Seriebild

LärarhandledningSlappis - lätt version

Välkommen att följa med Malin in i avslappningssagornas underbara värld, där elevernas fantasi och föreställningsförmåga tränas. Ni får bland annat följa med på en molnfärd högt över land, en upptäcktsresa till livet i grönsakslandet och en resa i kroppen med fokus på att spänna och slappna av i musklerna.

Slappis – lätt version är en serie med avslappningssagor för elever i grundsärskolan. Programserien innehåller 7 avsnitt som är mellan 7–10 minuter långa. Med dessa avslappningssagor får eleverna möjlighet att utveckla sin fantasiförmåga och träna på avslappning. Alla sagor innehåller lugn musik och ljudeffekter som är anpassade till respektive saga.

Slappis – lätt version är en bearbetad version av originalserien Slappis.

I bearbetningen för grundsärskolan har manus skrivits om litegrann för att undvika alltför mycket liknelser och sådant som kan uppfattas alltför abstrakt. Lyssnaren påminns om att vi fantiserar och allt är inläst med en ny skådespelare som talar i ett mycket lugnt tempo för att så många som möjligt ska ha möjlighet att uppfatta vad som sägs och hänga med i berättelsen. Start och slut på programmen har anpassats för att bättre passa målgruppen. Seriens bearbetning är utvecklad ihop med testklasser och referensgrupper från olika delar av Sverige.

Syfte och målgrupp

Serien är tänkt att ge tillfälle och möjlighet för elever att slappna av i skolan. Då avsnitten innehåller en resa i elevernas inre kan det leda till ökad koncentration, medvetenhet om andning och ökad kroppsmedvetenhet. Programmen utvecklar elevernas fantasi och föreställningsförmåga och reducerar stress. Serien kan även användas för att öva på aktiv lyssning.

Den primära målgruppen är förskoleklass och årskurs 1–3 i grundsärskolan. Sekundär målgrupp är årskurs 4-6 i grundsärskolan. Flera av programmen kan även användas i årskurs 7-9 i grundsärskolan.

Lgrsär22

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Idrott och hälsa

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang och att simma,
 • förmåga att reflektera över samband mellan rörelse, fysisk förmåga och hälsa samt att förebygga och hantera risker och nödsituationer.

Motorik

Undervisningen inom ämnesområdet motorik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang och att förflytta sig i vatten,
 • förmåga att reflektera över rörelse och hälsa samt att hantera risker och nödsituationer.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Handledningen presenterar hur du kan jobba med serien. Du får veta mer om syftet med avslappningssagorna och hur du kan förbereda eleverna och skapa förförståelse innan de lyssnar på sagorna.

I en avsnittsspecifik del får du som pedagog en introduktion till vad avslappningssagan handlar om och begrepp att lyfta i elevgruppen inför lyssnandet och avslappningen.

Hur du kan arbeta med programserien

Lyssna igenom det avsnitt som du planerar att använda i undervisningen. Då är du förberedd på vilka avsnitt som kräver mer utrymme, då eleverna ska röra på sig. Lyssna också efter vilka begrepp du behöver lyfta med eleverna inför avslappningen.

Fundera över vad syftet med just denna avslappning är. Det kan till exempel vara att eleverna ska komma ner i varv eller träna på sin kroppsmedvetenhet. Det kan också vara att träna fantasi och se bilder inne i huvudet. Du kan även använda ett avsnitt som ett inslag i ett temaarbete på skolan.

Arbeta med programmet

Dina elever kan vara ovana vid eller tycka att det är svårt att slappna av. Det kan därför vara bra att börja med mycket korta och enkla övningar som eleverna gör ofta för att de ska vänja sig. En sådan övning kan till exempel vara att ta tre djupa andetag vid sin plats i klassrummet.

Innan ni lyssnar första gången kan du samtala med eleverna om vad avslappning är, varför det kan vara bra och om de har prövat det tidigare. Fråga gärna eleverna vad avslappning betyder för dem.

Förbered lyssnandet och avslappningen genom att beskriva hur avsnitten är uppbyggda, med en röst som berättar och lugna ljud. Du kan även låta eleverna lyssna på avsnittet en gång innan de gör avslappningsövningen. Låt gärna eleverna i förväg pröva olika sätt att sitta eller ligga när de ska slappna av för att hitta vilket sätt som passar var och en bäst. Det kan underlätta om eleverna har tillräckligt med utrymme för att kunna sträcka ut armarna utan att nå klasskamraten bredvid.

Om eleverna har svårt att slappna av i kroppen, kan de pröva att spänna olika delar av kroppen en kort stund, för att sedan slappna av och på så sätt uppleva skillnaden mellan de två tillstånden.

Begrepp

När du använder programmen för första gången i undervisningen, gå gärna igenom begreppen nedan, som återkommer i alla avsnitt. Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt eleverna gestalta dem med kroppen.

episodebild

Följ med på en fantasiresa till den magiska skogen! Här är det lätt att känna sig trygg, slappna av och andas djupa lugna andetag. Under din resa möter du bland annat en hare. Du får också känna doften av hundratals blommor och gå barfota i mjuk grön mossa.

Att lyfta med eleverna före avslappningen

Rösten som kommer att ta oss med på resan i fantasins underbara värld heter Malin och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och slappna av. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill slappna av?

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet. Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt eleverna gestalta orden med kroppen. Eftersom elevgrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för eleverna.

 • magisk
 • skog
 • kvittra
 • susa
 • uggla
 • hoa
 • mossa
 • hare
 • djupt in i skogen
 • äng
 • fjäril
 • doft
episodebild

Den här fantasiresan tar dig till havet. Här möter du en sköldpadda som visar dig livet under vattenytan. Du vilar också i den varma sanden och andas i takt med vågorna som slår mot strandkanten.

