Seriebild

LärarhandledningLyssna på Ordisarna

Ett radioäventyr med knasiga vuxna, kloka barn och kluriga ord! Ordisarna är en programserie på fem avsnitt som på ett lekfullt sätt övar barnens fonologiska och språkliga medvetenhet inom det svenska språket. I denna radioserie på fem avsnitt kommer du att få följa med Barbro, Bosse och Ordisarna.

 Ordisarna hjälper Barbro att upptäcka vad som blir tokigt när hon pratar.

Barbro berättar om en dag hon upplevt och vad som blev tokigt. Ordisarna hjälper Barbro att komma på vad som blir tokigt när hon pratar och varför ingen förstår henne.

Alla program i serien har samma start och avslut för att det ska bli tydligt för barnen, avsnitten är cirka 11 minuter långa.                  

Syfte och målgrupp

På ett lustfyllt och lekfullt sätt belyser avsnitten olika begrepp som ligger till grund för en god språklig utveckling.  

De primära målgrupperna är 4–5 åringar i förskolan och 6-åringar i förskoleklass.

Kommunikation och skapande

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.

Förskolan ska ge varje barn rätt förutsättningar att utveckla:

 • fantasi och föreställningsförmåga,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

Om handledningen

Struktur och upplägg

Handledningen ger tips om hur arbetet i barngruppen kan bedrivas i kombination med programserien. Det finns förslag på hur ni kan arbeta före, under och efter att ni har lyssnat på avsnittet. Kopplat till varje avsnitt finns begreppslistor, samtalsfrågor samt förslag på vidare arbete. 

Det finns dessutom utvärderingsfrågor för er i arbetslaget.

Arbeta med programmet

Före programmet:

 • Det är relevant att ni i arbetslaget går igenom följande begrepp: Sammansatta ord, rimord, begynnelsebokstav, kategoriord, motsatsord, nyheterna, sport , väder, snurrigt, nattmössa, koja, fattar galoppen.
 • Berätta för barnen att ni ska titta på ett avsnitt med Ordisarna och vilka de är. Berätta även vem Barbro är.

 • Fundera på  om ni behöver titta på programmet flera gånger för att kunna gå vidare med aktiviteter kopplat till programmet.
 • Ska ni pausa programmet och fråga barnen vad de tror att Barbro gör för tokigt i sin nyhetsuppläsning?
 • Vad behöver barnen i just din barngrupp ha för förförståelse för att kunna ta till sig programmet?

Under programmet:

 • Var uppmärksam på om något barn kan behöva stöttning att sitta still och titta på programmet. Sätt dig då nära barnet/barnen.
 • Undvik störande ljud.

Efter programmet:

 • Prata med barnen om avsnittet som ni precis sett. Låt alla barn som vill komma till tals. Ibland kan det fungera att stanna kvar där ni titta på programmet och ibland kan ni behöva gå ut ur rummet prata vid exempelvis ett bord med en mindre grupp barn.
 • Genomför någon av aktiviteterna kopplade till avsnittet ni precis kollat på.

Utvärderingsfrågor till pedagogerna:

 • Vad fungerade bra? Vad kan ni använda vid nästa tillfälle?
 • Vad fungerade mindre bra? Varför fungerade det mindre bra? Vad behöver ni förändra.
 • Vilka förmågor har barnen fått träna på att utveckla?

Begrepp

Det finns ord och begrepp kopplade till varje avsnitt. Lyft dem gärna före lyssnandet.
Det är bra om du tittar igenom begreppslistan i förväg så att du kan välja vilka ord som kan vara aktuella för just din barngrupp. 

Se till att barnen förstår betydelsen av begrepp och ord som lyfts. För elever med annat modersmål än svenska är det språkutvecklande att låta eleverna använda alla sina språk för att översätta till svenska.

I detta avsnitt får du följa med när Barbro berättar för Ordisarna om en dag när hon gick till stranden för att bada. När hon kommer till stranden tycker hon att det är en konstig dimma. När hon upptäcker att det är rök ringer hon brandkåren, men hon säger ordet tvärtemot vad hon egentligen menar. Barbro ringer Ordisarna som hjälper henne att förstå vad som blivit tokigt.

Lyssningsuppdrag

Ibland kan det vara svårt att ligga/sitta still och bara lyssna. Ge barnen lyssningsuppdrag om du tror att de behöver något extra att fokusera på under lyssningen.

Begreppslista

Begreppen i listan nedan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna med barnen innan lyssnandet. Då alla barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att höra om det finns andra uttryck eller begrepp som kan vara bra att lyfta med barnen före.

