Seriebild

LärarhandledningFrån sfi till arbete

I den här serien kommer vi att träffa fyra personer som kommer från olika länder och nu lever och arbetar i Sverige. Det är berättelser om människor med olika bakgrund, erfarenheter och mål i livet, med bilder och exempel ur deras arbetsvardag.

Syfte och målgrupp

Serien riktar sig till sfi-elever och lärare för användning i undervisningen (huvudsakligen på spår C). 

Genom de fyra personernas beskrivningar av vad de jobbar med och deras väg dit vill serien bidra med igenkänning och inspiration till sfi-elever och ge motivation att prata och skriva på svenska. Varje avsnitt utgår ifrån en person som kan inspirera och levandegöra sin erfarenhet av att hitta och få ett jobb. 

Seriens syften är både att ge personliga bilder från arbetsvardagen och att uppmuntra sfi-elever att samtala om sina tankar om jobb och att våga söka. 

I Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2021:61) 

Utbildningens syfte 

  ”…Utbildningen ska ge språkliga redskap för att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier…” 

och vidare att 

"...Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, till exempel arbetslivs- och samhällsorientering, validering, praktik eller annan utbildning."

Om handledningen

En del av det pedagogiska materialet kan man jobba med direkt i klassrummet, så som reflektionsfrågor, bildblad och begreppslistor. 

Men det finns också möjlighet till att inhämta språkkunskaper utanför skolmiljön. I varje avsnittsdel finns förslag och idéer till att göra uppdrag som exempelvis;
- studiebesök på olika arbetsplatser,
- göra intervjuer med personer som jobbar eller praktiserar,
- skapa egna ordlistor genom att fotografera föremål i hemmet, eller på olika arbetsplatser. 

Struktur och upplägg

Rubrikerna i de avsnittsspecifika delarna är återkommande: 

 • Begrepp - för förberedelse innan tittning, eller uppföljning efteråt
 • Frågor - inför tittning eller för återberättande och samtal om det ni har sett och förstått
 • Arbeta vidare
  • Reflektionsfrågor ”Vad tycker du?” - samtala bortom rätt och fel
  • Uppdrag: Genom att göra studiebesök på olika arbetsplatser, göra intervjuer med personer som jobbar eller praktiserar, eller att skapa ordlistor genom att fotografera föremål i hemmet eller på olika arbetsplatser, använder eleverna svenskan även utanför klassrummet.

Samt utskrivbara arbetsblad till varje avsnitt: 

 • Bilder ur programmen för mer reflektion och samtal (Bildblad) 
 • Ordlistor – att bygga upp tillsammans (Skapa ordlista) 
 • Spelplan om arbetslivet - en övergripande spelplan går att skriva ut och spela tärning utifrån. Den är samma till alla avsnitt. 

Alla elever är inte vana vid brädspel så vissa behöver lite mer stöd i början. 
Gå igenom de vanliga spelreglerna som finns, exempelvis:

 1. yngre spelare kan börjar spelet,  
 2. man turas om,
 3. spelet kan gå medurs/ visa riktningen så att eleverna förstår vems tur det är.

Arbeta med programmet

Med programmen vill vi starta tankar, nyfikenhet och lust att samtala. Varje avsnitt ger möjlighet att både prata om yrket och om de tips och erfarenheter som huvudpersonerna bjuder på. Ur detta är det möjligt att vidga fokus till fler yrken och till elevernas funderingar kring arbetslivet i sig. 

För att använda svenskan muntligt så mycket som möjligt har vi många förslag på samtalsfrågor och uppdrag att göra både innan och efter ett avsnitt. 

Samt tagit fram en spelplan med frågor om arbetslivet och tankar om det, att användas när som helst i temat. Skriv ut den och ta med tärningar! 

episodebild

Ibtihaj Alarini arbetar som kock på Näsbygårdens förskola i Kristianstad. Hon kommer från Palestina och kom till Sverige redan 2001. Hon visar och berättar från förskolans kök. Ibtihaj tycker om att göra mat som passar ihop med det som förskolebarnen ska lära sig. 

På fritiden har många följare på Tiktok och Instagram där hon visar vad hon lagar för mat i sitt hem.

Begreppslista

Möjlig förberedelse inför lektionen 

- Be eleverna ta bilder på föremål hemma i sina kök och visa i klassen. 

