Seriebild

LärarhandledningHumlan Djojj - romani kelderash

I Familjen Blomnings trädgård står en vacker gammal ek. Där bor en alldeles speciell humla vid namnet Djojj. Följ med på olika äventyr när den blyge humlan Djojj letar mat, utforskar naturen och hjälper sina vänner på olika sätt.

Denna serie handlar om att väcka intresse för naturen och den biologiska mångfald som finns runt omkring oss.

Syfte och målgrupp

Serien riktar sig i första hand till förskolan. Berättelserna syftar till att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra, stimulera deras intresse för och kunskaper om naturen.

Genom dessa animerade berättelser ges även möjlighet att reflektera kring värdegrundsfrågor och förmågan till kritiskt tänkande.

Att arbeta med serien kan skapa förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och utökat ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Om handledningen

Humlan Djojj finns både som video- och audioavsnitt som kan användas i undervisningen och träna olika förmågor.

Att arbeta med AUDIO  kan skapa intresse för att läsa med öronen. Alla förmågor som tränar individen på turtagning, att visa hänsyn och föreställningsförmåga kan tränas genom lyssnandet. Att lyssna på berättelserna flera gånger ger fler möjligheter till att upptäcka olika delar av berättelsen. Barnen kan behöva få strategier för att det ska fungera bra, exempelvis tips på hur man sitter eller ligger bekvämt medan man lyssnar. De kan också behöva få mer kunskap om skönlitteratur. 

Att arbeta med VIDEO  tillsammans skapar en gemensam förförståelse och hjälper till att lyfta svåra begrepp med visuellt stöd. Att titta på video skapar också möjlighet att lyfta in nya miljöer som kanske inte finns i barnens vardag.

Struktur och upplägg

Till varje avsnitt finns en introduktion till vad avsnittet handlar om, en begreppslista med ord som kan vara bra att lyfta i barngruppen inför lyssnandet respektive tittandet. Det finns även förslag på frågor kopplat till avsnittet. Dessutom finns det utifrån respektive avsnitt förslag på aktiviteter ni kan utforska tillsammans.

Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att du lyssnar igenom avsnittet innan för att se om det finns ytterligare ord och uttryck som begreppslistan kan kompletteras med för att passa just din grupp. Att dessutom fundera och associera till orden på svenska och andra modersmål är språkstärkande.


Arbeta med programmet

För att barngruppen ska få ut så mycket som möjligt av programmet är det viktigt att ge förförståelse innan ni tittar eller lyssnar på program. Det kan ni göra genom att ...

 • Lyfta avsnittsspecifika begrepp
 • Alltid repetera tidigare avsnitt
 • Presentera undervisningens syfte
episodebild

Humlan Djojj hamnar i klistret. Avsnittet handlar om att vara nyfiken och hur det kan ställa till det för oss. Och om kompisar som hjälper till.

.

Begreppslista

Orden nedan kan vara bra att lyfta och förklara inför lyssnandet. Barngrupper är olika och du väljer själv vilka ord och begrepp som lyfts. Detta är förslag på ord och begrepp.

 • trädgård
 • nektar
 • pollinera
 • pollen
 • pollinering
 • kupa
 • blomsteräng
 • flugfångare
 • kaksmulor
 • kletig
 • grej

Frågor

Använd frågor till att reflektera gemensamt både före och efter ni jobbar med avsnitten.

Vad vet ni innan? Vad kommer vi ihåg? Vad är sant och vad är påhittat?

En pollinatör är en överförare av pollen från växtens hanorgan, ståndarna, till honorganen, pistillen, på blommande växter, fanerogamer. För att en sådan befruktning, hos växter kallad pollination eller pollinering, skall ske måste pollenet överföras mellan blommor av samma art.

 1. Var bor humlan Djojj?
 2. Vad betydde det konstiga ordet pollinering, att pollinera?
 3. Varför är det bra att insekter pollinerar blommor och växter?
 4. Vad blir det för frukt i träden som humlan Djojj pollinerar?
 5. Vad är en flugfångare? Varför har vi flugfångare tror du?
 6. Pollinerar både hon- och hanhumlor blommor och växter?
 7. Bor alla humlor i träd?
 8. Om du var en humla i klister, vem skulle du be om hjälp?

Arbeta vidare

Detta avsnitt handlar om att bygga ett humlebo. Ni kan utforska och undersöka tillsammans hur ni kan bygga ett humlebo på just er förskola. Koppla gärna aktiviteten till ämnen och använd olika tekniker.

