Seriebild

LärarhandledningGeografens testamente – världen

Holger ligger på sjukhus och Flora får ett mystiskt brev. Mortensen känner sig misslyckad och vill fly. Ödet kastar ut Flora och Mortensen på ett äventyr som leder dem till Afrika, vidare till Asien och sedan Nordamerika. Vad är det egentligen de letar efter? Och vilka är det som följer efter dem? Vem kan de lita på, och hur ska de göra för att hitta det gömda stället som finns på geografens karta? 

Några avsnitt i serien kan upplevas som skrämmande. Tänk på att du som lärare kan behöva förbereda dina elever på detta.

Se gärna också

Geografens testamente – Floras loggbok

Syfte och målgrupp

Serien problematiserar och söker orsaker och samband; varför ser det ut som det gör på ett visst ställe? Finns det likheter som bildar ett mönster mellan olika platser i världen? Hur samspelar människa och natur? Det är svårt för elever att göra fältstudier annat än i sitt absoluta närområde – men med Geografens testamente får vi följa med på en fältstudieresa världen över. Genom att grafiskt gå ut och in i kartan, och följa våra hjältars resa mellan världsdelarna, får eleven en förståelse för sambandet mellan kartan och den faktiska miljön.

Målgrupp för hela serien är elever i åk 4-6, och den här säsongen som handlar om världen riktar sig främst till elever i åk 6.

I arbetet med denna serie fungerar det utmärkt att jobba ihop med andra ämnen. Till exempel är det möjligt att arbeta med teknik och fundera över olika transportmedel och hur de fungerar och är byggda eller att arbeta med historia och ta reda på vilka viktiga händelser som utspelat sig på de olika platserna som huvudpersonerna besöker. Vilka kopplingar har Sverige till dessa områden och dessa händelser? Ett annat förslag är att arbeta med biologi och fördjupa er i biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.

Geografi centralt innehåll i årskurs 4–6:

Geografiska förhållanden, mönster och processer​

 • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar männi­skans livsmiljöer.
 • Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige, Europa och värl­den.
 • Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett ur­­val av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

Geografins metoder och verktyg

 • Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnät, färger, sym­boler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
 • Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kar­tor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Om handledningen

I handledningen kan du läsa övergripande om hur serien kan användas i geografiundervisningen.

Till varje avsnitt finns arbetsblad med uppgifter som kan skrivas ut för bland annat förförståelse och begreppsanvändning. (På några arbetsblad finns en övning där eleven ska färglägga klimatområden på kartor över länder som besöks i serien. Till dessa övningar kan detta "facit" användas som referens: Klimatområden - lösning)​

Det finns också tre serieövergripande arbetsblad att skriva ut:

Struktur och upplägg

Innan ni tittar​

 • Förbered er genom att använda en karta och se var avsnittet utspelar sig.
 • Vilka stora nyheter från olika delar av världen minns ni från den senaste tiden? Använd en kartbok och placera nyheterna på kartan. Använd en topografisk världskarta för att se hur det ser ut på dessa platser - var är det bergigt/platt/bördigt/torrt? Hur kan ni se det? Gör samma sak med några tematiska kartor för att se befolkningsfördelning, klimat, berggrund och så vidare. Ligger platserna nära eller långt från varandra? Vilka likheter och skillnader finns mellan geografiska förutsättningar i områdena?
 • Ta reda på vilka förkunskaper gruppen har om de länder, platser och geografiska begrepp som det aktuella avsnittet tar upp. Skapa gärna en gemensam tankekarta som ni sedan fyller på när ni får veta mer om de olika platserna.

Innan ni börjar titta på Geografens testamente – världen kan det vara bra att stämma av elevernas förkunskaper. Repetera gärna:

 • kartan och kartboken (register och innehållsförteckning)
 • longitud och latitud
 • de åtta vanligaste väderstrecken
 • vad de olika färgerna representerar i en kartbok
 • de vanligaste karttecknen
 • tematiska och topografiska kartor

Arbeta med programmet

Vid sidan om att ni arbetar med frågorna, aktiviteterna och arbetsbladen till respektive avsnitt finns här förslag på hur ni kan ordna arbetet med serien mellan avsnitten.

Följ den spännande resan på kartan 

Sätt upp en stor världskarta i klassrummet. En enkel förstoring i svart/vitt är utmärkt eftersom den ger er möjlighet att färglägga och passa på att prata om kartans olika färgkoder och tecken. Nåla fast garn eller snöre för att följa Flora och Mortensen i spåren.

