Seriebild

LärarhandledningBarnradions bokpris 2023

I serien Barnradions bokpris samtalar barn om böcker och hur man tänker om det man läst. Genom serien vill vi locka barn till läsning, till bokprat och till att hitta de böcker som skulle kunna ge en riktigt stor läsupplevelse.

Som lärare har du, tillsammans med din klass, även möjlighet att lyssna till och arbeta med andra utvalda böcker från Barnradions bokpris tidigare säsonger:

Se gärna också

Barnradions bokpris 2022
Barnradions bokpris 2021

Syfte och målgrupp

Seriens syfte är att skapa intresse för både läsning av skönlitteratur men också för lyssnande. Med hjälp av programmen och handledningen kan du som lärare fördjupa elevernas förståelse för vikten av att läsa - men också av lusten för att både läsa och lyssna, och att prata om det lästa.

Programserien riktar sig till elever i årskurs 4-6.

Skolans uppdrag, Lgr22:

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Ämnets syfte, svenska, Lgr22:

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll, åk 4-6, Lgr22:

 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, be­grepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.
 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och kän­s­lor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i sam­band med demokratiska beslutsprocesser.
 • Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och öv­ri­ga världen.

Om handledningen

Programmen ger en modell för hur arbete med skönlitteratur kan genomföras kopplat till egna bokval.

Som lärare kan du överta programledarens roll och låta eleverna följa de samtal som barnen i avsnitten genomför. I reflekterande samtal passar det bra att lyssna mellan och bortom raderna. Hur är de olika personerna som vi möter i böckerna? Hur utvecklas personerna genom berättelsen? Känner eleverna igen sig i någons personlighet eller upplevelser? Låt också eleverna göra kopplingar till andra texter, berättelser eller egna erfarenheter. 

Ta hjälp av de konkreta förslagen under "Struktur och upplägg" för att väva in serien i din undervisning.

Struktur och upplägg

Innan lyssning

● Lyssna själv till programmen.

● Bekanta dig med böckerna.

● Hitta information om författare och illustratör.

● Fundera över vilka elevaktiviteter som kan vara möjliga under själva lyssnandet: anteckningar med frågor, ord eller åsikter för det gemensamma samtalet i klassrummet.

● Hitta länkar till böckernas omslag.

● Hitta länkar till smakprov ur boken.

● Hitta länk till författarens hemsida.

● Hitta länk till illustratörens hemsida.

Arbeta med programmet

Förförståelse

Skapa en gemensam grund att utgå från. Hjälp eleverna med förförståelse genom att prata om handlingen och centrala begrepp.

Låt eleverna fundera över vad de tror kommer att hända i avsnittet med hjälp av aktuella ord och begrepp. Här är EPA (arbeta: enskilt, par, alla) en bra metod att arbeta efter. Eleverna får träna på att skapa egna, inre bilder. Eleverna kan också skriva eller rita vad de tror kommer att hända.

Presentera de fem böckerna 

Ta hjälp av följande frågor:

 1. Varför blev just dessa böcker utvalda?
 2. Vilka böcker blev inte valda?
 3. Vem/vilka valde ut böckerna?
 4. Vilka var de andra böckerna?
 5. Hur gick urvalet till?
 6. Varför tror ni att just dessa böcker blev de som juryn fick i uppdrag att läsa?

Till varje bok finns också en författarfråga. Ta hjälp av den för att få eleverna att fundera över författarens tankar kring boken hen skrivit. Genom att ställa en fråga till författaren kan vi i samtal medvetandegöra rösten bakom det skrivna ordet, och få förståelse för att författare har tankar om teman och motiv som framträder i boken.

Både älgkung och pärlbärare ryms i den stora, djupa skogen som omger byn Vidås. En dag skakas byn av en hjärtlös rasist som kränker både Klara, Aron och Sunee. Det blir upptakten till ett magiskt äventyr där rättssystemet behöver hjälp av skogens krafter. En bok där död och sorg får lov att skänka hopp. Och se upp med att förolämpa potatis …

Frågor

Arbeta med omslaget

 1. Hur lockar omslaget att läsa boken?
 2. Vad ger omslaget för information?

Arbeta vidare

Arbeta med en eller flera av frågorna för att tillsammans få en djupare förståelse för boken och dess innehåll.

