Seriebild

LärarhandledningMatte med Mat och Te

Matte med Mat och Te - Säsong 2 är en fristående fortsättning på Matte med Mat och Te. Mat och Te bor i en magisk låda och där reder de ut olika mattetermer med en blandning av fniss och tokigheter i ett lugnt tempo.

I undervisningen i matematik ska eleverna få lära sig om grundläggande matematiska begrepp. Säsong 2 ger eleverna kunskap kring bråktal, dubbelt och hälften, huvudräkning med såväl addition och subtraktion som multiplikation och division, likhetstecknets betydelse och sannolikhet.

Lärarhandledningen ger förslag på hur du kan konkretisera programmen genom att ställa eleverna inför liknande problem som Mat och Te. Genom att låta eleverna pröva egna lösningar på problem får de goda förutsättningar att tillgodogöra sig ett abstrakt innehåll.

Mat och Te använder också teckenspråkets unika möjligheter att leka fram begrepp genom teckenspråksramsor i en konstform som kallas Visual Vernacular. Här finns möjligheter att stärka barnens självkänsla genom att utgå från barnens eget teckenspråk och låta dem leka fram de matematiska begreppen med egna tecken.

Syfte och målgrupp

Serien förklarar matematiska begrepp på ett lekfullt sätt. Här finns några begrepp som är en del av det matematiska innehållet i matematikämnet för årskurs 2–3 i grundskolan och årskurs 2–4 i specialskolan.

Matte med Mat och Te uppmärksammar oss på att matematiken finns runt omkring oss, överallt och hela tiden. Innehållet lyfter vardagliga händelser som utgår från matematiska beräkningar, mönster och resonemang. Serien passar därför bra att ge eleverna möjlighet att ”utveckla kunskap inom matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.” (Lgr 22, matematikens syfte)

Lgr22 och Lspec22, centralt innehåll årskurs 1–3 och 1–4.

 • Positionssystemet
 • Tal i bråkform som del av helhet och del av antal samt hur delarna benämns och uttrycks som enkla bråk. Hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Hur naturliga tal och enkla tal i bråkform används i elevnära situationer.
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning.
 • Proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Om handledningen

Det är du som lärare som känner dina elever bäst, och vet vad ni kan fördjupa er i. Ni kanske bara väljer ett område från avsnittet att diskutera och göra övningar till. Våga prova er fram med programmet, och se vad eleverna är mogna för.

Struktur och upplägg

Arbeta med programmen i undervisningen

Du kan använda programmen för att

 • introducera ett nytt arbetsområde på ett sätt som skapar intresse och väcker nyfikenhet
 • variera undervisningen så att eleverna kan ta till sig ämnesinnehållet på olika sätt
 • repetera innehåll som eleverna har arbetat med tidigare

Efter visning av programmen

För att befästa sina kunskaper behöver eleverna rikligt med tillfällen att träna på det ämnesinnehåll som programmen tar upp. Eleverna ska få möjlighet till så konkreta upplevelser som möjligt av innehållet i undervisningen. Ett sätt att konkretisera programmen är att du ställer eleverna inför samma eller liknande problem som Mat och Te, och låter eleverna pröva olika lösningar på problemen. Genom att utgå från det konkreta ökar du förutsättningarna för att eleverna ska tillgodogöra sig ett mer abstrakt innehåll.

Ord och begrepp

Ordlistan i de avsnittsspecifika delarna innehåller de centrala begrepp som presenteras och förklaras i programmet.

Förslag på hur du kan arbeta med begreppen efter tittandet:

 • Kom tillsammans på meningar där begreppen ingår.
 • Spela in korta filmer där eleverna förklarar begreppen.
 • Gör egna bilder som illustrerar begreppen.
 • Gör dominokort med begrepp och bild/förklaring och spela begreppsdomino.
 • Sammanfatta avsnittet muntligt eller skriftligt med hjälp av de centrala begreppen.
 • På teckenspråk kan man använda sig av Visual Vernacular – och skapa berättelser och ramsor på liknande sätt som Mat och Te gör i slutet på avsnitt 2 och 4.
episodebild

Te kommer ner med en låda från vinden och Mat råkar tappa symbolen ”bråk” på golvet! Vad är ett bråk?