Förslag på frågor till begreppslistan:

 • Vilket nummer var det till brandkåren?
 • Vad betyder sur ved?
 • Har du varit med om när det har varit dimmigt?

 • motsatsord
 • jobbar
 • tråkigt
 • dimmigt
 • ryker
 • trygghet
 • osäker
 • fara
 • brandkåren
 • säker
 • sur ved
 • snäv.

Frågor

 1. Har du sett att det ryker så mycket av elden att det blir som en dimma?

Arbeta vidare

Skapa ett memory/lotto/bingo med olika motsatsord.

Inventera motsatsord. Vilka kan barnen?

Använd sedan deras ord när ni skapar ett memory/lotto/bingo. Bilderna kan sedan barnen hjälpa till att färglägga innan ni platsar in spelet. 

Gör en aktivitet tillsammans med barnen där ni ska säga motsatsordet till vad ni egentligen menar.

Använd er av olika bilder med motsatsord och låt barnen få hitta det ordet som passar ihop med bilden de själva har. Antingen att de ska hitta ett annat barn som har motsatsordet eller att bilderna är utspridda inne eller ute.

episodebild

I det här avsnittet får du följa med när Barbro berättar om en dag när hon skulle baka en tårta till Bosse brandman. Hon upptäcker när hon ska börja baka att hon inte har alla ingredienser som behövs. Men när hon kommer till affären för att beskriva vad hon behöver blir det tokiga ord. Ordisarna kommer och hjälper Barbro och de kommer på att hon missar att säga första bokstaven i orden.

Lyssningsuppdrag

Ibland kan det vara svårt att ligga/sitta still och bara lyssna. Ge barnen lyssningsuppdrag om du tror att de behöver något extra att fokusera på under lyssningen.                     

Begreppslista

Begreppen i listan nedan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna med barnen innan lyssnandet. Då alla barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att höra om det finns andra uttryck eller begrepp som kan vara bra att lyfta med barnen före.

Förslag på frågor till begreppslistan:

 • Vad kan du baka?
 • Hur ser en jordgubbe ut?
 • Hur kan en gunga se ut?
 • Vad är en mataffär?
 • Vad är en överraskning?
 • Hur gör du när du blundar?

 • begynnelseljud
 • tårta
 • baka
 • jordgubbar
 • mataffär
 • grädda
 • tjuvtitta
 • gunga
 • överraskning

Frågor

 1. Tror du att Barbro skulle gått till affären utan att stänga av ugnen? Varför tror du att Barbro gjorde det?

Arbeta vidare

Tänk på att det är skillnad på bokstavsljud och bokstavens namn. Begynnelseljudet går inte alltid att översätta till en bokstav på ett för barnen begripligt sätt. Fundera på vilka ord du vill använda dig av. 

Sätt er vid ett bord eller på golvet med en mindre grupp barn. Prata med barnen om vad begynnelseljud/begynnelsebokstav är för något. Börja med att barnen får säga hur deras namn låter i början. Låt barnen gissa vems begynnelseljud du säger.

Utmana de som behöver genom att låta dem få söka upp olika sakers begynnelseljud. Hitta något som som låter... i början. Visa varandra.
Utmana dem vidare genom att även lyssna efter ordets sista ljud. 

Låt barnen avslutningsvis få sortera orden i grupper utefter dess begynnelseljud.

Före aktiviteten samlar du vardagsföremål i en låda/påse. Lägg upp dem och hjälps åt att benämna sakens begynnelseljud.​Låt barnen få sortera olika ord med hjälp av bilder på orden utefter deras begynnelseljud.
Avslutningsvis kan ni tillsammans sortera sakerna efter begynnelseljud.

Arbeta med  begynnelseljud i Tripp, Trapp, Träd- Genom att  se och öva hur munnen ser ut på barnen när de formar bokstavsljud. 

episodebild

I detta avsnitt får du följa med när Barbro berättar om en dag när hon skulle laga sin cykel. När hon ska förklara vad som har hänt hennes cykel blir det bara tokiga ord. Men Ordisarna hjälper henne att sätta ihop orden på rätt sätt.

Lyssningsuppdrag

Ibland kan det vara svårt att ligga/sitta still och bara lyssna. Ge barnen lyssningsuppdrag om du tror att de behöver något extra att fokusera på under lyssningen.

Begreppslista

Begreppen i listan nedan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna med barnen innan lyssnandet. Då alla barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att höra om det finns andra uttryck eller begrepp som kan vara bra att lyfta med barnen före.

