Seriebild

LärarhandledningSeniorsurfarna - återträffen

Programserien Seniorsurf@rna vill inspirera fler att prova på och lära sig mer om digitala tjänster för att kunna delta i och påverka samhället. Handledningen bidrar med konkreta förslag på tips och övningar som ökar den vardagliga användningen och leder till en mer aktiv digital vardag. 

I säsongens program ligger fokus på att deltagare från tidigare säsonger återvänder och delar med sig av sina erfarenheter sedan förra gången de deltog.  

Syfte och målgrupp

Syftet med handledningen är att inspirera till att våga prova nya digitala saker och ha roligt samtidigt. Ökad kunskap bidrar också till en säkrare och mer aktiv digital vardag. För att hålla sig digitalt aktiv upp i åren är en genomgående tanke i handledningen att uppmuntra till daglig användning; ”daglig digital motion”, där både hand, öga och hjärna motioneras genom telefonanvändningen.

Handledningen, liksom programmet, vänder sig främst till den som är senior, men fungerar även för andra som vill bli säkrare användare och känna en större digital delaktighet. 

Om handledningen

Struktur och upplägg

Handledningen är ett stöd till en studiegrupp som följer serien tillsammans. Du kommer att möta sex olika teman som tar upp flera av de digitala funktioner och tjänster som visas i programmen. Utöver det inledande temat ”Att lära sig och att komma ihåg” kan de övriga fem temaområdena användas i valfri ordning. Låt gärna deltagarna bestämma denna ordning utifrån intresse och kunskap.

Daglig digital motion

Det finns många bra och intressanta användningsområden för våra mobiltelefoner, men vad som upplevs som bra och intressant är väldigt individuellt. Försök att tillsammans hitta vad som är roligt och ger mervärden för varje enskild deltagare. För det vi gör ofta blir vi bra på och det vi gör sällan upplevs kanske som krångligt och onödigt, inte minst när det gäller digital teknik. 

”Daglig digital motion” är ett begrepp utvecklat av pedagogikforskaren Ulli Samuelsson och den pensionerade läkaren Elsa Ask. På samma sätt som ett fysiskt aktivt och rörligt liv skapar bättre hälsa och välmående leder en aktiv och kontinuerlig användning av den digitala tekniken till en högre grad av digital delaktighet och digital trygghet i vardagen.

Arbeta med programmet

Tips till ledaren

Som cirkelledare förväntas du inte att kunna allt, utan tillsammans med de andra deltagarna upptäcker du mobiltelefonens möjligheter och blir en bekvämare användare. 

Tänk på att både vana och ovana användare utmanas av att tekniken ständigt förändras, så ingen är fullärd och alla stöter på problem. För ovana användare är ofta bristen på användning ett hinder i sig. Appar och tjänster som används sällan kan upplevas som svåra, det blir en utmaning varje gång de ska användas, men även telefonen i sig kan upplevas krånglig. 

Utforska gärna själv de olika funktionerna som gruppen ska testa före träffen. Om ett uppdrag innebär att kunna kommunicera med andra genom en app, kan det vara bra om du som ledare också är beredd att delta i kommunikationen via appen.

Avsnitten är fyllda av skratt. Anteckna roliga citat och händelser som du kan påminna deltagarna om när det är dags för dem att prova på olika appar och funktioner.

Försök att få en överblick över tekniken. Hur många enheter kommer ni att ha tillgång till i gruppen? Deltagarna kan arbeta tillsammans och dela på en telefon. Alla övningar på träffarna går att göra med en smart telefon eller en surfplatta. Den som ska bekanta sig med tekniska prylar måste testa sig fram och öva. 

Se till att alla aktiverar BankID i god tid. För att delta i de praktiska övningarna under temat ”Betala, beställa och parkera” behöver deltagarna ha aktiverat BankID säkerhetsapp på sin telefon. Ta upp det i god tid innan ni ska gå igenom temat eftersom det kan krävas kontakt med bank, tillgång till dator, bankdosa och nationellt id-kort eller pass med chip för att få tillgång till BankID. 

Tänk även på att BankID säkerhetsapp inte fungerar med andra operativ-system än Android och iOS. Den som inte har erfarenhet av att göra sina bankärenden över internet kan få hjälp på sitt bankkontor med att tillgå denna tjänst.

Titta tillsammans eller titta i förväg? Ska ni titta på avsnitten tillsammans eller komma till träffen färdigtittade? 

 • Om ni arrangerar gemensamma visningar i lokaler som erbjuder inkluderande teknik är en lokal med teleslinga bra. Teleslingan tar ljudet trådlöst direkt till hörapparat-användare så att avståndet till ljudkällan inte blir avgörande. 
 • Om deltagarna ska komma till träffen färdigtittade behöver alla kunna hitta till produktionen och ha möjlighet att streama från UR Play.  På många bibliotek finns lånedatorer för den som inte har möjlighet att streama hemma.