Te förklarar heltal och bråktal.

Det är du som lärare som känner dina elever bäst, och vet vad ni kan fördjupa er i. Ni kanske bara väljer ett område från avsnittet att diskutera och göra övningar till. Våga prova er fram med programmet, och se vad eleverna är mogna för.

Begreppslista

45\frac{4}{5}

14\frac{1}{4}

24\frac{2}{4}

34\frac{3}{4}

44\frac{4}{4}

54\frac{5}{4}

64\frac{6}{4}

74\frac{7}{4}

88\frac{8}{8}

 • ett bråk
 • ett tal
 • ett bråktal
 • ett heltal
 • en tallinje
 • siffror

Frågor

 1. Hur kan vi använda oss av bråk i vardagen? (Exempel: vid matlagning, sträckor, tid. Ge exempel på hur det kan se ut.)

Arbeta vidare

Förståelsen och hanteringen av matematiska begrepp stöds genom att eleverna får använda flera olika representationer av ett och samma begrepp. Representation av begrepp kan ske med tecken, ord, bilder/symboler, konkreta material eller situationer.

Låt eleverna värma upp inför övningarna, genom att återberätta avsnittets handling. Ta hjälp av begreppslistan.

Övning 1

a) Maja, Melina, Tor och Ali får en fjärdedel av en pizza var.

Hur många hela pizzor är det tillsammans?

b) My, Ali och Alva får en tredjedel av en pizza var.

Hur många hela pizzor är det tillsammans?

Lösningar:

a) 14\frac{1}{4} + 14\frac{1}{4} + 14\frac{1}{4} + 14\frac{1}{4} = 44\frac{4}{4} = en hel pizza

b) 13\frac{1}{3} + 13\frac{1}{3} + 13\frac{1}{3} = 33\frac{3}{3} = en hel pizza

Övning 2

My, Maja och Melina tar en fjärdedels pizza var. Hur stor del av en pizza blir det tillsammans?

Lösning: 14\frac{1}{4} + 14\frac{1}{4} + 14\frac{1}{4} = 34\frac{3}{4}

Övning 3

Ni ska ha barnkalas på lördag och då ska 8 kompisar dela på 2 pizzor.

a) Hur stor bit får var och en av er?

Alva och Tor kan inte komma, så då blir det 6 kompisar som ska dela på 2 pizzor.

b) Hur stor bit får ni som är kvar?

Lösningar:

a) Det är två hela pizzor, som ska delas i 8 delar. Varje pizza delas i 4 delar : 14\frac{1}{4}

b) Det är två hela pizzor som ska delas i 6 delar. Varje pizza delas i 3 delar: 13\frac{1}{3}

Övning 4

Rita en tallinje mellan talen 2 och 3 och sätt ut halvor, tredjedelar och fjärdedelar på den, på liknande sätt som Mat och Te gjorde i programmet.

episodebild

Te har bjudit hem folk till ett party hemma hos Mat och Te! Hur många gäster kommer egentligen? Hur mycket popcorn behöver Te förbereda? Mat visar Te hur man kan beräkna antal gäster och hur många servetter som behövs inför kvällens party!

Det är du som lärare som känner dina elever bäst, och vet vad ni kan fördjupa er i. Ni kanske bara väljer ett område från avsnittet att diskutera och göra övningar till. Våga prova er fram med programmet, och se vad eleverna är mogna för.

I det här avsnittet är det viktiga att du som lärare visar eleverna hur de ska tänka när det gäller hälften och dubbelt, att multiplicera med två och att dividera med två.

Detta ger en bra grund till multiplikativt tänkande, dvs ett proportionellt tänkande.

