Seriebild

LärarhandledningKrull

Norsk serie som ger en inblick i hur det är att växa upp som en del av en minoritet. Genom berättelser från den 19-åriga studenten Auriane och flera andra personer med lockigt, krulligt och krusigt hår lär vi oss om utmaningarna med att leva med dessa typer av hår i Norge. 

Syfte och målgrupp

Serien skapar kunskap och förståelse för hur normer och rasistiska föreställningar om hår påverkar individer och grupper i samhället.

Krull är framför allt riktad mot elever på gymnasiet.

Ur Gy11:

Centralt innehåll i Samhällskunskap 1b och Samhällskunskap 1a1:

 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Serien passar också utmärkt ihop med undervisning i andra kurser, såsom Sociologi, Ungdomskulturer samt Etnicitet och kulturmöten.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Serien består av fem avsnitt. Till de fyra första avsnitten finns frågor med koppling till innehållet i respektive avsnitt. Till det femte avsnittet finns sammanfattande uppgifter som bygger på att eleven tagit del av innehållet i de tidigare avsnitten.

Arbeta med programmet

Frågorna som hör till avsnitten kan användas ihop med EPA-modellen (EPA = Enskilt, Par, Alla). Eleverna får då först fundera enskilt över en fråga, sedan diskutera i par och avslutningsvis i helklass.

Ett annat alternativ är att eleverna blir indelade i olika grupper som blir tilldelade ett avsnitt var. Varje grupp förbereder sedan en kort presentation utifrån frågorna som tillhör avsnittet. För detta alternativ passar det bäst att spara det femte avsnittet till att se på i helklass efter att alla grupper presenterat.

Begrepp

I punktlistan nedan finns begrepp som är relevanta för hela serien, och är bra att gå igenom både före och efter tittning.

Begreppen kan användas för att skapa en djupare förståelse för de fenomen, konflikter och frågor som programserien belyser.

 • majoritet
 • minoritet
 • normer
 • normkritiskt perspektiv
 • rasism
 • privilegium
 • gemenskap
 • utanförskap
 • identitet
 • exotifiering
 • afro

Det finns olika sätt att kategorisera hårtyper efter olika struktur/textur och andra egenskaper. Ett enkelt sätt att dela in hår är i kategorierna rakt, vågigt, lockigt, krulligt och krusigt hår. 

Begreppet afro kan användas brett och beskriver främst något som har afrikanskt ursprung. Det kan exempelvis vara mat, frisyrer eller kulturer.

Som barn hatade Auriane sitt hår. Varför är så starka känslor förknippade med hår?

Frågor

 1. I avsnittet intervjuas flera personer som berättar om hur de använt strykjärn och starka kemikalier för att förändra sitt utseende. Gör du något för att förändra ditt utseende? Vad? Varför?
 2. "Fel" hår och hår på "fel" ställen gör inte sällan att människor blir missnöjda med sina kroppar. Vad är det som avgör vad som upplevs som "fel" hår?
 3. På vilket sätt har just krulligt eller krusigt hår en särskild ställning? Använd gärna begreppen i listan i ditt svar.
 4. I avsnittet finns en scen där Aurianes kompisar är på besök och äter sushi. Vad säger Auriane om skillnaden mellan att ha "fint" och "annorlunda" hår?
 5. Vad avgör om "annorlunda" hår också betraktas som "fint"?

Brännmärken, yrsel och starka kemikalier. Auriane och många andra hade ett enda mål i livet som liten: att få rakt hår. Vi får höra deras starka berättelser om varför de valde att ta till så kraftfulla verktyg för att förändra sitt hår.

Frågor

 1. Vilka för- och nackdelar med relaxer tas upp i avsnittet?
 2. Vad tycker du om användandet av relaxer?
 3. I avsnittet berättar flera personer om hur de redan som små barn ville använda kemikalier för att få platt hår. Varför börjar detta så tidigt, tror du?
 4. Provade du att ändra ditt utseende som liten? Hur, i så fall?
 5. Ville du se ut som någon annan? Vad var det som lockade med den personens utseende?

Vi får höra berättelser om folk som har varit med om att någon olovligen har rört vid deras hår. Varför skulle det vara okej att känna på krusigt hår, men inte rakt hår? Programledaren Ida Yasin gör en djupdykning i historien för att hitta svaret.

Den franska filmen Svart Venus (2010) handlar om Saartjie "Sarah" Baartmans liv. Från 15 år.

Frågor

 1. Varför väcker texturerat hår eller afro-frisyrer sådan uppmärksamhet, tror du?
 2. De flesta som tar på de intervjuades hår verkar göra det med uppskattning. Gör det det mer okej att ta på håret?
 3. Vissa av de intervjuade berättar hur de gått med på att låta andra ta på håret fastän de egentligen inte vill. Varför gör de det, tror du?
 4. I avsnittet kopplas fenomenet till rasism långt tillbaka i tiden. Hur ser dessa kopplingar ut?

Auriane blir överraskad - världen förändras. Det som tidigare var en kamp mot lockarna har nu blivit en kamp för lockarna. Fler och fler människor väljer att visa upp sitt naturliga hår, vilken revolution!

Frågor

 1. Vilka förklaringar ges i avsnittet till att fler nu väljer att visa sitt naturliga hår eller skaffa afro-frisyr?
 2. Kommer en större acceptans för olika sorters utseenden i förlängningen att minska rasism? Fundera tillsammans.
 3. Vad betyder begreppet representation? Och hur kan det användas för att förstå vad som upplevs som mer accepterat och vad som är möjligt?
 4. Hur ser det ut i dina sociala medier? Vilka normer stärks och vilka utmanas där? Varför ser dina flöden i sociala medier ut som de gör?
 5. Kan du själv bidra till att stärka och/eller utmana normer på sociala medier? Hur, i så fall?

Ett besök hos frisören blir emotionellt för Auriane. Kommer hon att våga leva ut sin dröm om en stor afro? Vi får även höra lite tips och trix om hur andra tar hand om sitt hår.

Arbeta vidare

Aktiviteterna nedan fungerar väl för arbete enskilt, såväl som i par eller mindre grupper.

1. Auriane blir väldigt nervös när frisören ska börja klippa i hennes hår. Efteråt blir hon själv, hennes pappa, frisören och programledaren Ida alla rörda till tårar. Utifrån de avsnitt du har sett i serien, försök förklara varför och hur afro-frisyren väcker så starka känslor.

2. Sammanfatta serien genom att använda begreppen från begreppslistan. Ge konkreta exempel från serien som sätter orden i ett sammanhang och som samtidigt förklarar hur de fungerar.

3. Många hemsidor lyfter särskilt fram klädmode från olika tider och kulturer men färre fokuserar på håret, trots att håret många gånger varit en minst lika viktig markör. Detta blir tydligt om ni tittar på bilder från olika tider, platser och kulturer. 

Ta reda på mer om hur mode för hår kan se ut. Jämför hårmode från olika:

 • tider
 • platser
 • kulturer