommer du ihåg? Här är några frågor på innehållet i dagens avsnitt.
 1. Var hittar man källor och länkar i Wikipedias artiklar?
 2. Utifrån vilken aspekt är Wikipedia en bra källa om Nato, enligt Jack?
 3. Hur kollar man om en skärmdump är fejkad? Vilka tips ger Åsa?
 4. Vilken fråga var viktigast inför valet 2018, enligt SVT:s vallokalsundersökning?
 5. Vilka samhällsfrågor har varit viktiga i nyhetsflödet under 2022?

Arbeta vidare

Dagens källkritik

Tittaren Lennox undrar hur man ska hitta de mest pålitliga källorna om Nato. Finns det egentligen något enkelt svar på den frågan? Diskutera tillsammans med några kompisar runt den här problematiken. Avsluta påståendena nedan.

 • Det är bra att börja undersöka en fråga genom att ta reda på olika argument och ståndpunkter, eftersom…
 • Källor, till exempel Wikipedia, kan vara vanskliga eftersom…
 • Källor kan vara användbara på olika sätt. Det du behöver tänka på när du bedömer en källa är...
 • Du märker att en källa är partisk när…
 • Att dubbelkolla det som skrivs om ett ämne är alltid bra eftersom…
 • Skärmdumpar på sociala medier bör aktivera en varningsflagga eftersom…

Dagens spaning

Vilken den stora valfrågan är verkar ännu oklart. Men precis som journalisterna måste du ha ett finger i luften och ha lite koll!

 • Samarbeta med en kompis och ta tempen på partiernas valaffischer – vad säger de om partiernas hjärtefrågor? Scanna igenom de olika partiernas valaffischer. (Du kan också välja ut några partier, eller bara ett enda.) Affischerna hittar du på stan eller online, bland annat på partiernas sociala medier och egna webbsidor. Vad har de olika partierna valt att lyfta fram?
 • Hur kan ni, genom partiernas affischer, ringa in vad respektive parti har för områden i fokus inför valet?

Dagens tajming

Vad som blir stort påverkas av många olika faktorer och kan också styras av slumpen. Fundera över vilka stora frågor eller händelser som har präglat våren för oss svenskar i allmänhet, och för dig i synnerhet. Vad kan dessa händelser eller frågor leda till för valfrågor? Förklara sambandet mellan händelsen och valfrågan.

Dagens vallokalsundersökning

Arbeta i grupp och ta reda på vad eleverna i er årskurs/er skola tycker om att Sverige är på väg att bli medlem i Nato. Gör en undersökning och ta reda på vad eleverna tycker - och gärna också en följdfråga om varför de tycker som de gör. Redovisa undersökningen med hjälp av tydlig statistik som visar ert resultat. Reflektera omkring vad ni kommit fram till. Speglar resultatet vad väljare och politiker tycker? Varför/varför inte?

Dagens Kolla källan

Hur gick det med dagens uppgift? Lyckades ni göra fejkade skärmdumpar? Visa för varandra vad ni gjort och skicka in era skärmpumpar till [email protected]

Åsa och Jack tittar närmare på influencers. Är det mest mys eller ett bra sätt att få svar på sina frågor? Yasmine Winberg, chefredaktör på Resumé, gästar Källkoll-studion för att berätta om sina erfarenheter av att granska influencerbranschen.

Begreppslista

Dagens begrepp

 • Vad betyder orden?
 • På vilket sätt kan orden och uttrycken kopplas till nyheter och till valrörelsen?
 • Sammanfatta avsnittet med hjälp av begreppen.
 • influencer
 • medietränad
 • granskande journalistik
 • sponsring
 • korruption
 • maktmissbruk
 • muta
 • lobbyism
 • medieetiska regler
 • folkvald
 • policy

Frågor

Kommer du ihåg? Här är några frågor på innehållet i dagens avsnitt.
 1. Vad innebär de medieetiska reglerna i Sverige?
 2. Vilken typ av företag var det som bjöd ordföranden från Centerpartiets ungdomsförbund på en resa?
 3. Varför är det svårt att veta vilka influencers som vi kan ha förtroende för?
 4. Måste man märka upp politisk reklam i media så att det är tydligt att det är just reklam?
 5. Sätt in begreppen korruption och muta i en mening, så att det framgår vad orden betyder.

Arbeta vidare

Välj bland uppgifterna och gör dem som passar dig - eller dra igenom alla för att få koll på valrörelsen i Sverige inför det stundande valet.

Dagens lobbyism

I avsnittet diskuteras korruption och maktmissbruk. Réka Tolnai åkte på bjudresa med företaget Philip Morris. Diskutera tillsammans med några kompisar runt den här problematiken. Avsluta påståendena nedan.

 • Fördelarna med ett tätt samarbete mellan politiker och företag kan vara att…
 • Nackdelarna med ett tätt samarbete mellan politiker och företag kan vara att…
 • För att verka mer trovärdig i debatten om rökning på uteserveringar borde Réka Tolnai…
 • Exempel på korruption eller maktmissbruk inom svensk politik skulle kunna vara…

Dagens citat

”Dålig stämning är viktigare än mys för vår demokrati”

Diskutera citatet, tillsammans med en kompis, och försök förklara vad Jack menar med det här egentligen. Använd gärna analysmodellen och ta med begreppen orsak, samhällsfråga, konsekvens och lösning i ert svar.

Dagens fundering

Fundera tillsammans med en kompis över följande frågor:

 • Vilka fördelar ser ni med att influencers intervjuar våra politiker? Motivera era svar.
 • Vilka nackdelar ser ni med att influencers intervjuar våra politiker? Motivera era svar.
 • Hur ska vi som tittare kunna avgöra om en influencer sympatiserar med ett parti? Är det viktigt att vi som tittare/följare vet om det? Varför/varför inte?

Dagens distans

Journalister ska bevaka och rapportera politikerna. Varför behöver de då hålla distans till varandra? Är det inte bra om journalisterna känner politikerna och på vis har koll på dem?

Fundera tillsammans med en kompis över följande frågor:

 • Politiker och journalister följs åt i mångt och mycket. Var tycker ni att gränsen går för samröret mellan journalister och politiker?
 • Kan det finnas fördelar med att journalister umgås med politikerna som de bevakar? Vilka?

Dagens jämförelse

Hur är det under valrörelsen i år? Låter sig politiker intervjuas av andra än journalister? Hitta ett exempel på en politiker som intervjuas både av en journalist och en influencer. Titta på båda intervjuerna och jämför dem. Vad är likt/olikt?

