Seriebild

LärarhandledningOrdisarna

Ordisarna är en programserie på fem avsnitt som på ett lekfullt sätt övar barnens fonologiska och språkliga medvetenhet inom det svenska språket. 
När Nyhetsankaret Barbro ska läsa upp nyheterna, sporten och vädret blir det alltid galet och låter tokigt. Här behövs hjälp! Ordisarna kan säkert hjälpa till. 

Alla program i serien har lika dramaturgi för att det ska bli en igenkänningsfaktor för barnen. Avsnitten är cirka 10 minuter långa.             

Syfte och målgrupp

På ett lustfyllt och lekfullt sätt belyser avsnitten olika begrepp som ligger till grund för en god språklig utveckling.  

De primära målgrupperna är 4–5 åringar i förskolan och 6-åringar i förskoleklass.

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.

Förskolan ska ge varje barn rätt förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Kommunikation och skapande

Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt

Om handledningen

Struktur och upplägg

Handledningen ger tips om hur arbetet i barngruppen kan bedrivas i kombination med programserien. Det finns förslag på hur ni kan arbeta före, under och efter att ni har lyssnat på avsnittet. Kopplat till varje avsnitt finns begreppslistor, samtalsfrågor samt förslag på vidare arbete. 

Det finns dessutom utvärderingsfrågor för er i arbetslaget.

Arbeta med programmet

Före programmet:

 • Det är relevant att ni i arbetslaget går igenom följande begrepp: Sammansatta ord, rimord, begynnelsebokstav, kategoriord, motsatsord, nyheterna, sport , väder, snurrigt, nattmössa, koja, fattar galoppen.
 • Berätta för barnen att ni ska titta på ett avsnitt med Ordisarna och vilka de är. Berätta även vem Barbro är.

 • Fundera på  om ni behöver titta på programmet flera gånger för att kunna gå vidare med aktiviteter kopplat till programmet.
 • Ska ni pausa programmet och fråga barnen vad de tror att Barbro gör för tokigt i sin nyhetsuppläsning?
 • Vad behöver barnen i just din barngrupp ha för förförståelse för att kunna ta till sig programmet?

Under programmet:

 • Var uppmärksam på om något barn kan behöva stöttning att sitta still och titta på programmet. Sätt dig då nära barnet/barnen.
 • Undvik störande ljud.

Efter programmet:

 • Prata med barnen om avsnittet som ni precis sett. Låt alla barn som vill komma till tals. Ibland kan det fungera att stanna kvar där ni titta på programmet och ibland kan ni behöva gå ut ur rummet prata vid exempelvis ett bord med en mindre grupp barn.
 • Genomför någon av aktiviteterna kopplade till avsnittet ni precis kollat på.

Utvärderingsfrågor till pedagogerna:

 • Vad fungerade bra? Vad kan ni använda vid nästa tillfälle?
 • Vad fungerade mindre bra? Varför fungerade det mindre bra? Vad behöver ni förändra.
 • Vilka förmågor har barnen fått träna på att utveckla?

Begrepp

Det finns ord och begrepp kopplade till varje avsnitt. Lyft dem gärna före lyssnandet.
Det är bra om du tittar igenom begreppslistan i förväg så att du kan välja vilka ord som kan vara aktuella för just din barngrupp. 

Se till att barnen förstår betydelsen av begrepp och ord som lyfts. För elever med annat modersmål än svenska är det språkutvecklande att låta eleverna använda alla sina språk för att översätta till svenska.

episodebild

I detta avsnitt låter det som att Barbro pratar tvärtomspråket när hon läser upp nyheterna. Ordisarna kommer fram till att Barbro säger motsatsordet till vad hon egentligen menar.

Begreppslista

Begreppen i listan nedan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna med barnen innan tittandet. Då alla barngrupper ser olika ut kan det vara bra att titta igenom avsnittet innan för att se om det finns andra uttryck eller begrepp som kan vara bra att lyfta med barnen före.

