Seriebild

LärarhandledningRörelsefantasi

Genom att titta på Eva Lindströms fyra tecknade årstidsberättelser om vännerna Ines och Vega, kan ni skapa gemensam förförståelse och väcka intresset kring relationer, rörelse, årstidernas skiftningar och fantasilek. I musikvideorna hoppar, balanserar, kryper och snurrar förskolebarn i fantasifull miljö på green screen.

I denna serie får barnen på ett roligt och lättsamt sätt en introduktion till att arbeta med rörelseglädje. Serien innehåller även sånger kring avsnittens olika rörelsebegrepp som ytterligare ett sätt att befästa den nyvunna kunskapen. Hur gör man när man krälar, hasar, vinglar, kastar, fångar, står kvar?

Kombinera gärna denna serie med att ladda ner appen Tripp Trapp Träd, där du genom att först klicka på kikaren och sedan på rörelsefantasi, kan projicera årstidsbundna rörliga bilder med de sånger som förekommer i de olika avsnitten.

Syfte och målgrupp

Serien riktar sig till förskolan. Serien kan användas som komplement till undervisningen i rörelse för att framförallt bidra till glädjen över den egna kroppen, men även öka den egna koordinationsförmågan och kroppsuppfattningen. Den kan också ge ett utökat ordförråd och ordförståelse kring olika rörelsebegrepp. Genom rörlig bild och ljud kan du väcka barnens intresse till rörlig lek och egna konkreta upplevelser. Barnens rörelselek i green screen uppmuntrar också källkritiska funderingar.

I Läroplan för förskolan 2018, finns flera läroplanskopplingar som stödjer fantasi, reflektion och rörelse.

Fantasi:

Normer och värden: Genom att uppmuntra och stötta barnens fantasi och kreativitet, främjar förskolan barnens förmåga att skapa, leka och utforska olika uttryckssätt.

Kommunikation och språk: Förskolan ska erbjuda barnen möjlighet att använda språket för att uttrycka och förmedla sina fantasier och berättelser. Barnen kan till exempel få skapa och berätta egna sagor eller dramatisera olika situationer.

Rörelse:

Kropp och hälsa: Förskolan ska erbjuda barnen en stimulerande och variationsrik miljö som främjar deras motoriska utveckling och fysiska aktivitet. Det kan innebära att erbjuda olika lek- och rörelsematerial samt att uppmuntra barnen till fysisk aktivitet och lek utomhus.

Estetiska uttrycksformer: Förskolan ska erbjuda barnen möjlighet att utforska och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, såsom dans, musik och bild. Dessa aktiviteter innebär ofta rörelse och ger barnen möjlighet att uttrycka sig på olika sätt.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • fantasi och föreställningsförmåga
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Om handledningen

Att titta och lyssna tillsammans ger en gemensam upplevelse och förförståelse som kan vara start på ett temaarbete. Handledningen kan underlätta undervisningsplaneringen. Utgå alltid från den aktuella barngruppens behov. 

Struktur och upplägg

Handledningen innehåller:

 1. Avsnittsbeskrivning
 2. Begrepp
 3. Vidare aktivitet kopplat till avsnitten

Till varje avsnitt finns en berättelse och en sång. Dessa går även hitta i appen Tripp Trapp Träd, genom att klicka på kikaren.

Arbeta med programmet

Titta gärna igenom avsnitten på förhand och gå igenom begreppslistan för att anpassa till aktuell barngrupp.

Samtala sedan tillsammans med barnen om handling och begrepp. Det bra att ge tid för att låta barnen fundera kring de olika begreppen och även förmedla sina förkunskaper och hur orden kan sättas i olika sammanhang. Fundera också tillsammans med barnen, om de kan ge exempel på vad som är på låtsas och vad som är på riktigt.

Begrepp

Ta reda på vilken förförståelse som finns kring de ord som listats i begreppslistan inför varje avsnitt. Detta för att underlätta och skapa en gemensam förförståelse om vad som kommer att hända.

episodebild

Låt barnen inspireras av musik, bild och berättelse för att hoppa tillsammans. Ann Petrén berättar sagan  Ines och Vega på hösten av Eva Lindström. Efter berättelsen blir det musikvideo om hösten. Förskolebarn hoppar i löven med hjälp av green screen. Musik av Ulf Eriksson med sång av Felicia Egnell med låten Hoppa studsa jag kan vara som en boll.

Fyll på din rörelseglädje och begreppsförståelse med lite dans. Komplettera gärna undervisningen med att ladda ner appen Tripp Trapp Träd och använd dig av det material som finns om du klickar på kikaren. Där kan du till exempel hitta årstidsbundna fantasifulla miljöer som du kan projicera och på ett lustfyllt sätt locka fram barnens rörelseglädje.