Åsa och Jack tittar närmare på valkompasser funkar de och går de alltid att lita på? Valaffischer – varför bråkas det så mycket om dem? Valfusk – är det ett verkligt problem i valet?

Begreppslista

Dagens begrepp

 • Vad betyder orden?
 • På vilket sätt kan orden och uttrycken kopplas till nyheter och till valrörelsen?
 • Sammanfatta avsnittet med hjälp av begreppen.
 • desinformation
 • valkompass
 • valfusk
 • kandidat
 • turbulens
 • partiprogram
 • valkrets

Frågor

Kommer du ihåg? Här är några frågor på innehållet i dagens avsnitt.
 1. Vad är egentligen en valkompass?
 2. Varför är det viktigt att kolla källan till valkompasser?
 3. Det har bråkats om valaffischer på Twitter. Varför är det svårt att reda ut vad som har hänt?
 4. Vilka exempel på anklagelser om valfusk i det svenska valet tas upp i programmet? Vad var förklaringarna till händelserna?
 5. Vad är val.se?
 6. Vad är det som har hänt i Kenya efter presidentvalet? Ta reda på mer och skriv ner fem faktapunkter om vad som sker.

Arbeta vidare

Välj bland uppgifterna och gör dem som passar dig - eller dra igenom alla för att få koll på valrörelsen i Sverige inför det stundande valet.

Dagens valkompass

Valkompasser förekommer på flera olika håll. Plocka fram några valkompasser på nätet. Börja med att göra dem. Får ni samma resultat i de olika kompasserna?

Fundera sedan över följande frågeställning tillsammans med en kompis:

 • Vilka svagheter kan det finnas med valkompasser? Vad beror dessa svagheter på?
 • Gå in på hemsidan till det parti som du kom närmast i valkompassens undersökning. Läs om de sakfrågor som du tyckt till om i valkompassen. Stämmer informationen på partiets sida med hur du tycker? Skulle du rösta på detta parti?

När man gör valkompasser ska man också välja vilka frågor som är viktigast för en själv. Gör en sammanställning över vilka frågor som är viktigast för er i klassen.

Dagens anklagelse

Anklagelser om valfusk förekommer även här i Sverige, även om det inte hör till vanligheterna. Diskutera tillsammans med några kompisar runt den här problematiken. Avsluta påståendena nedan.

 • I Sverige är det liten risk för valfusk eftersom…
 • De som sprider anklagelser om valfusk kan tjäna på det genom att…
 • Nackdelen med falska anklagelser om valfusk är att…
 • Anledningen till att siffror kan förändras drastiskt under rösträkningen kan vara att…

Dagens valundersökning

I avsnittet intervjuas skolelever om risken för desinformation inför valet. Arbeta i grupp och ge er ut i skolan/ samhället och stäm av vad människor i er närhet tänker om just detta. Ställ frågorna:

 • Är du orolig för att desinformation kan komma att påverka årets val?
 • Vem kan vinna på desinformation under en valrörelse – och hur kan den ta sig uttryck?
 • Hur kan desinformation påverka dig?

Dagens affischkontroll

Hur ser det ut i ert närområde när det gäller valaffischer? Ge er ut och spana in vilka affischer som förekommer:

 • Har båda blocken/alla partier lika stor representation?
 • Kan ni se tecken på att valaffischer förstörts/tagits ner? Vilka i så fall?
 • Har motståndarpartier affischerat i närheten av varandra eller långt ifrån varandra?
 • Hur tycker ni att de som sätter upp valaffischer ska resonera när de ska bestämma sig för var de ska sätta upp sina plakat?
 • Vad tror ni händer med alla valaffischer efter valet?

Åsa och Jack tittar närmare på desinformation, åsikter och yttrandefrihet. Hur hänger det hela ihop? Vad är det för skillnader mellan en text på nyhetsplats, debattsida eller ledarsida? Sakine Madon, politisk chefredaktör för Uppsala Nya Tidning, medverkar. Dessutom: Kalla faktas avslöjande om partiernas hemliga pengar och nytt handfast källkollstips.

I dagens avsnitt ger Åsa och Jack tips på hur man söker bättre och mer effektivt på nätet. Här finns fler tips från dem:

Guide: Sökmotor-tricks för dig som letar svar på nätet

Begreppslista

Dagens begrepp

 • Vad betyder orden?
 • På vilket sätt kan orden och uttrycken kopplas till nyheter och till valrörelsen?
 • Sammanfatta avsnittet med hjälp av begreppen.
 • deepfake
 • desinformation
 • donation
 • grundlagsskydd
 • opinionsbildare
 • liberal
 • yttrandefrihet
 • ledarsida
 • saklig
 • objektiv
 • debattör
 • kontroversiell
 • debattartikel

Frågor

Kommer du ihåg? Här är några frågor på innehållet i dagens avsnitt.
 1. Vad är desinformation?
 2. Granskningen i "Kalla fakta" handlade om att partier var villiga att ta emot stora donationer. Vad är problemet med det? Vilka partier tackade nej till erbjudandet?
 3. Vad innebär fri åsiktsbildning?
 4. Vilken konflikt mellan yttrandefrihet och desinformation uppstod i Kristianstadsbladet?
 5. Hur kommer det sig att en debattsida i en tidning ibland har inlägg som inte är sanna?
 6. Varför skulle man använda söktricket som Åsa visade i Kolla källan?

Arbeta vidare

Välj bland uppgifterna och gör dem som passar dig - eller dra igenom alla för att få koll på valrörelsen i Sverige inför det stundande valet.

Dagens donation

Tv-programmet ”Kalla fakta” testade partiernas inställning till att ta emot pengar i hemlighet. Ta hjälp av frågorna nedan och diskutera med en kompis hur detta kan ställa till problem för demokratin.

 • Varför tror ni att riksdagen röstade för lagen om att partier måste avslöja identiteten på dem som donerar mycket pengar?
 • Vad kan den som donerar pengar till ett parti se för vinning i att göra detta, tror ni?
 • Tycker ni att det är en viktig lag? Motivera ert svar.

Dagens rättighet

I Sverige har vi yttrandefrihet. Det innebär att – ja, vad betyder det egentligen? Får vi säga och skriva vad vi vill? Diskutera i grupp vad yttrandefrihet ger oss för rättigheter – men också skyldigheter. Ta hjälp av följande frågor:

 • Yttrandefrihet är en av FN:s mänskliga rättigheter. Vad innebär det?
 • Vad står det i grundlagen om yttrandefrihet?
 • Hur får vi, och hur får vi inte, uttrycka oss inom ramen för yttrandefrihet?
 • När kan yttrandefrihet bli ett problem - och på vilket sätt kan det bli problematiskt? Tänk till exempel på när den danske extremisten Paludan var i Sverige för att bränna koranen.

