series

Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter

• Universitet

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Om programmet

Ämnesord:

Hemlösa, Politik, Samhällsvetenskap, Sociala rättigheter, Statskunskap

Produktionsår:

2008