Vilka världsdelar och länder passerar Flora och Mortensen på sin resa? Låt eleverna fördjupa sig i olika länder/områden för att lära mer om dessa. Låt sedan eleverna göra en kort presentation av de länder och platser som förekommer i serien. 

Förutspå nästa resa 

Titta på världskartan. Gissa vart resan går i nästa avsnitt. Vilka platser verkar troliga och varför? Vilket land eller vilken plats skulle eleverna önska att få se?

Samtala om vilka regioner eleverna känner till och vet något om, och vilka de vet nästan ingenting om. Varför är det så? Vilka länder, områden och städer står det till exempel om i dagens tidning? Vilka områden, länder och platser nämns aldrig eller väldigt sällan i nyhetsrapporteringen?

Arbeta med olika metoder för att återberätta eller göra en resumé av föregående avsnitt. Använd gärna en dramaturgisk kurva för att återberätta handlingen i avsnittet. Samla också ord och begrepp och fyll på tankekartan.

Till varje avsnitt finns också utskriftsbara arbetsblad med uppgifter kopplade till innehållet. 
episodebild

Flora får ett mystiskt brev från sin farfar. Holger ligger på sjukhus och Mortensen bor i en husvagn. När Floras och Mortensens vägar korsas hamnar de plötsligt i Afrika. Men, varför reser de just dit?

Frågor

Vad vet du om Namibia?

 1. Vad heter huvudstaden i Namibia?
 2. I vilken världsdels ligger Namibia?
 3. Hur kan man resa till Namibia från Sverige?
 4. Vad talar man för språk i Namibia?

Arbeta vidare

Ta reda på mer om Namibia. Arbeta tillsammans med fyra kompisar och ta reda på intressant information om Namibia. Redovisa informationen i en podd, i en presentation, som ett nyhetsreportage på tv – eller kanske som reklam för Namibias turistbyrå.

Områden att fördjupa sig i kan vara:

 • matvanor
 • religion
 • språk
 • levnadsvanor
 • historia
 • politik och statsskick
 • sevärdheter
 • natur och miljö
episodebild

Mortensen har iklätt sig Holgers identitet till geografernas stora ökenkonferens i Windhoek, Namibia. Där blir han kidnappad och förd ut i den väldiga öknen av brödraskapet Svarta Solen. Flora har följt efter.

Frågor

Flora och Mortensen är kvar i Namibia, men vilka är Namibias grannländer?

 1. Vilka länder gränsar Namibia till?
 2. Vad heter huvudstäderna i länderna som Namibia gränsar till?
 3. Vad är typiskt för en öken?
 4. Vilken, eller vilka, religioner är vanligast i Namibia? Hur styrs landet?

Arbeta vidare

Ta reda på mer om Namiböknen eller Skelettkusten. Arbeta tillsammans med fyra kompisar och ta reda på intressant information om öknen eller kusten. Redovisa informationen i en podd, i en presentation, som ett nyhetsreportage på tv – eller kanske som reklam för Namibias turistbyrå.

Områden att fördjupa sig i kan vara:

 • djur och växter i öknen
 • folkslag som lever i öknen
 • den mystiska skelettkusten
 • båtar som gått på grund vid Skelettkusten
episodebild

Flora och Mortensens resa fortsätter till Botswana och det stora Okavangodeltat. Där ser de apor, flodhästar och elefanter innan de träffar en mystisk medhjälpare.

Frågor

I detta avsnitt är Flora och Mortensen fortfarande kvar i Namibia, men nu har de tagit sig till savannen.

 1. Vad är en savann?
 2. Hur ser det ut där och vad är typiskt för savannen?
 3. Vilka andra savanner finns det i Afrika eller övriga världen?

Arbeta vidare

Ta reda på mer om tidigare kolonier i Afrika tillsammans med fyra kompisar och ta reda länder som haft kolonier i Afrika. Använd en karta över Afrika och skriv in:

 • Vilka länder som tidigare varit kolonier
 • Koloniernas namn
 • Vilket land som haft kolonin

Till läraren: Om denna övning blir för stor för gruppen går det bra att låta olika grupper arbeta med olika delar av kontinenten.

episodebild

Vid Moçambiques kust löser Flora och Mortensen en del av gåtan och inser att de måste åka vidare. Men vart?

Frågor

Ta reda på mer om länderna i avsnittet!

