Seriebild

LärarhandledningVåra dikter på jiddisch

Våra dikter på jiddisch är en serie av filmade dikter. Våra dikter finns också på de andra svenska minoritetsspråken, med olika dikter och filmer för varje språk. Dikterna är varierade till form och rytm, och diktfilmerna består av dramatiseringar och animationer. Dessa ger en fördjupad upplevelse och ett visuellt stöd till dikten, vilket ökar förståelsen av det skrivna ordet. Förhoppningen är att diktfilmerna sätter i gång en nyfikenhet och kreativitet kring det egna skapandet.

Syfte och målgrupp

Dikter är ett sätt att uttrycka sina känslor, men också en möjlighet att göra sin röst hörd. Serien ger en enkel ingång till diktläsning och minoritetsspråken. Genom kopplingen mellan poesi och språk visar programmet på vägar in i både poesins och minoritetsspråkens värld. Med hjälp av programmen kan eleverna möta dikter och språk i en pedagogisk inramning som underlättar förståelsen för dikter och diktläsning. Eftersom dikterna är skrivna på de olika minoritetsspråken kan de vara en väg in i de olika språkens kulturer och kan på så sätt öka förståelsen för dessa.

Målgruppen är främst elever på högstadiet och gymnasiet.

Om handledningen

Handledningen ger dig hjälp att utveckla arbetet med poesi på jiddisch. Med hjälp av de olika uppgifterna kan du tillsammans med dina elever använda dikterna för att fördjupa er förståelse för språket. Handledningen ger er också förslag på hur ni kan arbeta med dikter och poesi på olika sätt.

Struktur och upplägg

Materialet till Våra dikter utgår från förförståelse, arbete under läsningen och arbete med dikterna efter läsningen. Strukturen är densamma för alla dikter. För att arbeta specifikt med en enskild dikt underlättar det om du som lärare i förväg väljer ut några ord ur dikten för att kunna starta ett förberedande samtal tillsammans med eleverna. Förslag på sådana ord finns vid varje dikt.

För att fördjupa förståelsen för texterna kan det vara bra att läsa både på, mellan och bortom raderna.

Att läsa på raderna handlar om att tolka texten bokstavligt, att se vad det verkligen står på raden.

Att läsa mellan raderna handlar om att dra egna slutsatser med hjälp av det som förmedlas, utan att det är tydligt utskrivet i texten.

Att läsa bortom raderna handlar om att göra inferenser till andra texter som man läst, eller att göra kopplingar till egna erfarenheter eller något som man sett eller hört.

episodebild

Mitt liv! Min kropp! Min vilja! Mina villkor! Tina Perssons dikt Inte din älskling handlar om saker som är självklara och ändå så svåra. Den som har en kropp, har också rätten att bestämma över den kroppen. Klart som korvspad!

Begreppslista

Här är några centrala ord från dikten översatta till svenska. Välj gärna ut några av dem att gå igenom innan ni tittar på filmen.

 • aher = hit
 • libinke = älskling
 • freid = fröjd
 • mesukn = jävligt
 • shtark = stark
 • beyz = förbannad
 • fray = fri
 • a vintl = en vind
 • shosei = motorväg

Frågor

Frågor att ta med sig när ni läser dikterna kan vara:
 1. Vad handlar texten om?
 2. Hur tolkar du texten? Har texten något budskap? I så fall vilket?
 3. Vilka känslor och tankar väcker texten?
 4. Finns det mönster som upprepas i texten? Ge exempel.
 5. I vilket sammanhang och av vem skrevs dikten, tror du? Varför tror du det?
 6. Vilka andra texter som påminner om den här dikten har du läst förut? På vilka språk?

Arbeta vidare

Dessa uppgifter är tänkta att arbeta med efter diktläsningen. Välj den eller de aktiviteter som passar bäst för dig och din elevgrupp.

När är dikten skriven? Ta hjälp av innehåll, språk och form. Kanske kan ni hjälpas åt att sätta in dikten på en tidslinje?

Läs dikten högt för varandra. Variera tonfall och inlevelse. Vad händer med dikten om ni läser den argt? Nervöst? Glatt? På dialekt?

Översätt dikten till svenska. Tänk på att du inte måste översätta varje ord exakt - du ska fånga känslan och budskapet.

Skriv om dikten så att den ändrar stil, men inte budskap. Vad ändrar du?

Varför är det viktigt att få uttrycka sig på sitt eget språk?

På vilket sätt är det viktigt att det finns poesi på minoritetsspråk? Vad säger dikten om det språk som den är skriven på, och den kultur som språket finns i?

Prova att lära dig dikten utantill. Vilka knep kan du använda för att lära dig den på ett enklare sätt? Till exempel mönster, rytm, stilgrepp etcetera.

episodebild

Uttrycket att älska på jiddisch, lib hobn, använder man för att uttrycka sitt gillande. Det motsvarar de svenska orden gilla, tycka om och älska.

