series

Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter

• Universitet

• Samhällskunskap, Familj och samlevnad, Mänskliga rättigheter

Om programmet

Ämnesord:

Familjesociologi, Mänskliga rättigheter, Samhällsvetenskap, Sociologi, Tvångsäktenskap

Produktionsår:

2008