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

 • Höst - övergången från sommar till vinter i Sverige. september, oktober, november
 • slumra - att vara halvvaken, sova lätt
 • pirra - känsla som känns kittlande eller stickande
 • seglar - färdas med hjälp av vindens tryck
 • vänder om - byta riktning tillbaka åt det håll man kom ifrån
 • spikrakt - någonting som är helt rakt utan avvikelser eller krökning
 • svävar - någonting befinner sig i luften utan att nudda marken
 • neråt - en riktning ner
 • släpar - dra någonting tungt
 • far iväg - rör sig bort med hög hastighet
 • sprattla - göra häftiga kroppsrörelser utan att komma någon vart
 • få fnatt - bli tokig
 • inunder - preposition under och vanligen inuti

Frågor

Att fundera på tillsammans:

 1. Varför hoppar bollen iväg av sig själv?
 2. Vad kan vi mer göra när det blåser ute?
 3. Barnen i avsnittet dansar framför en stor svamp. Hur stora är svampar på riktigt?

Arbeta vidare

Fortsätt att leka med rörelser och begrepp för att utveckla en kroppslig och språklig medvetenhet och utöka ordförrådet och ordglädjen. 

Fyll på rörelseglädje och begreppsförståelse och förstärk lärmiljön med projektionsbilderna som du hittar i KIKAREN i Tripp, Trapp, Träd-appen. 

 • Använd låten även utomhus och gör rörelser bland de riktiga höstlöven. Njut av kylan på kinderna.
 • Fundera på vad rörelse gör med ens känslor och koncentrationsförmåga
 • Undersök orden. Hur känns det när man får fnatt? Hur känns det när det pirrar?
 • Rimma på hoppa. Fundera på om det finns något motsatsord till hoppa. Kan hoppa betyda olika saker ?
 • Vad heter hoppa på de olika språk som finns på er förskola? Undersök och gör ett ordmoln till bilder av ett hopp.
episodebild

Låt barnen inspireras av musik, bild och en berättelse för att balansera tillsammans. Ann Petrén berättar sagan  Ines och Vega på vintern av Eva Lindström. Efter berättelsen blir det en musikvideo om vintern. Förskolebarnen balanserar på isen tillsammans med kompisarna. Musik av Ulf Eriksson med sång av Felicia Egnell med låten Armarna ut balanserar svävar

Fyll på din rörelseglädje och begreppsförståelse med lite dans. Komplettera gärna undervisningen med att ladda ner appen Tripp Trapp Träd och använd dig av det material som finns om du klickar på kikaren. Där kan du till exempel hitta årstidsbundna fantasifulla miljöer som du kan projicera och på ett lustfyllt sätt locka fram barnens rörelseglädje.

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

 • vinter - den årstid då det är som kallast: december, februari, februari
 • balansera - hålla sig i jämvikt
 • vingla - röra sig ostadigt
 • snubbla - tappa balansen
 • snorhalt - väldigt halt (t ex is)
 • varv - en cirkulär rörelse men kan också vara en plats där båtar byggs
 • hasa - släpa eller förflytta sig långsamt
 • värma upp - hetta, tina eller mjuka upp (t ex mat eller kroppen)

Frågor

Att fundera på tillsammans.

 1. När kan det vara svårt att hålla balansen? Testa gärna!
 2. Hur kan vi göra för att inte halka?
 3. Vad kan hända om vi halkar?
 4. Vilka rörelser kan du göra för att värma upp kalla händer?

Arbeta vidare

Fortsätt att leka med rörelser och begrepp för att utveckla en kroppslig och språklig medvetenhet och utöka ordförrådet och ordglädjen.

Fyll på rörelseglädje och begreppsförståelse och förstärk lärmiljön med projektionsbilderna som du hittar i KIKAREN i Tripp, Trapp, Träd-appen. 

 • Använd låten även utomhus och gör rörelser i snön. Lyssna på hur det låter när man rör sig i snön.
 • Fundera på vad rörelse gör med ens känslor och koncentrationsförmåga.
 • Undersök orden. Hur känns det när man vinglar? Hur känns det att få andas ut?
 • Fundera på varför det kan vara svårare att balansera när det är vinter. Hur kommer det sig att det kommer vit rök ur munnen när det är vinter?
 • Vad heter balansera på de olika språk som finns på er förskola? Undersök och gör ett ordmoln till bilder av någon som balanserar.
episodebild

Låt barnen inspireras av musik, bild och en berättelse för att krypa tillsammans. Ann Petrén läser sagan Ines och Vega på våren av Eva Lindström. Efter berättelsen blir det musikvideo om våren. Förskolebarnen kryper omkring bland vårblommorna. Musik av Ulf Eriksson med sång av Felicia Egnell med låten  På alla fyra kan jag krypa.

Fyll på din rörelseglädje och begreppsförståelse med lite dans. Komplettera gärna undervisningen med att ladda ner appen Tripp Trapp Träd och använd dig av det material som finns om du klickar på kikaren. Där kan du till exempel hitta årstidsbundna fantasifulla miljöer som du kan projicera och på ett lustfyllt sätt locka fram barnens rörelseglädje.