- Gör en ordlista tillsammans med eleverna på temat innan ni tittar på avsnittet, eller efter. Här finns en utskrivbar mall för ordlista.

Efter lektionen: Spela in ord från ordlistan så att eleverna kan lyssna på orden hemma. 

Begrepp ur programmet att samtala om: 

 • förskola
 • kock/kokerska
 • praktikant
 • rättika
 • figurer
 • gravid
 • trygg
 • arbetsdag
 • måltid/er
 • utrustning
 • beställning
 • avdelning
 • fiskgratäng
 • skärbräda

Frågor

Efter programmet kan eleverna jobba i små grupper och besvara frågorna muntligt och/eller skriftligt. Gå gärna igenom svaren i helklass och samtala vidare.

Det går också bra att läsa igenom frågorna innan ni tittar på filmen. Pausa filmen flera gånger och försök svara på frågorna tillsammans och skriv upp nya ord på tavlan. 

 1. Berätta om Ibtihaj (Varifrån kommer hon? Vad jobbar hon med? Var jobbar hon?)
 2. Vad är roligast med jobbet, tycker Ibtihaj?
 3. Varför flyttade hon till Sverige?
 4. Hur fick hon jobbet?
 5. Berätta om hennes arbetsdag!
 6. Vilka svenska ord var svåra för Ibtihaj?
 7. Varför tar hon bilder på maten?
 8. Vad är hennes bästa tips till er som studerar svenska?

Arbeta vidare

Förslag på reflektionsfrågor och på olika uppdrag utanför skolan. 

Syftet med uppdrag är att ge många och varierande sammanhang att använda svenskan i utanför skolmiljön. Eleverna kan använda språket genom att göra studiebesök på olika arbetsplatser och träffa personer som jobbar. 

De ska kunna använda digitala hjälpmedel för att ta reda på olika typer av information som kan vara användbart i vardagslivet och på jobbet. 

Välj ett eller flera av förslagen, beroende på grupp, nivå och sammanhang. Ingen inbördes ordning mellan förslagen. 

Vad tycker du? 

Reflektionsfrågor i par eller mindre grupper. 

 • Vill du arbeta som kock? Varför?
 • Vad behöver du göra för att få ett jobb i Sverige?
 • Är det svårt att hitta ett jobb i Sverige? Varför?
 • Vad är viktigt för dig för att trivas på jobbet? Ge några exempel!
 • Vad är intressant eller roligt i filmen? Ge några exempel!

Se och upplev med egna sinnen 

Gör ett studiebesök i ett skolkök där eleverna kan intervjua en kock. Eleverna kan använda sig av samma frågor som ställs i denna film eller ställa egna frågor

Gör en intervju!

Hitta en kock och gör en intervju. Det går bra att utgå ifrån samma frågor som finns i filmen.

Elever som inte kan spela in intervjun kan skriva svaren i sina skrivböcker

Kolla gärna på Ibtihaj på INSTAGRAM

Jobba med ett recept!

Välj ut ett recept på nätet, gärna sådana som har både text och video där eleverna kan läsa receptet samt titta på hela matlagningsprocessen. Gå igenom nya ord i helklass och skriv exempelmeningar på tavlan.  Efter det kan eleverna jobba i små grupper och dela med sig av sina egna recept.  

-          Be eleverna berätta om en maträtt som de brukar göra hemma.

-          De kan gärna visa bilder på maträtten.

-          Be eleverna berätta hur man gör maträtten steg för steg. 

-          Skriv upp några stödord som hjälper eleverna att bygga upp meningar på tavlan. 

Exempelvis: skär löken i tunna skivor, hacka persiljan, koka pastan…

Återberätta med hjälp av bilder

Använd bilderna från avsnittet i bildbladet

Man kan använda bilder på olika sätt, till exempel för att beskriva, skapa ordlistor, skriva dialoger, återberätta

episodebild

Francois Ibrahim arbetar som snickare i Östersund. Han föddes i Sudan men flydde kriget som barn och bodde länge i Tchad. Han gillar att arbeta och tycker att det är roligt när det finns mycket att göra, men han gillar också att skratta och prata med sina arbetskamrater. 