Lyft frågor med varandra, som att fotografera varandra, inte sprida bilderna utan godkännande och inte dela lösenord. Även frågan om att dela sina kontaktuppgifter inför de uppdrag som handlar om att skicka meddelanden till varandra.

Utforska tillsammans! Idén är att gruppen utforskar tekniken tillsammans. Ledaren ska inte vara ”experten”.

Ha så roligt! 

Uppdragen i handledningen hänvisar till konkreta minuter i avsnitten

De sex temana innehåller olika förslag på övningar och uppdrag. Varje enskilt uppdrag kopplar till förslag på specifika minuter gruppen kan titta tillsammans på ur olika avsnitt. 

Följ länken till avsnittet och dra fram tidslinjen i avsnittet till den föreslagna tidskoden (rätt starttid).  

Att lära sig och att komma ihåg

De deltagare i programmet som kommit ihåg mest sedan sist de sågs är de som använder sin mobiltelefon ofta. Om det går allt för långt tid mellan de tillfällen som vi använder mobilen blir det lite av nystart varje gång, för att inte tala om att komma ihåg lösenorden mellan de olika tillfällena. Det finns ett citat som låter "Ju mer jag tränar desto mer tur får jag!" Ett intressant citat som vi ska återkomma till i ett av uppdragen nedan.

Förmodligen har deltagarna i denna studiecirkel också olika erfarenheter och behov av att använda den digitala tekniken. Under detta tema är det fokus på grundläggande användning och funktioner, men det kan också vara lämpligt att diskutera vad som skiljer en mobiltelefon från en surfplatta.

Begreppslista

 • Android
 • app
 • googla
 • Iphone
 • mobiltelefon
 • smart telefon
 • surfplatta
 • svajpa
 • sökverktyg
 • webbsida

Frågor

 1. Vad använder du din mobiltelefon till mest?
 2. Finns det något du skulle vilja använda din mobiltelefon till som du inte gör idag?
 3. Varför blir det olika resultat vid de olika sökningarna i Uppdrag 3? Hur kan detta påverka när du söker information?
 4. Hur kan man använda den digitala kalendern så att den blir en hjälp i vardagen?

Arbeta vidare

UPPDRAG 1: Lär känna mobiltelefonen

Före uppdraget är det bra att se till att alla kan backa tillbaka efter att ha stegat sig fram i olika funktioner. Stäm även av så att alla har koll på ”hemknappen” på de telefoner som den finns på. Introducera begreppet ”svajpa” och testa vad det händer för olika saker beroende på hur och när man svajpar. Prata om vad wifi innebär och att det kan finnas tillgång till wifi på många olika platser i samhället. Inte minst av allt, försök förmedla en trygghet i gruppen och var tydlig med att telefonen inte exploderar om man trycker fel!

Titta gärna på följande minuter ur avsnitt 1: 04:15-06:12 

Arbeta i par eller grupp om tre, med minst en telefon.

1. Testa vad som händer om man trycker på de olika knappar som finns på telefonens sidor. Använd hemknappen, om den finns, samt svajpa över skärmen för att se vad som händer.

2. Leta upp telefonens ”Inställningar” för att titta om telefonen är ansluten till ett gemensamt Wi-Fi. Testa att stänga av och sätta på Wi-Fi.

3. Leta fram var i inställningar man aktiverar skärmlås. Undersök vilka olika typer av skärmlås som telefonen erbjuder (vanliga skärmlås är touch-id, ansiktsigenkänning, mönster, pinkod och lösenord).

UPPDRAG 2: Skapa en e-postadress och skicka mejl till varandra

Titta gärna på Seniorsurfarskolan från en tidigare säsong om att skaffa e-post. 

Ofta behövs en e-postadress för att kunna använda olika tjänster och appar. Därför är det viktigt att deltagarna har ett e-postkonto och även har en app för e-post installerad på telefonen.

Arbeta i par, med minst en telefon i varje par.

1. Välj ett av alla företag som erbjuder kostnadsfria e-postkonton, till exempel Gmail från Google eller Outlook från Microsoft.

2. Välj ett användarnamn, till exempel för- och efternamn. Om det önskade användarnamnet är upptaget går det inte att registrera. Addera i så fall siffror eller använd ett smeknamn för att skapa e-postadress.

3. Skapa ett klurigt lösenord.

4. Skriv in övriga uppgifter för registrering och lämna mobilnummer eftersom det kan användas för att återställa lösenord via sms.

