series

Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter

En grundkurs i de mänskliga rättigheterna.

• Högskola

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Programbild

Likhet inför lagen

Om programmet

Alla är lika inför lagen, alla har rätt till skydd mot diskriminering och alla har samma rätt till hjälp från sitt lands domstolar. Så står det i artiklarna sju och åtta i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Hur ser det egentligen ut här i Sverige? Behandlas alla lika av polis och domstolar? Vi möter Tomas Alsbro, som gick i personlig konkurs efter en rättegång mot sitt försäkringsbolag, och Essa Sock, som bötfälldes för att han stod upp på bussen. Kan man tala om likhet inför lagen när den ena parten har näst intill obegränsade resurser? Och hur förhåller sig polis och domstolar till människors etnicitet? I många länder får den som blir diskriminerad sitt fall prövat i domstol men i Sverige har vi istället ett system med diskrimineringsombudsmän. Då fallen aldrig prövas i rätten innebär det att det ofta inte utreds vad som egentligen har hänt. Kan man då säga att den som blivit diskriminerad har fått den hjälp av landets domstolar som han eller hon har rätt till? Simba Adden berättar vad som hände när han anmälde sina arbetsgivare till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Programmet anknyter till artiklarna 7 och 8 i FN:s allmänna förklaring om de allmänna rättigheterna.

Ämnesord:
Diskriminering, Lagstiftning, Likhet inför lagen, Minoriteter, Politik, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Statskunskap, Sverige, Sveriges politik
Produktionsår
2008
Talat språk
Svenska

Pedagogiskt syfte

Programserien om mänskliga rättigheter har för avsikt att ge kunskap om de mänskliga rättigheterna genom att gestalta och exemplifiera artiklarna i FN:s allmänna förklaring. Denna folkbildningssatsning kan användas som en grundkurs i ämnet.

Utbildningsnivå:
Högskola
Skolämne:
Samhällskunskap, Lag och rätt, Mänskliga rättigheter, Politik och statskunskap

Vi har för närvarande inget arbetsmaterial för detta program.

Läs mer om hur vi arbetar med pedagogik och arbetsmaterial

Liknande program

6 dagar kvar
6 dagar kvar
6 dagar kvar
6 dagar kvar