Dagens ledarsida

Arbeta i par och leta fram några olika tidningar på nätet eller i pappersform. Läs igenom tidningarnas ledare och svara på frågorna:

 • Vilken politisk inriktning har tidningarnas ledarsidor? Var hittade ni information om det?
 • Tror du att tidningarnas politiska färg kan märkas på deras nyhetssidor också? Diskutera!
 • Vilken/vilka tidningar är tydligast i sina politiska ställningstaganden? Motivera era svar.
 • Är det viktigt att vi läsare vet var tidningen står politiskt? Förklara hur ni tänker.

Dagens debatt

I avsnittet diskuteras den svenska yttrandefriheten och möjligheten att få uttrycka sin åsikt på till exempel debattsidorna i tidningar. Diskutera tillsammans med några kompisar runt den här problematiken. Avsluta påståendena nedan.

 • Inlägg på debattsidor kan vara problematiska när…
 • Fel i inlägg på debattsidor måste få förekomma eftersom…
 • Den som skriver ett debattinlägg bör…
 • Seriösa tidningar bör på sina debattsidor…
episodebild

Åsa och Jack tittar närmare på fenomenet påverkanskampanjer. Hur står det till med propaganda och desinformation utifrån i årets valrörelse? Mikael Tofvesson, chef för den operativa avdelningen på Myndigheten för psykologiskt försvar, gästar Källkoll-studion. Dessutom: Sverigedemokraternas reklam på tunnelbanan i Stockholm.

Begreppslista

Dagens begrepp

 • Vad betyder orden?
 • På vilket sätt kan orden och uttrycken kopplas till nyheter i allmänhet och konflikter i synnerhet?
 • Sammanfatta avsnittet med hjälp av begreppen.
 • återvandring
 • påverkanskampanjer
 • psykologiskt försvar
 • informationskrig
 • statskontrollerade nyheter
 • aktör
 • regering
 • troll
 • hotbild

Frågor

Kommer du ihåg? Här är några frågor på innehållet i dagens avsnitt.
 1. Vad är @regeringsplanet?
 2. Vilka faktorer kan skapa upprörda känslor runt SD:s kampanj med återvandringståget?
 3. Varför är det svårare för SD att få mer uppmärksamhet idag?
 4. Från vilken myndighet kommer Mikael Tofvesson?
 5. Hur ser hotbilden från andra länder ut när det handlar om desinformation, enligt Tofvesson?
 6. Vem är Rasmus Paludan, och vad gjorde han i våras som gjorde att han omtalades ”överallt”?

Arbeta vidare

Välj bland uppgifterna och gör dem som passar dig - eller dra igenom alla för att få koll på valrörelsen i Sverige inför det stundande valet.

Dagens följartips

Åsa tipsar om att leta efter någon som ”inte tycker som du”. Fundera över vem du skulle kunna följa för att få andra perspektiv på världen. Leta på nätet efter någon sådan person. Vilka är personens senaste statusuppdateringar?

Punkta ner några frågor där du märker att du och den andra personen har helt olika åsikter.

Diskutera sedan med en kompis – vilka var de största skillnaderna mellan era åsikter? Hur kändes det att läsa ett flöde som är så långt ifrån det du själv står för?

Dagens uppmärksamhet

SD har fått stor uppmärksamhet för sin kampanj av ett tapetserat tunnelbanetåg i Stockholm. Arbeta i grupp och ta ställning till följande påståenden – ni får bara svara ja eller nej, men måste alltid kunna motivera ert ställningstagande:

 • All uppmärksamhet är bra uppmärksamhet för ett parti.
 • Man kan inte göra politisk reklam av allt.
 • Personen inom SD gick över gränsen när han kallade tunnelbanetåget för ”återvandringståg”.
 • Att det var just SD:s justitieministerkandidat som twittrade påverkar väljarnas förtroende för partiet.

Dagens #

Hashtaggen #Swedengate gjorde Sverige till en snackis på nätet i flera olika länder. Fundera tillsammans över varför detta nämns i programmet. Ta hjälp av följande frågor:

 • Vilket rykte fick Sverige i och med #Swedengate?
 • Påverkades Sveriges ansökan till Nato tidpunkten för #Swedengate, tror ni?
 • Det visade sig att detta INTE var en påverkanskampanj, men varför trodde man det först? Varför skulle #Swedengate ha kunnat vara initierat av främmande makt?
 • Vilka anledningar finns det för främmande makter att starta påverkanskampanjer?

Dagens psykologiska försvar

Mikael Tofvesson intervjuas i programmet om utländsk påverkan och desinformation.

Utgå från det som Tofvesson säger och diskutera i grupp och ta hjälp av följande frågor:

 • Vilka är de största hoten mot Sverige när det handlar om utländsk desinformation?
 • Vad bör vi vara beredda på under de närmsta veckorna? Varför? Hur tror ni att detta kan yttra sig?
 • Hur ska vi kunna skilja på vad vanliga människor tänker och tycker och vad som är faktiskt desinformation? Hur ska vi kunna skilja på utländska försök till att sprida desinformation från människor som helt enkelt uttrycker sin mening på nätet?

Åsa och Jack tittar närmare på sifferfel om försörjning och ryska skepp i svenska hamnar. Dessutom: Tankevurpor som hindrar oss från att se klart. Journalisten Kristoffer Örstadius gästar Källkoll-studion och ger sina bästa tips på hur du kan fatta statistiken.

Det handlar mycket om statistik i dagens avsnitt. Tänk på det här när du analyserar statistik:

 • Vem har tagit fram statistiken – och i vilket syfte?
 • Hur har undersökningen gått till, till exempel hur många har man frågat?
 • Presenteras statistiken så att det är lätt att förstå den?
 • Kan det finnas olika intressen i att tolka statistiken på olika sätt?

