Seriebild

LärarhandledningKlimatkompis – lätt version

I Klimatkompis – lätt version utmanas din klass att lösa spännande uppdrag och samtidigt lära mer om hållbar utveckling och de globala målen på ett enkelt och roligt sätt. Återvinn, samla in och förändra användning av plast i vardagen!

Detta är en tidlös, enklare bearbetning för grundsärskolan, där ni kan jobba med uppdragen i er egen takt. Serien har ett bland annat ett lugnare tempo, färre rörliga animationsdelar och lägre ljudnivå på musik och effektljud.

Alla klasser som löser ett uppdrag är välkomna att rita, fota, skriva om det under hashtaggen #klimatkompis

Syfte och målgrupp

Klimatkompis – lätt version riktar sig i första hand till årskurs 3 i grundsärskolan, men kan också användas i årskurs 46.

Centrala begrepp i serien: biologi, miljö, avfall, återvinning, hållbar utveckling, teknik, materiallära, renhållning, avfallshantering

Aktiviteterna är kopplade till Lgsär22 och det centrala innehållet i flera kursplaner. Du hittar kopplingarna i varje uppdrag nedan. Aktiviteterna kopplar också till de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030.

Om handledningen

Lärarhandledningen presenterar lektionsupplägg som engagerar och aktiverar eleverna. I de tre uppdragen tränas eleverna i att ta ställning och göra egna val, samtidigt som de uppmanas att göra sina röster hörda. Välj uppdrag utifrån din elevgrupps förutsättningar.

Serien och lektionsuppläggen bygger på ett kooperativt lärande; kommunikation och varierade arbetsformer i såväl par, mindre grupper som helklass.

Struktur och upplägg

Tips på hur du kan lägga upp arbetet

Arbeta först med kunskapsprogrammet Den stora plastutmaningen (9 minuter).

Innan ni tittar

Mingla i klassrummet! Vilka plastprodukter ser eleverna? Välj ut några av sakerna. Låt eleverna presentera dem.

Samtalsfrågor för att skapa förförståelse. Gör dessa gärna muntligt tillsammans:

 1. Vilka saker av plast känner du redan till? När använder du plastprodukter?
 2. Vad är bra med plast? Vad är problematiskt med plast?
 3. Vad brukar du göra med dina plastförpackningar, till exempel en pet-flaska när du har druckit ur den?
 4. Vad menas med att återvinna något? Hur gör man det?

Efter att ni tittat

Brainstorma tillsammans: Vad visste ni redan? Vad har ni lärt er? Vad fick ni inte veta?

Samtalsfrågor för att repetera och förstå tillsammans. Gör dessa gärna muntligt i helgrupp.

 1. Vilka olika sorters plast finns det? Vad är mikroplast? Varför är mikroplast farligt? Är all plast farlig?
 2. Vad kan vi göra för att förhindra att plast slängs i naturen?
 3. Cirkulär ekonomi nämns i filmen. Hur förklaras begreppet?
 4. Vi behöver inte använda plast i så stor utsträckning som vi gör idag. Vad kan vi använda istället för plast? Vad kan vi göra för att minska vår användning av plast? Vad är ”onödig plast”?

Sedan kan ni välja uppdrag. Det finns tre fristående uppdrag som både fungerar var för sig och att arbeta med ihop.

 • Uppdrag spanaren. Här inspekterar eleverna närmiljön.
 • Uppdrag spåraren. Här hjälper eleverna plasten att hitta hem till återvinningen.
 • Uppdrag förändraren. Här gör eleverna sina röster hörda.

Vill ni jobba mer med hållbar utveckling och plast? Då finns det fler UR-program inom ämnesområdet. Dessa produktioner är dock inte bearbetade för grundsärskolan, men titta gärna på dem för att få en uppfattning om hela eller delar av programmen kan passa din elevgrupp.