 • Arbeta med språkförståelse och språklig medvetenhet exempelvis genom att skapa egna berättelser, att lyfta begrepp på olika språk eller att rimma.
 • Arbeta med naturvetenskap genom att undersöka naturen omkring er. Vilken natur behöver humlor och andra pollinatörer?   
 • Arbeta med matematik: antal, mätning, lägesord/prepositioner
 • Arbeta skapande med olika tekniker exempelvis genom att måla, bygga och konstruera 
 • Använd digital teknik, exempelvis lärplatta, ägget, digitalkamera, greenscreen eller pekboken i Tripp, Trapp, Träd-appen för att dokumentera.

Humlan Djojj, Birger Bi och blomsterängen. Alla blommorna på blomsterängen har försvunnit! Djojj och Birger Bi måste hitta en ny blomsteräng innan alla bin i kupan svälter ihjäl.

Begreppslista

Orden nedan kan vara bra att lyfta och förklara inför lyssnandet. Barngrupper är olika och du väljer själv vilka ord och begrepp som lyfts. Detta är förslag på ord och begrepp.

 • kastanjeskal
 • blomsteräng
 • ett slags bi
 • landskapet
 • bivarg
 • hinner i fatt
 • jordhåla
 • mumsmat
 • larver
 • vilse

Frågor

Använd frågor till att reflektera gemensamt både före och efter ni jobbar med avsnitten. Vad kommer vi ihåg? Vad är sant?

Om att det kan vara bra att berätta till en vuxen vart man går i fall man går vilse.

Bivargen ser ut som en större geting. Den lever på nektar och pollen. Honorna kan dock jaga och fånga honungsbin som mat till sina larver.

 1. Var bor Humlan Djojj?
 2. Vad samlar Djojj i trädgården?
 3. Vad är Birger för insekt?
 4. Vad är en blomsteräng?
 5. Kan en blomsteräng försvinna? Hur då i så fall?
 6. Finns det blommor i skogen?
 7. Äter bivargar humlor och bin?
 8. Om du var Humlan Djojj och blev jagad, vart skulle du flyga då?

Arbeta vidare

Detta avsnitt handlar om att att plantera en blomsteräng. Ni kan utforska och undersöka tillsammans hur ni kan göra för att skapa en blomsteräng kring just er förskola. Koppla gärna aktiviteten till ämnen och använd olika tekniker.

 • Arbeta med språkförståelse och språklig medvetenhet exempelvis genom att skapa egna berättelser, att lyfta begrepp på olika språk eller att rimma.
 • Arbeta med naturvetenskap genom att undersöka naturen omkring er. Vilken natur behöver humlor och andra pollinatörer?   
 • Arbeta med matematik: antal, mätning, lägesord/prepositioner
 • Arbeta skapande med olika tekniker exempelvis genom att måla, bygga och konstruera 
 • Använd digital teknik, exempelvis lärplatta, ägget, digitalkamera, greenscreen eller pekboken i Tripp, Trapp, Träd-appen för att dokumentera.
episodebild

Humlan Djojj och den nedskräpade dammen. Det är sommar och Djojj längtar efter att få bada i dammen i familjen Blomnings trädgård. Men vad har hänt? Dammen är ju full av skräp!

Om att vara bra på olika saker och att det är bäst att vara bäst på saker som är bra för människor  och naturen.

Begreppslista

Orden nedan kan vara bra att lyfta och förklara inför lyssnandet. Barngrupper är olika och du väljer själv vilka ord och begrepp som lyfts. Detta är förslag på ord och begrepp.

 • morgondopp
 • dammen
 • lat
 • sortera
 • skräp
 • pollinera
 • nedskräpade

Frågor

Använd frågor till att reflektera gemensamt både före och efter ni jobbar med avsnitten. Vad kommer vi ihåg? Vad är sant?


Damm är en konstgjord sjö eller tjärn, ofta av mindre storlek. Exempel på dammar är fiskdammar, ankdammar och trädgårdsdammar.


 1. Vem är Kalle Kväck?
 2. Varför kan Djojj inte bada i dammen?
 3. Vad äter grodor?
 4. Varför tror du att det är farligt för fisken att fastna i plastpåsen?
 5. Badar humlor på riktigt?
 6. Flyter allt skräp?
 7. Var tycker du att grodan Kalle ska lägga sitt skräp?

Arbeta vidare

I detta avsnitt kan det vara bra att arbeta med uttrycket "att vara bäst på någonting" och när man ska använda det. Konsekvensen av att vara bäst på att skräpa ner  kontra bäst på att hjälpa kan vara viktigt att arbeta med.