 • När två äldre jägare säger rasistiska saker om Klara och Aron och dessutom tar Sunee på brösten, svarar Sunee med kraftigt våld. Får man aldrig använda våld eller kan det vara berättigat ibland? Diskutera.
 • Vätten Anna levde antagligen redan när potatisen kom till Sverige, och tydligen lever hon än. Hur är hon, denna udda varelse, och vad bryr hon sig om i nutiden?
 • För att ta sig igenom den hemliga tunneln till Pärlbäraren, behöver Klara ta hjälp av taxen Svante. Priset blir högt. Vad är det som finns där, på andra sidan tunneln?
 • Miljöbeskrivningarna och de magiska karaktärerna är viktiga i “Pärlbäraren”. Vilken är din favorit av alla dessa skogsväsen som vi möter i boken? Varför?
 • Nils Erik gråter och ångrar det han har gjort när han väl får tillbaka sitt hjärta. Hur bemöter vi den som på riktigt ångrar sig? Vad kan vara svårt att förlåta?

Författarfråga till Maria Hellbom: Tror du att det finns människor som inte vill ha tillbaka sitt hjärta – och varför, i så fall?

Vem är det som hemsöker stugan? Vem är pojken med de vita ögonen? Något står i alla fall inte rätt till när Axels familj kommer till semesterstället; en avskild stuga mitt ute i skogen. Det blir en spännande jakt i lika högt tempo som man läser ut boken, men vem jagar vem?

Frågor

Arbeta med omslaget

 1. Hur lockar omslaget att läsa boken?
 2. Vad ger omslaget för information?

Arbeta vidare

Arbeta med en eller flera av frågorna för att tillsammans få en djupare förståelse för boken och dess innehåll.

 • Vad är det som gör att stugan hyrs ut trots farligheterna?
 • Boken utspelar sig i en skog. Vilka är fördelarna med att låta en otäck historia utspela sig där?
 • Hur hade de fyra olika vuxna kunnat agera annorlunda för att förhindra att historien gick som den gick?
 • I slutet har hela familjen blivit zombies. Om de hade klarat sig, hade du tyckt bättre eller sämre om boken då? Varför?
 • Hur skulle boken bli som film, tror du? Hade du vågat se den?

Författarfråga till Thomas Halling: 

Slutet på boken är inte ett klassiskt lyckligt slut, där Axel besegrar zombiepojken. Hur tänkte du när du skrev slutet?

I Johns trädgård finns det en kub. Inuti kuben sitter en pojke instängd. Staten vill ”anpassa” honom eftersom de anser att hans föräldrar är kriminella. Relationen mellan pojken och Johns familj växer sig allt starkare med tiden. Och i den Yttersta vildmarken rör sig en aktiv motståndsrörelse. En tät och iskall dystopi någonstans i Sverige.​

Frågor

Arbeta med omslaget

 1. Hur lockar omslaget att läsa boken?
 2. Vad ger omslaget för information?

Arbeta vidare

Arbeta med en eller flera av frågorna för att tillsammans få en djupare förståelse för boken och dess innehåll.

 • Hur tänker du kring själva kuben i boken? Varför finns den? Varför kan den bara öppnas utifrån? Hur ser den ut inuti?
 • Personerna i boken är alla sammansatta, de onda är också snälla och de goda är lite taskiga. Hur påverkar det din inställning till de olika karaktärerna?
 • Förhållandet mellan pojkarna förändras efter ett tag till det positiva. Vilket tillfälle är brytpunkten och varför tror du att det händer just då?
 • Kuben utspelar sig i framtiden, men hur långt in i framtiden tror du? Motivera ditt svar.
 • Kan du historien om Bröderna Lejonhjärta? Vilka likheter kan du hitta mellan berättelserna?

Författarfråga till Nils Lundqvist

Hur fick du idén till boken?