Den här avslappningen kräver att eleverna har lite mer utrymme att röra sig på.

Att lyfta med eleverna före avslappningen

Rösten som kommer att ta oss med på resan i fantasins underbara värld heter Malin och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och slappna av. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill slappna av?

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet. Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt eleverna gestalta orden med kroppen. Eftersom elevgrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för eleverna.

 • solvarm
 • hav
 • sköldpadda
 • dyka
 • härma
 • simtag
 • fundera
 • tända
 • självlysande
 • djup
 • yta
episodebild

Den här fantasiresan tar dig till ett vinterland. Här är snön mjuk och fluffig och du andas frisk vinterluft. Även om det är vinter och snö så känner du en behaglig värme sprida sig i hela din kropp. Fantasiresan till vinterlandet ger dig massor av ny energi.

Denna avslappningssaga kräver lite extra utrymme för eleverna att kunna röra på sig på.

Att lyfta med eleverna före avslappning

Rösten som kommer att ta oss med på resan i fantasins underbara värld heter Malin och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och slappna av. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill slappna av?

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet. Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt eleverna gestalta orden med kroppen. Eftersom elevgrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för eleverna.

 • Fluffig
 • mjuk
 • vinterlandskap
 • snöflingor
 • snöängel
 • sträcka sig
 • sprida sig
 • stråla
episodebild

Den här fantasiresan tar dig med högt upp i himlen. Du färdas på ett moln hela vägen upp till ett högt berg. Uppifrån bergstoppen tittar du på den vackra utsikten och känner dig lycklig över vår vackra planet.

Att lyfta med eleverna före avslappningen

Rösten som kommer att ta oss med på resan i fantasins underbara värld heter Malin och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och slappna av. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill slappna av?

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet. Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt eleverna gestalta orden med kroppen. Eftersom elevgrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för eleverna.

 • fluffigt
 • solens strålar
 • älv
 • berg
 • vingslag
 • smeka
 • susa fram
 • bergstopp
 • utsikt
 • blomsteräng
 • sjunka
episodebild

I den här fantasiresan får du följa med på en resa genom din egen kropp. Resan börjar nere i tårna och slutar vid ditt huvud. Du ligger helt stilla och blir guidad på en resa genom hela kroppen. Att uppmärksamma alla kroppsdelar och andas lugnt hjälper dig att slappna av. En lite längre fantasiresa som ger ökad kroppskännedom, vila och återhämtning

Denna avslappningssaga kräver lite extra utrymme för eleverna att kunna röra på sig på. Avslappningen kan passa bra att genomföra senare på dagen, exempelvis efter lunch.

Att lyfta med eleverna före avslappning

Rösten som kommer att ta oss med på resan i fantasins underbara värld heter Malin och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och slappna av. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill slappna av?

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet. Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt eleverna gestalta orden med kroppen. Eftersom elevgrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för eleverna.

 • kvittra
 • dofta
 • avslappnad
 • ögonlock
 • doft
episodebild

Den här fantasiresan tar dig med till en porlande bäck. Det lugna ljudet från vattnet hjälper dig att slappna av och andas lugnt. Du får hjälp att behålla fokus genom att räkna tyst i ditt huvud. Samtidigt spänner du och slappnar av i de olika delarna av din kropp.

Denna avslappningssaga kräver lite extra utrymme för eleverna att kunna röra på sig på.

Att lyfta med eleverna före avslappning

Rösten som kommer att ta oss med på resan i fantasins underbara värld heter Malin och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och slappna av. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill slappna av?

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet. Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt eleverna gestalta orden med kroppen. Eftersom elevgrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för eleverna.

 • bäck
 • porla
 • löv
 • spänna en muskel
 • russin
 • knipa ihop tårna
 • skrynkla ihop ansiktet
episodebild

Den här fantasiresan tar dig till ett grönsaksland. Här finns en talande katt som berättar om humlor, bin och daggmaskar. Djur som hjälper naturen att må bra.

Att lyfta med eleverna före avslappning

Rösten som kommer att ta oss med på resan i fantasins underbara värld heter Malin och hon berättar allt för oss. Det enda du behöver göra är att lyssna och slappna av. Hur gör du när du lyssnar? Vad kan du göra om kroppen inte vill slappna av?

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före lyssnandet. Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt eleverna gestalta orden med kroppen. Eftersom elevgrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för eleverna.

 • grönsaksland
 • äng
 • vårdag
 • solens strålar
 • fingertopp
 • hjälte
 • grusväg
 • salladshuvud
 • humla
 • bi
 • nektar
 • daggmask
 • pollen
 • näring
 • fundera
 • så ett frö

Referenser / källor

Fantasiresorna är skrivna av Filippa Odevall. Originalserien är gjord av Frida Fernqvist, men i denna version för särskolan står Yasmin Wain för regi och bearbetning.

Delar av handledningstexterna är skriven av  Emilia Sandberg  

Bilden visar Malin Vispe som läser sagorna.
Foto: Tommy Jansson/UR

Allmänt om UR:s program för särskolan med tillägget Lätt version:

Dessa är inte nödvändigtvis mycket lätta eller enkla att förstå, men vi har gjort anpassningar som på olika sätt ska kunna underlätta för barn och unga i särskolan, så att de lättare ska kunna ta del av UR:s utbud. Anpassningarna kan till exempel bestå av mindre- och lägre volym på musiken samtidigt som någon talar (för att öka hörbarheten), färre ljudeffekter eller annan placering på effekter så att de blir enklare att uppfatta och ett upplägg som så långt som möjligt undviker alltför många intryck på en och samma gång. Ibland skriver vi om texter och arbetar med färre grafiska effekter. Texter och namnskyltar ligger oftast kvar längre, så att fler ska hinna med att läsa.