Detta avsnitt handlar om att källsortera och ta hand om skräp. Ni kan utforska och undersöka tillsammans hur man kan jobba den aktivitet på just er förskola. Koppla gärna aktiviteten till ämnen och använd olika tekniker.

 • Skapa skräpkonst och återvinn.
 • Arbeta med språkförståelse, språklig medvetenhet exempelvis genom att skapa egna berättelser, lyft begrepp på olika språk, rimma .
 • Arbeta med naturvetenskap genom att undersöka naturen omkring er. Vilken natur behöver humlor och andra pollinatörer?   
 • Arbeta med matematik: antal, mätning, lägesord/prepositioner
 • Arbeta skapande med olika tekniker exempelvis genom att måla, bygga och konstruera 
 • Använd digital teknik exempelvis lärplatta, ägget, digitalkamera, greenscreen eller pekboken i Tripp, Trapp, Träd-appen för att dokumentera
episodebild

Äppelblommor i fara! Äppelträden är fulla av bladlöss! Om inte blommorna ska vissna så måste Djojj få hjälp av Nyckelpigan.

Avsnittet handlar om hur allt hänger ihop men att obalans kan skapa kaos i naturen.

Begreppslista

Orden nedan kan vara bra att lyfta och förklara inför lyssnandet. Barngrupper är olika och du väljer själv vilka ord och begrepp som lyfts. Detta är förslag på ord och begrepp.

 • äppelträden
 • bladlöss
 • kryp
 • sädesärla
 • takpanna
 • koltrast

Frågor

Använd frågor till att reflektera gemensamt både före och efter ni jobbar med avsnitten. Vad kommer vi ihåg? Vad är sant?

Bladlössen lever ofta tätt tillsammans i grupper och lever av att suga näring ur växter. Eftersom bladlössen lever på växter, kan de orsaka viss skada i en trädgård.

 1. Var bor humlan Djojj nu igen?
 2. Varför är Birger Bi upprörd när han väcker humlan Djojj?
 3. Vad har hänt med äppelträden?
 4. Vad är det för kryp på bladen?
 5. Vad händer med äppelträdet om de inte bli av med bladlössen?
 6. Vem hjälper Humlan Djojj och Birger Bi?
 7. Varför blir bladlössen rädda för nyckelpigan?
 8. Vad är koltrast och sädesärla för djur?

Arbeta vidare

Detta avsnitt handlar om skadedjur i trädgården. Varför inte göra ett ekologiskt medel för ohyra på växter? (Se recept i rutan nedan.) Undersök och testa hur ni bästa kan få in aktiviteten i er undervisning. Koppla gärna aktiviteten till ämnen och använd olika tekniker.

 • Arbeta med språkförståelse och språklig medvetenhet exempelvis genom att skapa egna berättelser, att lyfta begrepp på olika språk eller att rimma.
 • Arbeta med naturvetenskap genom att undersöka naturen omkring er. Vilken natur behöver humlor och andra pollinatörer?   
 • Arbeta med matematik: antal, mätning, lägesord/prepositioner
 • Arbeta skapande med olika tekniker exempelvis genom att måla, bygga och konstruera 
 • Använd digital teknik, exempelvis lärplatta, ägget, digitalkamera, greenscreen eller pekboken i Tripp, Trapp, Träd-appen för att dokumentera.

Bli av med löss på växter genom att blanda 1 tsk ättika, 1 msk såpa och en liter vatten. Häll i en sprejflaska och spreja på växterna.

episodebild

Humlan Djojj och bostadstjyven En kråka har flyttat in i bikupan och skrämt bort alla bin som flytt till ett bihotell. Djojj och Birger funderar över hur dom ska få kråkan att lämna kupan. Avsnittet handlar om att lösa konflikter på ett bra sätt och att det inte är rätt att ta något bara för att man kan.

Begreppslista

Orden nedan kan vara bra att lyfta och förklara inför lyssnandet. Barngrupper är olika och du väljer själv vilka ord och begrepp som lyfts. Detta är förslag på ord och begrepp.

 • flytt
 • att fly
 • skrämma iväg
 • bihotell
 • bikupa
 • en håla i trädet

Frågor

Använd frågor till att reflektera gemensam både före och efter ni jobbar med avsnitten. Vad kommer vi ihåg? Vad är sant?