 1. Vad heter huvudstaden i Botswana?
 2. Vad heter huvudstaden i Mocambique?
 3. I vilken världsdel ligger Botswana och Mocambique?
 4. Hur kan man resa till Botswana och Mocambique från Sverige?
 5. Vad talar man för språk i Botswana?
 6. Vad talar man för språk i Mocambique?

Arbeta vidare

Ta reda på mer om Botswana eller Mocambique. Arbeta tillsammans med fyra kompisar och ta reda på intressant information om Botswana eller Mocambique. Redovisa informationen i en podd, i en presentation, som ett nyhetsreportage på tv – eller kanske som reklam för Botswanas eller Mocambiques turistbyrå.

Områden att fördjupa sig i kan vara:

 • matvanor
 • religion
 • språk
 • levnadsvanor
 • historia
 • politik och statsskick
 • sevärdheter
 • natur och miljö
episodebild

Flora och Mortensen befinner sig i Sri Lankas regnskog för att söka efter ett mystiskt föremål. Kartan visar vägen mot en grotta.

Frågor

Vad vet du om Sri Lanka?

 1. Vad heter huvudstaden på Sri Lanka?
 2. I vilken världsdel ligger Sri Lanka?
 3. Hur kan man resa till Sri Lanka från Sverige?
 4. Vad talar man för språk på Sri Lanka?

Arbeta vidare

Ta reda på mer om Sri Lanka. Arbeta tillsammans med fyra kompisar och ta reda på intressant information om Sri Lanka. Redovisa informationen i en podd, i en presentation, som ett nyhetsreportage på tv – eller kanske som reklam för Sri Lankas turistbyrå.

Områden att fördjupa sig i kan vara:

 • matvanor
 • religion
 • språk
 • levnadsvanor
 • historia
 • politik och statsskick
 • sevärdheter
 • natur och miljö
episodebild

Flora och Mortensen blir välkomnade hos Georg Graafs tidigare assistent Ravi. De hoppas att få svar på någon av alla de frågor de har om mysteriet. Farfadern hade via Ravi också lämnat skriften om Atlantislegenden, så nu börjar de förstå vilken viktig skatt de letar efter. En som kan förgöra jorden.

Frågor

Vad vet du om Australien och Tasmanien?

 1. Vad heter huvudstaden i Australien?
 2. I vilken världsdel ligger Australien och Tasmanien?
 3. Hur kan man resa till Australien och Tasmanien från Sverige?
 4. Vad talar man för språk i Australien?

Arbeta vidare

Ta reda på mer om Australien och Tasmanien. Arbeta tillsammans med fyra kompisar och ta reda på intressant information om Australien och Tasmanien. Redovisa informationen i en podd, i en presentation, som ett nyhetsreportage på tv – eller kanske som reklam för Australiens turistbyrå.

Områden att fördjupa sig i kan vara:

 • matvanor
 • religion
 • språk
 • levnadsvanor
 • historia
 • politik och statsskick
 • sevärdheter
 • natur och miljö
episodebild

​Flora och Mortensen beger sig till Australien och den avlägsna ön Tasmaniens tempererade skogar och floder i jakten på den hemliga grottan.

Frågor

I dagens avsnitt är Flora och Mortensen fortfarande kvar i Australien.

 1. Australien är en kontinent som ligger omringad av vatten. Vad heter havet som omger Australien?
 2. Vilka länder ligger närmast Australien? Titta på en karta över området för att ta reda på Australiens grannländer.

Arbeta vidare

Ta reda på mer om Australiens ursprungsbefolkning tillsammans med fyra kompisar. Samla information om:

 • Vad är en ursprungsbefolkning?
 • Vilken ursprungsbefolkning finns i Australien?
 • Hur lever ursprungsbefolkningen i Australien idag?
 • Jämför med Sverige. Vilken ursprungsbefolkning har vi?
episodebild

Flora och Mortensen får lift ut på havet med hummerfiskare utanför Tasmanien. De inser att de är på djupt vatten och precis när Mortensen ska dyka i, så inser Flora att det finns fler lika koordinater på jordklotet. Det kan lika gärna vara Mongoliet eller Vancouver i Kanada där hennes farfar arbetade på universitetet med Ann-Margret. Men Flora börjar känna att farfaderns gamla chef Ann-Margret låter märklig – är hon att lita på?

Frågor

Vad vet du om Kanada?

 1. Vad heter huvudstaden i Kanada?
 2. I vilken världsdel ligger Kanada?
 3. Hur kan man resa till Kanada från Sverige?
 4. Vad talar man för språk i Kanada?