5. När allt är klart, logga in och skicka ett mejl till varandra.

För att få tillgång till mejlen i telefonen behövs ytterligare några steg:

6. Gå till inställningar.

7. Leta fram funktionen “att lägga till konton”.

8. Välj Gmail (Google), Outlook (Microsoft) eller annat, beroende på vilken e-posttjänst som ska läggas till på telefonen.

9. Skriv in e-postadress och lösenord.

10. Nu kommer all e-post att dyka upp på mobiltelefonen.

UPPDRAG 3: Googla för information

Att ”googla” har blivit synonymt med att söka efter något på internet, oavsett vilket sökverktyg som används. Det här kan vara bra att förtydliga och börja med att prata om vilka appar som deltagarna har tillgång till som det går att ”googla” på. Tänk på att använda ”tillbaka-funktionen” för att gå tillbaka till sökträffarna

Titta gärna på följande minuter ur avsnitt 1: 11:03-12:22

Arbeta i par eller grupp om tre, med minst en telefon.

1. Leta upp telefonens webbläsare eller fältet med Google-sök som finns på många telefoner vid inköp. Några vanliga webbläsare är Safari, Google Chrome och Edge.

2. Skriv in texten Ju mer jag tränar desto mer tur får jag i sökfältet.

3. Klicka på en av länkarna. Vad får du fram för information om texten? Använd ”tillbaka-funktionen” för att gå tillbaka till listan med sökträffarna.

4. Pröva nu att skriva in samma text men inom citattecken, ”Ju mer jag tränar desto mer tur får jag”. Blir resultatet det samma?

UPPDRAG 4: Använda kalenderappen

I mobiltelefonen finns det en kalenderapp och den kan vara en bra funktion för att få hjälp med att komma ihåg saker.

Titta gärna på följande minuter ur avsnitt 1: 18:10-20:00)

Arbeta i par, med minst en telefon i varje par.

1. Leta upp kalenderappen som finns i din telefon, det är den app som visar veckodag och datum. Det finns även andra kalenderappar som går att ladda ner. Klicka på appen för att öppna kalendern.

2. Klicka på plustecknet för att skapa en kalenderhändelse.

3. Lägg in datum och klockslag för nästa tillfälle av denna studiecirkel.

4. Skapa en påminnelse (Notis i iPhone och klocksymbol i Android) så att telefonen påminner dig 1 timme innan du ska vara på plats.

5. Upprepa detta för resterande träffar framåt och utforska sedan hur det ser ut när i kalendern när det finns aktiviteter inlagda.

Fler saker att prova! 

 • För in händelser och aktiviteter från din papperskalender till kalendern i mobilen. Lägger du in födelsedagar, läkarbesök och andra viktig aktiviteter som kan kräva planering kan det vara bra att lägga in en påminnelse en eller flera dagar i förväg.
 • Du kan också lägga in anteckningar i den digitala kalender med kompletterande information som adressen dit du ska, inköps- eller packlistor, önskelistor inför helg- och födelsedagar mm.
 • Fortsätt med att googla efter information. Tänk på att du inte alltid behöver skriva hela meningar utan att det kan räcka med att skriva de viktigaste orden, de ord som är unika för det du söker efter. Istället för att skriva Vad heter Upplands landskapsblomma? så räcker det med att skriva Upplands landskapsblomma eller landskapsblomma Uppland.

Hur fungerar Google? Hur får man sina sökresultat? Se Internetstiftelsens klipp på YouTube: Så fungerar Google – därför får du just dina sökresultat.

Mobiltelefonen för nöje som ger nytta

Genom att hitta användningsområden som upplevs som roliga, intressanta och skapar mervärde kan man få den mest osäkra eller skeptiska personen att vilja använda sin mobiltelefon. Det är väldigt få personer som blir aktiva användare genom internetbanken eller 1177. 

Vad som upplevs som roligt och intressant är väldigt individuellt och tanken med detta tema är att tillsammans försöka utforska vad som kan leda till daglig digital motion för deltagarna i just din grupp.

Begreppslista

 • chat
 • filter
 • instagram
 • tutorials
 • selfie
 • SnapChat
 • Youtube

Frågor

 1. Är spel något som ni kommer att använda er av? Finns det någon i gruppen som vill ha en spelkompis att kunna utmana och tävla mot eller med utanför träffarna?
 2. Vilka användningsområden i vardagen ser ni med kameran i mobilen? Hur kan man gå tillväga om man vill ha utskrifter av bilder man tagit med mobilen?
 3. Är social medier som Instagram något som är intressant? Finns det några andra sociala medier som är intressanta? Finns det saker att tänka på eller vara försiktig med vid användningen av sociala medier?
 4. Vilken nytta kan det finnas med YouTube och tutorials, vad skulle ni vilja bli bättre på?

