Till huvudinnehåll
series

Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter

En grundkurs i de mänskliga rättigheterna.

• Högskola

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Likhet inför lagen

Alla är lika inför lagen, alla har rätt till skydd mot diskriminering och alla har samma rätt till hjälp från sitt lands domstolar. Så står det i artiklarna sju och åtta i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Hur ser det egentligen ut här i Sverige? Behandlas alla lika av polis och domstolar? Vi möter Tomas Alsbro, som gick i personlig konkurs efter en rättegång mot sitt försäkringsbolag, och Essa Sock, som bötfälldes för att han stod upp på bussen. Kan man tala om likhet inför lagen när den ena parten har näst intill obegränsade resurser? Och hur förhåller sig polis och domstolar till människors etnicitet? I många länder får den som blir diskriminerad sitt fall prövat i domstol men i Sverige har vi istället ett system med diskrimineringsombudsmän. Då fallen aldrig prövas i rätten innebär det att det ofta inte utreds vad som egentligen har hänt. Kan man då säga att den som blivit diskriminerad har fått den hjälp av landets domstolar som han eller hon har rätt till? Simba Adden berättar vad som hände när han anmälde sina arbetsgivare till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Programmet anknyter till artiklarna 7 och 8 i FN:s allmänna förklaring om de allmänna rättigheterna.

Om programmet

Ämnesord:

Diskriminering, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Lagstiftning, Likhet inför lagen, Minoriteter, Politik, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Statskunskap, Sverige, Sveriges politik

Produktionsår:

2008

Talat språk:

Svenska