series

Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter

En grundkurs i de mänskliga rättigheterna.

• Högskola

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Om programmet

Alla som anklagas för ett brott har rätt till en offentlig förhandling inför en opartisk domstol. Men hur öppna kan vi vara i en värld som hotas av terrorister? Trots att han bott i Sverige länge har Hassan Assad blivit nekad svenskt medborgarskap med hänsyftning till rikets säkerhet - något han inte kan försvara sig mot eftersom han inte får veta vad han anklagas för. Vi träffar Hassan Assad och diskuterar hur kriget mot terrorismen påverkar den enskildes rättssäkerhet. I studion får vi besök av Karol Nowak från Raoul Wallenberg-institutet i Lund, som resonerar kring vilken öppenhet vi kan kräva om vi både vill respektera de mänskliga rättigheterna och bekämpa terrorism. Programmet anknyter till artiklarna 10 och 11 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Ämnesord:

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Politik, Rättssäkerhet, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Terrorismbekämpning

Produktionsår:

2008

Talat språk:

Svenska