series

Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter

En grundkurs i de mänskliga rättigheterna.

• Högskola

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Programbild

Född fri

Om programmet

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap." Den första artikeln i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter kan verka svår att förstå. Har verkligen ett gatubarn i Rio samma rättigheter som en svensk fjärdeklassare från Danderyd? Och hur kan vi vara så säkra på att alla människor fötts med både förnuft och samvete? Vi tar upp de två första artiklarna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. Det handlar också om människans värdighet.

Ämnesord:
Mänskliga rättigheter, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Produktionsår
2008
Talat språk
Svenska

Pedagogiskt syfte

Programserien om mänskliga rättigheter har för avsikt att ge kunskap om de mänskliga rättigheterna genom att gestalta och exemplifiera artiklarna i FN:s allmänna förklaring. Denna folkbildningssatsning kan användas som en grundkurs i ämnet.

Utbildningsnivå:
Högskola
Skolämne:
Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Vi har för närvarande inget arbetsmaterial för detta program.

Läs mer om hur vi arbetar med pedagogik och arbetsmaterial

Liknande program