series

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om historiska personer som gått mot strömmen i sin samtid.

• Folkhögskola / Studieförbund

• Svenska, Litteraturhistoria och författarporträtt

C. S. Lewis - fantasins magiska kraft

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen
Avsnitt 28 · Tänka mot strömmen 2019 · 29 min