Den här dikten handlar är full med symboler för det judiska. Varje fredagskväll bakar man i många judiska hem ett challebröd - ett flätat vetebröd som inte bara är vackert, utan även sött och gott. Det goda livet är essensen i det judiska och dikten beskriver kärleken till det söta livet. Den judiska mamman är också en symbol för det typiskt judiska, hon har gett dig livet. Och kärleken till sin mamma är en naturlig del av det söta livet och kärleken.

Begreppslista

Här är några centrala ord från dikten översatta till svenska. Välj gärna ut några av dem att gå igenom innan ni tittar på filmen.

 • ich hob lib = jag älskar/tycker om
 • tzuker = socker
 • honik = honung
 • broit = bröd
 • puter = smör
 • epl = äpple
 • barn = päron
 • mutter = mamma

Frågor

Frågor att ta med sig när ni läser dikterna kan vara:
 1. Vad handlar texten om?
 2. Hur tolkar du texten? Har texten något budskap? I så fall vilket?
 3. Vilka känslor och tankar väcker texten?
 4. Finns det mönster som upprepas i texten? Ge exempel.
 5. I vilket sammanhang och av vem skrevs dikten, tror du? Varför tror du det?
 6. Vilka andra texter som påminner om den här dikten har du läst förut? På vilka språk?

Arbeta vidare

Dessa uppgifter är tänkta att arbeta med efter diktläsningen. Välj den eller de aktiviteter som passar bäst för dig och din elevgrupp.

När är dikten skriven? Ta hjälp av innehåll, språk och form. Kanske kan ni hjälpas åt att sätta in dikten på en tidslinje?

Läs dikten högt för varandra. Variera tonfall och inlevelse. Vad händer med dikten om ni läser den argt? Nervöst? Glatt? På dialekt?

Översätt dikten till svenska. Tänk på att du inte måste översätta varje ord exakt - du ska fånga känslan och budskapet.

Skriv om dikten så att den ändrar stil, men inte budskap. Vad ändrar du?

Varför är det viktigt att få uttrycka sig på sitt eget språk?

På vilket sätt är det viktigt att det finns poesi på minoritetsspråk? Vad säger dikten om det språk som den är skriven på, och den kultur som språket finns i?

Prova att lära dig dikten utantill. Vilka knep kan du använda för att lära dig den på ett enklare sätt? Till exempel mönster, rytm, stilgrepp etcetera.

episodebild

Cecilia Dropkin föddes i Belarus 1887 och flyttade till New York 1912, där hon levde till sin död. Hon gav ut en bok under sin livstid (In heisn vint, 1935) och hennes dikter har teman som sex, kärlek och död vilket var provocerande för sin tid och genom sina dikter vågade hon ifrågasätta dåtidens uppfattningar om kärlek. Dikten Jag har inte sett dig handlar just om döden men med en erotisk underton.

Begreppslista

Här är några centrala ord från dikten översatta till svenska. Välj gärna ut några av dem att gå igenom innan ni tittar på filmen.

 • shlofn = att sova
 • a hilflozn = en hjälplös
 • a shvachn = en svag (person)
 • a shtumen = en stum
 • a toytn = döden

Frågor

Frågor att ta med sig när ni läser dikterna kan vara:
 1. Vad handlar texten om?
 2. Hur tolkar du texten? Har texten något budskap? I så fall vilket?
 3. Vilka känslor och tankar väcker texten?
 4. Finns det mönster som upprepas i texten? Ge exempel.
 5. I vilket sammanhang och av vem skrevs dikten, tror du? Varför tror du det?
 6. Vilka andra texter som påminner om den här dikten har du läst förut? På vilka språk?

Arbeta vidare

Dessa uppgifter är tänkta att arbeta med efter diktläsningen. Välj den eller de aktiviteter som passar bäst för dig och din elevgrupp.

När är dikten skriven? Ta hjälp av innehåll, språk och form. Kanske kan ni hjälpas åt att sätta in dikten på en tidslinje?

Läs dikten högt för varandra. Variera tonfall och inlevelse. Vad händer med dikten om ni läser den argt? Nervöst? Glatt? På dialekt?

Översätt dikten till svenska. Tänk på att du inte måste översätta varje ord exakt - du ska fånga känslan och budskapet.

Skriv om dikten så att den ändrar stil, men inte budskap. Vad ändrar du?

Varför är det viktigt att få uttrycka sig på sitt eget språk?

På vilket sätt är det viktigt att det finns poesi på minoritetsspråk? Vad säger dikten om det språk som den är skriven på, och den kultur som språket finns i?

Prova att lära dig dikten utantill. Vilka knep kan du använda för att lära dig den på ett enklare sätt? Till exempel mönster, rytm, stilgrepp etcetera.