Begreppslista

Dagens begrepp

 • Vad betyder orden?
 • På vilket sätt kan orden och uttrycken kopplas till nyheter i allmänhet och konflikter i synnerhet?
 • Sammanfatta avsnittet med hjälp av begreppen.
 • utrikesfödda
 • argument
 • statistik
 • förvränga
 • skuldbelägga
 • confirmation bias / bekräftelsejäv
 • världsbild
 • vilseledande
 • valdag

Frågor

Kommer du ihåg? Här är några frågor på innehållet i dagens avsnitt.
 1. När är valdagen?
 2. Varför diskuterades siffran 700 000 en lång stund med Ulf Kristersson i SVT förra veckan?
 3. Hur tänkte Socialdemokraterna om ryska fartyg och varför? Vad var problemet med det?
 4. I våras spreds spreds en artikel om våldtäktsstatistik. Men den innehöll felaktigheter. Vilka var dessa och vad kan dessa felkällor bero på?
 5. Kristoffer Örstadius på Dagens Nyheter startade reportageserien "Fakta i Frågan". Vad går den ut på? Varför startade han den?
 6. Vad är confirmation bias – eller bekräftelsejäv, som det heter på svenska?

Arbeta vidare

Välj bland uppgifterna och gör dem som passar dig - eller dra igenom alla för att få koll på valrörelsen i Sverige inför det stundande valet.

Dagens statistik

Många politiker använder sig av statistik för att stärka sina argument. Diskutera tillsammans med några kompisar om den här problematiken. Avsluta påståendena nedan.

 • Statistik ger inte alltid en rättvis bild av verkligheten eftersom…
 • Att jämföra brott mellan olika länder kan vara svårt eftersom…
 • Om statistik ska användas i en debatt bör den som debatterar…
 • Att använda statistik kan vara bra om…

Dagens confirmation bias

Åsa och Jack pratar om bekräftelsejäv, alltså confirmation bias. Vad betyder det egentligen? Arbeta med en kompis. Surfa runt på nätet, både på sociala medier (era egna konton) samt på olika nyhetssidor.

 1. Hitta några nyheter som ni spontant känner att ni tror på. Varför tror ni på dem?
 2. Hittar ni någon nyhet som ni vill tro på, men som kanske ändå känns mer tveksam? Fundera på varför ni ändå vill tro på den. Kanske hittar ni inga just nu, men har stött på någon förut? Vad handlade nyheten om och vad var det som gjorde att ni trodde på den då?

Dagens dramatik

Alla gillar drama, eller går i alla fall i gång på det. På vilket sätt kan det vilseleda oss i vår jakt på sanningen? Diskutera med en kompis och ta ställning till följande påståenden – ni får bara svara ja eller nej, men måste motivera era svar.

 • Löpsedlar och rubriker räcker för att jag ska bilda mig en uppfattning om en nyhet.
 • Löpsedlar och rubriker är trovärdig information.
 • Jag läser helst nyheter om personer och platser jag känner till/känner igen.
 • Nyheter om sådant som jag inte vet något om struntar jag i.
 • Dramatiska händelser får mig att vilja ta reda på mer om situationen.

Åsa och Jack reder ut varför uttrycket ”Somalitown” blev en nyhet i valspurten. Dessutom: Politikens mötesplatser – demokratins livlina eller mest jippo? Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan, medverkar.

Begreppslista

Dagens begrepp

Vad betyder orden?

På vilket sätt kan orden och uttrycken kopplas till nyheter och till valrörelsen?

Sammanfatta avsnittet med hjälp av begreppen.

 • valfläsk
 • ordval
 • etnisk
 • främlingsfientlig
 • hyckleri
 • Almedalen
 • Järvaveckan
 • folklig
 • jippo
 • omvänd bildsökning
 • utsatta områden
 • intresseorganisation
 • medborgare
 • makthavare
 • kontroversiell

Frågor

Kommer du ihåg? Här är några frågor på innehållet i dagens avsnitt.
 1. Kan vem som helst starta ett parti? Vilka val kan man ställa upp i?
 2. I somras sa Anders Ygeman att han tyckte att Danmark gjorde rätt. Vad gör man i Danmark som Ygeman vill härma?
 3. Hur startade Almedalsveckan?
 4. Ing-Marie Wieselgren mördades på Gotland. Vem mer har pekats ut som måltavla för den misstänkte gärningsmannen?
 5. Varför är det viktigt för demokratin med den öppenhet som vi har i det svenska samhället?

Arbeta vidare

Välj bland uppgifterna och gör dem som passar dig - eller dra igenom alla för att få koll på valrörelsen i Sverige inför det stundande valet.

Dagens ordval

I avsnittet talas det om att Magdalena Anderssons ordval blev en nyhet i sig. Ord kan ha olika värde och inge olika känslor. Det finns många ord som egentligen betyder samma sak men som kan upplevas som olika positiva eller negativa. Ett exempel: kritik – bedömning – feedback. Hur upplever du orden? Kan ni komma på fler ord som inger olika känslor, men som egentligen betyder samma sak? Hjälps åt i klassen.

Dagens anpassning

 • I avsnittet pratas det om att politiker ibland anpassar sig efter väljarna. Vad betyder det egentligen? Fundera tillsammans.
 • Ofta vill politiker alltså uttala sig om sådan som de vet är viktigt för väljarna. Vilka frågor är viktiga för er elever? Arbeta tillsammans med några kompisar och gör en undersökning bland skolans elever med utgångspunkt i frågan: Vad vill du att politikerna ska satsa på? Visa resultatet av er datainsamling och var tydliga så att andra förstår alla siffror. Som vi såg i gårdagens avsnitt så är det viktigt att visa vad och hur man mätt saker när det gäller statistik.

Dagens jippo

På vilka sätt är Almedalsveckan och liknande evenemang viktiga för demokratin? Diskutera tillsammans med några kompisar och ta ställning till följande påståenden – ni får bara svara ja eller nej, men måste motivera era svar.

 • Almedalsveckan har betydelse för politiken.
 • Det är lätt att få information om vad som diskuteras under Almedalsveckan.
 • Evenemang som Järvaveckan och Frihamnsdagarna riktar sig mest till dem som redan är insatta i politiken.
 • Det som diskuteras på till exempel Almedalsveckan eller Järvaveckan är intressant för oss ungdomar.
 • Evenemang som till exempel Järvaveckan och Frihamnsdagarna minskar klyftan mellan politiker och väljare.

Dagens öppna samhälle

I Sverige har vi fortfarande ett öppet samhälle, trots morden på Olof Palme, Anna Lind och Ing-Marie Wieselgren. Börja med att ta reda på hur de tre personerna mördades, och fundera tillsammans med en kompis över varför ni tror att dessa personer blev attackerade. Diskutera sedan vidare genom att svara på frågorna nedan:

 • Hur kan dessa brott påverka det svenska samhällets öppenhet?
 • Vem eller vilka kan vinna på ett samhälle som är mindre öppet?
 • Vilka fördelar ser ni med ett öppet samhälle, så som vi har det i Sverige idag?