Han beskriver sin utbildningsväg och lärlingsanställning på vägen till fast tjänst. Till slut uppnådde han det formella yrkesbeviset. 

Begreppslista

Möjlig förberedelse inför lektionen - eller arbeta efter

Vilka ord behöver man kunna när man jobbar som hantverkare eller när man tar hjälp av en hantverkare?   

- Gör en ordlista på temat snickare/snickra tillsammans med eleverna. En utskrivbar mall för ordlista

Efter lektionen: Spela in ord från ordlistan så att eleverna kan lyssna på orden hemma. 

Begrepp ur programmet att samtala om:

 • mellanslag (här: i skriven text)
 • (såg)klinga
 • snickare
 • skoja
 • samlade
 • hämtade
 • gipsa
 • tålamod
 • längd
 • uppehållstillstånd
 • lärlingsanställning
 • certifikat
 • brandsäkerhet
 • yrkesbevis

Frågor

Efter programmet kan eleverna jobba i små grupper och besvara frågorna muntligt och/eller skriftligt. Gå gärna igenom svaren i helklass för att samtala vidare. Använd gärna det utskrivbara bildbladet som stöd när ni återberättar.  

Det går också bra att läsa igenom frågorna innan ni tittar på filmen. 

 • Om man vill kan man pausa filmen flera gånger och försöka svara på frågorna tillsammans. 
 • Samtidigt samla och skriva upp nya ord på tavlan.  
 1. Berätta om Abdelrazik (Var föddes han? Varför flyttade han och familjen till ett annat land?)
 2. Vad drömde han om när han var liten?
 3. Hur kom han till Sverige?
 4. Vad är roligast med jobbet, tycker Abdelrazik?
 5. Berätta om hans arbetsdag.
 6. Vilka svenska ord var svåra för Abdelrazik?
 7. Var och hur länge gick han på utbildning som snickare?
 8. Hur fick han jobbet?
 9. Var det lätt för Abledrazik att hitta ett jobb? Varför? Varför inte?
 10. Vad ska man göra för att hitta ett jobb, tycker han?

Arbeta vidare

Förslag på reflektionsfrågor och på olika uppdrag utanför skolan. 

Syftet med uppdrag är att ge många och varierande sammanhang att använda svenskan i utanför skolmiljön. Eleverna kan använda språket genom att göra studiebesök på olika arbetsplatser och träffa personer som jobbar. 

De ska kunna använda digitala hjälpmedel för att ta reda på olika typer av information som kan vara användbart i vardagslivet och på jobbet. 

Välj ett eller flera av förslagen, beroende på grupp, nivå och sammanhang. Ingen inbördes ordning mellan förslagen. 

Reflektionsfrågor

Vad tycker du?

 • Vill du arbeta som snickare? Varför?
 • Vilka egenskaper behöver man ha för att jobba som snickare? Varför?
 • Vad är viktigt för att trivas på jobbet? Varför?
 • Vad ska man göra för att ha bra kontakt med sina arbetskamrater? Ge exempel.
 • Trivs Abdelrazik på jobbet? Varför?
 • Vad är intressant eller roligt i filmen? Ge några exempel!

Ta reda på!

Dela upp eleverna i små grupper och hjälp dem att ta reda på följande frågor. 

 • Vem ska man kontakta för att hitta en praktikplats?
 • Vad finns det för praktikplatser i din kommun? Gör en lista.
 • Var kan man få information om olika praktikplatser? På Facebook…?

Eleverna får gärna använda digitala hjälpmedel för att söka svar på frågorna.

Skrivuppgift 

Skriv ansökan om en praktikplats och skicka in.

Skriv en exempeltext tillsammans med eleverna

Gör en intervju! 

Elever som inte kan spela in intervjun kan skriva svaren i sina skrivböcker. 

 1. Hitta en snickare och gör en intervju
 2. Spela in svaren med din telefon och ta bilder (Viktigt: fråga personen först om det är ok att spela in och ta bilder)
 3. Lyssna på inspelningen och skriv sedan svaren i din skrivbok
 4. Presentera uppgiften för dina klasskamrater. 
episodebild

Ghaydaa Bakkour Alimadi arbetar som tandläkare i Laholm. Hon kommer från Syrien och har även en tandläkarexamen därifrån. Ghaydaa gillar att träffa folk varje dag, det är det som gör henne mest lycklig på jobbet. Hon började som tandsköterska men bestämde sig för att anmäla sig till Karolinskas tandläkar-kunskapsprov och klarade det. 

