Seriebild

LärarhandledningBest friends for a day

Noel från Sverige möter tre ungdomar från Botswana – Reo, Lebopo och Machakga, och umgås ett dygn med var och en av dem, som om de vore bästa vänner. De gör aktiviteter tillsammans och diskuterar olika relationsfrågor. All kommunikation är förstås på engelska. Kan de förstå varandra även om engelskan inte är perfekt?

Programserien Best Friends for a Day, säsong 2 ger inblick i levnadsvillkoren för ungdomar i Botswana jämfört med Sverige. Avsnitten i säsong två innehåller även faktainslag om Botswanas demografi, ekonomi och historia, samt fördjupningar om landets ekologi och situationen för HBTQI-personer i landet. I ett av avsnitten skapar ungdomarna konst tillsammans. 

Det finns tre avsnitt och varje avsnitt är ca 20 minuter långt. Avsnitten finns textade på engelska och svenska, men det går förstås bra att välja bort text helt också. 

Syfte och målgrupp

Eleverna möter olika dialektala och regionala versioner av engelska när Noel möter den version av engelska som talas i Botswana. Serien ger ett diskussionsunderlag om ungas vardag, intressen, levnadsvillkor och relationer. Eleverna får även prov på olika strategier för att kommunicera när språkkunskaperna inte räcker till. I arbetsmaterialet till serien finns uppgifter som tränar interaktion och språkriktighet, samt hjälper eleverna att få syn på såväl kulturella som språkliga företeelser.

Programserien och lärarhandledningens aktiviteter vänder sig främst till årskurs 7–9, men kan även användas på gymnasiet. Programmen är visserligen på engelska men kan även fungera som en del i ämnesöverskridande samarbeten tillsammans med förslagsvis SO, NO, bild eller svenska. Förutom de faktadelar som avsnitten innehåller kan lämpliga teman att ta upp vara exempel vara värdegrund, jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer.

Ytterligare ett syfte är att få eleverna att vilja och våga prata – att stärka deras självförtroende. Den svensktalande ungdomen i serien talar inte felfri engelska, men pratar på ändå och gör sig väl förstådd. Tanken med det är att få eleverna själva att komma igång med talet och inse att det inte behöver vara perfekt. 

Utöver de självklara kopplingarna till engelskans kursplan, så är denna serie även tänkt att passa som grund till det allmänna värdegrundsarbetet. I de inledande delarna i läroplanen (Lgr22) poängteras bland annat arbetet för ett normmedvetet och demokratiskt förhållningssätt och att skolan ska hjälpa eleverna att respektera andras egenvärde samt den kroppsliga och personliga integriteten. Eleverna ska stärkas i att göra självständiga och medvetna val och hela undervisningen ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

I det centrala innehållet (Lgr22) för engelska finns bland annat följande punkter som innehåll för kommunikationen:

  • Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp
  • Åsikter, känslor och framtidsplaner samt relationer och etiska frågor.
  • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Om handledningen

Den här lärarhandledningen är framför allt en inspiration till ämnen som man kan diskutera utifrån avsnitten i programserien. Utgångspunkten är att få eleverna att fundera över sociala och kulturella likheter och skillnader mellan Sverige och Botswana, relationer, intressen och val i livet. Eleverna möter ett vardagligt tal med såväl vanliga ord som idiomatiska uttryck. Även språkliga strategier för att lösa svårigheter i kommunikationen går att arbeta vidare med. 

Struktur och upplägg

Det finns ett arbetsblad per avsnitt och upplägget i dem är till stor del detsamma för alla avsnitt i programserien. De skiljer sig något åt beroende på innehållet i avsnittet. Tanken är att läraren själv kan välja vilka uppgifter man anser passar till elevgruppen. Till varje avsnitt finns följande delar:

  • Ord och uttryck: vokabulär som används i avsnitten.
  • Diskussionsfrågor: frågor som man lämpligen bearbetar enligt ”APE” (Alone – Pairs – Everyone).
  • Kommunikation: träna på att använda nya ord och uttryck i dialoger och skrivuppgifter.
  • Uppgifter: olika uppgifter till avsnittet med fokus både på språk och samhällsförhållanden, med exempel tagna ut innehållet.
  • Skrivuppgift: förslag på en eller flera skrivuppgift i olika färdighetsnivåer vilka eleverna kan arbeta med efter varje avsnitt.

Arbetsbladen innehåller ganska många uppgifter, så att du som lärare ska kunna välja ut de som passar just din grupp bäst. 

episodebild

Noels första besök i Botswana är hos 16-årige Reo som bor på en farm och går i katolska skola. På farmen måste Noel övervinna sin rädsla för djur och hjälpa till i den dagliga skötseln av getter, höns och grisar. Samtidigt har Reo egna svårigheter att övervinna, eftersom han lider av social fobi. De avslutar sitt gemensamma dygn med att bestiga ett berg. Ska de lyckas förstå varandra trots sin olika livsstil? Avsnittet innehåller även faktainslag om Botswanas ekologi och djurliv.

Till dig som elev:
Här finns ett arbetsblad med olika uppgifter till programmet. Fråga din lärare vilka av uppgifterna du ska arbeta med. 
Arbetsblad, Meeting Reo

episodebild

Noel spenderar ett dygn med Machakga, en konst- och idrottsintresserad 16-åring som bor med sin familj i de välbärgade kvarteren utanför Gaborone. Machakga är en lovande golfspelare som gillar att skriva poesi och läsa om afrikansk mytologi. Noel följer med till golfbanan och efter det väntar ett konstprojekt. Nästa dag är det skola och Noel får vara med på en lektion med frigörande drama. Återigen måste han utmana sin sociala förmåga och sina språkkunskaper. Avsnittet innehåller även faktainslag om Botswanas ekonomi.

​Till dig som elev: 
Här finns ett arbetsblad med olika uppgifter till programmet. Fråga din lärare vilka av uppgifterna du ska arbeta med. 
Arbetsblad Meeting Machakgaepisodebild

Noel tillbringar ett dygn med Lebopo, som bor i huvudstaden Gaborone. Hon gillar konst och musik och har ett stort kompisgäng som hon gärna festar med. Noel får testa sin kondition på ett träningspass och tillsammans besöker de även huvudstadens viltreservat. Sista kvällen tar Lebopo med honom på en stor hemmafest hos en av sina vänner. Avsnittet innehåller även faktainslag om Botswanas historia och en fördjupning om situationen för hbtqi-personer i landet.

Till dig som elev:
Här finns ett arbetsblad med olika uppgifter till programmet. Fråga din lärare vilka uppgifter du ska arbeta med. 
Arbetsblad, Meeting Lebopo