series

Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter

En grundkurs i de mänskliga rättigheterna.

• Högskola

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Om programmet

Ämnesord:

Barnkonventionen (1989), Barns rättigheter, Folkrätt, Internationella relationer, Krigets lagar, Politik, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Statskunskap

Produktionsår:

2008

Talat språk:

Svenska