series

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om historiska personer som gått mot strömmen i sin samtid.

• Folkhögskola / Studieförbund

• Historia, Efter ca 1900, Samhällskunskap, Demokratiska fri- och rättigheter, Mänskliga rättigheter

Marcus Garvey - vänd inte andra kinden till

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen
Avsnitt 7 · Tänka mot strömmen 2019 · 29 min