Begreppslista

102\frac{10}{2}

202\frac{20}{2}

 • dubbelt
 • hälften
 • x 2
 • 3 x 2 =
 • En halv ballong!
 • 2 x 2 =

Frågor

 1. Hur kan vi använda oss av dubbelt och hälften i vardagen? (Exempel: när ni handlar, bakar, lagar mat. Ge exempel på hur det kan se ut.)

Arbeta vidare

Förståelsen och hanteringen av matematiska begrepp stöds genom att eleverna får använda flera olika representationer av ett och samma begrepp. Representation av begrepp kan ske med tecken, ord, bilder/symboler, konkreta material eller situationer.

Låt eleverna värma upp inför övningarna, genom att återberätta avsnittets handling. Ta hjälp av begreppslistan.

Uppgift 1

Gör egna ramsor där ni dubblerar från 1 upp till 16 och sedan går ner till hälften varje gång, på liknande sätt som Mat och Te. Filma gärna och se varandras ramsor.

För att lära er mer om VV - Visual Vernacular kan ni klicka på den här länken.

Uppgift 2

Amir och Alba ska köpa varsin glass. Glassarna de vill ha kostar 26 kronor. Hur mycket behöver de betala?

Lösning: De behöver tänka dubbelt. 26 x 2 = 52 kronor

Uppgift 3

Hugo och Ebba ska dela upp spelkulor mellan sig. De har 44 kulor, hur många kulor får de var?

Lösning: De behöver dela i hälften. 44 / 2 = 22 kronor

Mat pysslar vid ett bord och bygger ett halsband men vet inte hur många kulor hon behöver för att göra färdigt halsbandet. Te kommer hem från ett läger och hjälper Mat att beräkna hur många kulor som fattas!

Det är du som lärare som känner dina elever bäst, och vet vad ni kan fördjupa er i. Ni kanske bara väljer ett område från avsnittet att diskutera och göra övningar till. Våga prova er fram med programmet, och se vad eleverna är mogna för.

Diskutera, mycket och ofta, hur man tänker när man adderar och subtraherar delar av talen. Det finns olika sätt att tänka på. Ge varandra tips om hur man kan tänka, det ökar möjligheterna att hitta olika lösningar.

Begreppslista

 • huvudräkning
 • addition
 • subtraktion
 • minus
 • 22 - 3 =
 • en miniräknare
 • plus
 • tiotal
 • 100 000 - 99 999 =
 • 99 999 + ? =
 • 22 - 19 =
 • 3 + 19 = och 19 + 3 =
 • 28 + 8 =
 • 30 + 6 =

Frågor

 1. Hur kan vi använda oss av addition och subtraktion i vardagen? (Exempel: när ni handlar, bakar, mäter föremål. Ge exempel på hur det kan se ut.)

Arbeta vidare

Förståelsen och hanteringen av matematiska begrepp stödjs genom att eleverna får använda flera olika representationer av ett och samma begrepp. Representation av begrepp kan ske med tecken, ord, bilder/symboler, konkreta material eller situationer.

Låt eleverna värma upp inför övningarna, genom att återberätta avsnittets handling. Ta hjälp av begreppslistan.

Övning 1

a) 46 + 23 =

b) 34 + 65 =

c) 22 + 40 =

d) 29 + 22 =

Lösningar:

a) 69

b) 99

c) 62

d) 51

Övning 2

a) 9 - 4 =

b) 12 - 3 =

c) 16 - 3 =

d) 13 - 6 =

Lösningar:

a) 5

b) 9

c) 13

d) 7

Övning 3

a) 99 998 + __ = 100 000

b) 100 000 - 99 997 =

Diskutera tillsammans hur man kan tänka när man räknar dessa tal.

Lösningar:

a) 2

b) 3

Övning 4

a) Klassen ska ha klassfest och köper dricka för 72 kronor, popcorn för 54 kronor och godis för 64 kronor. Hur mycket har de handlat för?

b) Liam har 89 kronor. Han köper en tidning för 45 kronor. Hur mycket har han kvar sen?

c) Mamma har 735 kronor. Hon köper en lampa för 321 kronor. Hur mycket har hon kvar sen?

