Seriebild

LärarhandledningOrdsagor med Tripp och Trapp

Följ med Tripp och Trapp in i lyssnandets värld. Barnen får möjlighet att träna förmågan att lyssna och skapa inre bilder, och samtidigt fylla på sitt ordförråd.

I varje avsnitt sätter Tripp och Trapp samman två ord som bildar ett nytt sammansatt ord. Ordet blir till grund för en saga och en sång.

Kombinera gärna denna serie med serien Tripp och Trapp trollar med ord.

Se gärna också

Tripp och Trapp trollar med ord

Syfte och målgrupp

Serien riktar sig till förskolan. Serien kan användas som komplement till språkundervisningen för att bidra till utökat ordförråd och ordförståelse. Genom ljud kan man väcka barnens intresse till utforskande lek och egna konkreta upplevelser

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

– intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

(Lpfö -18)

Om handledningen

Struktur och upplägg

Handledningen ger stöd åt hur man kan arbeta och undervisa språkutvecklande med ljud. Arbetet med serien kan hjälpa barn att upptäcka språkets formsida och att orden består av mindre enheter.

Handledningen innehåller:

 1. Avsnittsbeskrivning
 2. Begrepp
 3. Vidare aktivitet kopplat till avsnitten
 4. sångtexter

Arbeta med programmet

Att lyssna tillsammans ger en gemensam upplevelse. Innan du använder ett avsnitt kan det vara bra att hjälpa barnen med strategier för att  aktivt lyssna, exempelvis tips på hur man sitter eller ligger bekvämt medan man lyssnar. De kan även få ett lyssningsuppdrag. Utgå från dina barns behov och anpassa efter dem.

Ta reda på vilka förförståelser som finns kring de ord som listats i begreppslistan inför lyssningen  av avsnitten. Detta för att underlätta lyssnandet och skapa en gemensam förförståelse om vad som kommer att hända.

episodebild

När Tripp och Trapp vaknar i sina hängmattor händer alltid någonting spännande. Orden tand och borste blir tandborste. Utifrån det nya sammansatta ordet berättar Tripp och Trapp en saga. Sedan sjunger Sten och Stina sjunger en sång om det nya ordet tandborste.

Lyssna, sjung med och fyll på ordförrådet i denna fina radioserie. Använd er gärna av tillhörande TV-serien Tripp och Trapp trollar med ord i din undervisning.

​Avsnittet kan användas när ni i undervisningen arbetar med kroppen och teknik.

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Vilka ord är redan bekanta?

Vilka ord var nya för dagen?

 • försent
 • landat på marken
 • bävern
 • hydda
 • gnager
 • snubblar
 • vassen
 • tack vare

Frågor

Fundera på tillsammans:

 1. Hur många tänder har vi?
 2. Varför behöver vi tänder?
 3. Var kommer tandborsten ifrån? Växer de på träd?
 4. Vad kan hända Tripp och trapp om de struntar i att borsta sina tänder?
 5. Har verkligen riktiga ekollon tänder ?

Arbeta vidare

Det finns en buskväxt som kallas för tandborstträdet i Afrika och i Asien. Den gör det för att den är lätt att forma så att det bildas en borste av ena änden. Sedan användes den till att göra rent tänderna med. Växten heter Salvadora persica.

 1. Låt barnen återberätta vad de hört och kommer ihåg. 
 2. Använd de bifogade sångtexterna på olika pedagogiska sätt.
 3. Rita /måla / skapa bilder och samtala kring begreppen.
 4. Översätt avsnittens sammansatta ord till de olika språk som talas på förskolan.
episodebild

När Tripp och Trapp vaknar i sina hängmattor händer alltid någonting spännande. Orden brand och bil  blir brandbil. Utifrån det nya sammansatta ordet berättar Tripp och Trapp en saga och om när det brann hos Ben nRangel. Sedan sjunger Sten och Stina en sång om det nya ordet brandbil.

Lyssna, sjung med och fyll på ordförrådet i denna fina radioserie. Använd er gärna av tillhörande TV-serien Tripp och Trapp trollar med ord i din undervisning.

​Avsnittet kan användas när ni arbetar med yrken, säkerhet, brandövning och demokrati.

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Vilka ord är redan bekanta?

Vilka ord var nya för dagen?

 • brand
 • brinna
 • brandbil
 • första, andra tredje
 • landade på gräset
 • dimma, dimmigt
 • hängmatta
 • röksvamp
 • gå på grund
 • fågelholken
 • vattenslang
 • sotiga huvud

Frågor

Frågor att fundera på tillsammans

 1. vem bor i det stora trädet?
 2. vart ska vi göra om det brinner?
 3. Råtta säger att  - det blev svettigt! Vad menas med det?
 1. Vem bor i det stora trädet?
 2. Vad ska vi göra om det brinner?
 3. Råtta säger att "det blev svettigt"! Vad menas med det?