Vad händer med återvinningen? Plast

Kjell i Returlandet. Plast och skräp i haven

Uppdrag Framtid. Promenadklubben i klimatdemonstration

episodebild

I Uppdrag spanaren gäller det att undersöka sin närmiljö: klassrummet, idrottssalen, skolgården och skolköket. Vilka plastprodukter finns i er närhet och i er vardag? Vilka plastprodukter går att återbruka? Kan klassen komma på alternativa material som plastprodukterna skulle kunna tillverkas i? Allt för att minska plastanvändningen.

Kopplingar till kursplaner, Lgrsär22

Naturorienterande ämnen

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Samhällsorienterande ämnen

Miljöfrågor utifrån elevens vardag.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Teknik

Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade eftermänniskans behov.

Begreppslista

 • undersöka
 • material
 • plast
 • "plastbyten”
 • "onödig plast"
 • återvinna
 • återanvända

Frågor

 1. Om du var en spanare, vad skulle du spana efter?
 2. Hur skulle du lägga upp din spaning? Var skulle du leta? Var tror du att du skulle kunna spana in mest plast?
 3. Varför är det viktigt att vara en spanare och upptäcka hur mycket plast vi använder i vår vardag?

Arbeta vidare

Undersök plast

Aktiviteten innebär att lägga märke till plastprodukter som används och förbrukas i vardagen.

Vilka plastprodukter går att använda flera gånger? Spana både inomhus och utomhus – i klassrummet, i matsalen, på skolgården, på promenadvägen hem och även i hemmet.

 1. Vilka typer av plastprodukter upptäcker ni?
 2. I filmen sa de att många av våra plastprodukter inte hittar till återvinningen. Vad menas med det? Var hamnar de i stället? Vad behöver göras för att plasten ska hamna rätt?
 3. Ta en promenad i närområdet. Finns det tillräckligt med papperskorgar och soptunnor, så att det blir lätt att göra rätt?
 4. Fundera över de plastprodukter ni spanat in. Vilka av dem skulle kunna återanvändas för att minska vår plastanvändning? På vilka sätt skulle de kunna användas flera gånger?

Rita och skriv i tabellen i det här kopieringsunderlaget.

Klimatkompis, kopieringsunderlag Uppdrag spanaren.pdf

Utvärdera uppdraget

 1. Hur löste ni uppdraget?
 2. Vilket blev resultatet?
 3. Vilken plastprodukt såg ni mest av när ni spanade?
 4. Ibland får man sig en tankeställare. Med det menas att man stannar upp och grubblar på något lite extra. Har ni fått en tankeställare vad gäller plastprodukter? Kommer ni själva att vilja förändra något, som användare av plastprodukter?
episodebild

I Uppdrag spåraren hjälper eleverna plasten att hitta till återvinningen. Alldeles för många av våra plastprodukter hittar inte till återvinningen, utan hamnar istället direkt i hushållssoporna eller ute i naturen. Samla därför in så många påsar med plastskräp som möjligt och lämna sedan till återvinningsstationen.

Kopplingar till kursplaner, Lgrsär22

Naturorienterande ämnen

 • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur materialen kan återvinnas.

Samhällsorienterande ämnen

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Begreppslista

 • återvinna
 • återanvända
 • återvinningsstation
 • återvinningscentral
 • sopsortering
 • sorteringsskylt
 • petflaska
 • hushållssopor
 • koldioxidutsläpp

Frågor

 1. Vilken sorts skräp såg du i filmen om Spåraren?
 2. Vad kan plast som hamnar i naturen orsaka?
 3. Plast som hamnar i hushållssopor bränns upp. Vad är problematiskt med det?
 4. Att samla in och återvinna plast är viktigt för att tillverka nya plastprodukter av den gamla plasten, säger de i filmen. Men hur gör man egentligen när man tillverkar nya produkter av de gamla?

Arbeta vidare

Plastpromenad

Prata om var plastsskräp som hamnat fel kan hamna. Gå därefter en plastpromenad tillsammans. Var hamnar plasten i ert närområde?