Lösningar :

Diskutera gärna tillsammans hur man tänker när man adderar talen, det finns olika sätt att tänka på.

a) 72 + 53 + 64 =

4 + 3 + 2 = 9 plus 70 + 50 + 60= 50 + 60 = 110 + 70 = 180 + 9 blir 189 kronor

b) 89 - 45 =

80 - 40 = 40 plus 9 - 5 = 4 blir 44 kronor.

c) 735 - 321 =

35 - 21 = 14 plus 700 - 300 = 400 + 14 blir 414 kronor

Mat kommer hem från gymmet och ser Te bygga något! Åh, Te ska bygga lådbilar! Hur många hjul behöver han? Men vänta, Mat reder ut och förklarar!

Det är du som lärare som känner dina elever bäst, och vet vad ni kan fördjupa er i. Ni kanske bara väljer ett område från avsnittet att diskutera och göra övningar till. Våga prova er fram med programmet, och se vad eleverna är mogna för.

Diskutera, mycket och ofta, hur man tänker när man multiplicerar och dividerar talen, det finns olika sätt att tänka på. Ge varandra tips hur man kan tänka, det ökar möjligheterna att hitta olika lösningar.

Begreppslista

273\frac{27}{3}

 • huvudräkning
 • multiplikation
 • division
 • 4 x 3
 • 5 x 2 och 2 x 5
 • 3 x 6
 • 3 x ? = 27
 • 7 x 8 och 7 x 7 + 7
 • multiplikationstabell

Frågor

 1. Hur kan vi använda oss av multiplikation och division i vardagen? (Exempel: när ni handlar, bakar, delar upp något.)

Arbeta vidare

Förståelsen och hanteringen av matematiska begrepp stöds genom att eleverna får använda flera olika representationer av ett och samma begrepp. Representation av begrepp kan ske med tecken, ord, bilder/symboler, konkreta material eller situationer.

Låt eleverna värma upp inför övningarna, genom att återberätta avsnittets handling. Ta hjälp av begreppslistan.

Mat skapade ett tecken för hjärngym-träning här. Diskutera gärna med eleverna hur viktigt det är att träna hjärnan också, med siffror.

Övning 1

Gör er egen Visual Vernacular-ramsa med 5 x 5 = 25 och 9 x 9 =81, som Mat och Te gör i programmet. Barnen är kreativa och kan hitta på berättelser till de handformerna.

För att lära er mer om VV - Visual Vernacular kan ni klicka på den här länken.

Prova också att göra ramsor med andra siffror, 2 x 2 = 4 osv.

Övning 2

a) 4 x 3 =

b) 3 x 8 =

c) 5 x 6 =

d) 7 x 2 =

Lösningar:

a) 12

b) 24

c) 30

d) 14

Övning 3

a) Wilma har fem lådor med tre fotbollar i varje låda. Hur många fotbollar har hon?

b) Elias har två blomlådor. Han har planterat 8 blommor i varje låda. Hur många blommor har han?

Lösningar:

a) Rita upp fem lådor och lägg tre fotbollar i varje: 5 x 3 = 15 fotbollar

b) Rita upp två lådor och sätt 8 blommor i varje: 2 x 8 = 16 blommor

Övning 4

a) 124\frac{12}{4} =

b) 324\frac{32}{4} =

c) 213\frac{21}{3} =

d) 455\frac{45}{5} =

Lösningar:

a) 3

b) 8

c) 7

d) 9

Övning 5

a) William har 27 pärlor och ska göra 3 halsband. Hur många pärlor blir det till varje halsband?

b) Aisha har 24 kulor som hon ska dela upp till sig, Ali och Julia. Hur många kulor får var och en?

Lösningar:

a) 273\frac{27}{3} = 9, diskutera fram att det är samma som 3 x __ = 27

b) 243\frac{24}{3} = 8, diskutera fram att det är samma som 3 x __ = 24

episodebild

Te sitter i soffan och försöker komma på en poetisk ramsa kring en symbol! Mat ska resa bort och åka skidor men ser att Te säger att symbolen betyder summa så Mat ställer från sig skidorna och reder ut begreppet likhetstecken!