Arbeta vidare

 1. Låt barnen återberätta vad de hört och kommer ihåg. 
 2. Använd de bifogade sångtexterna på olika pedagogiska sätt.
 3. Rita /måla / skapa bilder och samtala kring begreppen.
 4. Översätt avsnittens sammansatta ord till de olika språk som talas på förskolan.
episodebild

När Tripp och Trapp vaknar i sina hängmattor händer alltid någonting spännande. Orden glas och ögon  blir glasögon. Utifrån det nya sammansatta ordet berättar Tripp och Trapp en saga om hur ett par glasögon förvandlade en myra till ett monster. Sedan sjunger Sten och Stina sjunger en sång om det nya ordet glasögon.

Lyssna, sjung med och fyll på ordförrådet i denna fina radioserie. Använd er gärna av tillhörande TV-serien Tripp och Trapp trollar med ord i undervisningen.

​Avsnittet kan användas när man arbetar med teknik och värdegrund.

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Vilka ord är redan bekanta?

Vilka ord var nya för dagen?

 • grässtrå
 • sandkorn
 • antenner på huvudet
 • monster
 • står som förstenade
 • röra sig ur fläcken
 • krocka
 • osynlig
 • genomskinlig
 • glasvägg
 • rejäl krock
 • skyndar sig vidare

Frågor

Frågor att fundera på tillsammans

 1. Var det ett stort svart monster  Tripp och trapp möte?
 2. varför tror du att myran såg stor ut  när tripp och trapp såg den igenom glasögonen?
 3. Vad kan glasögon hjälpa till med?
 1. Var det ett stort svart monster Tripp och Trapp möte?
 2. Varför tror du att myran såg stor ut när Tripp och Trapp såg den igenom glasögonen?
 3. Vad kan glasögon hjälpa till med?

Arbeta vidare

 1. Låt barnen återberätta vad de hört och kommer ihåg. 
 2. Använd de bifogade sångtexterna på olika pedagogiska sätt.
 3. Rita /måla / skapa bilder och samtala kring begreppen.
 4. Översätt avsnittens sammansatta ord till de olika språk som talas på förskolan.
episodebild

När Tripp och Trapp vaknar i sina hängmattor händer alltid någonting spännande. Dagens ord, regn och båge blir regnbåge. I äventyr promenerar de på regnbågen och blir rädda och tror att de ska slå ihjäl sig när de ramlar ner från regnbågen. Som tur var räddas de av mer fantasi.

Utifrån det nya sammansatta ordet berättar Tripp och Trapp en saga och Sten och Stina sjunger en sång om det nya ordet Regnbåge. 

Lyssna, sjung med och fyll på ordförrådet i denna fina radioserie. och använd er gärna av tillhörande TV-serien Tripp och Trapp trollar med ord i din undervisning

​Avsnittet kan användas när ni arbetar med väder, experiment och färglära.

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Vilka ord är redan bekanta?

Vilka ord var nya för dagen?

 • Solen tittar fram
 • syns
 • på andra sidan
 • oror
 • vada i glitter
 • kittlar
 • faller, att falla
 • fallskärm
 • singlar ner
 • svänga

Frågor

Frågor att fundera på tillsammans:

 1. När kan man se regnbågen? Vad är det som gör att vi kan se en regnbåge?
 2. Kan man verkligen gå på regnbågen?
 3. Vilka färger kan man se i regnbågen?
 4. Fundera och prata om skillnaden mellan fantasi och verklighet. Riktiga ekollon faller från höga höjder ner på marken utan att skada sig. Detta går ju inte för oss människor!

Arbeta vidare

 1. Låt barnen återberätta vad de hört och kommer ihåg. 
 2. Använd de bifogade sångtexterna på olika pedagogiska sätt.
 3. Rita /måla / skapa bilder och samtala kring begreppen.
 4. Översätt avsnittens sammansatta ord till de olika språk som talas på förskolan.
episodebild

När Tripp och Trapp vaknar i sina hängmattor händer alltid någonting spännande. Orden ost och macka  blir ostmacka. Utifrån det nya sammansatta ordet berättar Tripp och Trapp en saga och här kommer Råtta till  stor hjälp när magen kurrar. Sedan sjunger Sten och Stina sjunger en sång om det nya ordet Ostmacka

Lyssna, sjung med och fyll på ordförrådet i denna fina radioserie. och använd er gärna av tillhörande TV-serien Tripp och Trapp trollar med ord i din undervisning.

​Avsnittet kan användas när man arbetar med  mat, kropp och hälsa.

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Vilka ord är redan bekanta?

Vilka ord var nya för dagen?