Åsa och Jack tittar närmare på en tiktokfilm som blivit viral i valspurten. Berättelsen om Klamydiabrevet blogginlägget som påverkade en hel valrörelse. Dessutom: Tips för att spåra mystiska konton på nätet.

Begreppslista

Dagens begrepp

Vad betyder orden?

På vilket sätt kan orden och uttrycken kopplas till nyheter och till valrörelsen?

Sammanfatta avsnittet med hjälp av begreppen.

 • viral
 • vitbok
 • propaganda
 • utförsäkrad
 • sjukersättning
 • dagordning
 • ideologi
 • rasism
 • blogg

Frågor

Kommer du ihåg? Här är några frågor på innehållet i dagens avsnitt.
 1. Hur kan man ta reda på om någon online finns på riktigt? Vilka tips får du i dagens avsnitt?
 2. Vad innebär den blå bocken på vissa profiler i sociala medier?
 3. Varför blev det så konstig stämning i Tiktok-klippet ”Tre snabba” när en sverigedemokrat intervjuades av en elev?
 4. Vad var Klamydiabrevet? Vad ledde det till?
 5. Hur hamnade Joe the Plumber i republikanernas valkampanj?

Arbeta vidare

Välj bland uppgifterna och gör dem som passar dig - eller dra igenom alla för att få koll på valrörelsen i Sverige inför det stundande valet.

Dagens ideologiska bakgrund

En representant för SD kände sig påhoppad i en TikTok-intervju med en elev. Hur viktigt är det att känna till ett partis historiska rötter? Diskutera tillsammans med några kompisar om den här problematiken. Avsluta påståendena nedan.

 • Ett partis historia påverkar den politik de för idag, eftersom…
 • Alla som är aktiva i ett parti bör känna till partiets historia eftersom…
 • Det är bara partiets aktuella sakfrågor som är viktiga, eftersom…
 • Vissa ideologiska rötter är viktigare än andra att känna till eftersom…

Dagens tre snabba

Gör som Wilja-Lie. Formulera, tillsammans med en kompis, tre snabba frågor till ett eller flera partier. Ta sedan reda på svaren – helst genom att intervjua företrädare för partierna, alternativt genom att läsa på partiernas hemsida. Redovisa frågor och svar i en presentation eller spela upp intervjun i ett rollspel.

Dagens höjda röst

Emelie Holmquist använde sin blogg för att föra ut sina åsikter. Hon fick stort genomslag. Hon säger i inslaget att demokrati inte bara handlar om att rösta i valen vart fjärde år. Du måste agera i viktiga frågor även mellan valen genom att höja din röst och uttrycka vad du tycker. Hur kan ni påverka samhället i frågor som är viktiga för er? Arbeta med en kompis och fundera över en samhällsfråga som är viktig för er. Försök sedan komma på ett sätt som ni kan föra ut ert budskap för att påverka andra. Skriv en kort kommunikationsplan där ni redovisar steg för steg hur ni skulle gå tillväga i er kampanj.

För att få tips på olika sätt att göra sin röst hörd kan ni titta på varsitt avsnitt av Demokrati helt enkelt på UR Play och sedan berätta kort för varandra om vilka metoder som finns.

Åsa och Jack reder ut turerna kring nya uppgifter om trollfabriker och botar i valrörelsen. Hur framställer sig politikerna i sociala medier och varför? Journalisten Parisa Höglund och medietränaren Jeanette Forss-Andrée medverkar. Dessutom några tips för hur du själv kan ta reda vem som står bakom en sajt på nätet.

I dagens avsnitt får du tips av Jack och Åsa på hur du kan granska olika sajter. En grundregel är att du använder dig av who.is när det gäller adresser som slutar på .com och Internetstiftelsen när det gäller adresser som slutar på .se. Mer information hittar du här:

Viralgranskarens sajtgranskningsguide

Digiteket - Källkritik på nätet - adresser, webbplatser och söktjänster

Begreppslista

Dagens begrepp

Vad betyder orden?

På vilket sätt kan orden och uttrycken kopplas till nyheter och till valrörelsen?

Sammanfatta avsnittet med hjälp av begreppen.

 • vallöfte
 • valmålsättningar
 • kompromissa
 • trollfabrik
 • botar
 • dataintrång
 • manipulation
 • nätkrigare
 • propaganda
 • lojal
 • anonyma källor
 • hackerattack

Frågor

Kommer du ihåg? Här är några frågor på innehållet i dagens avsnitt.
 1. Vad tjänar politikerna på att avge vallöften?
 2. Sverigedemokraterna kopplas bland annat ihop med en hackerattack. Vad var problematiskt med denna händelse?
 3. Hur förklaras propaganda i dagens avsnitt?
 4. Vad vill partiledarna uppnå med ett mer personligt tilltal?
 5. Varför omnämns den tidigare partiledaren för Socialdemokraterna, Håkan Juholt, i dagens program?
 6. Vad är problemet med politikern som uppträder i polisuniform i sin valkampanj?

Arbeta vidare

Välj bland uppgifterna och gör dem som passar dig - eller dra igenom alla för att få koll på valrörelsen i Sverige inför det stundande valet.

Dagens vallöfte

I avsnittet diskuteras vallöften. Dessa ser olika ut från val till val, så klart. Vilka vallöften har ni hört inför årets val? Arbeta tillsammans med en kompis och ta er an uppgifterna nedan:

 • Välj ett parti. Skriv ner några av partiets vallöften.
 • Jämför sedan med vad andra i klassen kommit fram till om andra partier. Vilka vallöften förekommer eventuellt hos flera partier? Är dessa löften helt lika, eller skiljer de sig åt?
 • Hur ser det ut i den region och kommun som ni bor i; vilka vallöften är tydliga där?
 • Sammanfatta informationen ni fått fram i en politikerdebatt där ni får representera de olika partiernas företrädare och sälja in de vallöften som ni hittat.

Dagens källkritik

Jack och Åsa diskuterar svårigheterna med trollfabriken, hackerattacken och twittermanipulationen kopplade till SD. Det finns en del källkritiska svagheter med dessa händelser. Diskutera tillsammans med några kompisar runt den här problematiken. Avsluta påståendena nedan.