Det är du som lärare som känner dina elever bäst, och vet vad ni kan fördjupa er i. Ni kanske bara väljer ett område från avsnittet att diskutera och göra övningar till. Våga prova er fram med programmet, och se vad eleverna är mogna för.

Begreppslista

 • likhetstecken
 • lika med
 • värdet är lika
 • 1 + 1 och 1 + 1
 • 2 = 2
 • 15 = 12 + 3 och 12 + 3 = 15

Frågor

 1. Hur kan vi använda oss av likhetstecken i vardagen? (Exempel, när ni ska se till att två saker är lika mycket värda. Ge exempel på hur det kan se ut.)

Arbeta vidare

Förståelsen och hanteringen av matematiska begrepp stöds genom att eleverna får använda flera olika representationer av ett och samma begrepp. Representation av begrepp kan ske med tecken, ord, bilder/symboler, konkreta material eller situationer.

Låt eleverna värma upp inför övningarna, genom att återberätta avsnittets handling. Ta hjälp av begreppslistan.

Övning 1

Vad saknas här för att det ska bli lika?

a) 4 + 5 = __ - 1

b) 8 + 2 = 9 + __

c) 15 + 5 = 10 + __

d) 4 x 3 = 6 x __

e) 155\frac{15}{5} = 21x\frac{21}{x}

f) __ + __ - __ = __ - __ + __

g) a + b = b + __

h) y + x =x + __

i) x + y + z = z + y + __

Lösningar:

a) 10

b) 1

c) 10

d) 2

e) 7

f) finns flera lösningar

g) a

h) y

i) x

episodebild

Mat kommer hem med en jättestor nallebjörn som Mat vunnit på tivolit! Te blir imponerad över hur stor nallebjörnen är. Mat berättar för Te att Mat hade tur som vann nallebjörnen. Te skakar på huvudet och säger att det kanske inte var tur att Mat vann nallebjörnen. Vad menar Te?

Det är du som lärare som känner dina elever bäst, och vet vad ni kan fördjupa er i. Ni kanske bara väljer ett område från avsnittet att diskutera och göra övningar till. Våga prova er fram med programmet, och se vad eleverna är mogna för.

Begreppslista

12\frac{1}{2}

13\frac{1}{3}

 • sannolikhet
 • 1 av 4
 • chans
 • säkert
 • omöjligt
 • beräkna
 • hälften
 • chans
 • risk

Frågor

 1. Sannolikhet är ett begrepp som behöver diskuteras många gånger. När Mat vann på lotteriet, var det tur eller sannolikt att hon skulle vinna? Finns det fler exempel på sannolikhet, risk eller chans i vardagen? (Exempel: när ni slår en tärning. Ge exempel på hur det kan se ut.)

Arbeta vidare

Förståelsen och hanteringen av matematiska begrepp stöds genom att eleverna får använda flera olika representationer av ett och samma begrepp. Representation av begrepp kan ske med tecken, ord, bilder/symboler, konkreta material eller situationer.

Låt eleverna värma upp inför övningarna, genom att återberätta avsnittets handling. Ta hjälp av begreppslistan.

Övning 1

Mohammed singlar slant. Hur stor är sannolikheten att myntet visar krona? Svara i bråk- och procentform. Använd gärna sannolikhetsskalan från programmet. Rita upp och diskutera utifrån den.

Lösning: 12\frac{1}{2} och 50 %

Övning 2

Nadia kastar en tärning. Hur stor sannolikhet är det att hon får upp en sexa? Svara i bråkform.

Lösning: 16\frac{1}{6}

Övning 3

Tor är i en nöjespark. Vid lyckohjulet ska han välja ett nummer mellan 1 och 18. Han väljer nummer 13. Hur stor chans har Tor att vinna? Skriv i bråkform.

Lösning:118\frac{1}{18}