Seriebild

LärarhandledningTripp och Trapp trollar med ord

Tillsammans med de små ekollonen Tripp och Trapp kan du undervisa i språklig medvetenhet på ett lustfyllt sätt.

Tripp och Trapp trollar och sätter ihop olika ord och bildar ett nytt sammansatt ord.

I denna serie får barnen på ett roligt och lättsamt sätt en introduktion till att arbeta med sammansatta ord. Serien innehåller även sånger kring avsnittens olika begrepp som ytterligare ett sätt att befästa nyvunnen kunskap.

Kombinera gärna denna serie med Ordsagor med Tripp och Trapp.

Se gärna också

Ordsagor med Tripp och Trapp

Syfte och målgrupp

Serien riktar sig till förskolan. Serien kan användas som komplement till språkundervisningen för att bidra till utökat ordförråd och ordförståelse. Genom rörlig bild och ljud kan man väcka barnens intresse till utforskande lek och egna konkreta upplevelser.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

– intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

(Lpfö -18)

Om handledningen

Att titta och lyssna tillsammans ger en gemensam upplevelse och förförståelse som kan vara start på ett temaarbete. Handledningen kan underlätta undervisningsplaneringen. Utgå alltid från den aktuella barngruppens behov. 

Struktur och upplägg

Handledningen ger stöd åt hur man kan arbeta och undervisa språkutvecklande med audio. Arbetet med serien kan hjälpa barn att upptäcka språkets formsida och att orden består av mindre enheter.

Handledningen innehåller:

 1. Avsnittsbeskrivning
 2. Begrepp
 3. Vidare aktivitet kopplat till avsnitten

Till varje avsnitt finns också en sång. Sångtexterna finns som arbetsblad via programsidan!

Arbeta med programmet

Titta gärna igenom avsnitten på förhand och gå igenom begreppslistan för att anpassa till aktuell barngrupp.

Samtala sedan tillsammans med barnen om handling och begrepp. Det bra att ge tid för att låta barnen fundera kring de olika begreppen och även förmedla sina förkunskaper och hur orden kan sättas i olika sammanhang.

Begrepp

Ta reda på vilken förförståelse som finns kring de ord som listats i begreppslistan inför varje avsnitt. Detta för att underlätta och skapa en gemensam förförståelse om vad som kommer att hända.

episodebild

I detta avsnitt trollar Tripp och Trapp fram en tand och en borste. Stenarna Sten och Stina gissar och ljudar orden som tillsammans blir det nya sammansatta ordet tandborste! Sedan bjuds det på en sång om en borttappad tandborste.

Titta, ljuda och fyll på ordförrådet med denna serie. Komplettera gärna undervisningen med tillhörande avsnitt från radioserien Ordsagor med Tripp och Trapp.

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

 • tand
 • borste
 • tandborste
 • borsta
 • borttappad
 • hittad

Frågor

Att fundera på tillsammans.

 1. Varför är det viktigt att borsta tänderna?
 2. Vad behöver vi tänderna till?

Arbeta vidare

Fortsätt att leka med språk, ord och ljud för att utveckla språklig medvetenhet, utöka ordförrådet och träna uttal.

 • Låt barnen beskriva tand,  borste och tandborste med andra ord. 
 • Träna munmotorik genom att ljuda orden, såsom stenarna gör. Hur formar man läpparna för begynnelseljudet B?
 • Undersök orden. Vad som händer när man kastar om  orden tand och borste? 
  • Vilket nytt sammansatt ord blir det och betyder det någonting?
 • Rimma på dagens ord!
 • Vad heter tandborste på de olika språk som finns på er förskola? Undersök och gör ett ordmoln till bilder av en tandborste.
episodebild

I detta avsnitt trollar Tripp och Trapp fram en brand och en bil. Stenarna Sten och Stina gissar och ljudar orden som tillsammans blir det nya sammansatta ordet brandbil. 

Sedan bjuds det på en sång om brandbil med vatten och slangar som sprutar.

Titta, ljuda och fyll på ordförrådet med denna serie. Komplettera gärna undervisningen med tillhörande avsnitt från radioserien Ordsagor med Tripp och Trapp.

