Seriebild

LärarhandledningDe åtta årstidernas land

De åtta årstidernas land handlar om de samiska årstiderna och vad som händer i Sápmi, samernas land, norr om Polcirkeln. Var och en för sig är de olika tiderna en prövning för djuren och även för människan.

Vi får höra både svenska och nordsamiska i avsnitten.

Syfte och målgrupp

Serien riktar sig till årskurs 4-6 och skildrar vad som händer under de olika årstiderna i Sápmi. Eleverna får kunskap om hur de olika årstiderna påverkar djurlivet men får även ta del av den samiska mytologin. Kunskapen om årstidernas skiftningar i norr ökar då eleverna får en möjlighet att jämföra sin verklighet med andras.

Ur Lgr22 Centralt innehåll åk 4-6

Biologi

 • Hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin
 • Namn på vanligt förekommande arter i området
 • Näringskedjor i närmiljön
 • Olika livsmiljöer

Geografi

 • Namn och läge på geografiska objekt i Sverige
 • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.
 • Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler.
 • Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer

Om handledningen

Handledningen till De åtta årstidernas land är tänkt att användas i undervisningen i geografi och biologi i åk 4-6. Den kan även användas i åk 7-9. Programmen kan också användas ämnesövergripande med till exempel religion och i språkundervisningen i samiska. Lärarhandledningen finns också översatt till nordsamiska.

Struktur och upplägg

Lärarhandledningen utgår från tydliga strategier att arbeta kring innehåll, och förståelse, före och efter programmen. Till varje avsnitt i serien finns förslag på begrepp att arbeta med före och efter visningen av programmen samt frågor och förslag på arbetsuppgifter.

Arbeta med programmet

Innan ni börjar titta på De åtta årstidernas land kan det vara bra att repetera elevernas förkunskaper. Använd en stor karta eller kartböcker för att se var programmen utspelar sig.

 • Sverige ovan polcirkeln
 • Nordkalotten
 • Skandinavien
 • Arktis
 • De åtta vanligaste väderstrecken

Inför varje avsnitt av programmet kan det vara bra att ge eleverna förförståelse av innehållet. Läs gärna igenom avsnittstexten tillsammans med eleverna för att ge dem bättre förståelse till respektive avsnitt samt gå igenom de begrepp som kommer i avsnittet.

episodebild

Det är midvinter i Sápmi, samernas land, norr om Polcirkeln. Vi får följa renen, andra djur och även växter under midvintern och se hur de klarar sig. Men är det helt mörkt under denna period på vintern eller finns det dagsljus eller andra ljus på himlen?

Begreppslista

 • "blå timmen"
 • horisont
 • jordaxel
 • himlafenomen
 • hur djuren sparar energi
 • hypotermi

Frågor

Frågorna nedan kan besvaras enskilt eller i grupp. Samtala gärna också om vad som menas med polarnatt, hur fåglarna sparar energi, hur renen gör för att hitta mat och varför vi har olika årstider.

 1. Vad är polcirkeln?
 2. Åt vilket håll lutar jordaxeln då vi har vinter?
 3. Vad betyder gryning och skymning?
 4. Vad menas med att en art är fridlyst?
 5. Vad betyder det att kräldjuren sjunker i dvala?

Arbeta vidare

Gör en affisch eller ett häfte

Du har sett olika djur och fåglar i detta avsnitt. Välj ett av dem och gör en affisch att sätta upp på väggen eller ett häfte, kanske med hjälp av ett digitalt hjälpmedel.

Du har bland annat sett:

 • ren
 • älg
 • hare
 • ripa
 • domherre
 • lappmes
 • örn
 • skata
 • korp
 • fjällräv
 • järv

Här är lite inspiration till vad du ska skriva på affischen eller i häftet:

 1. Hur ser djuret ut? Beskriv med egna ord
 2. Vad äter det?
 3. Hur många ungar får det?
 4. Var finns djuret, i vilken miljö?
 5. Vilken sorts djur är det?
 6. Annan intressant fakta om djuret
 7. Rita en bild och färglägg

Människan har alltid vänt sig mot himlen för att kunna navigera, läsa av väder och se stjärnhimlen. Men mörker är inte längre en självklarhet då jorden blir mer och mer utsatt för ljusföroreningar och detta påverkar människor, djur och växter.

Samerna har en annan tolkning av stjärnhimlen då man trodde att rymden rörde sig runt Polstjärnan och den himmelska jakten; där flera jägare jagar älgen.

Begreppslista

 • stjärnfall och meteoriter
 • galaxer
 • världsbild
 • magnetfält
 • artificiellt ljus

Frågor

Frågorna nedan kan besvaras enskilt eller i grupp. Samtala gärna också om hur ljusföroreningar påverkar djur, växter och människor, samernas tolkning av stjärnhimlen; den himmelska jakten och varför samerna respekterade norrskenet.

