Till huvudinnehåll
series

Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter

En grundkurs i de mänskliga rättigheterna.

• Högskola

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Papperslös

Den sjätte artikeln i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter handlar om rätten att erkännas som person. Det är en rätt som inte är självklar för de personer som lever i Sverige utan personnummer eftersom man bara rätt till sjukvård här om man har ett personnummer. Minst 15 000 personer lever gömda idag och så kallade papperslösa flyktingar har liten eller ingen möjlighet att få den vård de behöver. Sverige har blivit hårt kritiserat av FN-rapportören Paul Hunt för att sjukvård inte behandlas som en mänsklig rättighet. Vi besöker Rosengrenska stiftelsens mobila vårdcentral som erbjuder vård och information för gömda och papperslösa flyktingar. Vi träffar sjuksköterskan Anne Sjögren som berättar om verksamheten och patienter som besöker vårdcentralen. Programmet anknyter till artikel 6 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.

Om programmet

Ämnesord:

Flyktingar, Flyktingfrågor, Flyktinghjälp, Flyktingpolitik, Hälso- och sjukvård, Medicin, Samhällsvetenskap, Sociala frågor

Produktionsår:

2008

Talat språk:

Svenska