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

 • brand
 • brandbil
 • en slang
 • flera slangar
 • sprutar vatten

Frågor

Att fundera kring.

 1. Vad ska vi göra om det börjar brinna?
 2. När ska man ringa 112?

Arbeta vidare

Fortsätt att leka med språk, ord och ljud för att utveckla språklig medvetenhet utöka ordförrådet och träna uttal.

 • Låt barnen beskriva brand,  bil och brandbil med andra ord. 
 • Träna munmotorik genom att ljuda orden, såsom stenarna gör. Hur formar man läpparna  för begynnelseljudet B?
 • Undersök orden. Vad händer när man kastar om  orden brand och bil? 
  • Vilket nytt sammansatt ord blir det och betyder det någonting?
 • Rimma på dagens ord!
 • Vad heter  brandbil på  de olika språk som finns på er förskola? Undersök och gör ett ordmoln till bilder av en brandbil.
episodebild

I detta avsnitt trollar Tripp och Trapp fram ett glas och ett öga. Stenarna Sten och Stina gissar och ljudar orden som tillsammans blir det nya sammansatta ordet glasögon! Sedan bjuds det på en sång om glasögon som gör att man kan se.

Titta, ljuda och fyll på ordförrådet med denna serie. Komplettera gärna undervisningen med tillhörande avsnitt från radioserien Ordsagor med Tripp och Trapp.

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

 • glas
 • ett öga
 • flera ögon
 • glasögon
 • att se

Frågor

Att fundera på tillsammans.

 1. Hur lätt är det att hitta när det är mörkt?
 2. Kan vi se under vatten?
 3. Vilka andra sinnen än syn har vi?

Arbeta vidare

Fortsätt att leka med språk, ord och ljud för att utveckla språklig medvetenhet utöka ordförrådet och träna uttal.

 • Låt barnen beskriva  glas, ögon och glasögon med andra ord. 
 • Träna munmotorik genom att ljuda orden, såsom stenarna gör. Var i munnen ska tungan vara när man ljudar begynnelseljudet G?
 • Undersök orden. Vad som händer när man kastar om  orden glas  och ögon? 
  • Vilket nytt sammansatt ord blir det och betyder det någonting?
 • Rimma på dagens ord!
 • Vad heter  glasögon på  de olika språk som finns på er förskola? Undersök och gör ett ordmoln till bilder av ett par glasögon.
episodebild

I detta avsnitt trollar Tripp och Trapp fram  regn och en båge. Stenarna Sten och Stina gissar och ljudar orden som tillsammans blir det nya sammansatta ordet regnbåge! Sedan bjuds det på en sång om en regnbåge i en kohage.

Titta, ljuda och fyll på ordförrådet med denna serie. Komplettera gärna undervisningen med tillhörande avsnitt från radioserien Ordsagor med Tripp och Trapp.

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

 • regn
 • båge
 • regnbåge
 • kohage

Frågor

Frågor att fundera på tillsammans.

 1. Vilka färger finns i regnbågen?
 2. När ser vi regnbågen på himlen?

Arbeta vidare

Fortsätt att leka med språk, ord och ljud för att utveckla språkligmedvetenhet
utöka ordförrådet och träna uttal.

 • Låt barnen beskriva regn och regnbåge med andra ord. 
 • Träna munmotorik genom att ljuda orden, såsom stenarna gör. Hur känns tungan när man ljudar begynnelsebokstaven R?
 • Undersök orden. Vad som händer när man kastar om  orden båge och regn? 
  • Vilket nytt sammansatt ord blir det och betyder det någonting?
 • Rimma på dagens ord!
 • Vad heter brandbil på de olika språk som finns på er förskola? Undersök och gör ett ordmoln till bilder av en regnbåge.
episodebild

I detta avsnitt  trollar Tripp och Trapp fram en ost och en macka. Stenarna Sten och Stina gissar och ljudar orden som tillsammans blir det nya sammansatta ordet ostmacka!

Sedan bjuds det på en sång om en ostmacka som gör magen glad.