Arbeta vidare

Ta reda på mer om Kanada. Arbeta tillsammans med fyra kompisar och ta reda på intressant information om Kanada. Redovisa informationen i en podd, i en presentation, som ett nyhetsreportage på tv – eller kanske som reklam för Kanadas turistbyrå.

Områden att fördjupa sig i kan vara:

 • matvanor
 • religion
 • språk
 • levnadsvanor
 • historia
 • politik och statsskick
 • sevärdheter
 • natur och miljö

Svarta solen följer fortfarande efter Flora och Mortensen och det blir en vild jakt genom barrskogen och ut i en vild fors nedan Klippiga bergen. De upptäcker att någon lagt ned en GPS-spårare i Floras väska och nu förstår de varför Svarta Solen finner dem överallt de går. De tar till flykt ut på prärien.

Frågor

I detta avsnitt är Flora och Mortensen fortfarande kvar i Kanada.

 1. Kan du ge exempel på några fransktalande områden i Kanada?
 2. Hur kommer det sig att man talar både engelska och franska i Kanada?

Arbeta vidare

​Ta reda på mer om Kanadas ursprungsbefolkning tillsammans med fyra kompisar. Samla information om:

 • Vilka olika ursprungsbefolkningar finns i Kanada?
 • Hur lever ursprungsbefolkningen i Kanada idag?
episodebild

Våra hjältar blir bundna och lämnade i en lada på prärien. Då kommer Esmé till deras räddning.

Frågor

Vad vet du om Argentina?

 1. Vad heter huvudstaden i Argentina?
 2. I vilken världsdel ligger Argentina?
 3. Hur kan man resa till Argentina från Sverige?
 4. Vad talar man för språk i Argentina?

Arbeta vidare

Ta reda på mer om Argentina. Arbeta tillsammans med fyra kompisar och ta reda på intressant information om Argentina. Redovisa informationen i en podd, i en presentation, som ett nyhetsreportage på tv – eller kanske som reklam för Argentinas turistbyrå.

Områden att fördjupa sig i kan vara:

 • matvanor
 • religion
 • språk
 • levnadsvanor
 • historia
 • politik och statsskick
 • sevärdheter
 • natur och miljö
episodebild

Flora, Mortensen och Esmé ger sig söderut för att finna Svarta Solens högkvarter. De rider över den stora tundran, tar sig över glaciären och liftar med båt till staden Ushuaia, en av världens sydligaste belägna städer.

Frågor

I detta avsnitt är Flora och Mortensen fortfarande kvar i Argentina men vilka är Argentinas grannländer?

 1. Vilka länder gränsar Argentina till?
 2. Vad heter huvudstäderna i länderna som Argentina gränsar till?

Arbeta vidare

Ta reda på mer om Antarktis. Arbeta tillsammans med fyra kompisar och ta reda på intressant information om Antarktis. Redovisa informationen i en podd, i en presentation, som ett nyhetsreportage på tv – eller kanske som reklam för en resebyrå som vill locka turister till Antarktis.

Områden att fördjupa sig i kan vara:

 • Klimatet på Antarktis
 • Djur och natur
 • Forskningsstationer på Antarktis och deras syften
episodebild

Flora gör allt hon kan för att rädda sina vänner och besegra det mäktiga Svarta solens brödraskap. Jakten går från tundran och glaciärerna i Eldslandet, ut mot Antarktis väldiga glaciär. Ska de lyckas stoppa Svarta solen och tillintetgöra deras fasansfulla planer?

Frågor

I vilket land, eller länder, utspelar sig dagens avsnitt? Vad vet ni om de aktuella länderna som Flora och Mortensen besöker på sin resa?

 1. Vad heter huvudstaden i landet?
 2. I vilken världsdels ligger landet?
 3. Hur kan man resa till landet från Sverige?
 4. Vad talar man för språk i landet? Vilken, eller vilka, religioner är vanligast där? Hur styrs landet?

Arbeta vidare

Ta reda på mer om landet som Flora och Mortensen besöker. Dela in klassen i grupper om fyra och låt dem ta reda på spännande fakta och information om landet. Sedan kan de redovisa sin information  i en podd, i en presentation eller som ett nyhetsreportage - eller kanske som reklam för landets turistbyrå.

Områden att fördjupa sig i kan vara:

 • matvanor
 • religion
 • språk
 • levnadsvanor
 • historia
 • politik och statsskick
 • sevärdheter
 • natur och miljö