Förslag på frågor till begreppslistan:

Vad är ett världsrekord?
Hur gör man när man ska släcka något?
När man pratar om ordet motsats kan man ge några exempel. Hur ser man ut när man är trött? Vad är motsatsen till trött?
Hur ser man ut när man är pigg?

 • tända
 • långsamt
 • dåligt
 • lågt
 • brandchef
 • världsrekord
 • prestation
 • regnigt
 • snurrigt
 • släcka
 • tvärtom
 • motsats
 • frisör
 • horribelt
 • gräsligt

Frågor

Kluriga frågor att fundera på tillsammans.

 1. Är det sant att det går att hoppa lågt?
 2. Vad menas med tvärtomspråket?

Arbeta vidare

Inventera motsatsord. Vilka kan barnen? 

Använd sedan deras ord när ni skapar ett memory/lotto/bingo. Bilderna kan sedan barnen hjälpa till att färglägga innan ni platsar in spelet. 

Gör en aktivitet tillsammans med barnen där ni ska säga motsatsordet till vad ni egentligen menar, tvärtomleken (som de gör i avsnittet).

Använd er av olika bilder med motsatsord och låt barnen få hitta det ordet som passar ihop med bilden de själva har. Antingen att de ska hitta ett annat barn som har motsatsordet eller att bilderna är utspridda inne eller ute.

episodebild

Avsnittet handlar om att när Barbro läser upp nyheterna låter orden konstigt och det låter inte ens som riktiga ord. Efter att ha funderat en stund kommer Ordisarna fram till att Barbro missar att säga begynnelseljudet på orden.

Begreppslista

Begreppslista

Begreppen i listan nedan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna med barnen innan tittandet. Då alla barngrupper ser olika ut kan det vara bra att titta igenom avsnittet innan för att se om det finns andra uttryck eller begrepp som kan vara bra att lyfta med barnen före.

Förslag på frågor till begreppslistan:

Vad är en bank? Vad kan man göra där?
Vad är pengar för något? Vad används pengar till?

Vad betyder tjyv? Vad kan man också kalla det?

 • tjyvar
 • bank
 • polis
 • pengar
 • soffa
 • filt
 • skidor
 • vattenpölar

Frågor

 1. Tror ni att tjuvarna verkligen kunde ta sig på banken?

Arbeta vidare

Tänk på att det är skillnad på bokstavsljud och bokstavens namn. Begynnelseljudet går inte alltid att översätta till en bokstav på ett för barnen begripligt sätt. Fundera på vilka ord du vill använda dig av. 

Sätt er vid ett bord eller på golvet med en mindre grupp barn. Prata med barnen om vad begynnelseljud/begynnelsebokstav är för något. Låt barnen få lyssna till olika ord och benämna dess begynnelseljud.

Utmana de som behöver genom att låta dem få söka upp olika sakers begynnelseljud. Hitta något som som låter... i början. Visa varandra.
Utmana dem vidare genom att även lyssna efter ordets sista ljud. 

Låt barnen avslutningsvis få sortera orden i grupper utefter dess begynnelseljud.

Före aktiviteten samlar du vardagsföremål i en låda/påse. Lägg upp dem och hjälps åt att benämna sakens begynnelseljud.
Avslutningsvis kan ni tillsammans sortera sakerna efter begynnelseljud.

episodebild

Programmet börjar med att när Barbro läser nyheterna låter det väldigt tokigt. De ord som hon säger låter alldeles konstiga och som att det inte är riktiga ord. Ordisarna kommer fram till att hon säger sammansatta ord i fel ordning och därför låter det tokigt.

Begreppslista

Begreppen i listan nedan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna med barnen innan tittandet. Då alla barngrupper ser olika ut kan det vara bra att titta igenom avsnittet innan för att se om det finns andra uttryck eller begrepp som kan vara bra att lyfta med barnen före.

Förslag på frågor till begreppslistan:

Vad är ett spöregn?
Vad är en regnrock? Kan vi fler liknande ord?
Vad betyder bakvänt?