Titta, ljuda och fyll på ordförrådet med denna serie. Komplettera gärna undervisningen med tillhörande avsnitt från radioserien Ordsagor med Tripp och Trapp.

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

 • ost
 • macka
 • ostmacka
 • magen

Frågor

Att fundera kring.

 1. Finns det andra ord för macka?
 2. Var kommer ost ifrån?

Arbeta vidare

Fortsätt att leka med språk, ord och ljud för att utveckla språklig medvetenhet utöka ordförrådet och träna uttal.

 • Låt barnen beskriva ost, macka och ostmacka med andra ord. 
 • Träna munmotorik genom att ljuda orden,  såsom stenarna gör. Hur formar man läpparna för begynnelseljudet O?
 • Undersök orden. Vad som händer när man kastar om  orden ost  och macka? 
  • Vilket nytt sammansatt ord blir det och betyder det någonting?
 • Rimma på dagens ord!
 • Vad heter  ostmacka på  de olika språk som finns på er förskola? Undersök och gör ett ordmoln till bilder av en ostmacka.
episodebild

I detta avsnitt trollar Tripp och Trapp fram sand och en låda. Stenarna Sten och Stina gissar och ljudar orden som tillsammans blir det nya sammansatta ordet sandlåda! Sedan bjuds det på en sång om en strand långt borta och en sandlåda på gården.

Titta, ljuda och fyll på ordförrådet med denna serie. Komplettera gärna undervisningen med tillhörande avsnitt från radioserien Ordsagor med Tripp och Trapp.

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

 • sand
 • låda
 • sandlåda
 • långt borta
 • gården

Frågor

Att fundera på tillsammans:

 1. Var kommer sanden i sandlådan ifrån?
 2. Kan ni komma på något annat ställe där det finns sand?
 3. Vem bor i sanden på stranden?

Arbeta vidare

Fortsätt att leka med språk, ord och ljud för att utveckla språklig medvetenhet utöka ordförrådet och träna uttal.

 • Låt barnen beskriva sand, låda och sandlåda med andra ord. 
 • Träna munmotorik genom att ljuda orden, såsom stenarna gör. Hur formar man läpparna  för begynnelseljudet S?
 • Undersök orden. Vad som händer när man kastar om  orden sand och låda? 
  • Vilket nytt sammansatt ord blir det och betyder det någonting?
 • Rimma på dagens ord!
 • Vad heter  sandlåda på de olika språk som finns på er förskola? Undersök och gör ett ordmoln till bilder av en sandlåda.
episodebild

I detta avsnitt trollar Tripp och Trapp fram en katt och en unge. Stenarna Sten och Stina gissar och ljudar orden som tillsammans blir det nya sammansatta ordet kattunge! Sedan bjuds det på en sång om en kattunge som är vild på dagen och lugn på natten.

Titta, ljuda och fyll på ordförrådet med denna serie. Komplettera gärna undervisningen med tillhörande avsnitt från radioserien Ordsagor med Tripp och Trapp.

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

 • katt
 • unge
 • kattunge
 • vild
 • lugn
 • dag
 • natt

Frågor

Att fundera vidare på.

 1. Är katten släkt med tigrar och lejon?
 2. Man säger att katten har nio liv. Stämmer det?

Arbeta vidare

Fortsätt att leka med språk, ord och ljud för att utveckla språklig medvetenhet, utöka ordförrådet och träna uttal.

 • Låt barnen beskriva katt, unge och kattunge med andra ord. 
 • Träna munmotorik genom att ljuda orden, såsom stenarna gör. Var i munnen ligger tungan när man ljudar begynnelsebokstaven K? 
 • Vad är annorlunda från när man ljudar G och K?
 • Undersök orden. Vad som händer när man kastar om  orden brand och bil? 
  • Vilket nytt sammansatt ord blir det och betyder det någonting?
 • Rimma på dagens ord!
 • Vad heter brandbil på de olika språk som finns på er förskola? Undersök och gör ett ordmoln till bilder av en kattunge.
episodebild

I detta avsnitt trollar Tripp och Trapp fram en fot och en boll. Stenarna Sten och Stina gissar och ljudar orden som tillsammans blir det nya sammansatta ordet fotboll! Sedan bjuds det på en sång om en fotboll som rullar in i mål.