Arbeta vidare

UPPDRAG 1: Spela ett spel

Att spela spel är inte bara ett sätt att få tiden att gå eller för att tävla mot varandra. Att spela spel kan också innebära att man skapar en trygghet och fingerfärdighet i att använda mobiltelefonen. Förbered träffen genom att ta fram några lämpliga appar som exempelvis Yatzy, pussel, patiens, Sudoku, ordflätor mm. I avsnitt 3 spelar deltagarna Quizkampen, ett roligt och lärorikt spel att utmana varandra i. Uppmuntra gärna deltagarna att skaffa spelkompisar i gruppen som de kan fortsätta att spela spel tillsammans med.

Titta gärna på följande minuter ur avsnitt 1: 23:24-24:05 (hämta appar)

Titta gärna på följande minuter ur avsnitt 3: 22:57-25:07

Arbeta i par, med minst en telefon.

1. Börja med att i hela gruppen prata om vilka spel ni gillar eller vilka spel som ni spelat mycket tidigare.

2. Utforska om det finns någon gratis-app för de spel som nämns. Om ni inte hittar det tipsa varandra i gruppen om olika spelappar som är gratis och som ni upplever fungerar bra.

3. Ladda ner en eller flera appar och utmana varandra i att spela dem.

UPPDRAG 2: Använda kameran

I mobiltelefonerna finns en kamera som skapar många möjligheter i vardagen. Den mest uppenbara användningen är förmodligen att dokumentera händelser i vardagen och vid festligheter. Men kameran kan användas till så mycket mer för att både underlätta och underhålla. Som exempels kan kameran användas som hjälp till att läsa och spara finstilta texter eller för att spara handskrivna noteringar och inköpslistor. Ta gärna med en vara eller förpackning där innehållet står med väldigt liten stil.

Arbeta i par eller grupp om tre, med minst en telefon.

1. Utforska på vilka olika sätt som det går att öppna kameran. Att öppna från startskärmen är ofta det snabbaste sättet om man vill fånga en aktuell situation.

2. Gå igenom hur man växlar mellan att ta en bild och spela in en film samt hur man vänder kameran för att ta en selfie. Avsluta med att ta en selfie och en ”groupie” dvs en bild på samtliga i den grupp om två eller tre som samarbetar.

3. Undersök var bilder och filmer sparas och hur man kan titta på de bilder man sparat.

4. Öppna kameran och rikta linsen mot en finstilt text eller en handskriven lapp. Testa hur texten kan förstoras genom att zooma in både innan och efter bilden har tagits.

UPPDRAG 3: Instagram

Att ta bilder och filmer och spara i telefonen kan vara ett sätt att skapa minnen. I sätt att dela sina bilder och filmer med andra är att använda Instagram. Instagram är en app för att dela foton och där man endast använder sig av korta texter, det är bild eller filmer som är i fokus. Värt att tänka på är att det går att välja om det bara är vänner som ska kunna se bilderna, eller om de ska ligga öppet för alla som använder Instagram.

Titta gärna på följande minuter ur avsnitt 2: 07:27-14:25 

Tips om färdighetsklipp från tidigare säsong av Seniorsurfarskolan. ”Hur funkar Instagram och Facebook”

Arbeta i par eller grupp om tre, med minst en telefon.

Dela bilder med Instagram

1. Ladda ner appen för Instagram och skapa ett konto. Har man redan ett Facebook-konto går det och logga in med samma användarnamn och lösenord. Välj gärna att spara dina användaruppgifter om du tror att du kommer att använda Instagram ofta, så behöver du inte logga in varje gång.

2. Välj en bild från bildbiblioteket i telefonen och lägg ut den så att bara nära vänner kan se den.

3. Gå in och titta på varandras bilder i Instagram och gilla dem.

4. Sök efter någon känd person eller idrottsman på Instagram och se vilka bilder som delas av dem.

Uppdrag 4: Lära sig via mobilen - tutorials

Det finns en uppsjö av instruktionsfilmer, på engelska kallade tutorials, på internet. Man kommer åt dem genom att söka via en webbläsare eller genom att använda sig av appen YouTube där många av dem finns publicerade. För den som vill lära sig något nytt, eller bli bättre på något man redan kan, är detta en guldgruva.

Titta gärna på följande minuter ur avsnitt 3: 12:00-15:20

1. Ladd ner YouTube till telefonen.

2. Sök på ”Den blomstertid nu kommer – tutorial”

3. Testa de olika temaområden som finns längst upp på skärmen i YouTube

Vad tycker du är roligt? 

Det finns mycket olika underhållning att ta del av via telefonen. 

