series

Bildningsbyrån - psykisk hälsa

• Högskola

• Biologi, Kropp och hälsa

Programbild

Helande kunskap

Om programmet

Koncentrationssvårigheter, yrsel, trötthet och depression tillhör vardagen för personer med neuropsykiatrisk diagnos. Omgivningens bemötande är av stor betydelse för deras välbefinnande. Vi möter socionomen Lisa Frick, som har ADHD med autistiska drag, och hennes tolvårige son Ermin som har en rad neuropsykiatriska diagnoser. Lisa tycker att det är viktigt att informera om den här typen av funktionshinder, och även personer som fått diagnosen har nytta av att lära sig mer för att lättare kunna hantera sin vardag. Vi möter Eva Ekström Lilja, lärare på Ågesta folkhögskola i Stockholm, som lär personer med Aspergers syndrom att hålla föredrag och informera om diagnosen. Eleverna känner igen sig i mycket av det som diskuteras i klassrummet. Med diagnosen följer också den mer positiva förmågan att fokusera på saker som intresserar, och många gräver ner sig djupt i sina specialintressen.

Ämnesord:
Aspergers syndrom, Autismspektrumstörningar, Neuropsykiatriska diagnoser, Personer med funktionsnedsättning, Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Psykiatri, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Produktionsår
2010
Talat språk
Svenska

Pedagogiskt syfte

Utbildningsnivå:
Högskola
Skolämne:
Biologi, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Vi har för närvarande inget arbetsmaterial för detta program.

Läs mer om hur vi arbetar med pedagogik och arbetsmaterial

Liknande program