Förslag på frågor till begreppslistan:

 • Hur ser en jordgubbe ut?
 • Vad kan man ha i ett garage?
 • Vad jobbar en brandman med?
 • Hur gör du en sandkaka?
 • Vad är en gåta?
 • Var kan du få ett skavsår?
 • Vad är ett pälsdjur?
 • blåklocka
 • cykel
 • sadel
 • punka, punktering
 • sandkaka
 • blixtsnabb
 • bakvänt
 • laglappar
 • framdäck
 • skavsår
 • ordgåta
 • pälsdjur

Frågor

Arbeta vidare

Använd er av bildstödsbilder för att visa på sammansatta ord. Exempelvis en bild med en brand, en bild med en bil och en bild med en brandbil. Låt barnen antingen få gissa det sammansatta ordet med de två enskilda bilderna eller vilka två ord det sammansatta ordet består av.

Använd er av ordbilder för att skapa sammansatta ord tillsammans med barnen.

Utmana barnen genom att låta dem höra sammansatta ord i fel ordning och sedan klura ut vilket det rätta ordet är, antingen enskilt eller i par.

I detta avsnitt får du följa med när Barbro berättar om en dag när hon fick ta hand om Bosses valp Vips. Det händer många tokiga saker under dagen och Ordisarna hjälper Barbro att få rätsida på allt.

Lyssningsuppdrag

Ibland kan det vara svårt att ligga/sitta still och bara lyssna. Ge barnen lyssningsuppdrag om du tror att de behöver något extra att fokusera på under lyssningen.

Begreppslista

Begreppen i listan nedan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna med barnen innan lyssnandet. Då alla barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att höra om det finns andra uttryck eller begrepp som kan vara bra att lyfta med barnen före.

Förslag på frågor till begreppslistan:

 • När kan du få solsting?
 • Vad är en frisyr?
 • Hur kan ett skepp se ut?
 • Kan du säga en hundras?
 • Hur känns det när du är upprörd?
 • Vad är en promenad?
 • Vad består lemonad av?
 • Vad gör du när du letar?
 • Vad betyder att meta?
 • rimord
 • solsting
 • rosett
 • frisyr
 • livlig
 • skepp
 • granater
 • spana
 • lemonad
 • promenad
 • upprörd
 • meta
 • skuta

Frågor

 1. Tror ni att Vips verkligen kunde äta upp Barbros glass?

Arbeta vidare

Använd er av bildstödsbilder för att dela in barnen i par med olika ord som rimmar med varandra.

Använd er av bildstödsbilder för att låta barnen hitta på det ord som rimmar med deras bild. Detta kan göras antingen inne på avdelningen eller utomhus på förskolegården/skogen.

Kategori

I detta avsnitt får du följa med när Barbro berättar om en dag när hon och Bosse skulle haft en picknick men det blev inte riktigt som hon hade tänkt. När Barbro skriver en lapp till Bosse om de ändrade planerna blir det väldigt tokigt. När Barbro kommer på att det hon skrev på lappen blev tokigt hör hon av sig till Ordisarna som kommer och hjälper Barbro.

Lyssningsuppdrag

Ibland kan det vara svårt att ligga/sitta still och bara lyssna. Ge barnen lyssningsuppdrag om du tror att de behöver något extra att fokusera på under lyssningen.

Begreppslista

Begreppen i listan nedan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna med barnen innan lyssnandet. Då alla barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att höra om det finns andra uttryck eller begrepp som kan vara bra att lyfta med barnen före.

Förslag på frågor till begreppslistan:

 • Vad kan ett arbete vara?
 • Vad finns det för kläder?
 • Vad kan du för olika djur?
 • Hur känns snö?
 • Vad betyder det när något vippar?
 • Kan du säga en sport?
 • Vart kan du åka skridskor?
 • kategori
 • arbete
 • vippar
 • picknick
 • dryck
 • simning
 • skridsko
 • tennis

Frågor

 1. Tror ni att det är möjligt att bära med sig så pass många olika sportredskap själv som Bosse gjorde?

Arbeta vidare

Låt barnen genomföra en sorteringsövning. Denna kan anpassas i olika nivåer utefter den barngrupp som ni har. Detta kan antingen göras med bilder eller fysiskt material.

Konkret material som kan användas kan vara vardagsföremål som finns på förskolan, olika typer av knappar, pärlor, figurer. Det går såklart även bra med bilder. 

Be dem först sortera enskilt för att få ett grepp om uppgiften. Titta på varandras idéer. Para sedan ihop dem två och två. Nu ska de sortera på ett annat sätt. Sedan på ett tredje, fjärde. Låt dem hela tiden motivera sin kategorisering. Undrar på hur många olika sätt gruppen tillsammans kommer på?