 • På YouTube finns inte bara instruktionsfilmer utan även inspelningar från konserter, föreläsningar och olika händelser. Sök genom att använda förstoringsglaset.
 • Via appen SVT Play kan du titta på allt från aktuella nyheter till äldre serier och filmer. För det sistnämnda väljer du kategorin Öppet arkiv. Kanske kan du hitta någon gammal inspelning med Siw Malmqvist!
 • Det finns även appar för att läsa tidskrifter, lyssna på ljudböcker, hålla koll på vart flygplanen ovanför dig är på väg. Ditt bibliotek kan hjälpa dig med en app för att låna ljudböcker gratis som du kan lyssna på i telefonen.

Mobiltelefonen som hjälp i vardagen

För att kunna vara digitalt delaktig och se till att få sin dagliga digitala motion är det bra att ha för vana att alltid ha telefonen nära till hands. Telefonen fungerar till så mycket mer än att ringa med, och det kan dyka upp användningsområden när man minst anar det. Finns telefonen till hands går det alltid att söka efter ett svar på en fråga eller ladda ner en app som kan hjälpa till. 

Här kommer två vardagsexempel på användningsområden, andra kan exempelvis vara att ha ett vattenpass i telefonen, eller en linjal som appar i mobilen. För den som spelar ett instrument kan det vara värdefullt med en metronom i telefonen

Begreppslista

 • dela position
 • GPS-koordinater
 • QR-kod
 • wikipedia

Frågor

 1. Har någon i gruppen kommit på något eget ”smart” användningsområde för telefonen i vardagen?
 2. Finns det någon aktivitet eller tjänst som ni ofta utför, eller har behov av, där en app hade varit bra?
 3. Vilka för- eller nackdelar ser ni med att appar och QR-koder dyker upp i många olika sammanhang i samhället?

Arbeta vidare

UPPDRAG 1: Dela plats och hitta hem med kart-app

Telefonens kart-app håller reda på var man befinner sig, en funktion som går att använda på flera sätt. Genom att lägga till vad som är ”hemma” i kart-appen kan man som exempel få information om hur lång tid det tar att färdas mellan hemmet och olika platser. Appen håller också koll på var man befinner sig för tillfället. Det innebär att det går att dela platsinformation med andra för att de ska kunna ta sig dit oavsett om man är bra på att ge en vägbeskrivning eller inte.

Titta gärna på följande minuter ur avsnitt 2: 17:41-18:29

Arbeta i par, med minst en telefon i varje par.

1. Öppna den kart-app som följer med i telefonen eller ladda ner appen Google Maps som är den app som Ewa och Claes använder i avsnitt 2. Både på iPhone och Android följer det med en kart-app som fungerar bra att använda.

2. Sök upp funktionen för att dela plats och skicka den till en av de andra deltagarna.

3. Sök på er hemadress eller någon annan plats/ort och undersök hur lång tid det tar att resa dit med olika färdmedel.

4. Fortsätt att undersöka de olika möjligheter som finns med kart-appen så som olika vyer (kartbild, satellitbild …)

UPPDRAG 2: Använda ficklampan

Eftersom det är allt vanligare att man har med sig mobilen var man än går så kan ficklampsfunktionen vara en bra hjälp i vardagen.

Titta gärna på följande minuter ur avsnitt 4: 07:12-08:44

Arbeta i par, med minst en telefon i varje par.

1. Undersök på vilka olika sätt som du kan tända ficklampan på. Det skiljer sig mellan olika telefoner och modeller.

2. Sök efter andra appar som kan fungera som ”verktyg”.

UPPDRAG 3: Uppslagsverk i mobiltelefonen

Wikipedia är en fri encyklopedi (uppslagsverk, lexikon) med öppet innehåll som skriva och utvecklas av sina användare. Att vem som helst kan gå in och lägga till information är både en styrka och en svaghet. I de flesta fall innebär de ändå en styrka då aktuell information snabbt läggs till och uppenbara felaktigheter rättas till.

Titta gärna på följande minuter ur avsnitt 6: 24:38-25:26

Arbeta i par, med minst en telefon i varje par.

1. Ladda ner appen Wikipedia.

2. Öppna appen och gå igenom vilka inställningar som du kan göra för att anpassa Wikipedia. Om du senare vill ändra inställningarna hittar du dem genom att klicka på kugghjulet som du antingen ser direkt på skärmen få fram genom menyn ”Mer”.

3. Sök efter information om exempelvis din födelseort, en känd person, politiker eller idrottsklubb.

Kommunicera med och via mobiltelefonen

När man idag pratar om en ”telefon” avses oftast en mobiltelefon och skillnaden mellan den och den telefon som Alexander Graham Bell tog patent på 1876 är milsvid. Idag kommunicerar vi inte bara via våra telefoner utan också med dem, samt att de fungerar som en dator som vi nästan alltid kan bära med oss.

