series

Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter

En grundkurs i de mänskliga rättigheterna.

• Högskola

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Rättssäkerhet

Rättssäkerhet

Om programmet

Alla som anklagas för ett brott har rätt till en offentlig förhandling inför en opartisk domstol. Men hur öppna kan vi vara i en värld som hotas av terrorister? Trots att han bott i Sverige länge har Hassan Assad blivit nekad svenskt medborgarskap med hänsyftning till rikets säkerhet - något han inte kan försvara sig mot eftersom han inte får veta vad han anklagas för. Vi träffar Hassan Assad och diskuterar hur kriget mot terrorismen påverkar den enskildes rättssäkerhet. I studion får vi besök av Karol Nowak från Raoul Wallenberg-institutet i Lund, som resonerar kring vilken öppenhet vi kan kräva om vi både vill respektera de mänskliga rättigheterna och bekämpa terrorism. Programmet anknyter till artiklarna 10 och 11 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Ämnesord:
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Politik, Rättssäkerhet, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Terrorismbekämpning
Produktionsår
2008
Talat språk
Svenska

Pedagogiskt syfte

Programserien om mänskliga rättigheter har för avsikt att ge kunskap om de mänskliga rättigheterna genom att gestalta och exemplifiera artiklarna i FN:s allmänna förklaring. Denna folkbildningssatsning kan användas som en grundkurs i ämnet.

Utbildningsnivå:
Högskola
Skolämne:
Samhällskunskap, Lag och rätt, Mänskliga rättigheter

Arbetsmaterial

Vi har för närvarande inget arbetsmaterial för detta program.

Läs mer om hur vi arbetar medprogram och pedagogiskt material

Liknande program