series

Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter

• Universitet

• Samhällskunskap, Barns rättigheter, Barn, Konflikter och konflikthantering

Om programmet

Ämnesord:

Barnkonventionen (1989), Barns rättigheter, Folkrätt, Internationella relationer, Krigets lagar, Politik, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Statskunskap

Produktionsår:

2008