series

Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter

En grundkurs i de mänskliga rättigheterna.

• Högskola

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Programbild

Papperslös

Om programmet

Den sjätte artikeln i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter handlar om rätten att erkännas som person. Det är en rätt som inte är självklar för de personer som lever i Sverige utan personnummer eftersom man bara rätt till sjukvård här om man har ett personnummer. Minst 15 000 personer lever gömda idag och så kallade papperslösa flyktingar har liten eller ingen möjlighet att få den vård de behöver. Sverige har blivit hårt kritiserat av FN-rapportören Paul Hunt för att sjukvård inte behandlas som en mänsklig rättighet. Vi besöker Rosengrenska stiftelsens mobila vårdcentral som erbjuder vård och information för gömda och papperslösa flyktingar. Vi träffar sjuksköterskan Anne Sjögren som berättar om verksamheten och patienter som besöker vårdcentralen. Programmet anknyter till artikel 6 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.

Ämnesord:
Flyktingar, Flyktingfrågor, Flyktinghjälp, Flyktingpolitik, Hälso- och sjukvård, Medicin, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Produktionsår
2008
Talat språk
Svenska

Pedagogiskt syfte

Programserien om mänskliga rättigheter har för avsikt att ge kunskap om de mänskliga rättigheterna genom att gestalta och exemplifiera artiklarna i FN:s allmänna förklaring. Denna folkbildningssatsning kan användas som en grundkurs i ämnet.

Utbildningsnivå:
Högskola
Skolämne:
Biologi, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Vi har för närvarande inget arbetsmaterial för detta program.

Läs mer om hur vi arbetar med pedagogik och arbetsmaterial

Liknande program