Seriebild

LärarhandledningDen tyska språkpolisen

Denna programserie riktar sig till nybörjare i tyska. I varje avsnitt har ett brott begåtts och de misstänkta har samlats i vardagsrummet i en ståtlig herrgård. De väntar på världens bästa detektiv. Detektiven säger viktiga nyckelord på tyska och har också en assistent till sin hjälp, som översätter. De som blir förhörda förstår inte mycket och undersökningen blir inte särskilt effektiv. Kanske är det inte världens bästa detektiv ändå...

Syfte och målgrupp

Syftet med programserien är att skapa ett roligt möte med det nya språket. Innehållet är grundläggande och väcker lusten att lära ett nytt språk. Målgruppen är elever som precis börjat läsa ett nytt språk.

Centralt innehåll moderna språk inom ramen för språkval (Lgr22)

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kon­taktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Enkla dialoger och samtal.
 • Enkla meddelanden och enkel information.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal, till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal samt sam­bandet mellan skrift och uttal..

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
 • Strategier för att underlätta samtal, till exempel gester och frågor.

Om handledningen

Denna handledning stöttar elevernas språkinlärning och bygger ut ordförrådet på ett lättsamt och enkelt sätt. Eleverna får möta och använda orden på olika sätt: läsa, skriva och tala.

Arbeta gärna med att aktivt synliggöra elevernas förståelse och utveckling genom att låta dem tävla mot sig själva, och genom att reflektera kring den progression som sker under varje lektion.

Som utvärdering eller exit-ticket kan du till exempel ställa frågorna: 

 • Vilka ord var lätta att lära?
 • Vilka ord var svårare?
 • Vilka ord känner du dig säker på?

Sedan kan du ytterligare synliggöra processen genom att låta eleverna i par eller grupper:

 • skapa egna anagram med orden,
 • sätta in orden i meningar, 
 • göra egna korsord eller ordormar med orden,
 • lära sig vissa repliker från avsnittet utantill.

Struktur och upplägg

Till varje avsnitt finns arbetsblad som delas ut till eleverna. Det finns också några extra övningar som ligger utanför arbetsbladen. Dessa övningar är tänkta för gemensamt arbete som läraren presenterar och leder. Eleverna kommer att möta likartade övningar genom de olika avsnitten, vilket skapar igenkänning och bjuder in till självständigt arbete. Till stor del handlar övningarna om att bygga ut ordförrådet, och en del i detta är ord- och bildkort. Om du vill förbereda kan du skriva ut dessa kort och laminera dem i förväg, så att eleverna sedan kan klippa isär dem och använda under lektionen. I och med att dessa kort förekommer till varje avsnitt passar det också bra att efter hela programserien repetera ord och uttryck genom att använda samtliga kort från alla avsnitt.

Flera uppgifter på arbetsbladen ska genomföras i par eller grupper, kanske behöver du förbereda dessa konstellationer för att arbetet ska löpa på smidigt under lektionen.

episodebild

Se avsnitt Zahlen och arbeta sedan med uppgifterna. Dela ut arbetsbladen efter att ni har sett avsnittet. 

episodebild

Se avsnitt Farben och arbeta sedan med uppgifterna. Dela ut arbetsbladen efter att ni har sett avsnittet. 

Arbeta vidare

Rita-gissa-spring: 

Dela in gruppen i två lag. Dela whiteboarden i två delar med ett streck. En person från varje lag ska rita ett valfritt ord från avsnittet på sin halva, och de andra i laget ska gissa vilket ord det är. Det lag som först gissar rätt får poäng och turen går sedan över till nästa person från respektive lag. Glöm inte att mellan varje omgång pausa för att prata om orden. 

Det går givetvis bra att använda ordkorten från arbetsbladen och låta lotten avgöra vilket ord som ska ritas. Använd då gärna ord från flera olika avsnitt för att repetera. 

Memory: 

Spela memory med bilderna och orden. Lägg alla bildkort upp och ner i en rad. Lägg alla ordkort upp och ner i en annan rad. Vänd upp ett kort från varje rad. Om bilden och texten stämmer överens vinner du det paret. Spela tills alla kort är slut. 

episodebild

Se avsnitt Körperteile och arbeta sedan med uppgifterna. Dela ut arbetsbladen efter att ni har sett avsnittet. 

