Hoppsan!

UR Play stödjer inte helt och hållet den webbläsare du använder. Det kan tyvärr påverka din användarupplevelse.

Lär av döva föräldrar
Språk föder språk
Tvåspråkighet som tillgång
Teckenspråk är komplicerat
Dövidentitet och hörselnormen
Teckenspråk nu, sen eller aldrig
En läkares perspektiv på CI
CI-barn, hörapparater och teckenspråket
Språkutveckling med pod
Språkutveckling med Padlet
Möja
Att bli du
Sortera pasta
1-5 år
Para ihop figurer
1-5 år
Utveckla skrivandet
Stöd för flerspråkiga barn
Sortera pasta
1-5 år
next page