Begreppslista

Möjlig förberedelse inför lektionen - eller för arbetet efter

"Vilka ord behöver man kunna när man jobbar på en tandklinik eller när man ska boka tid hos en tandläkare?"

- Gör en ordlista tillsammans med eleverna på temat. En utskrivbar mall för egen ordlista

Efter lektionen: Spela in ord från ordlistan så att eleverna kan lyssna på orden hemma. 

Begrepp ur programmet att samtala om:

 • tandläkare
 • Folktandvården
 • godis
 • kollega/or
 • behandling
 • bedövning
 • framtid
 • generellt
 • loggar in
 • journalanteckningar
 • brist (här: i kroppen)
 • ge upp
 • lösa sig
 • kämpa på

Frågor

Efter programmet kan eleverna jobba i små grupper och besvara frågorna muntligt och/eller skriftligt. Gå gärna igenom svaren i helklass för att samtala vidare.

Det går också bra att läsa igenom frågorna innan ni tittar på filmen. 

 • Om man vill kan man pausa filmen flera gånger och försöka svara på frågorna tillsammans. 
 • Samtidigt samla och skriva upp nya ord på tavlan.  
 1. Berätta om Ghaydaa (Varifrån kommer hon? Vad jobbar hon med? När kom hon till Sverige? Har hon familj i Sverige?)
 2. Vad är roligast med jobbet, tycker Ghaydaa?
 3. Vad pluggade hon i hemlandet?
 4. Varför gjorde hon ett kunskapsprov i Sverige?
 5. Berätta om hennes arbetsdag.
 6. Hur fick hon jobbet?
 7. Vilka svenska ord var svåra för Ghaydaa?
 8. Vad är hennes bästa tips till er som studerar svenska?

Arbeta vidare

Förslag på reflektionsfrågor och på olika uppdrag utanför skolan. 

Syftet med uppdrag är att ge många och varierande sammanhang att använda svenskan i utanför skolmiljön. Eleverna kan använda språket genom att göra studiebesök på olika arbetsplatser, träffa personer som jobbar. 

De ska kunna använda digitala hjälpmedel för att ta reda på olika typer av information som kan vara användbart i vardagslivet och på jobbet. 

Välj ett eller flera av förslagen, beroende på grupp, nivå och sammanhang. Ingen inbördes ordning mellan förslagen. 

Reflektionsfrågor 

Vad tycker du? 

 • Vill du arbeta som tandläkare, tandhygienist? Varför?
 • Gillade du att gå till tandläkare när du var barn? Varför?
 • Varför är det många som är rädda för tandläkare?
 • Har du varit hos tandläkare i Sverige? Berätta hur det var.
 • Vad är intressant eller roligt i filmen? Ge några exempel! 

Ta reda på!

Dela upp eleverna i små grupper och hjälp dem att ta reda på följande frågor. Eleverna får gärna använda digitala hjälpmedel för att söka svar på frågorna.

 1. Hur bokar man tid hos tandläkaren i Sverige?
 2. Vad kostar en undersökning hos tandläkaren?
 3. Vad händer om man missar att avboka tiden hos tandläkaren?
 4. Får alla i Sverige kallelse till tandläkaren? 

Gör en intervju!

Hitta en tandläkare eller tandsköterska och gör en intervju. Du kan ställa samma frågor som finns i filmen.

1.      Hitta en tandläkare/tandsköterska och gör en intervju

2.      Spela in svaren med din telefon och ta bilder (Viktigt: fråga personen först om det är ok att spela in och ta bilder)

3.      Lyssna på inspelningen och skriv sedan svaren i din skrivbok

4.      Presentera uppgiften för dina klasskamrater.  

Elever som inte kan spela in intervjun kan skriva svaren i sina skrivböcker

Återberätta med hjälp av bilder

Använd bilderna från avsnittet i bildbladet.

Man kan använda bilder på olika sätt, till exempel för att beskriva, skapa ordlistor, skriva dialoger, återberätta. 