För uppdragen nedan behövs kontakter i telefonen. Se till att deltagarna har lagt in dina (ledarens) eller minst en annan deltagares kontaktuppgifter. För deltagare som tycker detta är svårt kan det vara bra att börja med att skicka ett sms till dem så att de lättare kan lägga in kontakten.

Begreppslista

 • assistenten
 • diktera
 • emoji
 • FaceTime
 • Google Duo
 • kontakt
 • länk
 • Siri
 • sms (skicka sms, messa)
 • sms-tråd

Frågor

 1. På vilket sätt kommunicerar ni mest idag? Har det någon betydelse med vem ni kommunicerar eller sker det på samma sätt med de flesta?
 2. Har det någon betydelse för den personliga integriteten att den man kommunicerar inte bara hör utan även ser den man talar med vid videosamtal? Vad kan vara bra att tänka på vid videosamtal?
 3. Varför fungerar röststyrning olika bra och vad kan man tänka på för att kunna använda det på bästa sätt?

Arbeta vidare

UPPDRAG 1: Använda Siri eller Assistenten

I flera avsnitt används en röststyrd digital assistent Siri (iPhone) eller Assistenten (Adroid) för att lösa de olika utmaningarna. Genom att styra telefonen med rösten går det att använda många funktioner och appar utan att behöva skriva eller peka på skärmen.

Titta gärna på färdighetsklipp från tidigare säsong av Seniorsurfarskolan ”Hur du använder Siri och Assistenten”

Titta gärna på följande minuter ur avsnitt 3: 19:09-22:56

Arbeta i par, med minst en telefon i varje par.

1. Hitta den röststyrda assistenten och se till att den är aktiverad. Om du uppmanas att gå igenom flera steg för att aktivera Siri eller assistenten så gör du det.

2. Fråga när nästa tåg går från närmsta större ort till Stockholm eller Göteborg.

3. Fråga efter ett recept på sockerkaka.

4. Be assistenten sjunga en sång genom att säga ”sjung en sång”.

UPPDRAG 2: Skicka sms

Att kommunicera via sms är ett av de vanligaste sätten att använda en mobiltelefon på och används även av myndigheter och företag.

Titta gärna på färdighetsklipp från tidigare säsong av Seniorsurfarskolan ”Skicka sms, bilder och filmer”

Titta gärna på följande minuter ur avsnitt 1: 09:04-10:55

Arbeta i par, med minst en telefon i varje par.

1. Öppna appen för meddelanden.

2. Välj Nytt meddelande och ange vem som ska få sms:et. Alternativt gå in i en befintlig sms-tråd till någon i gruppen.

3. Infoga en eller flera emojis och välj att skicka.

4. Skriv ett nytt sms där du skickar med en bild genom att använda kamerafunktionen direkt i appen för meddelanden.

5. Skicka ytterligare ett sms med en bild men nu genom att använda en bild från ditt bildbibliotek.

6. Testa att skicka ett sms med text. Först genom att skriva dit en text själv och sedan genom att diktera (tala in) texten. Du hittar dikteringssymbolen till höger om textinmatningsfältet.

UPPDRAG 3: Videosamtal

Det kan vara trevligt att se den man pratar med och via mobiltelefonen går det att använda appar för att ringa videosamtal. Grunden för att detta ska fungera är att den man ringer till har tillgång till samma app som man ringer ifrån. På iPhone följer appen FaceTime med och det går att ringa videosamtal även till dem som inte har iPhone via den, men då börjar man med att skapa en länk i appen som man sedan skickar via sms eller e-post till den man vill samtala med. Det finns även appar för videosamtal att ladda ner som fungerar både på iPhone och Android. Exempel på detta är Google Duo. Se till att minst två, helst tre i gruppen har tillgång till samma sorts videoapp.

Arbeta i par, med minst en telefon i varje par.

1. Vid behov börja med att installera en videoapp. Öppna sedan appen.

2. Starta ett videosamtal med minst 2 andra i gruppen.

Fler sätt att kommunicera! 

Det finns flera olika appar som kan användas när du kommunicerar. Med Snapchat kan du använda så kallade filter för att skapa roliga utseenden. Med WhatsApp kan du skapa en grupp där ni både kan skriva och ringa till varandra inom gruppen. Varför inte skapa en WhatsApp-grupp inom familjen eller med golfvännerna? I arbets- och föreningssammanhang använder man idag ofta Teams för att ha digitala möten men också för att spara ner dokument så att flera kan komma åt dem.

