series

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om historiska personer som gått mot strömmen i sin samtid.

• Folkhögskola / Studieförbund, Gymnasieskola

• Samhällskunskap, Rasism och främlingsfientlighet, Svenska, Litteraturhistoria och författarporträtt