 • spöregn
 • gummistövlar
 • regnrock
 • bakvänt
 • solsemester
 • resväska
 • höstrusk
 • rengmoln

Frågor

 1. Tror ni att det skulle vara möjligt att göra en nyhetssändning och prata som Barbro gjorde? Skulle lyssnarna förstå? Motivera era svar.

Arbeta vidare

Använd er av bildstödsbilder för att visa på sammansatta ord. Exempelvis en bild med en brand, en bild med en bil och en bild med en brandbil. Låt barnen antingen få gissa det sammansatta ordet med de två enskilda bilderna eller vilka två ord det sammansatta ordet består av.

Utmana barnen genom att låta dem höra sammansatta ord i fel ordning och sedan klura ut vilket det rätta ordet är, antingen enskilt eller i par.

episodebild

Programmet inleds med att när Barbro läser upp nyheterna låter det väldigt tokigt. De ord som hon säger passar inte in i sammanhanget. Ordisarna kommer fram till att Barbro använder sig av rimord i stället för det ord som det skulle ha varit.

Begreppslista

Begreppen i listan nedan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna med barnen innan tittandet. Då alla barngrupper ser olika ut kan det vara bra att titta igenom avsnittet innan för att se om det finns andra uttryck eller begrepp som kan vara bra att lyfta med barnen före.

Förslag på frågor till begreppslistan:

Hur kan en hatt se ut?
Vad gör en trollkarl? vad tror du  trolleri betyder?
Vilka djur har tassar?

 • kassar
 • blåsigt
 • hatt
 • tassar
 • stollerier
 • pool
 • trolleri
 • fiol
 • cirkusartist
 • skägg

Frågor

 1. Är det sant att en katt kan klättra upp i ett träd?

Arbeta vidare

Använd er av bildstödsbilder för att dela in barnen i par med olika ord som rimmar med varandra.

Använd er av bildstödsbilder för att låta barnen hitta på det ord som rimmar med deras bild. Detta kan göras antingen inne på avdelningen eller utomhus på förskolegården/skogen.

Skapa ett  memory/lotto med rimord. Ta hjälp av  Tripp Trapp Träd-appen eller gör det tillsammans med barnen.

episodebild

När Barbro läser upp nyheterna låter det riktigt tokigt och Ordisarna förstår inte vad hon menar. I stället för att använda sig av vad det egentligen heter säger hon olika kategoriord så som kläder, väder osv.

Begreppslista

Begreppen i listan nedan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna med barnen innan tittandet. Då alla barngrupper ser olika ut kan det vara bra att titta igenom avsnittet innan för att se om det finns andra uttryck eller begrepp som kan vara bra att lyfta med barnen före.

Förslag på frågor till begreppslistan:

Förslag på frågor till begreppslistan:

Vad är ett djur?
Vad finns det för sporter?
Vad finns det för olika slags väder?
Vad finns det för olika sorters möbler?
Vad finns det för verktyg?

 • sport
 • redskap
 • sportredskap
 • match
 • möbler
 • rådjurssadel
 • hasselbackspotatis
 • svartvinbärsgelé / gelé
 • fluffig
 • läbbig
 • såg
 • tång
 • skruvmejsel/ stjärnskruvmejsel
 • skiftnyckel
 • djurpark

Frågor

 1. Tror du att djuren gillar att bo i en djurpark? Varför? Varför inte?

Arbeta vidare

Låt barnen genomföra en sorteringsövning. Denna kan anpassas i olika nivåer utefter den barngrupp som ni har. Detta kan antingen göras med bilder eller fysiskt material.

Konkret material som kan användas kan vara vardagsföremål som finns på förskolan, olika typer av knappar, pärlor, figurer. Det går såklart även bra med bilder. 

Be dem först sortera enskilt för att få ett grepp om uppgiften. Titta på varandras idéer. Para sedan ihop dem två och två. Nu ska de sortera på ett annat sätt. Sedan på ett tredje, fjärde. Låt dem hela tiden motivera sin kategorisering. Undrar på hur många olika sätt gruppen tillsammans kommer på?