Kråkan bygger sitt bo i höga träd, i Sverige i slutet av mars eller i början av april. Gamla bon repareras ofta och används på nytt. Underlaget består av torra kvistar. Ovanpå dessa läggs gräs, bastremsor, rötter med mera, därefter ett lager lera och innerst ull, hår, borst och andra mjuka fibrer.

 1. Varför var Birger bi upprörd när han kom hem till humlan Djojj?
 2. Vem har flyttat in i Birger Bis bikupa?
 3. Bor verkligen kråkor i bikupor eller i trädstammar?
 4. Kan bin prata med kråkor?
 5. Vad är skillnaden mellan bikupa och bihotell?
 6. Om du var Birger Bi vad skulle du ha sagt till kråkan?
 7. Vad skulle du sagt till kråkan om den tog något som var ditt och inte hens?

Arbeta vidare

Detta avsnitt handlar om bin och deras hem. Ni kan utforska och undersöka tillsammans hur ni kan bygga ett bihotell vid just er förskola. Koppla gärna aktiviteten till ämnen och använd olika tekniker.

 • Arbeta med språkförståelse och språklig medvetenhet exempelvis genom att skapa egna berättelser, att lyfta begrepp på olika språk eller att rimma.
 • Arbeta med naturvetenskap genom att undersöka naturen omkring er. Vilken natur behöver humlor och andra pollinatörer?   
 • Arbeta med matematik: antal, mätning, lägesord/prepositioner
 • Arbeta skapande med olika tekniker exempelvis genom att måla, bygga och konstruera 
 • Använd digital teknik, exempelvis lärplatta, ägget, digitalkamera, greenscreen eller pekboken i Tripp, Trapp, Träd-appen för att dokumentera.
episodebild

Längtan efter vatten.

Det är torka i trädgården och Djojj är så törstig. Hela trädgården håller på att vissna och Djojjs kompisar gömmer sig i skuggan. De måste tillsammans hitta vatten innan det är försent.

Om att hjälpas åt att lösa problem tillsammans ofta blir bättre än att göra det helt själv.

Begreppslista

Orden nedan kan vara bra att lyfta och förklara inför lyssnandet. Barngrupper är olika och du väljer själv vilka ord och begrepp som lyfts. Detta är förslag på ord och begrepp.

 • vissna
 • nektar
 • skugga
 • krälar
 • gyttja
 • störtade, att störta
 • kran
 • vattenslang
 • värme
 • droppa

Frågor

Använd frågor till att reflektera gemensam både före och efter ni jobbar med avsnitten. Vad kommer vi ihåg? Vad är sant?

Det vatten vi dricker kallas dricksvatten. I Sverige finns det fortfarande ganska mycket dricksvatten. Vårt dricksvatten används också till att tvätta sig med, i badbassänger och för att spola i toaletten. Tänk på att inte slösa med vatten.

 1. Varför håller trädgårdens alla blommor och växter på att vissna?
 2. Hur många moln på himlen fanns det ?
 3. Var hittade Djojj sin kompis Flugan Flax?
 4. Varför gömde sig Flax bakom ett löv?
 5. Vad fanns i dammen ?
 6. Var hittar de vatten?
 7. Kan djuren vrida på kranen på riktigt eller är det bara fantasi i sagan?
 8. Om du var en humla, var skulle du leta efter vatten någonstans?

Arbeta vidare

Detta avsnitt handlar om att hjälpa till genom att bygga en bivattnare eller ett insektsbad. Varför inte bygga ett eget? Ni kan utforska och undersöka tillsammans hur ni kan göra för att skapa en bivattnare eller ett insektsbad vid just er förskola. Koppla gärna aktiviteten till ämnen och använd olika tekniker.

 • Arbeta med språkförståelse och språklig medvetenhet exempelvis genom att skapa egna berättelser, att lyfta begrepp på olika språk eller att rimma.
 • Arbeta med naturvetenskap genom att undersöka naturen omkring er. Vilken natur behöver humlor och andra pollinatörer?   
 • Arbeta med matematik: antal, mätning, lägesord/prepositioner
 • Arbeta skapande med olika tekniker exempelvis genom att måla, bygga och konstruera 
 • Använd digital teknik, exempelvis lärplatta, ägget, digitalkamera, greenscreen eller pekboken i Tripp, Trapp, Träd-appen för att dokumentera.

Referenser / källor

https://sv.wikipedia.org

https://www.wwf.se/djur/humlor/ 

https://artsidan.se/2011/08/17/pollenkorgar/

https://www.svensktvatten.se