Prata med din telefon

Du kan också kommunicera på olika sätt med din telefon. Genom att använda telefonens högtalarfunktion kan du lägga ifrån dig telefonen under tiden som du pratar och behöver inte hålla den tryckt mot kinden. Lär dig hur du växlar mellan högtalarläge och telefonläge så att du känner dig bekväm med detta. Om du kör bil mycket kan du i många fall koppla ihop telefonen med bilens mediaspelare så att du kan prata utan att behöva håll i mobilen (vilket ju är förbjudet om du kör).

Betala, beställa och parkera

Allt fler tjänster i samhället kräver att man kan betala och beställa digitalt. Att ha koll på hur det fungerar och vad man behöver tänka på är en förutsättning för att vara delaktig i dagens digitala samhälle.

Innan uppdragen ska genomföras, kontrollera att alla har tillgång till BankID och kan sitt lösenord eller har annat fungerande sätt att identifiera sig på t.ex. ansiktsigenkänning.

Begreppslista

 • e-legitimation
 • mobilt bank-ID
 • QR-kod
 • swish

Frågor

 1. Det behövs idag ett BankID för att utföra många olika samhällstjänster via internet. Hur många i gruppen ser det som en självklarhet att ha ett BankID? Vad finns det för skäl till att inte ha det? Hur klarar man sig i vardagen utan BankID i telefonen?
 2. Det sker en del bedrägerier där någon försöker komma åt BankID, kontouppgifter mm för att kunna stjäla pengar. Det förkommer även att någon ringer upp och låtsas vara ett barn eller barnbarn som behöver få pengar Swishade. Hur kan man försöka undvika att bli utsatt för denna typ av bedrägerier?
 3. Finns det tjänster i samhället som upplevs som otillgängliga? Vem rapporterar man in brister i tillgänglighet till?

Arbeta vidare

UPPDRAG 1: Ha din bank i telefonen

För att göra uppdraget krävs att BankID säkerhetsapp är installerad och aktiverad i telefonen.

Arbeta enskilt för att skydda integriteten.

1. Ladda ner bankens app från Google Play (Android) eller App Store (iOS).

2. Öppna bankappen. Logga in med mobilt BankID och personnummer.

3. Hitta menyn (oftast tre lodräta streck i vänster hörn).

4. Öppna menyn och läs listan över banktjänster som går att göra i mobiltelefonen.

5. Hitta var det går att ansluta och hantera Swish.

6. Anslut ett telefonnummer och välj konto som Swish ska gå till. Glöm inte att spara val.

7. Logga ut från bankappen.

För den som alltid har med sig mobiltelefonen kan det vara ett bra alternativ att lägga in sitt bankkort i mobilen. Det skapas då en digital version som du alltid har tillgång till via telefonen.

Sök information på Polisens hemsida om hur du kan skydda dig mot bedrägerier. Även försäkringsbolagen och Internetstiftelsen kan bidra med kunskap.

UPPDRAG 2: Swish för att överföra pengar

För att göra uppdraget krävs det att BankID säkerhetsapp är aktiverad på telefonen. Det krävs också att vara ansluten till Swish via en banks app eller internetbank.

Titta gärna på följande minuter ur avsnitt 4: 08:44-10:34

Titta gärna på färdighetsklipp från tidigare säsong av Seniorsurfarskolan: ”Skaffa och använda Swish

Arbeta i par, oavsett märke eller modell på telefonen.

1. Ladda ner Swish från Google Play (Android) eller App Store (iOS).

2. Följ instruktionerna och aktivera Swish.

3. Skicka en krona till varandra.

4. Skicka en krona till någon annan.

Uppdrag 3: Beställa tågresa

Att beställa resor och köpa färdbiljetter via appar i telefonen underlättar enormt i vardagen. Man slipper telefonköer och kan själv i lugn och ro undersöka olika alternativ. I detta uppdrag ska vi låtsas att vi behöver beställa en tågresa. Det kan då vara värt att påminna om att ingen resa är beställd förrän betalning sker.

Titta gärna på följande minuter ur avsnitt 3: 15:47-18:33

Titta gärna på färdighetsklipp från tidigare säsong av Seniorsurfarskolan: ”Handla och boka säkert på nätet

Arbeta i par, med minst en telefon i varje par.

1. Ladda ner SJ-appen.

2. Undersök vilka möjligheter det finns att göra en tågresa till en vän nästa vecka. Boka en resa som går till vännen på måndagen och tillbaka hem på torsdagen.

3. Avsluta när du kommer fram till steget att genomföra betalning.

Uppdrag 4: Betala parkering med en app

Eftersom det inte finns någon nationell enhetlighet när det gäller parkeringsappar kan det vara bra att kontrollera vilka appar som är användbara i den stad eller region som ni befinner er i. Gör gärna som i avsnitt 6 där deltagarna fick parkera med leksaksbilar, fota av och skriv ut parkeringsinformation från ett eller ett par appar där zon-koder, sms-nummer etc. syns. Säkerställ att ingen betalning behöver ske genom att stanna upp innan betalning genomförs eller genom att avbryta påbörjad parkering direkt. Undvik därför appar med höga administrativa kostnader.

