series

Bildningsbyrån - psykisk hälsa

• Universitet

• Biologi, Psykisk ohälsa

Om programmet

Ämnesord:

Kognitiv beteendeterapi, Psykiatri, Psykiatriska behandlingsmetoder, Psykiatriska syndrom, Psykiska sjukdomar, Tvångssyndrom, Ångestsyndrom

Produktionsår:

2010