 • Svårigheten med att ta reda på vad som var sant med de tre olika incidenterna kopplade till SD beror på att…
 • SD själva menar att de har blivit utsatta för en hackerattack. SD kanske tjänar på den här typen av uppmärksamhet eftersom…
 • Jag undrar över om fler partier...

Dagens strategi

Partiledarna finns, mer eller mindre framgångsrikt, på sociala medier – inte bara för att verka ”sköna” och avslappnade. Naturligtvis vill de också fånga in röster till sitt parti.

Diskutera med en kompis och ta ställning till följande påståenden – ni får bara svara ja eller nej, men måste motivera era svar.

 • Att politiker blir mer privata på sociala medier påverkar inte mig.
 • Det är viktigt att skilja på vad som läggs ut privat och vad som läggs ut professionellt.
 • Vi väljare påverkas om vi tror oss ha en privat relation till politikerna.
 • Politiker har ett ansvar för vad de säger och gör på sociala medier.

Dagens propaganda

Propaganda handlar om att sälja in en bild av verkligheten. Är inläggen från partiledarna på sociala medier en typ av propaganda? I avsnittet ställs frågan ”Tror du att det finns svensk politisk propaganda?” Vad tror du – och vad tror resten av skolan? Börja med att tydligt definiera vad propaganda innebär. Arbeta i grupp och intervjua både elever och personal. Vad får ni för svar?

Går det att komma runt slingrande politikersvar eller är de alldeles för medietränade? Åsa och Jack reder ut och gästas av poddaren Fanny Widman.

Begreppslista

Dagens begrepp

Vad betyder orden?

På vilket sätt kan orden och uttrycken kopplas till nyheter och till valrörelsen?

Sammanfatta avsnittet med hjälp av begreppen.

 • nyhetsvärdering
 • nyhetströtthet
 • medietränad
 • talesperson
 • pressekreterare
 • kommunikatör
 • podd
 • värderingar
 • ideologi
 • sakfråga

Frågor

Kommer du ihåg? Här är några frågor på innehållet i dagens avsnitt.
 1. Vad är nyhetsvärdering?
 2. Vad hände i debatten mellan partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner förra veckan?
 3. Varför uppfattades Magdalena Andersson, av sina motståndare, som arrogant (=överlägsen, stöddig) i SVT:s utfrågning?
 4. Varför blir politiker medietränade?
 5. Vad lär de sig när de blir medietränade?
 6. Vad gör en pressekreterare?
 7. Vilket uttalande från Nyamko Sabuni kom att spela stor roll i samband med hennes avgång?
 8. Vilket huvudfokus har podden Fannys förebilder?

Arbeta vidare

Välj bland uppgifterna och gör dem som passar dig - eller dra igenom alla för att få koll på valrörelsen i Sverige inför det stundande valet.

Dagens nyhetsvärdering

I dagens avsnitt pratas det om nyhetsvärdering, alltså varför vissa händelser blir nyheter och andra inte. Principerna för nyhetsvärdering är:

 • En nyhet ska vara ny.
 • Nyheten ska intressera många människor.
 • Nyheter ska ligga nära oss själva, geografiskt eller kulturellt.
 • Nyheter ska väcka känslor.
 • Nyheten ska kunna granskas.

Gå till en nyhetssajt och välj tre nyheter - en inrikes, en utrikes och en kulturnyhet. Fundera tillsammans på vilken nyhetsvärdering som ligger bakom att just den nyheten är med. Fundera också på vilka nyheter som saknas.

Dagens medieträning

Välj, tillsammans med en kompis, ut ett eller flera partier. Leta sedan efter klipp och intervjuer med någon eller några av partiets olika politiker. Det behöver inte bara vara partiledare. Försök hitta både gamla och nya klipp på samma person, så att ni kan jämföra dem. Fundera på utvecklingen och skillnaden med hjälp av följande frågor:

 • Hur är skillnaden i partiledarnas framtoning genom tiderna? Titta till exempel på klädsel, sätt att prata med journalister och svaren de ger.
 • På vilka sätt märks det att dagens partiledare är mer vana att prata med, och svara på, journalisters frågor?
 • I dagens avsnitt svarar ungdomar på frågan ”Tror du att politiker svarar som de tycker?” Vad tror ni? Diskutera.

Dagens ideologiska koppling

I dagens avsnitt var Fanny Widman gäst. Hon har podden Fannys förebilder och hon har lycktas få intervjuer med alla partiledare. Fanny pratade om att hon vill hitta kopplingen mellan hur politiker uttalar sig i sakfrågor och vad de har för värderingar, alltså vilken ideologi som är viktigast för dem.

 • Ta först reda på vad sakfrågor och ideologier är.
 • Besök riksdagspartiernas egna hemsidor och välj en sakfråga som verkar viktig för dem. Vad tycker partiet om frågan?
 • Ta reda på vilken eller vilka ideologier som partiet tillhör, till exempel på deras egen hemsida. Läs på om den ideologin, alternativt titta på ett avsnitt i UR:s serie Ideologierna.
 • Försök hitta förklaringen till varför partiet tycker som de gör i sakfrågan utifrån den ideologi partiet tillhör.
episodebild

Åsa och Jack tittar närmare på hur valet kommer att gå till. Källkoll-reportern Fanny Marhaug, som ska jobba som röstmottagare under valnatten, gästar studion. Dessutom: det infekterade bråket om kärnkraften.

Begreppslista

Dagens begrepp

Vad betyder orden?

På vilket sätt kan orden och uttrycken kopplas till nyheter och till valrörelsen?

Sammanfatta avsnittet med hjälp av begreppen.

 • folkomröstning
 • politiserad
 • opinionsundersökning
 • valnatt
 • rösträkning
 • förtidsrösta
 • valvaka
 • preliminär
 • indikation
 • mandat
 • poströster
 • röstmottagare
 • kärnkraft

Frågor

Kommer du ihåg? Här är några frågor på innehållet i dagens avsnitt.
 1. På vilket sätt kan vi säga att politiker faktiskt köper uppmärksamhet?
 2. Vad blev resultatet i folkomröstningen om kärnkraften 1980?
 3. Vad är en valvaka?
 4. Valu stämmer inte alltid med det slutgiltiga resultatet. Vad var det som blev fel 2014 respektive 2018?

Arbeta vidare

Välj bland uppgifterna och gör dem som passar dig - eller dra igenom alla för att få koll på valrörelsen i Sverige inför det stundande valet.