 1. Vilken sorts galax är Vintergatan?
 2. Vad är norrsken?
 3. Vad tog man hjälp av förr i tiden för att kunna uppskatta tid och kunna navigera?
 4. Vilken påverkan har älgen på skogsnäringen?
episodebild

Nu börjar mörkret ge vika och ljuset återvänder. Trots att vädret blir varmare blir det ofta bakslag i form av snöstormar. Renarna återvänder till fjällen och den stundande kalvningen. Den lugna tiden blir snart avbruten då många olika intressen, såsom vandrare, cyklister och heliski (personer som flyger med helikopter upp på en fjälltopp och sedan åker slalom ner) vill upp till den hägrande fjällvärlden.

Begreppslista

 • bakslag i vädret
 • kärnis och nålis
 • vårflyttning (med renarna till fjällen)
 • biologisk mångfald

Frågor

Frågorna nedan kan besvaras enskilt eller i grupp. Samtala gärna också om isarnas olika lager, varför renarna tar så stora områden i anspråk för sin betning, varför vajan behöver ro när den kalvat, hur man bevarar den biologiska mångfalden i fjällnatur och flyttfåglarnas ankomst.

 1. Åt vilket håll lutar jordaxeln då vi har vår?
 2. Beskriv hur aprilvädret kan te sig norr om polcirkeln.
 3. Vad är renkalven en symbol för, enligt samerna?
 4. Vad är ozonskiktet?
 5. Vilken uppgift hade Rana nieida enligt samisk mytologi?
episodebild

Solen har nu med full kraft börjat värma jorden och då vaknar naturen till liv igen efter en lång vinter. Bakslag i vädret är inte ovanligt men det är övergående. Flyttfåglarna återvänder och tjälen släpper ur marken. Parningstider börjar för en del djur, bl a björnen.

Begreppslista

 • Norrbotten
 • brunst
 • lodjuret (Europas största kattdjur)
 • tjäle

Frågor

 1. Hur länge är björnhonan dräktig?
 2. Vad är renlav och vad består den av?
 3. Vad är ett ekosystem?

Arbeta vidare

Flora

Sök i en flora blommorna fjällsippa och smörboll. Rita av dem och skriv om dem.

 • Vilket är det latinska namnet?
 • Vilken art tillhör blomman och beskriv utseendet.
 • Var växer blomman, i vilka områden och i vilken jord?
 • Är den landskapsblomma i något landskap i norr?
 • Rita en bild och färglägg den.
episodebild

Nu när sensommaren kommit betar renarna förtjust av allt som erbjuds och lägger på sig mycket hull inför vintern. Sveriges nordligaste skärgård finns i Bottenviken och där finns många öar med orörd natur och gammal urskog men också områden lämpliga för många fiskarter bland annat sik, siklöja och strömming.

Begreppslista

 • bräckt vatten
 • påverkan av modernt skogsbruk
 • sarvslakt innan 15 september
 • isskorpa på växtligheten
 • skare
 • nödutfordring

Frågor

Frågorna nedan kan besvaras enskilt eller i grupp. Samtala gärna också om hur bräckt vatten uppstår, nationalparker och naturreservat, älgjakten, intrång i samebyarna, vad det omväxlande vädret gör för renbetet och vad bär och svampar blir fyllda med av sommarljuset.

 1. Vad är en klimatzon?
 2. Vad är orsaken till att det ibland kan vara omöjligt för djur att komma åt sin föda?

Arbeta vidare

Flora

Slå upp hjortron i en flora och rita av den. Skriv också lite om växten:

 • det latinska namnet
 • vilken art den tillhör
 • beskriv hur växten ser ut, var växer den (i vilka områden) och vilken jord den gillar

Malören

Malören är en ensam ö långt ute i havet.
Sök information och skriv lite om den.

Återigen har vintern kommit till norra Sverige och Sápmi, men vintrarna är inte riktigt som de har varit. Detta för med sig problem för de djur som byter färg på pälsen efter dagslängd och temperatur.

Begreppslista

 • vinterdräkter hos djur
 • extrema väderhändelser
 • sekelskiftet
 • glaciär
 • fossilfritt stål

Frågor

Frågorna nedan kan besvaras enskilt eller i grupp. Samtala gärna också om vad anledningen till uppvärmningen tros bero på, varför glaciärerna kring Kebnekaise smälter, hur det kommer sig att varma vintrar och töväder ”skadar” renbetet och vad det är som begränsar beteslanden för renarna.

 1. Var i Sverige har man uppmätt den lägsta temperaturen någonsin? (Ta fram en kartbok och slå upp en temperaturkarta och se var det skedde.)
 2. Varför är det stora skillnader i klimatet från höga fjäll i väster till kusten i öster?
 3. Varför varierar Kebnekaises sydtopp i höjd?
 4. Varför kan djur och växter konsten att hushålla med sina resurser?
 5. Vad är det som Sverige kallar för ”gröna krafter” och som måste finnas med i den gröna omställningen som världen måste göra?