Anpassa uppgiften till din elevgrupp och spåra i naturen, i vattendrag, hemma och i skolan. Syftet är att samla in plast för att hjälpa den att komma till en återvinningsstation.

Om det är möjligt kan ni även gå till en återvinningsstation tillsammans.

 • Vilka olika typer av plastprodukter hittar ni? (Till exempel mjuk plast som i påsar, hård plast som i leksaker eller plastdelar som fallit av bilar eller andra fordon.)
 • Vilket var det konstigaste föremålet som ni hittade?
 • Rita och skriv i tabellen i det här kopieringsunderlaget. Klimatkompis, kopieringsunderlag Uppdrag spåraren.pdf

Utvärdera uppdraget

 1. Hur löste ni uppdraget?
 2. Vilket blev resultatet?
 3. Varför slänger en del personer plast på gatan eller i naturen, tror ni?
 4. Fundera över hur ni kan påverka människor i närområdet att slänga plast på rätt ställe.
 5. Ofta kan plast ersättas med andra material som är bättre för miljön. Vilka material skulle det kunna handla om? Vad skulle kunna ersätta till exempel: hundbajspåsar av plast, godispåsar av plast, plastmuggar/ plastbestick och sugrör. Vilka fler plastsaker kan ersättas med andra material?
episodebild

Uppdraget förändraren uppmuntrar eleverna att fantisera, tänka och göra sina röster hörda. Vilka förändringar när det gäller plastkonsumtion skulle eleverna vilja se i framtiden? Vilka beteendeförändringar kan ni genomföra redan nu? En positiv plastförändring kan vara allt möjligt och alla förändringar räknas, stora som små.

Kopplingar till kursplaner, Lgrsär22

Naturorienterande ämnen

 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Samhällsorienterande ämnen

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Svenska

 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och enkla texter. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Informationssökning i källor för barn.
 • Hur texters avsändare påverkar innehållet.

Begreppslista

 • återvinna
 • återanvända
 • förändring
 • utmaning
 • positiv
 • påverka
 • ifrågasätta gamla mönster
 • beteende

Frågor

 1. Vad skulle du vilja förändra? Vad kan du göra för att minska din plastanvändning i vardagen?
 2. Hur kan du påverka andra att återvinna och återanvända den plast de använder?
 3. I uppdraget uppmanas ni att göra era röster hörda. Skriv förslag för minskad plastanvändning och skicka tipsen till några butiker i området. Föreslå hur de kan ersätta, återvinna och återanvända den plast som finns i butiken. Vilka fler ställen kan ni skicka förslag till?

Arbeta vidare

Undersök

Att påverka producenter till att tillverka produkter i ett annat material än plast kan vara stort och knepigt. Det är enklare att förändra sitt eget beteende som användare av plastprodukter. Syftet med uppdraget är att få eleverna att tänka kritiskt och reflektera kring olika val de ställs inför. Det kan vara allt från förändringar ni själva kan genomföra i klassrummet till större sådana som eleverna skulle vilja göra ett försök att driva igenom på skolan eller i kommunen.

 • Vad kan du göra för att minska din plastanvändning i vardagen?
 • Hur kan du påverka andra att återvinna och återanvända den plast de använder?
 • Vad behöver hela samhället och politikerna göra för att minska användningen av plast?

Rita och skriv i arbetsbladet Förändraren: Klimatkompis, kopieringsunderlag Uppdrag förändraren.pdf

Utvärdera uppdraget

 1. Hur löste ni uppdraget? Hur kändes det att vara med och påverka?
 2. Ge exempel på en lyckad plastförändring. Hur genomförde ni den? Vilka skillnader kan förändringen ge, tror ni? Tänk både på kort tid och på lång tid.
 3. Man kan ibland säga: ”Tillsammans kan vi göra skillnad!”. Vad menas med det och varför är det lättare att genomföra viktiga förändringar om man är många? Hur gjorde du för att påverka andra?