Dagens tvisteämne

Hur kommer det sig att de olika sidorna i politiken haft olika syn på kärnkraft genom åren? Arbeta tillsammans i grupp och ta reda på vad ett parti har haft för åsikt om kärnkraften 1980, vid förra valet och idag. Jämför resultaten med andra grupper i klassen. Vilka partier har ändrat inställning och vad kan det bero på?

Dagens valundersökning

Vilket valresultat skulle ni få i er klass om det var val idag? Arbeta i grupp och ta reda på vilket parti som skulle få bilda regering om er klass skulle få bestämma idag. Redovisa era resultat – har alla grupper fått samma svar? Om inte – vad kan det bero på?

Dagens val

Valdagen närmar sig och spänningen tätnar! Men vad händer egentligen på valdagen? Arbeta tillsammans med en kompis och redogör för det som händer under valdagen, som har med valet att göra. Gör en podd eller reportage där ni agerar journalister som ska informera förstagångsväljare om viktiga hållpunkter. Ta hjälp av informationen i avsnittet, och sök mer information på egen hand. Kanske vill ni ha med några lokalt förankrade punkter – till exempel var man får rösta i er kommun, vilka som arbetar som röstmottagare, med mera.

Vi följer Fredrik Furtenbach, politikreporter på Sveriges Radio, bakom kulisserna och hänger på valvaka. Vi träffar förstagångsväljarna Saga Wilhelmsson och Joel Ullberg igen. Dessutom: de politiska vildarna – de kan förändra allt.

Begreppslista

Dagens begrepp

Vad betyder orden?

På vilket sätt kan orden och uttrycken kopplas till nyheter och till valrörelsen?

Sammanfatta avsnittet med hjälp av begreppen.

 • politisk vilde
 • prognos
 • regeringsbildning
 • mandat
 • valdistrikt
 • förtidsrösta
 • utlandsröster
 • mandatperiod
 • valvaka
 • vallokalsundersökning

Frågor

Kommer du ihåg? Här är några frågor på innehållet i dagens avsnitt.
 1. På vilket sätt har detta varit en ovanlig valrörelse, säger Fredrik Furtenbach?
 2. Vad innebar "den magiska kvarten" som nämndes i SVT:s valvaka?
 3. Hur många riksdagsplatser har Ulf Kristerssons block just nu? Vad är det som gör denna siffra så rafflande?
 4. Åt vilket håll brukar utlandsröster luta?
 5. Vilket parti hade flest politiska vildar de senaste två mandatperioderna?
 6. Hur lång är en mandatperiod? Vad är det? (Det sägs inte i programmet, men försök lista ut det!)
 7. "Jag kan klaga eftersom jag har röstat", säger förstagångsväljaren Saga i dagens avsnitt. Vad tror du att hon menar med det? Diskutera.

Arbeta vidare

Välj bland uppgifterna och gör dem som passar dig - eller dra igenom alla för att få koll på valrörelsen i Sverige inför det stundande valet.

Dagens vändning

Vi kunde alla se hur det rödgröna blocket jublade när den första prognosen kom. Sedan började högern få segervittring. Vad hände egentligen? Arbeta tillsammans i grupp och ta reda på hur det kom sig att segern flyttade från det ena blocket till det andra. Fundera och analysera tillsammans. Ta hjälp av följande frågor:

 • Hur kom det sig att det röda-gröna blocket tog ut segern i förskott så tidigt?
 • En paradox (=motsägelse) med valresultatet är att Socialdemokraterna går framåt men förlorar makten. Moderaterna går bakåt, men får förmodligen regera. Förklara hur detta är möjligt.
 • Hur påverkade det valresultatet att Vänsterpartiet backade i valet?
 • Hur påverkade det valresultatet att Centern backade i valet?

Dagens regeringsbildning

Om Ulf Kristersson ska bilda regering så har han en hel del hinder att överbrygga. Diskutera tillsammans med några kompisar runt den här problematiken. Avsluta påståendena nedan.

 • För att Liberalerna ska delta i regeringssamarbetet krävs …
 • Politiska vildar kan bli mer kännbart under den kommande mandatperioden eftersom…
 • SD kräver att få …
 • Jag tror att den stora utmaningen för Ulf Kristersson blir …
 • Jag tror att svårigheterna för den nya regeringen kan vara …

Dagen efter

Efter valet räknas alla röster noga. Men valet pågår ju också på lokal och regional nivå. Arbeta med en kompis och ta reda på hur det ser ut i er kommun och region. Ta hjälp av följande frågor:

 • Hur ser fördelningen av mandat ut i er kommun och er region efter valet?
 • Vilka partier hade makten i er kommun och region innan valet?
 • Vilka partier gick framåt respektive i er kommun och region? Stämmer det överens med hur det ser ut på riksdagsnivå? Var det något parti som åkte ur kommun- eller regionfullmäktige?
 • Hur många röster/procent måste partier få för att komma in i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige i ert område?
 • Vilka partier ser ut att få styra den kommande mandatperioden? Är det något parti som har egen majoritet, eller måste partierna samarbeta? Vilka samarbeten ser mest troliga ut efter valresultatet?
episodebild

Åsa och Jack tittar närmare på dubbelmoral, journalistrugby och facit för årets valrörelse. Soraya Hashim, programledare för Aftonbladets politikpodd ”En runda till”, gästar Källkoll-studion.

Begreppslista

Dagens begrepp

Vad betyder orden?

På vilket sätt kan orden och uttrycken kopplas till nyheter och till valrörelsen?

Sammanfatta avsnittet med hjälp av begreppen.

 • dubbelmoral
 • hycklare
 • tonalitet
 • stabschef
 • oppositionsparti
 • konflikt
 • cynisk
 • idealism

Frågor

Kommer du ihåg? Här är några frågor på innehållet i dagens avsnitt.
 1. Åsa säger att politiker måste förhålla sig till hur verkligheten ser ut, samtidigt som de vill försöka påverka verkligheten. Vad menar hon med det?
 2. Varför tycker journalisten Linda Öhrn på Dagens Industri att SD uppträder respektlöst?
 3. Vilka var väljarnas viktigaste valfrågor, enligt SVT:s valundersökning?
 4. Vilka frågor trodde Källkolls experter skulle bli stora i valrörelsen?
 5. Vilka blev inte så stora som de trodde? Vad kan det ha berott på? Diskutera.
 6. Hur kommer det sig att årets valrörelse har varit kortare – ett valår är väl alltid lika långt?
 7. Vad menar journalisten Soraya Hashim när hon säger att hon blivit mer cynisk när det handlar om politik?

