series

Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter

En grundkurs i de mänskliga rättigheterna.

• Högskola

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Om programmet

I USA har The ticking bomb argument framförts till försvar för de så kallade förstärkta förhörsmetoder som har tagits i bruk i kriget mot terrorismen. Tanken är att myndigheterna tillåts använda tortyr för att få fram nödvändig information för att kunna stoppa terroristdåd. Elin Jönsson talar med den amerikanske juridikprofessorn Alan Dershowitz som förespråkar den här hållningen, och Europarådets kommissionär Thomas Hammarberg som förklarar varför förbudet mot tortyr måste vara absolut. Elin träffar också Zelim från Tjetjenien som berättar om sina erfarenheter av att utsättas för tortyr, och Brita Sydhoff på International Rehabilitation Council for Torture Victims som arbetar i över hundra länder med att rehabilitera människor som utsatts för tortyr.

Ämnesord:

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Mänskliga rättigheter, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Tortyr, Tortyroffer

Produktionsår:

2008

Talat språk:

Svenska