series

Bildningsbyrån - ledarskap

• Universitet

• Samhällskunskap, Arbetsmarknad och arbetsliv

Om programmet

Ämnesord:

Företagsekonomi, Företagsorganisation, Ideella föreningar, Ledarskap

Produktionsår:

2010