Mahmoud Alfateh jobbar som skräddare och egenföretagare i Karlskoga. Han är egenföretagare och har öppnat skrädderi och kemtvätt. Han kommer från Syrien där han studerade till designer. Till Sverige kom han 2016. Mahmoud älskar att designa klänningar, särskilt bröllops- och festklänningar. 

Att ha ett eget företag är en stark drivkraft för honom, men hans tips till andra är att först lära känna hur arbetslivet fungerar i Sverige innan man öppnar eget.

Begreppslista

Möjlig förberedelse inför lektionen - eller till arbetet efter 

- Gör en ordlista tillsammans med eleverna på temat. Här är en utskrivbar mall för ordlista

Efter lektionen: Spela in ord från ordlistan så att eleverna kan lyssna på orden hemma. 

Begrepp ur programmet att samtala om:

 • skräddare
 • nål
 • kemtvätt
 • öppna eget
 • designa kläder
 • fabrik
 • bröllopsklänningar
 • balklänningar
 • reparera
 • fixa
 • provning
 • axelband
 • längd (här: på klänningen)
 • krympa
 • trasigt
 • kontrakt

Frågor

Efter programmet kan eleverna jobba i små grupper och besvara frågorna muntligt och/eller skriftligt. Gå gärna igenom svaren i helklass för att samtala vidare. 

Det går också bra att läsa igenom frågorna innan ni tittar på filmen. 

 • Om man vill kan man pausa filmen flera gånger och försöka svara på frågorna tillsammans. 
 • Samtidigt samla och skriva upp nya ord på tavlan.  
 1. Berätta om Mahmoud (Varifrån kommer han, har han familj? När kom han till Sverige? Var bor han nu? Vad jobbar han som?)
 2. Vad är roligast med jobbet tycker Mahmoud?
 3. Hur fick han jobbet?
 4. Berätta om hans arbetsdag.
 5. Vilka svenska ord var svåra för Mahmoud?
 6. Vad är hans bästa tips till er som studerar svenska?

Arbeta vidare

Förslag på reflektionsfrågor och på olika uppdrag utanför skolan. 

Syftet med uppdrag är att ge många och varierande sammanhang att använda svenskan i utanför skolmiljön. Eleverna kan använda språket genom att göra studiebesök på olika arbetsplatser, träffa personer som jobbar. 

De ska kunna använda digitala hjälpmedel för att ta reda på olika typer av information som kan vara användbart i vardagslivet och på jobbet. 

Välj ett eller flera av förslagen, beroende på grupp, nivå och sammanhang. Ingen inbördes ordning mellan förslagen. 

Reflektionsfrågor

Vad tycker du?

 • Vill du jobba som skräddare? Varför?
 • Vad behöver man kunna för att jobba som skräddare? Kan man lära sig det som vuxen?
 • Vill du öppna ett eget företag? Varför?
 • Är det bättre att ha ett eget företag eller att ha en anställning? Varför?
 • Vad är intressant eller roligt i avsnittet? Ge några exempel!

       Ta reda på!

Dela upp eleverna i små grupper och hjälp dem att ta reda på följande frågor. Eleverna får gärna använda digitala hjälpmedel för att söka svar på frågorna.

 • Vad behöver man göra för att öppna ett eget företag?
 • Gör en lista på saker som man bör veta innan man öppnar ett eget företag.

  Gör en intervju

Hitta en person som har öppnat ett eget företag. Du kan ställa samma frågor som finns i filmen.

 1. Hitta en egenföretagare och gör en intervju.
 2. Spela in svaren med din telefon och ta bilder (Viktigt: fråga personen först om det är ok att spela in och ta bilder).
 3. Lyssna på inspelningen och skriv sedan svaren i din skrivbok.
 4. Presentera uppgiften för dina klasskamrater. 

Elever som inte kan spela in intervjun kan skriva svaren i sina skrivböcker. 

Återberätta med hjälp av bilder!

Använd bilderna från avsnittet i bildbladet. 

Man kan använda bilder på olika sätt, till exempel för att beskriva, skapa ordlistor, skriva dialoger, återberätta. 

Referenser / källor

Prenumerera på sfi-nyheter från UR!

Du har väl inte missat att vi även har ett nyhetsbrev för dig som undervisar i sfi? Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev, där du kan få reda på när UR har nya program och annat pedagogiskt material till dig och dina elever! 

www.ur.se/nyhetsbrev/