 • ostmacka
 • svalt, svälja
 • gummianka
 • på tvären
 • magen kurrar
 • frukost
 • mätt

Frågor

Frågor att fundera på tillsammans:

 1. Vilka andra ord finns det för att beskriva en bit bröd med smör och ost på?
 2. Vad gillar du att ha på din macka?
 3. Finns det ett magspråk tror du?
 4. Hur känns det när magen kurrar?

Arbeta vidare

 1. Låt barnen återberätta vad de hört och kommer ihåg. 
 2. Använd de bifogade sångtexterna på olika pedagogiska sätt.
 3. Rita /måla / skapa bilder och samtala kring begreppen.
 4. Översätt avsnittens sammansatta ord till de olika språk som talas på förskolan.
episodebild

När Tripp och Trapp vaknar i sina hängmattor händer alltid någonting spännande. Orden sand och låda blir sandlåda. Utifrån det nya sammansatta ordet berättar Tripp och Trapp en saga om den gången de trodde de hamnat i öknen. Sedan sjunger Sten och Stina sjunger en sång om det nya ordet.

Lyssna, sjung med och fyll på ordförrådet i denna fina radioserie. och använd er gärna av tillhörande TV-serien Tripp och Trapp trollar med ord i din undervisning.

​Avsnittet kan användas när ni arbetar med tema om olika material, utelek och utforskande.

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Vilka ord är redan bekanta?

Vilka ord var nya för dagen?

 • hink
 • spade
 • sandlåda
 • hamnat
 • öknen
 • alldeles ljust
 • ekollon
 • strand

Frågor

Frågor att fundera på tillsammans:

 1. Från vilket träd kommer ekollonen?
 2. Vad betyder "så långt ögat når"?
 3. Vad är sand?

Arbeta vidare

 1. Låt barnen återberätta vad de hört och kommer ihåg. 
 2. Använd de bifogade sångtexterna på olika pedagogiska sätt.
 3. Rita /måla / skapa bilder och samtala kring begreppen.
 4. Översätt avsnittens sammansatta ord till de olika språk som talas på förskolan.
episodebild

När Tripp och Trapp vaknar i sina hängmattor händer alltid någonting spännande. Orden katt och unge blir Kattunge. Utifrån det nya sammansatta ordet berättar Tripp och Trapp en saga när de skulle spela badminton och en busig kattunge kom och ville leka. Sedan sjunger Sten och Stina sjunger en sång om det nya ordet.

Lyssna, sjung med och fyll på ordförrådet i denna fina radioserie. och använd er gärna av tillhörande TV serien Tripp och Trapp trollar med ord i din undervisning.

​Avsnittet kan användas när man arbetar med tema djur och känslor

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

Vilka ord är redan bekanta?

Vilka ord var nya för dagen?

 • katt, kattunge
 • helt grönt
 • mitt i sommaren
 • badminton, badmintonracket
 • lurvigt
 • brottningsmatch
 • fjäderboll
 • gren
 • far med en farlig fart
 • tänka sig för
 • rädda
 • lasso
 • ett enda trassel
 • fäller ut sin stege
 • spinner
 • famnen
 • far omkring
 • virvelvind

Frågor

Frågor att fundera på tillsammans:

 1. Finns det olika typer av racketar? Vilka kommer du på?
 2. Hur känns det när man är orolig?
 3. Vad tror du fjäderbollen tog vägen?
 4. Vad medans med att kattungen far omkring som en virvelvind?

Arbeta vidare

 1. Låt barnen återberätta vad de hört och kommer ihåg. 
 2. Använd de bifogade sångtexterna på olika pedagogiska sätt.
 3. Rita /måla / skapa bilder och samtala kring begreppen.
 4. Översätt avsnittens sammansatta ord till de olika språk som talas på förskolan.
episodebild

När Tripp och Trapp vaknar i sina hängmattor händer alltid någonting spännande. Orden fot och boll  blir fotboll.  Utifrån det nya sammansatta ordet berättar Tripp och Trapp en saga om när fotbBBBB. Sedan sjunger Sten och Stina sjunger en sång om det nya ordet fotboll

Lyssna, sjung med och fyll på ordförrådet i denna fina radioserie. och använd er gärna av tillhörande TV serien Tripp och Trapp trollar med ord i din undervisning.

Undervisningstips.
Avsnittet kan användas när man arbetar med rörelse, idrott och värdegrund

Tillhörande program

episodebild

Begreppslista

Utgå alltid från den aktuella barngruppen. Undersök begreppen innan lyssnandet och repetera efter lyssnandet.

Vilka ord är redan bekanta?
Vilka ord var nya för dagen?

