series

Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter

En grundkurs i de mänskliga rättigheterna.

• Högskola

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Om programmet

Ämnesord:

Hemlösa, Politik, Samhällsvetenskap, Sociala rättigheter, Statskunskap

Produktionsår:

2008