Tänk på att alla inte är i behov av parkeringsappar, ingen i gruppen kanske är det. Då kan klippet från avsnitt 4 där Ann, Hasse, Siw och Carl-Jan försöker betala parkeringar med telefonen fungerar som en utgångspunkt för diskussionsfrågorna och ni kan gå direkt dit.

Titta gärna på följande minuter ur avsnitt 4: 17:01-26:03

Arbeta i par, med minst en telefon i varje par.

1. Välj ut en parkeringsapp som kan användas där det är aktuellt att parkera. Sök information om vad det kostar att använda appen och vilka alternativ det finns för att betala för parkeringen (kommer det faktura, går det med Swish osv.)

2. Om det känns som en lämplig och användbar app, ladda ner den.

3. Testa att starta en parkering men avbryt den direkt eller sätt tiden till några minuter bara.

Mobiltelefonen för liv och hälsa

I avsnitt 6 får deltagarna information om appen Hälsa på iPhone och Google Fitness på Android, där man hittar den viktiga ICE-kontakten. ICE står för In Case of Emergency och kontakterna som finns där kan i en akutsituation användas av t.ex. ambulans- och sjukvårdspersonal. Det finns fler appar som kan vara till hjälp i olika krissituationer.

Begreppslista

 • ICE-kontakter
 • platstjänster
 • skärmlås

Frågor

 1. Mobiltelefonen kan vara en avgörande hjälp vid olika krissituationer. Hur kan ni se till att den finns med och går att använda när det är ”skarpt läge”?
 2. Vilka problem kan uppstå i en stressad situation som gör att man kan få svårt att använda telefonen?
 3. Kan man på något sätt träna så att man ändå klarar av att använda telefonen när man befinner sig i stress?

Arbeta vidare

Uppdrag 1: 1177

Genom 1177, Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård, kan man komma i kontakt med vården, få rådgivning, se recept och journaler, boka och avboka läkartider mm.

Arbeta i par, med minst en telefon i varje par.

1. Ladda ner appen 1177 via App Store eller Google Play.

2. Bekanta dig med det öppna innehållet (innehåll som inte kräver inloggning) för den region som du tillhör. Innehåll och funktioner kan skilja mellan olika regioner.

3. Använd sökfunktionen i 1177 och sök på ICE.

Uppdrag 2: ICE

Arbeta i par, med minst en telefon i varje par.

1. Gå in på appen Hälsa på iPhone eller Google Fitness på Android. Lägg till namn och kontaktuppgifter på den eller de personer som kan kontaktas i händelse av en olycka eller sjukdomsfall.

2. Gå igenom vilken ytterligare information som går att lämna och som kan vara bra att informera om i ett nödläge. Det kan röra sig om sjukdomar och mediciner men även om du har djur hemma som behöver tas om hand.

3. Testa hur det går att komma åt informationen på en telefon med skärmlås

Uppdrag 3: SOS Alarm

SOS Alarm har egen app, 112-appen, som skickar din exakta position när du kontaktar dem via appen. Detta är en värdefull app om du inte vet exakt var du befinner dig när det sker en olycka eller ett sjukdomsfall, eller om drabbas av stress eller är chockad över situationen.

Arbeta i par, med minst en telefon i varje par.

1. Ladda ner appen SOS Alarm 112 via App Store eller Google Play.

2. Öppna appen och aktivera platstjänster i enligt appens rekommendation.

3. Tillåt att SOS Alarm skickar pushnotiser och varningar till dig.

4. Skriv in ditt telefonnummer.

5. Kontrollera dina inställningar och avsluta med att titta runt i appen.

Fler appar som hjälp vid krissituationer 

Det finns många bra appar som kan vara till hjälp i olika krissituationer. Även om man själv inte upplever sig som rätt person att ta ansvar och agera, kan tillgången till olika appar bidra till att skapa en trygghet. De kan även bli till hjälp för andra som också befinner sig i närheten och saknar den information eller funktion som appen kan bidra med.

Här följer tips på ytterligare appar för kris och beredskap som kan vara bra att ladda ner så att ni kan gå igenom dem i lugn och ro:

 • Krisinformation.se – app från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som skickar ut information om allvarliga händelser samt VMA (Viktigt meddelande till allmänheten).
 • Sveriges Radio Play – skickar ut information vid allvarliga händelser samt VMA.
 • Rädda Hjärtat – en app från Hjärt- och Lungfonden med instruktioner om hjärt-lungräddning, hur man använder en hjärtstartare samt visar på en karta var närmaste hjärtstartare finns.