Doria Shafik - tystad feminist
Sophie Scholl - Hitlers bekymmer
Nikola Tesla - kriget om elen
Joseph Conrad - en mörk historia