När familjen reser till Tyskland på semester blir Gabriel, mellanbarnet, kvarglömd. Samtidigt upptäcker han att någon hotar att bränna ner skolan. Varför måste Gabriel göra en massa konstiga uppdrag för att förhindra det? Tur att han har sin speciella granntant i lägenheten ovanför. Hon blir tryggheten i den bisarra veckan. En skruvad vardagshistoria med mycket värme och humor.

Frågor

Arbeta med omslaget

 1. Hur lockar omslaget att läsa boken?
 2. Vad ger omslaget för information?

Arbeta vidare

Arbeta med en eller flera av frågorna för att tillsammans få en djupare förståelse för boken och dess innehåll.

 • Gabriel blir kvarglömd hemma, ensam med sin hund. Vad hade du gjort om det hade hänt dig?
 • Hur tror du Gabriels föräldrar känner sig när de upptäcker att både Gabriel och Beppe saknas i bilen? På vilka sätt blir Beppe extra viktig för Gabriel denna ensamma vecka?
 • Försök att komma på allt du faktiskt fått reda på om Gabriels granne. Gör en tankekarta och rita grannen i mitten av tankekartan. Sedan fyller du på kartan med all information du har om henne. 
 • Gabriel är totalt bortglömd, även av sina kompisar. Hur tycker du att Amal och Joel kunde gjort annorlunda?
 • Hur tror du att det kommer att gå för Gabriel och Emmy, efter att boken tar slut?

Författarfråga till Christina Lindström: Du har skrivit en rolig och charmig bok, något av det svåraste som finns. Hur vet du vad läsarna kommer att skratta åt?

Hugo har en ovanlig pappa som försvinner ibland. Men denna gång har han varit borta länge. Momo är Hugos bäste ovän, och det omaka paret ger sig ut i snön för att leta efter pappan. Är hjärtat en bedräglig kompass eller kommer det att hjälpa dem?

Frågor

Arbeta med omslaget

 1. Hur lockar omslaget att läsa boken?
 2. Vad ger omslaget för information?

Arbeta vidare

Arbeta med en eller flera av frågorna för att tillsammans få en djupare förståelse för boken och dess innehåll.

 • Hugos pappa är inte som alla andra pappor. Hur hanterar Hugo och hans mamma det? Ge exempel.
 • Hugo är trygg med skogens ljud och dofter medan Momo är rädd för, och okunnig om, den svenska naturen. Utan att tänka ger sig pojkarna ut tillsammans i skogen för att leta efter Hugos pappa. Vilka saker tycker du att de borde haft med sig?
 • I början av boken bestämmer Momo och Hugo att de är bästa ovänner, vad menar de med det? Vad är det som gör att de sedan blir bästa vänner?
 • Vi får läsa om Momos resa till Sverige. Berätta kort om den. Vad väckte hans historia för känslor i dig?
 • Vad menas med titeln “Kompassens hjärta”?

Författarfråga till Anna Thulin: Tycker du att det är säkert att följa sitt hjärta eller kan du hamna fel om du gör det?

episodebild

I det här avsnittet ska juryn utse vilken som är den bästa boken! Det är ett stort ansvar. I Barnradions bokpris är det barn som väljer vinnarboken och vilken författare som förutom äran får 30 000 kronor i prispengar

Frågor

Att välja bok
Juryn säger i programmet att boksamtalen påverkat deras syn på de olika böckerna. Hur kommer det sig, tror du? Tror du att din syn på en bok kan påverkas genom att du diskuterar en bok med andra?
 1. Vad är det som får dig att läsa en bok?
 2. Vad är det som får dig att välja bort en bok?
 3. Hur kan tips från skolbiblioteket och andra bibliotek hjälpa dig?
 4. Hur hittar du en bok som du blir sugen på att läsa? Hur avgör du att du vill läsa just den boken?

Arbeta vidare

I programmet måste juryn motivera sitt val av vinnarbok. Försök att sammanfatta varje bok med en mening. Vad är det viktigaste för varje bok?

Vilken bok skulle du rösta på? Motivera ditt val!