series

Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter

En grundkurs i de mänskliga rättigheterna.

• Högskola

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Om programmet

Enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna ska alla ha rätt till utbildning och kultur. Deklarationen säger också att utbildning ska syfta till att utveckla personligheten och stärka respekten för mänskliga rättigheter. Vi besöker Särvux i Malmö där man tagit fasta på detta i kursen "På väg mot arbete", en av få utbildningar för personer med intellektuella funktionshinder. Hur viktig är egentligen rätten till kultur? Vår reporter Thomas Thorén söker svaret på Sevedsplan i Malmö, där några ungdomar hjälpt till att smycka en förfallen fontän, och i Burma, som konstnärsparet Åsa Ståhl och Erik Sandelin berättar om. Programmet anknyter till artiklarna 26 och 27 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Ämnesord:

Politik, Politik och kultur, Samhällsvetenskap, Sociala rättigheter, Statskunskap

Produktionsår:

2008

Talat språk:

Svenska