Seriebild

LärarhandledningMå bra med Djuren på Djuris

Förmågan att kunna slappna av och att identifiera och uttrycka sina känslor är viktiga för oss alla för att må bra. Därför behöver man ge verktyg för barn att utveckla dessa förmågor redan när de är små. Med bekanta karaktärer från tv-serien Djuren på Djuris guidar radioserien Må bra med djuren på Djuris barnen på olika sätt att komma till ro och hantera sina känslor.

Med Må bra med djuren på Djuris får barnen även en möjlighet att träna förmågan att lyssna och skapa egna inre bilder, och samtidigt fylla på sitt ordförråd. Att lyssna tillsammans ger en gemensam upplevelse som man kan återkomma till. Innan du spelar upp ett avsnitt kan det vara bra att hjälpa barnen med strategier för att aktivt lyssna, exempelvis tips på hur man sitter eller ligger bekvämt medan man lyssnar.

Se gärna också

Djuren på Djuris
Djuren på Djuris - om känslor

Syfte och målgrupp

Syftet med serien är att lära sig att identifiera och uttrycka sina känslor på ett för andra och sig själv lämpligt sätt samt att få verktyg för att slappna av.

Serien riktar sig främst mot förskolan.

Om handledningen

Struktur och upplägg

Lärarhandledningen ger en kort bakgrund till varför arbetet med avslappning och känslor är viktiga i förskolan. Den länkar även vidare till det gedigna pedagogiska materialet till tv-serien Djuren på Djuris. I den finns det ett antal samtalsfrågor, övningar och material för att arbeta vidare med.

Avslappning

Alla mår bra av att slappna av. Då man lär sig att slappna av blir man bättre på att koncentrera sig, samarbeta, hantera stress och vara medvetet närvarande. Människor blir ofta gladare, mer kreativa, friskare, piggare och vänligare av tillräcklig återhämtning. Lugnet och stillheten känns som en varm och bra känsla i hela kroppen.

I förskolan är det ofta roligt och högt tempo under dagen, och särskilt efter stressande situationer behöver kroppen avslappning och sinnet utrymme att lugna ner sig. Lugnet och stillheten känns som en varm och bra känsla i hela kroppen.

Ibland behöver barnen hjälp med att slappna av. Det är bra att lägga in lugna stunder under dagen där barnet kan vila, läsa eller lyssna på ett program. Seriens program Kryp i hela kroppen, Den vandrande pricken, Sagomeditation, Skrattyoga med Janni och Lyssna på tystnaden använder olika metoder som fungerar som hjälp för att komma till ro. 

Tillhörande program

episodebild

episodebild

episodebild

episodebild

episodebild

Känslor

Känslor som glädje, sorg, ilska och rädsla är fundamentala för barn. Barnen möter hela tiden olika känslor, där några av dem kan vara så starka att de till och med kan kännas fysiskt. Det lilla barnet vet inte vad känslorna innebär eller vad som bör göras med dem.

Att ge stöd åt utvecklingen av emotionella färdigheter bygger på att barnet lär sig känna igen, namnge och acceptera olika sorters känslor. Det är också viktigt att barnet förstår att hen är värdefull med alla sina känslor.

Att lära sig identifiera och uttrycka känslor är grunden för att kunna hantera dem även när de blir besvärliga, och agera på sätt som är lämpliga för olika situationer eller enligt egna önskemål. Det är färdigheter som ständigt utvecklas.

Empati har en betydelsefull funktion i gruppaktiviteter. Förutom att känna empati behöver ett barn också beredskap att agera på ett sätt som stödjer andra barn. Förmågan att leva sig in i en annan persons situation är något, som behöver tränas. Att öva på att lösa konflikter, be om förlåtelse och förlåta och trösta varandra är kamratfärdigheter som man lär sig tillsammans med andra. Övningen ökar sammanhållningen i gruppen, det blir det roligare att vara kompisar och leka tillsammans igen. Programmen Sluttråkad, Arga Fiolin, Ödlis är död, Rädd efteråt, Det bästa med idag, Hur låter känslan och Jag är bra  ger bra grund för samtal om känslor i barngruppen. I den gedigna lärarhandledningen till tv-serien Djuren på Djuris finns för barngruppen anpassade samtalsfrågor och övningar.

Tillhörande program

episodebild

episodebild

episodebild

episodebild

episodebild

episodebild

episodebild

Referenser / källor

Vill du veta mer om hur man kan arbeta vidare med känslor och avslappning kan du läsa det pedagogiska materialet till tv-serien Djuren på Djuris.