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen

 • vår - övergången från vinter till sommar i Sverige: mars, april, maj
 • krypa - röra sig framåt på händer och knäna
 • smälta - ändrar från fast form till vätska
 • plaska - få vatten att stänka
 • pöl - mindre vattensamling
 • kräla - röra sig framåt utan hjälp av fötter
 • spana - titta,speja
 • prassla - lätt knastrande ljud
 • stockar - trädstammar
 • pirr - kittlande eller stickande känsla
 • knoppen - outslagen blomma
 • virvla - rörelse nedåt i sakta fart

Frågor

Att fundera på tillsammans:

 1. Kan plask låta på olika sätt? När blir plasket bäst?
 2. Är det svårare att krypa i en stor pöl än på marken?
 3. Ett av barnen i avsnittet kryper på en liten körsbärsträdskvist. Går det göra på riktigt?

Arbeta vidare

Fortsätt att leka med rörelser och begrepp för att utveckla en kroppslig och språklig medvetenhet och utöka ordförrådet och ordglädjen.

Fyll på rörelseglädje och begreppsförståelse och förstärk lärmiljön med projektionsbilderna som du hittar i KIKAREN i Tripp, Trapp, Träd-appen. 

 • Undersök orden. Hur känns det när man kryper? Är det någon skillnad på att kräla och krypa? Hur gör man när man smyger?
 • Vad heter krypa på de olika språk som finns på er förskola? Undersök och gör ett ordmoln till bilder av någon som kryper.
 • Rimma på krypa.
 • Fundera på vad rörelse gör med ens känslor och koncentrationsförmåga
episodebild

Låt barnen inspireras av musik, bild och en berättelse för att snurra och rulla tillsammans. Ann Petrén berättar sagan Ines och Vera på sommaren av Eva Lindström. Efter berättelsen blir det musikvideo om sommaren. Förskolebarnen snurrar och rullar på sommarängarna. Musik av Ulf Eriksson och sång av Felicia Egnell med låten Jag kan rulla, snurra, tramsa.

Fyll på din rörelseglädje och begreppsförståelse med lite dans. Komplettera gärna undervisningen med att ladda ner appen Tripp Trapp Träd och använd dig av det material som finns om du klickar på kikaren. Där kan du till exempel hitta årstidsbundna fantasifulla miljöer som du kan projicera och på ett lustfyllt sätt locka fram barnens rörelseglädje.

Begreppslista

Begreppen i listan finns med i avsnittet. Lyft dem gärna före användning av programmen.

Beskriv begreppen med ord, tecken och bilder eller låt barnen gestalta orden med kroppen. Eftersom barngrupper ser olika ut kan det vara bra att lyssna igenom avsnittet innan för att se om det finns andra eller ytterligare ord och uttryck som också behöver presenteras för barnen.

 • sommar - den årstid som oftast är varmast i Sverige: juni , juli, augusti
 • snurra/rulla - en rörelse där man vrider sig om sin egen axel
 • tramsa - annat ord för att larva sig
 • svimma - förlora medvetandet för en kort stund
 • stacken - hög, trave förkortning av myrstack
 • kylväska - en väska som är isolerad och kan hålla kyla
 • trampa - annat ord för att sätta ner foten
 • härma - göra efter någon annan
 • utmattad - väldigt trött men kan ha svårt att komma till ro
 • trivs - har det bra
 • häcken - plantor i rad som kan rama in eller dela av en trädgård
 • öken - ett område där det nästan aldrig regnar

Frågor

Att fundera på tillsammans

 1. Vilket är lättast – att rulla nerför eller uppför backen?
 2. Vilket är roligast – att rulla eller att snurra?
 3. Ett barn i avsnittet svävar iväg i en stor bubbla. Går det göra i verkligheten?
 4. I sagan fantiserar Ines och Vega om att det brinner. Ines och Vega löser situationen med att svimma. Men hur är det i verkligheten egentligen?
 5. Vad ska man göra om det brinner i gräset?

Arbeta vidare

Fortsätt att leka med rörelser och begrepp för att utveckla en kroppslig och språklig medvetenhet och utöka ordförrådet och ordglädjen.

Fyll på rörelseglädje och begreppsförståelse och förstärk lärmiljön med projektionsbilderna som du hittar i KIKAREN i Tripp, Trapp, Träd-appen. 

 • Utforska tillsammans vad rörelse gör med ens känslor och koncentrationsförmåga!
 • Undersök orden: Hur känns det när man snurrar eller rullar? Vet man alltid var man kommer stanna? Blir man yr?
 • Rimma på rörelseorden i avsnittet.
 • Vad heter snurrar på de olika språk som finns på er förskola? Undersök och gör ett ordmoln till bilder av någon som snurrar.
 • Använd låten även utomhus och gör rörelser. Var är skönast att vara - i solen eller i skuggan?