Till huvudinnehåll
series

Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter

En grundkurs i de mänskliga rättigheterna.

• Högskola

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Statslös

Enligt artikel 15 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slås fast att alla människor har rätt till en nationalitet. Trots det lever det människor över hela världen som saknar medborgarskap i ett land. Flest statslösa finns i Mellanöstern, där det oftast rör sig om palestinier som tvingades lämna Palestina i samband med kriget som uppstod efter staten Israels bildande 1948. Vi träffar några av de statslösa palestinier som bor papperslöst i Malmö. Det är också en mänsklig rättighet att fritt välja var man vill bo, inom statens gränser. Vi följer med till Ryssland där det under Sovjettiden var omöjligt och straffbart att byta bostadsort. Trots att den tiden är över lever spåren av bostadspolitiken kvar, med tvångsmässig registrering av medborgare och stängda städer som man inte kan besöka utan myndigheternas tillåtelse. Programmet anknyter till artiklarna 13 och 15 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Om programmet

Ämnesord:

Medborgarskap, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Statslösa

Produktionsår:

2008

Talat språk:

Svenska