series

Bildningsbyrån - psykisk hälsa

• Högskola

• Biologi, Alkohol och droger

Om programmet

Ämnesord:

Drogberoende, Drogmissbruk, Missbruk, Missbrukare, Missbrukarvård, Psykiatri, Samhällsvetenskap, Sociala frågor

Produktionsår:

2011