Arbeta vidare

Rita-gissa-spring: 

Dela in gruppen i två lag. Dela whiteboarden i två delar med ett streck. En person från varje lag ska rita ett valfritt ord från avsnittet på sin halva, och de andra i laget ska gissa vilket ord det är. Det lag som först gissar rätt får poäng och turen går sedan över till nästa person från respektive lag. Glöm inte att mellan varje omgång pausa för att prata om orden. 

Det går givetvis bra att använda ordkorten från arbetsbladen och låta lotten avgöra vilket ord som ska ritas. Använd då gärna ord från flera olika avsnitt för att repetera. 

Memory: 

Spela memory med bilderna och orden. Lägg alla bildkort upp och ner i en rad. Lägg alla ordkort upp och ner i en annan rad. Vänd upp ett kort från varje rad. Om bilden och texten stämmer överens vinner du det paret. Spela tills alla kort är slut. 

episodebild

Se avsnitt Kleidung och arbeta sedan med uppgifterna. Dela ut arbetsbladen efter att ni har sett avsnittet. 

Arbeta vidare

Rita-gissa-spring: 

Dela in gruppen i två lag. Dela whiteboarden i två delar med ett streck. En person från varje lag ska rita ett valfritt ord från avsnittet på sin halva, och de andra i laget ska gissa vilket ord det är. Det lag som först gissar rätt får poäng och turen går sedan över till nästa person från respektive lag. Glöm inte att mellan varje omgång pausa för att prata om orden. 

Det går givetvis bra att använda ordkorten från arbetsbladen och låta lotten avgöra vilket ord som ska ritas. Använd då gärna ord från flera olika avsnitt för att repetera. 

Memory: 

Spela memory med bilderna och orden. Lägg alla bildkort upp och ner i en rad. Lägg alla ordkort upp och ner i en annan rad. Vänd upp ett kort från varje rad. Om bilden och texten stämmer överens vinner du det paret. Spela tills alla kort är slut. 

episodebild

Se avsnitt Essen och arbeta sedan med uppgifterna. Dela ut arbetsbladen efter att ni har sett avsnittet. 

Arbeta vidare

Rita-gissa-spring: 

Dela in gruppen i två lag. Dela whiteboarden i två delar med ett streck. En person från varje lag ska rita ett valfritt ord från avsnittet på sin halva, och de andra i laget ska gissa vilket ord det är. Det lag som först gissar rätt får poäng och turen går sedan över till nästa person från respektive lag. Glöm inte att mellan varje omgång pausa för att prata om orden. 

Det går givetvis bra att använda ordkorten från arbetsbladen och låta lotten avgöra vilket ord som ska ritas. Använd då gärna ord från flera olika avsnitt för att repetera. 

Memory: 

Spela memory med bilderna och orden. Lägg alla bildkort upp och ner i en rad. Lägg alla ordkort upp och ner i en annan rad. Vänd upp ett kort från varje rad. Om bilden och texten stämmer överens vinner du det paret. Spela tills alla kort är slut. 

episodebild

Se avsnitt Tiere och arbeta sedan med uppgifterna. Dela ut arbetsbladen efter att ni har sett avsnittet. 

Arbeta vidare

Rita-gissa-spring: 

Dela in gruppen i två lag. Dela whiteboarden i två delar med ett streck. En person från varje lag ska rita ett valfritt ord från avsnittet på sin halva, och de andra i laget ska gissa vilket ord det är. Det lag som först gissar rätt får poäng och turen går sedan över till nästa person från respektive lag. Glöm inte att mellan varje omgång pausa för att prata om orden. 

Det går givetvis bra att använda ordkorten från arbetsbladen och låta lotten avgöra vilket ord som ska ritas. Använd då gärna ord från flera olika avsnitt för att repetera. 

Memory: 

Spela memory med bilderna och orden. Lägg alla bildkort upp och ner i en rad. Lägg alla ordkort upp och ner i en annan rad. Vänd upp ett kort från varje rad. Om bilden och texten stämmer överens vinner du det paret. Spela tills alla kort är slut.