 • sprungit
 • maraton
 • steg
 • trilla
 • pingisboll
 • tvärstopp
 • vinglar

Frågor

Frågor att fundera på tillsammans

 1. Vad menad med att skaka på sig som en hund?
 2. Varför kan inte Tripp och Trapp göra mål med den stora bollen?
 3. Hur tror du det känns när man ser helt slut ut?

  Arbeta vidare

  1. Låt barnen  återberätta vad de hört och kommer ihåg. 
  2. Använd de bifogade  sångtexterna på olika pedagogiska sätt. gå alltid igenom begreppen tillsammans
  3. Rita /måla / skapa bilder och samtala kring begreppen.
  4. Översätt  avsnittens sammansatta ord till de olika språk som talas på förskolan.
  episodebild

  När Tripp och Trapp vaknar i sina hängmattor händer alltid någonting spännande. Orden nyckel och hål  blir nyckelhål.  Utifrån det nya sammansatta ordet berättar Tripp och Trapp en saga om den gången de hittar en nyckel och letar efter rätt nyckelhål. Sedan sjunger Sten och Stina sjunger en sång om det nya ordet.

  Lyssna, sjung med och fyll på ordförrådet i denna fina radioserie. Använd er gärna av tillhörande TV-serien Tripp och Trapp trollar med ord i din undervisning.

  Avsnittet kan användas när man arbetar med tema fåglar och tekniska lösningar

  Tillhörande program

  episodebild

  Begreppslista

  Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

  Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

  Vilka ord är redan bekanta?

  Vilka ord var nya för dagen?

  • nyckelhål
  • skramlar
  • rasslar
  • blåsig höstdag
  • blänker
  • skata
  • hör till
  • grävling
  • sticker upp huvudet
  • spricka i berget
  • den här gången
  • dörren blåste igen och nyckeln satt på utsidan
  • slemmig ål

  Frågor

  Frågor att fundera på tillsammans:

  1. Vad är en nyckel bra för?
  2. Vem tror ni tappade nyckeln?
  3. Kan skator ta nycklar?
  4. Måste man har ha nycklar till alla hål? Fundera på andra hål som du känner till.
  5. Varför kunde inte Ben Rangel ta sig ut när dörren blåst igen?

  Arbeta vidare

  Faktum är att skatan plockar saker, för att undersöka dem, och – om så är möjligt – bära iväg dem. Särskilt intressanta objekt gömmer den under lite löv eller gräs. Man antar att handlingssättet att samla och hamstra föda erhålls eller tränas genom detta beteende. Ett visst intresse för blänkande föremål delar skatan med många fågelarter men ryktet om att den stjäl allt blänkande som den kan komma åt är osant. Ryktet härstammar förmodligen från att man ibland kan iaktta den när den gömmer matförråd, det faktum att skator är boplundrare eller att man helt enkelt blandat ihop skatan med korpen.

  1. Låt barnen återberätta vad de hört och kommer ihåg. 
  2. Använd de bifogade sångtexterna på olika pedagogiska sätt.
  3. Rita /måla / skapa bilder och samtala kring begreppen.
  4. Översätt avsnittens sammansatta ord till de olika språk som talas på förskolan.
  episodebild

  När Tripp och Trapp vaknar i sina hängmattor händer alltid någonting spännande. Orden sol och hatt blir solhatt. Utifrån det nya sammansatta ordet berättar Tripp och Trapp sagan om när de skulle åka skateboard och förväxlade en solhatt med en skateboardramp

  Sedan sjunger Sten och Stina sjunger en sång om det nya ordet.

  Lyssna, sjung med och fyll på ordförrådet i denna fina radioserie. Använd er gärna av tillhörande TV-serien Tripp och Trapp trollar med ord i din undervisning.

  ​Avsnittet kan användas när man arbetar med tema väder och årstider

  Tillhörande program

  episodebild

  Begreppslista

  Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

  Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

  Vilka ord är redan bekanta?

  Vilka ord var nya för dagen?

  • solhatt
  • skateboard
  • ramp
  • knäskydd
  • storögt
  • mönster
  • pustar ut
  • skymmer solen
  • fart
  • utslängd

  Frågor

  Fundera på tillsammans:

  1. Var åkte Tripp och Trapp skateboard? Vad var det för en ramp?
  2. Vilket material kan en ramp och en solhatt ha?
  3. När kan det det kittla skönt i magen?
  4. Varför är det bra att ha en solhatt?

  Arbeta vidare

  1. Låt barnen återberätta vad de hört och kommer ihåg. 
  2. Använd de bifogade sångtexterna på olika pedagogiska sätt.
  3. Rita /måla / skapa bilder och samtala kring begreppen.
  4. Översätt avsnittens sammansatta ord till de olika språk som talas på förskolan.

  Referenser / källor

  Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Skata

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Salvadora_persica

  https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/100-innovationer/tandborsten/