Arbeta vidare

Välj bland uppgifterna och gör dem som passar dig - eller dra igenom alla för att få koll på valrörelsen i Sverige inför det stundande valet.

Dagens varför?

Dagens gäst, journalisten Soraya Hashim från Aftonbladet, menar att det kan vara svårt för väljarna att verkligen förstå vad politiken handlar om.

 • Vad menar Soraya Hashim när hon säger att ”varföret” i politiken är svårt att förstå - och hur hänger det ihop med reglerna i Sveriges statsskick?
 • Varför finns det så många regler som politiker måste ta hänsyn till? Vad tror ni? Vad skulle konsekvensen kunna bli om man tog bort regler för till exempel hur en regering kan tillsättas, en statminister kan väljas och vilka som kan komma in i riksdagen?
 • Soraya Hashim sa också att hon har blivit mer cynisk under den här valrörelsen. Vad är det som har påverkat henne?

Dagens valrörelse

Vilka frågor som ska segla upp i en valrörelse kan vi aldrig veta förrän vi är mitt upp i den. Hur kommer det sig att årets valrörelse såg ut som den gjorde? Diskutera med en kompis och ta ställning till följande påståenden – ni får bara svara ja eller nej, men måste motivera era svar.

 • Med den utveckling vi haft i Sverige de senaste månaderna var det självklart att brott och straff och lag och ordning skulle dominera valrörelsen.
 • Klimatet borde fått en mer framskjuten plats i valrörelsen.
 • Natodebatten borde fått ett större genomslag i valrörelsen.
 • Jag är förvånad över att så många partier diskuterade energifrågan.
 • Jag är förvånad över att så få partier lyfte hur svensk skola kan bli bättre.

Dagens diss

SD är numera Sveriges andra största parti. Några möten med journalister i veckan har slutat i dålig stämning. Diskutera tillsammans med några kompisar runt den här problematiken. Avsluta påståendena nedan.

 • Journalister och politiker har ett ömsesidigt behov av varandra eftersom …
 • Med uttrycket ”journalistrugby” menade SD:s Linus Bylund …"
 • Alla medlemmar i ett parti bör ta ansvar för den gemensamma profilen genom att …
 • I sina intervjuer med företrädare för olika partier bör journalister vara medvetna om att…
 • En företrädare för ett parti bör tänka på i kontakter med journalister ...
episodebild

Åsa och Jack spanar framåt. Långa köer, förtidsröstning och valsedlar - hur blir det i framtiden? Och finns det några ledtrådar till framtidens politiska verklighet i resultat från skolvalet? Statsvetaren Jonas Hinnfors hjälper Källkoll-gänget att reda ut.

Det här är det sista avsnittet av Källkoll valet. Nu vill vi gärna vilja utvärdera serien. Vi skulle bli så glada och tacksamma om du ville hjälpa oss med att fylla i denna korta enkät. Tack på förhand!

Begreppslista

Dagens begrepp

Vad betyder orden?

På vilket sätt kan orden och uttrycken kopplas till nyheter och till valrörelsen?

Sammanfatta avsnittet med hjälp av begreppen.

 • valsedel
 • valhemlighet
 • vallokal
 • valdeltagande
 • mandat
 • förtidsröstning
 • valbås

Frågor

Kommer du ihåg? Här är några frågor på innehållet i dagens avsnitt.
 1. Varför fick vi längre köer till vallokalerna i år?
 2. Hur många mandat i riksdagen får ett parti som fått 10 procent av rösterna?
 3. Hur påverkades Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet av avrundningen av mandat i årets val?
 4. Varför kan den sista veckans debatter och kampanjande komma att minska i betydelse?
 5. Hur högt valdeltagande hade vi i årets val?
 6. Det gick bra för högerpartierna i skolvalet i år. Kommer den trenden hålla i sig? Vad tror Jonas Hinnfors, dagens gäst?
 7. Jonas Hinnfors får också frågan om han tror att vi kommer rösta elektroniskt i framtiden. Vad svarar han på det och hur motiverar han sitt svar?
 8. Åsa och Jack avslutar dagens avsnitt - och hela serien - med att tipsa om att fortsätta tänka på två ord när ni källkollar - kontext och ursprungskälla. Vad menar de med det? Förklara!

Arbeta vidare

Välj bland uppgifterna och gör dem som passar dig - eller dra igenom alla för att få koll på valrörelsen i Sverige inför det stundande valet.

Dagens valdeltagande

Årets valdeltagande var lägre än vid förra valet. Varför vet man inte ännu. Diskutera valdeltagande tillsammans med några kompisar och svara på påståendena. Ni får bara svara ja eller nej, men måste motivera era svar.

 • Ett lägre valdeltagande är en risk för demokratin.
 • Jag tror att det är fler yngre som låter bli att rösta.
 • Att inte rösta är också ett sätt att ta ställning.
 • Det borde vara obligatoriska att rösta.
 • De flesta som inte röstar har legitima skäl.
 • Valdeltagandet blev lägre delvis på grund av de långa köerna till vallokalerna.

Dagens valresultat

Sverige, vi har ett resultat – äntligen! Nu vet vi hur svenska folket har röstat och hur mandaten har fördelats. Men nu följer den spännande regeringsbildningen. Hur skulle en regering kunna se ut? Arbeta tillsammans i grupp och fundera över några möjliga regeringsalternativ utifrån de mandat som riksdagspartierna fått. Fundera på hur överens de olika regeringarna skulle vara i viktiga frågor och även på hur lätt eller svårt de skulle ha att få igenom sina förslag i riksdagen. Visa era olika förslag på regeringar med hjälp av illustrationer. Redovisa alternativen i en podd, eller gör ett eget ”Källkoll valet” där ni får agera programledare och politiska experter.

Dagens skolval

Hur har resultatet för skolvalet sett ut i förhållande till riksdagsvalet från 2014 till 2022– och vad kan det ge för signaler till framtida valresultat? Titta på inslaget om skolvalet igen och diskutera tillsammans med några kompisar. Avsluta påståendena nedan.

 • Om man jämför skolvalet och riksdagsvalet, så ser man att ...
 • Att ungdomar 2014 i så stor utsträckning röstade på Miljöpartiet har påverkat ...
 • Att SD växte rejält i skolvalet 2018 och 2022 kan vara ett tecken på att …
 • Att högern krossade vänstern i skolvalet 2022 visar att …
 • Skolvalsresultatet i vår skola och på nationell nivå stämmer överens med …
 • Dagens skolvalsresultat är en hjälp för partierna att i framtiden …