Titta, ljuda och fyll på ordförrådet med denna serie. Komplettera gärna undervisningen med tillhörande avsnitt från radioserien Ordsagor med Tripp och Trapp.

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

 • fot
 • fötter
 • boll
 • fotboll
 • rullar
 • mål

Frågor

Att fundera på tillsammans:

 1. Vilka olika typer av bollar finns det? Hur många olika typer av bollar kan vi komma på?
 2. Varför ska fotbollen in i målet?

Arbeta vidare

Fortsätt att leka med språk, ord och ljud för att utveckla språklig medvetenhet, utöka ordförrådet och träna uttal.

 • Låt barnen beskriva fot, boll och fotboll med andra ord. 
 • Träna munmotorik genom att ljuda orden, såsom stenarna gör. Hur formar man läpparna för begynnelseljudet F?
 • Undersök orden. Vad som händer när man kastar om orden fot och boll? 
  • Vilket nytt sammansatt ord blir det och betyder det någonting?
 • Rimma på dagens ord!
 • Vad heter fotboll på  de olika språk som finns på er förskola? Undersök och gör ett ordmoln till bilder av en fotboll.
episodebild

I detta avsnitt trollar Tripp och Trapp fram en nyckel och ett hål. Stenarna Sten och Stina gissar och ljudar orden som tillsammans blir det nya sammansatta ordet nyckelhål! Sedan bjuds det på en sång om ett mycket härligt nyckelhål.

Titta, ljuda och fyll på ordförrådet med denna serie. Komplettera gärna undervisningen med tillhörande avsnitt från radioserien Ordsagor med Tripp och Trapp.

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

 • nyckel
 • hål
 • nyckelhål
 • härligt

Frågor

Att fundera på tillsammans.

 1. Vad ska vi ha nyckelhål till?
 2. Finns det andra sätt att låsa in någonting?

Arbeta vidare

Fortsätt att leka med språk, ord och ljud för att utveckla språkligmedvetenhet
utöka ordförrådet och träna uttal.

 • Låt barnen beskriva  nyckel,  hål och nyckelhål med andra ord. 
 • Träna munmotorik genom att ljuda orden, såsom stenarna gör. Hur låter  begynnelseljudet H?
 • Undersök orden. Vad som händer när man kastar om orden brand  och bil? 
  • Vilket nytt sammansatt ord blir det och betyder det någonting?
 • Rimma på dagens ord!
 • Vad heter brandbil på de olika språk som finns på er förskola? Undersök och gör ett ordmoln till bilder av ett nyckelhål och en nyckel.
episodebild

I detta avsnitt trollar Tripp och Trapp fram en sol och en hatt. Stenarna Sten och Stina gissar och ljudar orden som tillsammans blir det nya sammansatta ordet solhatt! Sedan bjuds det på en sång om en blommig solhatt.

Titta, ljuda och fyll på ordförrådet med denna serie. Komplettera gärna undervisningen med tillhörande avsnitt från radioserien Ordsagor med Tripp och Trapp.

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

 • solhatt
 • sol
 • hatt
 • humlor
 • fnatt

Frågor

Att fundera på tillsammans​

 1. Varför kan det kännas skönt att ha en solhatt på sig?
 2. Tror du humlor tänker och känner som människor?
 3. Hur känns det i kroppen när man får fnatt ?
 4. Kan humlor få fnatt?

Arbeta vidare

Fortsätt att leka med språk, ord och ljud för att utveckla språkligmedvetenhet
utöka ordförrådet och träna uttal.

 • Låt barnen beskriva sol, hatt och solhatt med andra ord. 
 • Träna munmotorik genom att ljuda orden, såsom stenarna gör. Hur formar man läpparna för bokstavsljudet O?
 • Undersök orden. Vad som händer när man kastar om orden brand och bil? 
  • Vilket nytt sammansatt ord blir det och betyder det någonting?
 • Rimma på dagens ord!
 • Vad heter solhatt på de olika språk som finns på er förskola? Undersök och gör ett ordmoln till bilder av en solhatt.